EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A halászati és akvakultúra-termékek uniós piaca

A halászati és akvakultúra-termékek uniós piaca

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

1379/2013/EU rendelet – a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről

MI A RENDELET CÉLJA?

Az uniós közös halászati politika (CFP) reformjának részeként a rendelet felülvizsgálja a halászati és akvakultúra-termékek (hal- és kagylótenyésztés) közös piacának szervezési céljait és szabályozását.

FŐBB PONTOK

A rendszer öt területet fed le:

 • szakmai szervezetek;
 • forgalmazási előírások;
 • a fogyasztók tájékoztatása;
 • versenyszabályok;
 • a piacra vonatkozó ismeretek gyűjtése (releváns piaci adatok gyűjtése és elemzése a döntéshozatal alapjaként történő használathoz).

Szakmai szervezetek

 • A rendelet a termelői szervezetek számára számos konkrét célkitűzést határoz meg, többek között a fenntartható halászat előmozdítását és a visszadobások számának a csökkentését.
 • A reform középpontjában a tevékenységeknek a termelési és értékesítési tervek révén történő kollektív irányítása is áll. Az e tervek szabályaira és szerkezetére vonatkozó előírásokat egy későbbi végrehajtási rendelet tartalmazza, az Európai Bizottság pedig ajánlásokat tett közzé a hatáskörrel rendelkező hatóságok e téren betöltendő szerepének támogatásáról.
 • A termelői szervezetek és az ágazatközi szervezetek elismerésére vonatkozó szabályokat a rendelet és egy későbbi végrehajtási rendelet tartalmazza.

Forgalmazási előírások

Eredetüktől (uniós vagy importált) függetlenül a halászati termékekre vonatkozóan közös forgalmazási előírások kerülnek megállapításra. Azok a halászati termékek, amelyek nem felelnek meg ezeknek az előírásoknak, közvetlen emberi fogyasztástól (például hobbiállat-eledel, kozmetikumok) eltérő célra felhasználhatóak.

A fogyasztók tájékoztatása

A fogyasztókat tájékoztató címkéken a következőket kell feltüntetni:

 • a faj kereskedelmi neve (az adott országban helyi vagy regionális szinten elfogadott vagy engedélyezett név vagy nevek) és tudományos neve;
 • a termelési módszer;
 • az a terület, ahol a terméket halászták vagy tenyésztették, valamint az alkalmazott halászeszköz típusa;
 • az, hogy kiolvasztott termékről van-e szó;
 • adott esetben a fogyaszthatósági idő.

Versenyszabályok

A piacok közös szervezését az uniós versenyszabályok betartása mellett kell végezni, de vannak bizonyos kivételek, amelyek célja a szakpolitika megfelelő működésének és az uniós célkitűzések elérésének biztosítása (pl. a tagok termelési szintjének korrigálása).

A piacra vonatkozó ismeretek gyűjtése

A Bizottságnak gazdasági ismeretek terjesztése, piaci elemzés és árfigyelés révén piacra vonatkozó ismereteket kell gyűjtenie a szakmai szervezetek, az érdekelt felek és a politikai döntéshozók számára.

Covid19-világjárvány – a rendelet módosítása

 • Az (EU) 2020/560 rendelet módosítja az 1379/2013/EU rendeletet, és konkrét intézkedéseket vezet be a Covid19-világjárvány hatásának csökkentése érdekében. A Covid19-világjárványt követően a halászati és akvakultúra-termékek iránti kereslet jelentősen csökkent, aminek súlyos társadalmi-gazdasági következményei voltak azokban a közösségekben, amelyekben a halászat és az akvakultúra jelentős szerepet játszanak.
 • A módosított rendelet célja, hogy lehetővé tegye az operatív programok pénzügyi forrásainak az egyes uniós országokban történő rugalmasabb újraelosztását, és új intézkedések bevezetésekor egyszerűsítse az operatív programok módosítására vonatkozó eljárást.
 • Tekintettel a termelői szervezeteknek a válság kezelésében játszott fontos szerepére, a termelési és értékesítési tervek pénzügyi támogatásának felső korlátja jelentősen megemelkedett, és az uniós országok e pénzügyi támogatás akár 100 %-áig folyósíthatnak előleget. Ezenkívül a tárolástámogatási mechanizmust már az akvakultúra termelői szervezetek is igénybe vehetik.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2014. január 1. óta van hatályban.

HÁTTÉR

A rendelet a közös halászati politikai reform jogalkotási csomagjának három eleméből a második. A rendelet a közös halászati politikáról szóló 1380/2013/EU rendeletet (lásd az összefoglalót) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU rendeletet (lásd az összefoglalót) kíséri.

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1–21. o.)

Az 1379/2013/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság 2014/117/EU ajánlása (2014. március 3.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt termelési és értékesítési tervek kidolgozásáról és végrehajtásáról (HL L 65., 2014.3.5., 31–38. o.)

A Bizottság 1418/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 17.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a termelési és értékesítési tervekről (HL L 353., 2013.12.28., 40–42. o.)

A Bizottság 1419/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 17.) a termelői és az ágazatközi szervezetek elismeréséről, a termelői és az ágazatközi szervezetekre vonatkozó szabályok kiterjesztéséről, valamint a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt intervenciós árak közzétételéről (HL L 353., 2013.12.28., 43–47. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 1420/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 17.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadását követően a 347/96/EK, az 1924/2000/EK, az 1925/2000/EK, a 2508/2000/EK, a 2509/2000/EK, a 2813/2000/EK, a 2814/2000/EK, a 150/2001/EK, a 939/2001/EK, az 1813/2001/EK, a 2065/2001/EK, a 2183/2001/EK, a 2318/2001/EK, a 2493/2001/EK, a 2306/2002/EK, a 802/2006/EK, a 2003/2006/EK, a 696/2008/EK és a 248/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 353., 2013.12.28., 48–50. o.)

utolsó frissítés 04.06.2020

Top