EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az 1305/2013/EU rendelet a vidékfejlesztési támogatásról

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet:

 • megállapítja, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) hogyan járul hozzá a 2014–2020-as időszakban a vidéki területek és a mezőgazdasági ágazat fejlesztéséhez abból a célból, hogy az:
  • ellenállóbbá, versenyképesebbé és innovatívabbá váljon,
  • éghajlatbarát és környezeti szempontból kiegyensúlyozott, valamint,
  • társadalmilag befogadó legyen;
 • lefekteti az EMVA-ból finanszírozott uniós vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozó szabályokat;
 • kifejti az EMVA működésének céljait és módját.

Ezt az (EU) 2017/2393 rendelet módosította, amely bevezette az unió közös agrárpolitikájára vonatkozó alábbi öt rendelet számos műszaki módosítását:

FŐBB PONTOK

Célkitűzések

Az EMVA céljai:

 • előmozdítani a mezőgazdaság versenyképességét;
 • biztosítani a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást és az éghajlatváltozás kezelését célzó intézkedések hatékony végrehajtását;
 • elérni az uniós vidéki területek kiegyensúlyozott területi fejlődését, ideértve a munkahelyek létrehozását és fenntartását.

Prioritások

Az EU az alábbi 6 prioritási cél eléréséhez szükséges intézkedéseket támogatja:

 • 1.

  a tudástranszfer és az innováció előmozdítása;

 • 2.

  valamennyi mezőgazdasági termelési típus élet- és versenyképességének növelése és a fenntartható erdőgazdálkodás javítása;

 • 3.

  az élelmiszerlánc szervezésének elősegítése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását, az állatjólétet és a kockázatkezelést;

 • 4.

  a mezőgazdasággal és az erdészeti ágazattal kapcsolatos ökoszisztémák helyreállítása, megőrzése és javítása;

 • 5.

  az erőforrás-hatékonyság előmozdítása és a karbonszegény gazdaság felé való elmozdulás;

 • 6.

  a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben.

Az uniós országok és régiók olyan kérdésekre is összpontosíthatnak, amelyeket saját területükön kiemelten fontosnak tartanak, mint például:

 • fiatal mezőgazdasági termelők;
 • mezőgazdasági kisüzemek;
 • hegyvidéki területek;
 • vidéki térségekben élő nők;
 • az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése és az azokhoz való alkalmazkodás, valamint biodiverzitás;

Költségvetés

 • Az EMVA költségvetését 2015-ben 99,3 milliárd euróban állapították meg. Ennek legalább 30%-át a környezet védelmét és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet szolgáló intézkedésekre kell fordítani, 5%-át pedig a helyi fejlesztési stratégiákra kell fenntartani.
 • Az (EU) 2015/791 felhatalmazáson alapuló rendelet felülvizsgálja a vidékfejlesztési programok uniós támogatásának költségvetési bontását (az 1305/2013/EU rendelet I. melléklete).

A rendelet 2017. évi módosítása

A 2018. január 1-jétől alkalmazandó (EU) 2017/2393 rendelet célja, hogy egyszerűsítse és javítsa a mezőgazdasági termelők hozzáférését a közös agrárpolitika szerinti finanszírozáshoz. Többek között a következőket vezeti be:

 • új ágazatspecifikus jövedelemstabilizáló eszköz, amely ellentételezést nyújt azon mezőgazdasági termelők számára, akiknek jelentős mértékben visszaesett a jövedelme;
 • biztosítási szerződésekre vonatkozó támogatás azon esetekben, amelyekben egy mezőgazdasági termelő átlagos éves termelésének több mint 20%-a megsemmisül, például a kedvezőtlen időjárási jelenségek miatt.

Végrehajtás

A rendelet értelmében a vidékfejlesztési politikának összhangban kell állnia az e területre vonatkozó egyéb politikákkal. Az EU-szintű szabályok és megállapodások annak biztosítására jöttek létre, hogy az uniós finanszírozás felhasználása hatékonyan, az átfedések és következetlenségek minimalizálásával történjen.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2014. január 1-jétől hatályos.

HÁTTÉR

Az EMVA az egyik azon két uniós alap közül, amelyek finanszírozzák a KAP végrehajtását (a másik az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap). Támogatja az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit azáltal, hogy az e területre vonatkozó egyéb kezdeményezésekkel párhuzamosan az egész EU-ban ösztönzi a vidékfejlesztést, és biztosítja az uniós finanszírozás hatékony felhasználását.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487–548. o.)

Az 1305/2013/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2393 rendelete (2017. december 13.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU, a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 1306/2013/EU, a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU és az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 652/2014/EU rendelet módosításáról (HL L 350., 2017.12.29., 15–49. o.)

A Bizottság 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint átmeneti rendelkezések bevezetéséről (HL L 227., 2014.7.31., 1–17. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 808/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 227., 2014.7.31., 18–68. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 809/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 17.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról (HL L 227., 2014.7.31., 69–124. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 652/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2014.6.27., 1–32. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320–469. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549–607. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608–670. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347, 2013.12.20., 671–854. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 24.05.2019

Top