EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

WTO: a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezmény

WTO: a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezmény

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 94/800/EK határozata a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak az EU nevében történő megkötéséről

A többoldalú tárgyalások uruguayi fordulója (1986–1994) – a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény – különös tekintettel a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezményre

MI A HATÁROZAT ÉS AZ EGYEZMÉNY CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az alapvető elvek a nemzeti elbánás és a legnagyobb kedvezményes elbánás elve. Ennek értelmében a WTO tagjai kötelesek a többi tag állampolgárait a saját állampolgáraiknál nem kevésbé előnyös elbánásban részesíteni. Továbbá a tagok bármelyike által bármely más ország állampolgárának biztosított előnyt azonnal és feltétel nélkül meg kell adni az összes többi tag állampolgárainak még akkor is, ha ez az elbánás kedvezőbb a saját állampolgárainak biztosított elbánásnál.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok elérhetőségére, hatályára és használatára vonatkozó normák

 • Az egyezmény célja, hogy minden tagállamában biztosítsa a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó megfelelő szabályok alkalmazását azon alapvető kötelezettségek alapján, amelyeket a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) fektetett le a szellemi tulajdonjogokról szóló különböző egyezményekben (az ipari tulajdon oltalmáról szóló Párizsi Egyezményben, az irodalmi és művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben, az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezményben, valamint az integrált áramkörök szellemi tulajdonjogáról elfogadott Washingtoni Egyezményben). Számos új vagy szigorúbb szabályt vezet be azokon a területeken, amelyeket a már létező egyezmények nem fednek le, vagy ahol a létező egyezmények nem megfelelőek.
 • A WTO tagjai a szerzői jogok tekintetében kötelesek betartani az irodalmi és művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezmény alapvető szabályait. A számítógépes programok ezentúl irodalmi művekként védettek.
 • A bérleti jogokat illetően a számítógépes programok készítői és a hangfelvételgyártók engedélyezhetik vagy megtilthatják alkotásaik a nagyközönség részére való kereskedelmi bérbeadását. Hasonló kizárólagos jog érvényes a filmalkotásokra is.
 • Az egyezmény meghatározza azokat a jeleket, amelyek védjegyként való oltalomban részesülnek, valamint a birtokosaikra ruházott minimumjogokat. Ezenkívül megszabja
  • a védjegyek használatára;
  • az oltalmuk időtartamára;
  • használati engedélyükre és átruházásukra vonatkozó követelményeket.
 • A földrajzi jelzéseket illetően a WTO tagjai kötelesek megakadályozni bármely olyan jelzés alkalmazását, amely a termék eredetét tekintve megtévesztő lehet, valamint a tisztességtelen versenycselekményt képező bármely használatot. Az egyezmény továbbá a borokra és szeszes italokra vonatkozóan abban az esetben is rendelkezik a földrajzi jelzések kiegészítő oltalmáról is, ha nem áll fenn a fogyasztók megtévesztésének kockázata.
 • Az ipari minták az egyezmény értelmében 10 év védelmet élveznek. Tulajdonosaiknak jogában áll másokat megakadályozni abban, hogy olyan mintát megtestesítő terméket állítsanak elő, forgalmazzanak vagy importáljanak, amely az oltalmazott minta utánzata.
 • A szabadalmakat illetően a WTO tagjainak általános kötelezettsége az 1967. évi Párizsi Egyezmény betartása. Ezenkívül a TRIPS egyezmény kiköti, hogy lehetővé kell tenni minden találmány 20 évig terjedő szabadalmi oltalmát.
  • Bizonyos találmányok kizárhatók a szabadalmi oltalomból, ha használatuk közrendi vagy közerkölcsi okokból kifolyólag tiltott.
  • Az engedélyezett kivételek közé tartoznak továbbá
   • az emberek vagy állatok kezelésére szolgáló diagnosztikai, gyógyászati és sebészeti eljárások;
   • a növények és állatok (a mikroorganizmusok kivételével); valamint
   • a növények vagy állatok előállítására szolgáló, lényegében biológiai eljárások (a nem biológiai és mikrobiológiai eljárások kivételével). A növényfajták oltalmát azonban a tagok szabadalommal vagy egy speciális egyedi rendszerrel kötelesek biztosítani.
 • A Washingtoni Egyezmény szabályaival összhangban a WTO tagjai kötelesek biztosítani az integrált áramkörök térbeli elrendezésének oltalmát. A TRIPS egyezmény tartalmaz továbbá több olyan szabályt, amelyek konkrétan az oltalmi időre vonatkoznak.
 • A kereskedelmi értékkel bíró üzleti titkokat és műszaki tudást meg kell védeni a bizalmas közlés megsértésével és bármely a tisztességes kereskedelmi gyakorlattal ellentétes eljárással szemben. A tagok továbbá az ilyen gyakorlatok megelőzése és/vagy ellenőrzése érdekében a licenciaszerződésekben foglalt versenyellenes gyakorlatra vonatkozó intézkedéseket hozhatnak.

AZ EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSA

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok érvényesítése

 • A WTO-tagállamok jogszabályainak tartalmazniuk kell olyan eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy a szellemi tulajdonjogokat mind a külföldi jogosultak, mind saját állampolgáraik tiszteletben tartsák. Az eljárásoknak lehetővé kell tenniük a hatásos fellépést e jogok bármilyen megsértésével szemben. Az eljárásoknak korrektnek és méltányosnak kell lenniük, nem lehetnek indokolatlanul bonyolultak vagy költségesek, és nem lehet ésszerűtlen határidejük. A végső közigazgatási döntéseket egy igazságügyi hatóság felülbírálhatja.
 • Az egyezmény részletesen ír a bizonyítékokról, a tiltó határozatokról, a kártérítésről, ideiglenes intézkedésekről és egyéb jogorvoslatokról.

Átmeneti időszak

Az egyezmény alkalmazását illetően a fejlett országok egy évet kaptak arra, hogy jogszabályaikat és gyakorlataikat az egyezményhez igazítsák. A fejlődő országok és azon országok tekintetében, ahol folyamatban van a tervgazdaságból a piacgazdaságra való áttérés, ez az időszak 5 év volt, a legkevésbé fejlett országok esetében pedig 11 év.

Intézményi keret

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT ÉS EZEN EGYEZMÉNY?

 • A határozat 1994. december 22 -én lépett hatályba.
 • Az egyezmény 1995. január 1 -je óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre: Az EU és a WTO (Európai Bizottság).

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről (HL L 336., 1994.12.23., 1–2. o.)

A Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény

utolsó frissítés 18.04.2017

Top