EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A gyermekjogi stratégia felé

A Bizottság stratégiát dolgoz ki annak érdekében, hogy az Európai Unió valamennyi belső és külső intézkedésében elősegítse és biztosítsa a gyermekek jogainak érvényesülését, és támogassa a tagállamok e területen kifejtett erőfeszítéseit.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2006. július 4.) – Az EU gyermekjogi stratégiája felé [COM(2006) 367 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A gyermekek jogai * azon emberi jogok egy részét képezik, amelyek betartására az Európai Uniót (EU-t) a gyermekek jogairól elfogadott ENSZ-egyezmény (EN) (FR) és a hozzá tartózó fakultatív jegyzőkönyvek, a millenniumi fejlesztési célok, valamint az emberi jogok európai egyezménye (EJEE) kötelezi. Az EU ezenkívül az Alapjogi Chartában kifejezetten elismerte a gyermekek jogait.

A gyermekjogokat még messze nem ismerik el világszerte, és még mindig vannak a gyermekeknek olyan alapvető szükségletei, amelyeket nem elégítenek ki, mint pl. a megfelelő táplálékhoz, az alapvető orvosi ellátáshoz vagy az oktatáshoz való jog. Emellett sok gyermeket kényszerítenek munkára, és sok gyermek esik az emberkereskedelem áldozatává vagy gyermekkatonaként kénytelen harcolni fegyveres konfliktusokban.

Az EU-ban felmerülő specifikus problémák között megtaláljuk a roma gyermekek társadalmi kirekesztettségét, a gyermekkereskedelmet, az interneten terjedő gyermekpornográfiát, valamint gyermekek olyan gyógyszerekkel való kezelését, amelyeket nem vetettek alá előzetes teszteknek.

Az emberi jogokkal és közelebbről a gyermekjogokkal kapcsolatos régi hagyományokra és elkötelezettségére alapozva az EU megfelelő súllyal rendelkezik ahhoz, hogy elérje, hogy a gyermekjogokat a nemzetközi porondon is az őket megillető fő helyen kezeljék, és elősegítse, hogy kiemelt figyelmet kapjanak a gyermekek szükségletei, a szociális védőháló európai modelljének értékeinek, valamint az EU egyéb programjainak kihangsúlyozásával.

A Bizottság ezzel a közleménnyel az EU bel- és külpolitikáján belül megvalósítandó, a gyermekjogok védelmére irányuló stratégiát terjeszt elő. A stratégia a következő különös célkitűzések köré épül:

 • a meglévő politikák és eszközök kihasználása;
 • a jövőbeli EU-fellépés prioritásainak meghatározása;
 • a gyermekek jogainak figyelembevétele az EU valamennyi kül- és belpolitikájában („mainstreaming”);
 • hatékony koordinációs és konzultációs mechanizmusok biztosítása;
 • a gyermekek jogaival kapcsolatos kapacitás és szakértelem növelése;
 • a gyermekek jogairól való hatékonyabb kommunikáció;
 • a gyermekjogok érvényesülésének elősegítése a külkapcsolatokban.

E célkitűzések elérése érdekében a stratégia több intézkedést ír elő, mégpedig:

 • az EU-n belül egységes hatjegyű (116-tal kezdődő) segélyhívó telefonszám bevezetése segítséget kereső gyermekek számára, valamint egy másik egységes telefonszám létrehozása egy olyan forróvonal részére, amely az eltűnt vagy szexuálisan kihasznált gyermekek megsegítésére létezik;
 • a bankok és a hitelkártyákkal foglalkozó vállalatok támogatása a gyermekekről készített szexuális képekért az Interneten hitelkártyával való fizetés elleni küzdelemben;
 • a fejlesztési együttműködés keretében cselekvési terv indítása a gyermekek vonatkozásában;
 • konzultációs dokumentum közzététele a jövőbeli intézkedések azonosítása céljából;
 • Európai Gyermekjogi Fórum (EN) és webalapú tárgyalási platform létrehozása;
 • a gyermekek bevonása a döntéshozatali eljárásba;
 • a gyermekek jogaival kapcsolatos tájékoztatási stratégia kidolgozása, mely lehetővé teszi, hogy a szülők és gyermekek jobban ismerjék ezeket a jogokat.

A Bizottság elkötelezi magát az ebben a közleményben szereplő javasolt intézkedésekhez, valamint a jövőbeli stratégiához szükséges források biztosítása mellett. A Bizottság évente jelentést nyújt be a haladásról.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Gyermek: valamennyi 18 évnél fiatalabb személy.

A jogszabályban használt mutatószámok

 • A világon élő gyermekek száma: 2,2 milliárd.
 • A fejlődő országokban élő gyermekek száma: az összes gyermek számának 86%-a. A fejlődő országokban él azon gyermekek 95%-a, akik ötéves koruk előtt meghalnak, nem jutnak alapfokú képzéshez, kényszermunkát végeznek vagy szexuális kizsákmányolástól szenvednek.
 • Életük első öt évében a gyermekek egyharmadának nem jut megfelelő élelem. Az összes gyermek egyhatoda (elsősorban lányok) nem jár alapfokú képzést nyújtó iskolába.
 • Több mint tíz millió öt éven aluli gyermek hal meg évente könnyen megelőzhető vagy kezelhető betegségben.
 • Egy milliárd gyermek visszamaradott a fizikai, szellemi és/vagy pszichológiai fejlődésben.
 • Világszerte mintegy 218 millió gyermek végez kényszermunkát.
 • 1,2 millió gyermek esik az emberkereskedelem áldozatául.
 • 300 000 gyermek harcol katonaként a fegyveres konfliktusokban.
 • Több mint 200 millió gyermek él súlyos fogyatékossággal.
 • 140 millió gyermek árva.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2008. február 5.) – A gyermekek különleges helyzetének figyelembevétele az Európai Unió külső fellépéseiben [COM(2008) 55 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Ez a közlemény hozzájárul a gyermekek érdekeinek az EU külkapcsolataiban való érvényesítését célzó cselekvési terv kidolgozásához. A cselekvési terv holisztikus megközelítésen alapul, amely figyelembe veszi a probléma különböző aspektusait, hivatkozva a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos, a fejlesztési, a biztonsági és az emberi jogi politikákra. Kiegészíti azokat a 2007. december 10-én a Tanács által elfogadott, a gyermekek jogainak előmozdítására és védelmére vonatkozó EU-iránymutatásokat, amelyek a gyermekjogok előmozdításával és védelmével kapcsolatos európai uniós külpolitika alapját képezik.

See also

 • További információkért látogasson el a Jogérvényesülési Főigazgatóság (DE) (EN) (FR) oldalára

Utolsó frissítés: 21.03.2008

Top