EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Berni Egyezmény

Berni Egyezmény

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Egyezmény az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről

88/72/EGK határozat — az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló egyezmény megkötéséről

MI AZ EGYEZMÉNY ÉS A HATÁROZAT CÉLJA?

 • Az 1979. szeptember 19-én, Bernben elfogadott egyezmény célja, hogy a vadon élő növények és állatok, illetve természetes élőhelyeik, valamint a veszélyeztetett vonuló-vándorló fajok védelme érdekében előmozdítsa az aláíró országok közötti együttműködést.
 • A határozat az Európai Gazdasági Közösség (a jelenlegi EU) nevében megköti a megállapodást.

FŐBB PONTOK

 • Az EU az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló egyezmény szerződő fele.
 • A vadon élő állatok és növények olyan rendkívül értékes természeti örökséget alkotnak, amelyet meg kell őrizni és át kell adni a jövő generációinak. Az egyezmény részes felei úgy vélik, hogy a nemzeti védelmi programok mellett európai szintű együttműködés létrehozására van szükség.
 • A felek a következőket vállalják:
  • a vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelmére irányuló nemzeti szakpolitikák előmozdítása;
  • a vadon élő növények és állatok védelmének a nemzeti tervezési, fejlesztési és környezetvédelmi politikába történő beillesztése;
  • a vadon élő növények, állatok és élőhelyeik védelmének szükségességével kapcsolatos oktatás és információk terjesztésének előmozdítása.
 • A felek megállapodnak abban, hogy megteszik a megfelelő jogi és közigazgatási intézkedéseket az I. mellékletben meghatározott vadon élő növényfajok (fokozottan védett növényfajok) védelme érdekében. Az egyezmény tiltja e növények szándékos szedését, gyűjtését, vágását vagy gyökerestől történő kiásását.
 • A II. mellékletben meghatározott vadon élő állatfajok (fokozottan védett állatfajok) tekintetében is be kell vezetni a megfelelő jogi és közigazgatási intézkedéseket. A tilalom a következőkre terjed ki:
  • a szándékos befogás és tartás és a szándékos elpusztítás összes formája;
  • a szaporodó és pihenőhelyek szándékos rongálása vagy elpusztítása;
  • a vadon élő állatok szándékos megzavarása, különösen a szaporodási, ivadéknevelő és téliálom-időszakokban;
  • a tojások szándékos elpusztítása vagy kiszedése, illetve birtoklása;
  • ezen állatok akár élő, akár holt állapotban történő birtoklása és belső kereskedelme, beleértve a kitömött állatokat és azok bármely részét vagy származékát.
 • A III. mellékletben meghatározott vadon élő állatok (védett állatfajok) bárminemű hasznosítását szabályozni kell annak érdekében, hogy megóvják a populációkat a veszélyektől (a hasznosítás időszakos vagy helyi tiltása, a szállítás vagy eladás szabályozása stb.). A szerződő felek számára tilos a befogás és elpusztítás megkülönböztetés nélküli olyan eszközeinek használata, amely a fajok eltűnését vagy megzavarását okozhatja.
 • Az egyezmény a fentiek alóli néhány kivételről is rendelkezik:
  • a flóra és a fauna védelme érdekében;
  • a növényi kultúrák, az állatállomány, az erdők, a halgazdaságok, a víz és a tulajdon egyéb formái komoly károsodásának megakadályozása érdekében;
  • a közegészség és közbiztonság, a biztonságos légiközlekedés érdekében és más, elsőrendű közérdekből;
  • kutatási és oktatási célokra, populációfelerősítésre, visszatelepítésre és a szükséges szaporítás céljára;
  • bizonyos vadon élő állatok és növények kis számban történő elfogását, tartását vagy más, szakértő módon megvalósított hasznosításának szigorúan ellenőrzött feltételek melletti lehetővé tétele érdekében.
 • A szerződő felek vállalják, hogy összehangolják erőfeszítéseiket a II. és III. mellékletben felsorolt, azon vonuló-vándorló fajok védelme érdekében, amelyek elterjedési területe benyúlik saját területükre.
 • Az egyezmény alkalmazásának nyomon követése céljából egy állandó bizottság létrehozására került sor.

HATÁLYBALÉPÉS

A Berni Egyezmény 1982. június 6-án lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUMOK

Egyezmény az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről (HL L 38., 1982.2.10., 3–32. o.)

A Tanács 82/72/EGK határozata (1981. december 3.) az Európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló egyezmény megkötéséről (Berni Egyezmény) (HL L 38., 1982.2.10., 1–2. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Tanács 98/746/EK határozata (1998. december 21.) az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló berni egyezmény II. és III. függelékének az Egyezmény Állandó Bizottságának 17. ülésén elfogadott módosításainak jóváhagyásáról (HL L 358., 1998.12.31., 114. o.)

utolsó frissítés 15.05.2020

Top