EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Élelmiszerek egyedi csoportok számára

Élelmiszerek egyedi csoportok számára

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

609/2013/EU rendelet – a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

  • A rendelet célja, hogy megfelelőbb fogyasztóvédelmet biztosítson a csecsemők és kisgyermekek számára készített, speciális gyógyászati célra szánt, valamint testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek összetevőinek és forgalmazásának szempontjából.
  • Igyekszik továbbá fokozott jogbiztonságot teremteni az ágazatban működő vállalkozások és e szabályokat alkalmazó nemzeti hatóságok számára.

FŐBB PONTOK

A 609/2013/EU rendelet a 3 évtized alatt felhalmozódott, túlzottan összetetté és töredezetté vált számos szabályt váltja fel.

Az új jogszabály megerősíti a lakosság különleges védelmet igénylő veszélyeztetett csoportjainak, például a csecsemőknek és legfeljebb három éves kisgyermekeknek, a túlsúlyos vagy elhízott és a különleges egészségi állapotú – pl. szénhidrátanyagcsere-zavarban szenvedő – személyeknek szánt élelmiszerekről szóló rendelkezéseket.

Az ezen élelmiszerekhez hozzáadható anyagokról - többek között az ásványi anyagokról és a vitaminokról - szóló jelenlegi három jegyzéket egy jegyzék váltja fel.

A rendelet ezen túlmenően az Európai Bizottságra ruházza annak felelősségét, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján különleges szabályokat fogadjon el az összetételre és a címkézésre vonatkozólag a következő élelmiszer-kategóriák tekintetében:

  • az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek;
  • a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és egyéb bébiételek;
  • a speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerek; és
  • a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek.

A jövőben a gluténmentes és nagyon alacsony gluténtartalmú élelmiszerek tekintetében a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet lesz irányadó. A Bizottság felhatalmazáson alapuló, 2016. július 20-án hatályba lépő 828/2014/EU rendelete biztosítja majd e szabályoknak az említett rendelet hatálya alá vonását.

A Bizottság ugyanígy – valamely további felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján – az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK rendelet hatálya alá vonja a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszerekrevonatkozó szabályokat.

A Bizottság továbbá köteles jelentéseket készíteni a következők tekintetében:

  • a kisgyermekeknek szánt tejalapú italok (az ún. „növekedést serkentő tejek”) és hasonló termékek, az ilyen jellegű termékek összetételére és címkézésére vonatkozó különleges szabályok megállapítása szükségességének elemzése céljából;
  • a sportolóknak szánt élelmiszerek, az összetételre és címkézésre vonatkozó különleges szabályok kidolgozása szükségességének elemzése céljából.

Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy ezen élelmiszerek tekintetében nincs szükség egyedi szabályok alkalmazására, azokról várhatóan az általános élelmiszerjog szerinti jogszabályok, azaz az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendelet rendelkezik majd.

A Bizottság ezen túlmenően megvizsgálja, hogy milyen módon lehet biztosítani, hogy a gluténérzékenyek megfelelő tájékoztatásban részesüljenek a glutént tartalmazó legalább egy összetevője gluténtartalmának lecsökkentése céljából speciálisan gyártott, elkészített és/vagy feldolgozott élelmiszerek, illetve a kizárólag eleve gluténmentes összetevőkből készült egyéb élelmiszerek közötti különbségről.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2016. július 20-án lép életbe, kivéve a 11. cikke (összetételi és tájékoztatási követelmények), a 16. cikke (az uniós jegyzék aktualizálása), a 18. cikke (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok) és a 19. cikke (sürgősségi eljárás), amelyek mindegyike 2013. július 19 -én vált hatályossá.

HÁTTÉR

Diétás élelmiszerek/élelmiszerek egyedi csoportok számára - az Európai Bizottság honlapján

JOGI AKTUS

A csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 181., 2013.6.29., 35-56. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK rendelet (HL L 404., 2006.12.30., 9-25. o.). Az 1924/2006/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 304., 2011.11.22., 18-63. o). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 828/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 30.) a fogyasztóknak az élelmiszerek gluténmentessége vagy csökkentett gluténtartalma tekintetében nyújtott tájékoztatásra vonatkozó követelményekről (OJ L 228, 2014.7.31., 5-8. o.)

utolsó frissítés 03.02.2016

Top