EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Biztonságosabb kozmetikai termékek az uniós polgárok számára

Biztonságosabb kozmetikai termékek az uniós polgárok számára

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1223/2009/EK rendelet a kozmetikai termékekről

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A biztonsági követelmények szigorítása révén biztonságosabbá teszi az EU-ban értékesített kozmetikai termékeket.
 • Egyszerűsíti a vállalkozásokat és a szabályozó hatóságokat érintő eljárásokat az ágazatban.
 • Naprakésszé teszi a szabályokat, figyelembe véve a legfrissebb technológiai fejlesztéseket – köztük a nanoanyagok esetleges alkalmazását.
 • Fenntartja az állatkísérletekre vonatkozó jelenlegi tilalmat.

FŐBB PONTOK

 • A gyártókra vonatkozó, egy termék forgalomba hozatalához szükséges biztonsági jelentés kiállításához kapcsolódó extra követelmények.
 • A „felelős személyek” új koncepciója valamennyi termék tekintetében:
  • a vállalkozások csak akkor értékesíthetnek kozmetikai termékeket az EU-ban, ha kijelölnek egy természetes vagy jogi személyt „felelős személyként”;
  • a felelős személynek biztosítania kell, hogy a termék megfeleljen az 1223/2009/EK rendeletben foglalt összes vonatkozó biztonsági követelménynek.
 • A gyártók számára csökken a bürokrácia, mivel termékeiket csak egyszer kell nyilvántartásba venniük az EU kozmetikai termékek bejelentésére szolgáló portálján.
 • A súlyos nemkívánatos hatások jelentésére vonatkozó új követelmény:
  • a felelős személyek és forgalmazók kötelesek jelenteni az ilyen hatásokat nemzeti hatóságaik felé;
  • a nemzeti hatóságoknak pedig ezt követően meg kell osztaniuk ezt az információt – az egyéb forrásokból (felhasználóktól, egészségügyi szakemberektől) származó bármely más információval együtt – másik uniós tagállambeli partnereikkel.
 • A csomagoláson szerepelnie kell számos információnak, többek között a felelős személy nevének és címének, a tartalomnak, a felhasználásra vonatkozó óvintézkedéseknek és az összetevők felsorolásának.
 • A nanoanyagok alkalmazására vonatkozó új szabályok.
 • A kozmetikai termékben tiltott, korlátozottan felhasználható vagy engedélyezett anyagok felsorolása.
 • A forgalmazóknak ellenőrizniük kell a címkézés – többek között a felhasználhatósági időpont – és a nyelvi követelmények megfelelőségét.
 • A rendelet főbb pontjai ebben az infografikában kerültek összefoglalásra. Ez a rendelet hatályon kívül helyezte és felváltotta a 76/768/EGK irányelvet.
 • A rendelet mellékleteit többször is módosították. Ezeket a változásokat beépítették a rendelet egységes szerkezetbe foglalt változatába.
 • Ezenkívül, mivel egyes esetekben nehéz megkülönböztetni az orvostechnikai eszközöket és a kozmetikai termékeket, az (EU) 2017/745 rendelet (lásd az összefoglalót) 119. cikke módosítja az 1223/2009/EK rendeletet azáltal, hogy egy termék szabályozási státuszára vonatkozóan lehetővé teszi az uniós szintű döntéshozatalt. 2021. május 26. óta az Európai Bizottság egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére eldöntheti, hogy egy adott termék vagy termékcsoport „kozmetikai terméknek” minősül-e.

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ A RENDELET?

A rendelet 2013. július 11. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről (átdolgozás) (HL L 342., 2009.12.22., 59–209. o.)

Az 1223/2009/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kozmetikai ipar területén végzett állatkísérletek alternatív eljárásainak kifejlesztéséről, validálásáról és jogi elfogadásáról (2018) (COM(2019) 479 final, 2019.10.15.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet felülvizsgálata az endokrinromboló tulajdonságokkal rendelkező anyagok tekintetében (COM(2018) 739 final, 2018.11.7.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kozmetikai termékekre vonatkozó közös kritériumok alapján tett állításokról (COM(2016) 580 final, 2016.9.19.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az állatkísérletekre vonatkozó tilalomról és a forgalmazási tilalomról, valamint a kozmetikai ipar alternatív eljárásainak jelenlegi állásáról (COM(2013) 135 final, 2013.3.11.)

utolsó frissítés 18.05.2021

Top