EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A szállítás időtartamára vonatkozó uniós állatjóléti előírások

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2005/1/EK tanácsi rendelet az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet szabályozza az élő állatok uniós országok közötti szállítását, továbbá rendelkezik az EU területére belépő, illetve területéről kilépő állatok ellenőrzéséről. A részletes szabályozás célja az állatok sérülésének és szükségtelen szenvedésének megakadályozása.

FŐBB PONTOK

A rendelet az alábbi előírásokat vezeti be:

 • Előzetesen meg kell tenni a szállításra vonatkozó szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az utazás a lehető legrövidebb ideig tartson, és az állatok igényeinek eleget tegyenek.
 • Az állatoknak szállításra alkalmas állapotban kell lenniük.
 • A szállítóeszközt, illetve a berakodáshoz és kirakodáshoz használt eszközöket oly módon kell megtervezni, kialakítani, karbantartani és működtetni, hogy megakadályozzák az állatok sérülését és szenvedését, valamint biztosítsák az állatok biztonságát.
 • Az állatokat gondozó személyeknek megfelelő képzésben kell részesülniük, és tartózkodniuk kell mindennemű erőszaktól.
 • A rendeltetési helyre való szállítást késedelem nélkül, az állatok jólétének rendszeres ellenőrzése mellett kell elvégezni.
 • Biztosítani kell az állatok számára elegendő alapterületet és magasságot.
 • Szükség szerint gondoskodni kell vízről, takarmányról és pihenőidőről.
 • A szállítmányozóknak:
  • minden 65 kilométer távolságot meghaladó szállításhoz rendelkezniük kell egy, az illetékes nemzeti hatóság által kiállított engedéllyel;
  • dokumentációt kell szolgáltatniuk olyan részletes adatokkal, mint az állatok származása és tulajdonjoga, a rendeltetési hely és a szállítás várható időtartama;
  • biztosítaniuk kell, hogy az állatokat kísérő kísérje, kivéve, ha elegendő mennyiségű élelmet és vizet tartalmazó konténerben szállítják őket.
 • Nagy távolságokon történő szállítás esetén a nemzeti hatóságok az állatok berakodása előtt átvizsgálják és jóváhagyják az állatok közúti, illetve tengeri szállítására szolgáló gépjárműveket, ill. hajókat.
 • A gondozók és a gyűjtőállomások (gazdaságok, gyűjtőhelyek és piacok) üzemeltetői gondosodnak arról, hogy a különböző kiindulási, átrakodási és rendeltetési helyeken betartsák a szabályokat és az állatjóléti előírásokat.
 • A nemzeti hatóságok az alábbi követelményeket támasztják a szállítmányozókkal szemben:
  • rendelkezzenek uniós országbeli telephellyel;
  • igazolják, hogy elegendő és megfelelő személyzet, felszerelés és operatív eljárás áll rendelkezésükre;
  • az előző három évben nem sérthették meg súlyosan az állatok védelmével kapcsolatos uniós, illetve nemzeti jogszabályokat.
 • Valamely uniós ország és egy unión kívüli rendeltetési hely között zajló, nagy távolságokon való szállítás esetén:
  • a szállítmányozók rendelkeznek a szükséges engedélyekkel, dokumentációval, műholdas navigációs rendszerrel, valamint vészhelyzetekre vonatkozó vészhelyzeti intézkedési tervekkel;
  • a nemzeti hatóságok a kiindulási helyen, majd azt követően véletlenszerűen ellenőrzéseket tartanak.
 • Vészhelyzet vagy az állatjóléti szabályok be nem tartása esetén a nemzeti hatóságok az alábbi intézkedések meghozatalára kötelezhetik a szállítmányozót:
  • a járművezető vagy a kísérő cseréje;
  • a szállítóeszköz ideiglenes megjavítása;
  • az állatszállítmány átrakodása másik szállítóeszközbe;
  • az állatok visszaszállítása a kiindulási helyre;
  • az állatok kirakodása és megfelelő ideiglenes elhelyezése.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2005. január 25-én lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd az Európai Bizottság „Állatjólét – főbb eredmények” című oldalát.

JOGI AKTUS

A Tanács 2005/1/EK rendelete (2004. december 22.) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról (HL L 3., 2005.1.5., 1–44. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2004/544/EK határozata (2004. június 21.) az állatok nemzetközi szállítás közbeni védelméről szóló (felülvizsgált) európai egyezmény aláírásáról (HL L 241., 2004.7.13., 21. o.)

A Tanács 1255/97/EK rendelete (1997. június 25.) a megállóhelyekre vonatkozó közösségi kritériumokról, valamint a 91/628/EGK irányelv mellékletében említett útvonalterv módosításáról (HL L 174., 1997.7.2., 1–6. o.).

Az 1255/97/EK tanácsi rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Bizottság 2013/188/EU végrehajtási határozata (2013. április 18.) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló 1/2005/EK tanácsi rendelet alapján elvégzett megkülönböztetésmentes ellenőrzésekre vonatkozó éves jelentésekről (az értesítés a C(2013) 2098. számú dokumentummal történt) (HL L 111., 2013.4.23., 107–114. o.)

utolsó frissítés 18.04.2016

Top