EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A csekély összegű támogatási szabály – a csekély támogatási összegeknek az értesítési kötelezettség alóli mentessége

A csekély összegű támogatási szabály – a csekély támogatási összegeknek az értesítési kötelezettség alóli mentessége

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az 1407/2013/EU rendelet a csekély összegű állami támogatásokról

MI A RENDELET CÉLJA?

Ez a rendelet szabályokat biztosít a csekély összegű állami támogatásokhoz (úgynevezett de minimis támogatások), amelyek – mivel nincsenek hatással az EU belső piacán a versenyre és a kereskedelemre – mentesülnek az állami támogatásokat érintő ellenőrzés alól.

A csekély összegű támogatás a vállalkozások (elsősorban vállalatok) számára nyújtott olyan csekély összegű állami támogatásokat jelent, amelyekről az uniós országoknak nem kell értesíteniük az Európai Bizottságot. Ennek összege vállalkozásonként egy hároméves időszakra maximum 200 000 euró lehet.

FŐBB PONTOK

Az az állami finanszírozás, amely megfelel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kritériumoknak, állami támogatásnak minősül, és az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdése értelmében be kell jelenteni a Bizottságnak. Azonban a Tanács meghatározhatja azokat a támogatási kategóriákat, amelyek mentesülnek ez alól a bejelentési követelmény alól, továbbá a Bizottság elfogadhat olyan rendeleteket, amelyek az állami támogatás e kategóriáival kapcsolatosak. A csekély összegű támogatás ilyen kategóriába tartozhat, ezért nem tartozik a bejelentési eljárás hatálya alá.

2006-ban a Bizottság elfogadott egy de minimis rendeletet (az 1998/2006/EK rendeletet), amely 2007 és 2013 között volt hatályban. Ez a rendelet kétszeresére növelte a mentességet élvező támogatás felső határát, azaz vállalkozásonként 100 000 euróról 200 000 euróra hároméves időszakonként. Ez a növelés egyfelől az infláció és a bruttó hazai termék 2006-ig történő alakulását vette figyelembe az EU-ban, másfelől pedig e tényezők valószínűsíthető alakulását a 2007 és 2013 közötti időszakban. A pénzügyi válság következtében a tényleges infláció a 2006-ban becsült mértékűnél jelentősen alacsonyabb volt. Ennek megfelelően a felső határ további növelése nem volt indokolt.

Az 1407/2013/EU rendeletben, amely az 1998/2006/EK rendelet helyébe lép, a csekély összegű támogatásokra vonatkozó intézkedések kezelése tovább egyszerűsödik. Különösen a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozásokat nem zárják ki többé a rendelet hatóköréből, akik így részesülhetnek a jövőben csekély összegű támogatásban.

Ezenkívül annak meghatározása is egyszerűbb és egyértelműbb lett, hogy mi tesz ki egy „vállalkozást”. Ennek részleteit a rendelet 2.2. cikke tartalmazza.

Továbbá 1 millió euró értékhatárig – bizonyos feltételek teljesülése mellett – a támogatott kölcsönökre nézve is előnyös a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet. További részletek erről a rendelet 4. cikkében olvashatók.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2014. január 1-jétől hatályos. A rendelet 2020. december 31-ig alkalmazandó.

HÁTTÉR

Az Európai Bizottság a Covid19-világjárvány kitörését követően, és a válság hatásainak kezelését célzó intézkedések bevezetésével a következőket fogadta el:

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság 1407/2013/EU rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról (HL L 352., 2013.12.24., 1–8. o.)

utolsó frissítés 02.06.2020

Top