EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európai Tengerügyi és Halászati Alap (2014–2020)

Európai Tengerügyi és Halászati Alap (2014–2020)

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

508/2014/EU rendelet az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról

MI A RENDELET CÉLJA?

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) célja a halászati és akvakultúra-ágazatokban tevékenykedőknek és a tengerparti lakosságnak a 2014–2020 közötti időszakra szóló, megreformált európai uniós közös halászati politikához (KHP-hoz) való alkalmazkodásának a támogatása.

FŐBB PONTOK

Költségvetés és prioritások

Az ETHA – a 2014–2020 közötti időszakra szóló – 6,5 milliárd euró értékű költségvetésével a következőkre törekszik:

 • halállományok helyreállítása, a halászat tengeri környezetre gyakorolt hatásának csökkentése és a visszadobások – a halaknak a tengerbe holtan vagy élve történő visszadobása kis méretük okán, vagy mert a halász nem rendelkezik kvótával, illetve a fogások összetételére vonatkozó szabályok miatt – gyakorlatának fokozatos megszüntetése;
 • a kisüzemi, helyi halászat és a fiatal halászok támogatása;
 • a közösségek támogatása a helyi gazdaság diverzifikálásában;
 • a munkahelyteremtő és az európai tengerpartok életminőségét javító projektek finanszírozása;
 • az európai akvakultúra (halak és kagylók tenyésztésének) támogatása;
 • a tengeri környezettel kapcsolatos tudományos ismeretek bővítésének finanszírozása és a vonatkozó adatok összegyűjtése annak érdekében, hogy a döntéshozatalt megbízható információk segítsék;
 • a halászati ellenőrzőrendszerek megerősítése;
 • a halászhajókkal kapcsolatos innovatív beruházások támogatása, például a halászfelszerelések szelektivitásának javítása (a méret- és fajszelektivitás alapján alkalmazott halászfelszerelések lehetővé tegyék az egyéb halak elkerülését vagy azok sértetlen állapotban történő visszaengedését a tengerbe);
 • a szennyezőanyag-, illetve üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését célzó felszerelésekbe való vagy fedélzeti beruházások – bizonyos feltételek melletti – támogatása;
 • a halászati és akvakultúra-ágazatokon belüli piaci értékesítés és a feldolgozás javítása;
 • az EU integrált tengerpolitikájának támogatása a határokon átnyúló és ágazatközi koordináció elősegítése révén (például tengeri területrendezés, integrált tengerfelügyelet és a tengeri környezet állapotával kapcsolatos ismeretek bővítése).

Végrehajtás

 • Az ETHA a nemzeti finanszírozást nyújtó uniós országokkal együtt biztosít társfinanszírozást. Az uniós országok kidolgozzák operatív programjukat, amely az előirányzott összeg elköltésének módjáról szól. Azt követően, hogy a Bizottság elfogadja ezeket a programokat, már a nemzeti hatóságok döntésén múlik a projektek finanszírozása.
 • A Bizottság az 508/2014/EU rendelet elfogadása óta a rendelet végrehajtásának főként a részletes technikai aspektusaira vonatkozóan fogadott el szabályokat. Ezek többek között a következők:
 • A végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok teljes listája az ETHA honlapján található.

Covid19-világjárvány – a rendelet módosítása

 • Az (EU) 2020/560 rendelet módosítja az 508/2014/EU rendeletet, és konkrét intézkedéseket vezet be a Covid19-világjárvány hatásának csökkentése érdekében. A járványt követően a halászati és akvakultúra-termékek iránti kereslet jelentősen csökkent, aminek súlyos társadalmi-gazdasági következményei voltak azokban a közösségekben, amelyekben a halászat és az akvakultúra jelentős szerepet játszanak.
 • A módosított rendelet lehetővé teszi az ETHA számára, hogy támogatást nyújtson a következőkhöz:
  • a halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetése, beleértve a belvízi halászatot és a partról történő halászatot;
  • az akvakultúra-ágazati termelők és feldolgozóvállalkozások által és a legkülső régiókban elszenvedett bizonyos gazdasági veszteségek, ha ezek a Covid19-világjárvány miatt következtek be.
 • Az intézkedések magukban foglalhatják a forgótőkének az akvakultúra-ágazati termelők és a feldolgozóvállalkozások számára történő biztosítását is, valamint a termelői szervezetek és a termelői szervezetek társulásai számára a halászati és akvakultúra-termékek tárolásában történő segítségnyújtást.
 • Ez a rendelet lehetővé teszi az egyes uniós országok operatív programjainak hatálya alá tartozó pénzügyi források rugalmasabb átcsoportosítását is, és egyszerűsíti az operatív programok módosítására vonatkozó eljárást.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2014. január 1. óta van hatályban. A COVID-19-járvánnyal kapcsolatos ideiglenes intézkedéseket visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni 2020. február 1-jétől, és azok 2020. december 31-ig vannak hatályban.

HÁTTÉR

Az ETHA a 2014–2020 közötti időszakra szóló KHP támogatását szolgáló pénzügyi eszköz. Ez az öt egymást kiegészítő, valamint a növekedésen és munkahelyteremtésen alapuló európai fellendülés előmozdítására irányuló európai strukturális és beruházási alap egyike.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1–66. o.)

Az 508/2014/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2015/852 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. március 27.) az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös halászati politika szabályaival kapcsolatos jogsértések és súlyos jogsértések – az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében történő kifizetések határidőinek megszakítását vagy a kifizetések felfüggesztését kiváltó – esetei tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 135., 2015.6.2., 13–17. o.)

A Bizottság 1362/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 18.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében finanszírozott operatív programok egyes módosításainak jóváhagyására vonatkozó egyszerűsített eljárás, valamint az e programok végrehajtásáról szóló éves jelentések formátuma és megjelenése tekintetében alkalmazandó szabályok meghatározásáról (HL L 365., 2014.12.19., 124–136. o.)

A Bizottság 1243/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. november 20.) a tagállamok által nyújtandó információkra, valamint az adatigényekre és a lehetséges adatforrások közötti szinergiákra vonatkozó szabályoknak az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő meghatározásáról (HL L 334., 2014.11.21., 39–51. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 1242/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. november 20.) a műveletekre vonatkozó releváns kumulatív adatok megjelenítésére alkalmazandó szabályoknak az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő meghatározásáról (HL L 334., 2014.11.21., 11–38. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 1014/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. július 22.) Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében finanszírozott műveletekre vonatkozó közös monitoring- és értékelési rendszer tartalma és kialakítása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 283., 2014.9.27., 11–19. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 763/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 11.) a tájékoztatási és közzétételi intézkedések technikai jellemzői, valamint az uniós jelkép kialakítására vonatkozó utasítások tekintetében az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól (HL L 209., 2014.7.16., 1–4. o.)

A Bizottság 2014/372/EU végrehajtási határozata (2014. június 11.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap forrásainak megosztott irányítása keretében a 2014 és 2020 közötti időszakban tagállamonként és évenként rendelkezésre álló összegek megállapításáról (az értesítés a C(2014) 3781. számú dokumentummal történt) (HL L 180., 2014.6.20., 18–20. o.)

utolsó frissítés 09.06.2020

Top