Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Határokon átnyúló jogviták – a kis értékű követelések európai eljárása szerinti, 2017. évre vonatkozó szabályok

Határokon átnyúló jogviták – a kis értékű követelések európai eljárása szerinti, 2017. évre vonatkozó szabályok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2015/2421 rendelet a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről, valamint az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet leegyszerűsíti és kibővíti a kis értékű követelések európai eljárását.
 • A rendelet lehetővé teszi, hogy az eljárás több ügyben rendelkezésre álljon, csökkenti az eljárási illetékeket, ösztönzi a videokonferenciához hasonló elektronikus kommunikációt és a távfizetési módokat.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

 • A kis értékű követelések európai eljárása valamennyi polgári és kereskedelmi ügyben alkalmazható, bármely bíróságon, amennyiben egynél több uniós ország érintett. A követelés maximális értéke nem haladhatja meg az 5000 EUR-t.
 • A követelések hatálya (például a bérkövetelésre történő) kiterjesztésének, illetve maximális értéke növelésének lehetősége ezen új szabályok alkalmazásának első öt évében vizsgálat alá kerül.

Tárgyalások

 • Az eljárás alapvetően írásbeli eljárás. Tárgyalás kizárólag akkor tartható, ha az írásbeli bizonyítékok alapján nem hozható ítélet, vagy ha valamelyik fél kérelmére a bíróság hozzájárul a tárgyalás megtartásához.
 • A tárgyaláson való személyes megjelenésre idézett fél kérelmezheti videokonferencia technológia igénybevételét, feltéve, hogy az adott technológia a bíróság rendelkezésére áll, és a személyes megjelenés költségei a követelés értékéhez képest aránytalanok.

Nyomtatványok

 • A kis értékű követelések európai eljárásához szükséges formanyomtatványoknak valamennyi olyan bíróságon rendelkezésre kell állniuk, ahol kis értékű követelések európai eljárása indítható, illetve elérhetővé kell tenni azokat a vonatkozó nemzeti weboldalakon is.
 • A bírósági iratokat és ítéleteket postai vagy elektronikus úton kell megküldeni (amennyiben ez utóbbi szolgáltatás elérhető), és amennyiben a fél, aki számára az iratokat kézbesíteni kell, hozzájárulását adta.
 • A fordítási költségek csökkentése érdekében az ítéletek vagy a perbeli egyezségek végrehajthatósági tanúsítványának a bíróság nyelvétől eltérő nyelven történő kiállításakor a bíróságoknak a tanúsítvány formanyomtatványának megfelelő nyelvi változatát kell használniuk.

Segítségnyújtás

A felek a formanyomtatványok kitöltésével kapcsolatban gyakorlati segítségre, a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazási körével és az illetékes bíróságokkal kapcsolatban pedig általános tájékoztatásra jogosultak. E segítségnyújtásnak díjmentesnek kell lennie.

Eljárási illetékek és azok megfizetése

 • Az eljárási illetékek nem lehetnek aránytalanok, és nem haladhatják meg a nemzeti szintű egyszerűsített bírósági eljárásért kirótt eljárási illetékeket.
 • Az uniós országoknak a következő távfizetési módok közül legalább egy fizetési módot lehetővé kell tenniük az eljárási illetékek megfizetése tekintetében:
  • banki átutalás;
  • hitelkártyás vagy betéti kártyás fizetés;
  • a felperes bankszámlájának közvetlen megterhelése.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2017. július 14-én lépett hatályba, az 1. cikknek a 861/2007/EK rendelet 25. cikkét módosító 16. pontja kivételével. Ez utóbbi az uniós országok által az Európai Bizottság részére nyújtandó információról szól, és 2017. január 14 -től alkalmazandó.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2421 rendelete (2015. december 16.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet, valamint az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 341., 2015.12.24., 1–13. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről (HL L 199., 2007.7.31., 1–22. o.)

A 861/2007/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 25.10.2016

Top