Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Biztonságos robbanóanyagok biztosítása nem katonai célú felhasználásra

Biztonságos robbanóanyagok biztosítása nem katonai célú felhasználásra

Az Európai Unió (EU) polgári felhasználású robbanóanyagokra vonatkozó politikájának három fő célja van. E célok a következők: i. egységes uniós piac létrehozása a polgári felhasználású robbanóanyagok kereskedelméhez; ii. az ilyen robbanóanyagokra vonatkozó biztonsági követelmények harmonizációja a védelem magas szintje mellett; iii. közigazgatási rendszer létrehozása a robbanóanyagok és lőszerek szállításának felügyeletére.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/28/EU irányelve (2014. február 26.) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására és ellenőrzésére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) polgári felhasználású robbanóanyagokra vonatkozó politikájának három fő célja van. E célok a következők: i. egységes uniós piac létrehozása a polgári felhasználású robbanóanyagok kereskedelméhez; ii. az ilyen robbanóanyagokra vonatkozó biztonsági követelmények harmonizációja a védelem magas szintje mellett; iii. közigazgatási rendszer létrehozása a robbanóanyagok és lőszerek szállításának felügyeletére.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv a polgári felhasználású robbanóanyagok EU-n belüli forgalomba hozatalára és felügyeletére vonatkozóan határoz meg szabályokat. Az irányelv nem vonatkozik a következőkre:

 • a fegyveres erők vagy a rendőrség által történő felhasználásra szánt robbanóanyagok;
 • pirotechnikai termékek; vagy
 • lőszer (kivételek mellett).

FŐBB PONTOK

Az irányelv a gyártók, importőrök és forgalmazók kötelezettségeit határozza meg a kereskedelmi robbanóanyagokkal történő kereskedelem tekintetében:

 • Az EU-ban forgalomba hozott robbanóanyagoknak rendelkeznie kell a „CE” megfelelőségi jelöléssel annak bizonyítása érdekében, hogy azok az uniós jogszabályok valamennyi lényeges biztonsági követelményének megfelelnek.
 • A CE jelölés megszerzéséhez a gyártónak megfelelőségértékelést kell végeznie, részletes műszaki dokumentációt kell készítenie a termékekhez és gondoskodnia kell a termékek nyomon követhetőségéről.
 • Az importőröknek ellenőrizniük kell, hogy a gyártók megfelelően hajtották-e végre a megfelelőségértékelést, és tájékoztatniuk kell a biztonságosság ellenőrzésére kijelölt nemzeti hatóságot, amennyiben úgy ítélik meg, hogy az adott robbanóanyag veszélyes.
 • Valamennyi szükséges dokumentációt nyilván kell tartani és 10 évig meg kell őrizni.
 • A dokumentációt és a biztonsági információkat a végfelhasználók által könnyen érthető nyelven kell összeállítani.
 • A gyártóknak és importőröknek fel kell tüntetniük postacímüket a robbanóanyagon.
 • A forgalmazóknak ellenőrizniük kell, hogy a robbanóanyagon megtalálható-e a CE jelölés, valamint hogy mellékelték-e hozzá a szükséges dokumentumokat és a célország végfelhasználói által könnyen érthető nyelven írt utasításokat. Amennyiben a forgalmazók szerint a robbanóanyagok veszélyesek, tájékoztatniuk kell arról a biztonságosság ellenőrzésére kijelölt nemzeti hatóságot.

Ezenkívül az irányelv:

 • követelményeket ír elő a megfelelőségértékelést végző szervek számára, amely szerveknek függetlennek és pártatlannak kell lenniük;
 • konkrétan meghatározza, hogy milyen lépéseket kell a nemzeti piacfelügyeleti hatóságoknak tenniük a nem megfelelő termékek beazonosítása, a veszélyes termékek EU-n kívüli országokból való importálásának megakadályozása és valamennyi megfelelő kiigazító intézkedés megtétele érdekében.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2016. április 20-án lép hatályba. 2016. április 20-tól kezdődően a 93/15/EGK irányelv helyébe lép.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2014/28/EU irányelv

2014.4.18.

2016.4.19.

HL L 96., 2014.3.29., 1-44. o.

utolsó frissítés 12.02.2015

Top