Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1305/2013/EU rendelet a vidékfejlesztési támogatásról

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet

 • megállapítja, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) hogyan kívánja a 2014–2020-as időszakban a mezőgazdasági ágazatot
  • területi és környezetvédelmi szempontból kiegyensúlyozottabbá és éghajlatbarátabbá, valamint
  • ellenállóbbá, versenyképesebbé és innovatívabbá tenni;
 • lefekteti az EMVA-ból finanszírozott uniós vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozó szabályokat;
 • kifejti az EMVA működésének céljait és módját.

FŐBB PONTOK

Célkitűzések

Az EMVA céljai:

 • javítani a mezőgazdaság versenyképességét;
 • biztosítani a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást és az éghajlatváltozás kezelését célzó intézkedések hatékony végrehajtását;
 • biztosítani, hogy a vidéki területek az egész EU-ban megkapják a fejlesztésükhöz szükséges támogatást, ide értve az új munkahelyek teremtését és a meglévő munkahelyek védelmét.

Prioritások

Az EU az alábbi 6 prioritási cél eléréséhez szükséges intézkedéseket támogatja:

 • 1.

  fokozott tudástranszfer és innováció;

 • 2.

  versenyképesebb mezőgazdasági ágazat és fenntartható erdőgazdálkodás;

 • 3.

  az élelmiszerlánc jobb szervezése, ideértve a feldolgozást, forgalmazást és kockázatkezelést;

 • 4.

  az ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása;

 • 5.

  az erőforrás-hatékonyság előmozdítása és a karbonszegény gazdaságra történő zökkenőmentes átállás;

 • 6.

  a társadalmi befogadás elősegítése, a szegénység csökkentése és fokozottabb gazdasági fejlődés a vidéki térségekben.

Az uniós országok és régiók olyan kérdésekre is összpontosíthatnak, amelyeket saját területükön kiemelten fontosnak tartanak, mint például

 • fiatal gazdálkodók;
 • kisméretű gazdaságok;
 • hegyvidéki területek;
 • nők a vidéki területeken;
 • az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése és az azokhoz való alkalmazkodás, valamint biodiverzitás;
 • a rövid ellátási láncok (azaz a mezőgazdasági termékek előállításához és elosztásához szükséges folyamatok sora).

Költségvetés

 • Az EMVA költségvetését 2015-ben 99,3 milliárd euróban állapították meg. Ennek legalább 30%-át a környezet védelmét és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet szolgáló intézkedésekre kell fordítani, 5%-át pedig a helyi stratégiák kidolgozására kell fenntartani.
 • A Bizottság (EU) 2015/791 felhatalmazáson alapuló rendelete felülvizsgálja a vidékfejlesztési programok uniós támogatásának költségvetési bontását (a 1305/2013/EU rendelet I. melléklete).

Végrehajtás

A rendelet értelmében a vidékfejlesztési politikának összhangban kell állnia az e területre vonatkozó egyéb politikákkal. Az EU-szintű szabályok és az uniós országok közötti megállapodások annak biztosítására jöttek létre, hogy az uniós finanszírozás felhasználása hatékonyan, az átfedések és következetlenségek minimalizálásával történjen.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A RENDELET?

2014. január 1 -től hatályos.

HÁTTÉR

Az EMVA az EU közös mezőgazdasági politikájának végrehajtását finanszírozó két alap egyike. Támogatja az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit azáltal, hogy az e területre vonatkozó egyéb kezdeményezésekkel párhuzamosan az egész EU-ban ösztönzi a vidékfejlesztést, és biztosítja az uniós pénzek hatékony felhasználását.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487–548. o).

A 1305/2013/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320–469. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint átmeneti rendelkezések bevezetéséről (HL L 227., 2014.7.31., 1–17. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 808/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 227., 2014.7.31., 18–68. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 809/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 17.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról (HL L 227., 2014.7.31., 69–124. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság (EU) 2015/791 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. április 27.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 127., 2015.5.22., 1–4. o.)

utolsó frissítés 31.08.2016

Top