EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Római Szerződés (EGK)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Gazdasági Közösséget (EGK-t) létrehozó szerződés

MI A SZERZŐDÉS CÉLJA?

 • A szerződés létrehozza az Európai Gazdasági Közösséget (EGK-t), amely hat országot (Belgium, Németország, Franciaország, Olaszország, Luxembourg és Hollandia) hozott össze az integráció, valamint a gazdasági növekedés kereskedelem révén történő megerősítése céljából.
 • Közös piacot hozott létre, amelynek alapját a következők szabad mozgása képezte:
  • áruk;
  • személyek;
  • szolgáltatások;
  • tőke.
 • Aláírására az Európai Atomenergia-közösséget (Euratom) létrehozó szerződéssel párhuzamosan került sor.
 • A Római Szerződést számos alkalommal módosították, jelenlegi elnevezése pedig az Európai Unió működéséről szóló szerződés.

FŐBB PONTOK

Célok

 • Az EGK és a közös piac céljai a következők voltak:
  • a hat tagország területén a kereskedelem és a termelés feltételeinek átalakítása; valamint
  • Európa szorosabb politikai egyesítése felé tett első lépés.

Egyedi célok

Az aláírók a következőkhöz járultak hozzá:

 • Európa népei közötti egyre szorosabb egység alapköveinek létrehozása;
 • országaik gazdasági és szociális fejlődésének biztosítása a köztük fennálló kereskedelmi és egyéb akadályok felszámolására irányuló közös fellépés révén;
 • az állampolgáraik élet- és munkakörülményeinek javítása;
 • kiegyensúlyozott kereskedelem és tisztességes verseny;
 • az EGK különféle területei közötti gazdasági és szociális különbségek csökkentése;
 • a nemzetközi kereskedelmet érintő akadályok fokozatos megszüntetése a közös kereskedelempolitika révén;
 • az ENSZ Alapokmányában szereplő elveknek való megfelelés;
 • az erőforrások egyesítése a béke és szabadság megőrzése és erősítése céljából, továbbá az eszményeikben osztozó többi európai nép felhívása arra, hogy csatlakozzanak erőfeszítéseikhez.

Közös piac

A szerződés:

 • közös piacot hoz létre, ahol az aláíró országok hozzájárulnak gazdaságpolitikájuk fokozatos összehangolásához;
 • egységes gazdasági térséget hoz létre a vállalkozások közötti szabad verseny biztosításával. Létrehozza a termékek és szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó feltételek közelítésének alapjait a többi szerződés (Európai Szén- és Acélközösség és Euratom) által felölelt feltételeken túlmenően;
 • általánosságban tiltja azokat a korlátozó megállapodásokat és állami támogatásokat, amelyek hatással lehetnek a hat ország közötti kereskedelemre;
 • magában foglalja a hat ország tengerentúli országait és területeit rendelkezéseiben és a vámunióban a gazdasági és szociális fejlődés előmozdítása céljából.

Vámunió

 • A szerződés felszámolja a hat aláíró ország között a kvótákat (azaz a behozatalokra vonatkozó határértékeket) és vámokat.
 • Közös külső tarifákat hoz létre az EGK-n kívülről származó behozatalokra vonatkozóan, a különböző államok korábbi tarifáit felváltva.
 • A vámuniót közös kereskedelempolitika kísérte. Ez a nemzeti szint helyett már az EGK szintjén irányított szakpolitika megkülönbözteti a vámuniót a pusztán szabadkereskedelmi társulástól.

Közös szakpolitikák

 • A szerződés a kezdetektől létrehozott a tagországok között bizonyos közös szakpolitikákat, többek között a következőket:
 • Szükség esetén további közös politikák létrehozásának is teret adott. 1972 után az EGK együttes fellépéseket hozott létre a következő területeken: környezetvédelem, regionális, szociális és iparpolitika.
 • E politikák kidolgozása a következők létrehozása mentén történt:
  • Európai Szociális Alap, a munkavállalók munkalehetőségeinek javítása és az életszínvonal emelése céljából;
  • az Európai Beruházási Bank (EBB), az EGK gazdasági bővítésének – a beruházások finanszírozásának lehetővé tétele révén történő – elősegítése céljából.

Intézmények

MIKORTÓL HATÁLYOS E SZERZŐDÉS?

A szerződést 1957. március 25-én írták alá, és 1958. január 1 -jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd még:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés (a Hivatalos Lapban nem tették közzé)

A szerződés későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 14.03.2017

Top