EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_16_002_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
16. Znanost, informiranje, obrazovanje i kultura
Svezak 002

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.16.002.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

16.   Znanost, informiranje, obrazovanje i kultura

Svezak 002

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1994

L 117

29

 

 

41994D0271

 

 

 

(94/271/Euratom)
Odluka predstavnika vlada država članica od 24. ožujka 1994. o proučavanju i objavljivanju arhivskih dokumenata koji se odnose na pregovore o Rimskim ugovorima, pregovore o Europskoj političkoj zajednici i Privremenom odboru za zajedničko tržište i Euratom

3

2004

L 143

49

 

 

32004R0808

 

 

 

Uredba (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o statistici Zajednice o informacijskom društvu (1)

4

2004

L 390

6

 

 

32004D2241

 

 

 

Odluka br. 2241/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o jedinstvenom okviru Zajednice za transparentnost kvalifikacija i kompetencija (Europass)

11

2006

L 186

11

 

 

32006R1031

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1031/2006 od 4. srpnja 2006. o provedbi Uredbe (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Europske zajednice o informacijskom društvu (1)

26

2006

L 263

12

 

 

32006D0644

 

 

 

(2006/644/EZ)
Oduka Komisije od 20. rujna 2006. o osnivanju Skupine visoke razine za višejezičnost

42

2006

L 304

1

 

 

32006D1622

 

 

 

Odluka br. 1622/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006. o utvrđivanju djelovanja Zajednice za manifestaciju Europska prijestolnica kulture za godine od 2007. do 2019.

44

2006

L 327

45

 

 

32006D1720

 

 

 

Odluka br. 1720/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2006. o uspostavljanju programa djelovanja u području cjeloživotnog učenja

50

2006

L 372

1

 

 

32006D1855

 

 

 

Odluka br. 1855/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uspostavljanju programa Kultura (od 2007. do 2013.)

74

2008

L 097

1

 

 

32008R0294

 

 

 

Uredba (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju

85

2008

L 262

6

 

 

32008R0960

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 960/2008 od 30. rujna 2008. o provedbi Uredbe (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o informacijskom društvu (1)

97

2008

L 348

113

 

 

32008D1349

 

 

 

Odluka br. 1349/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o izmjeni Odluke br. 1719/2006/EZ o uspostavi programa Mladi na djelu za razdoblje od 2007. do 2013. (1)

114

2008

L 350

56

 

 

32008D1357

 

 

 

Odluka br. 1357/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o izmjeni Odluke br. 1720/2006/EZ o uspostavljanju programa djelovanja u području cjeloživotnog učenja (1)

116

2008

L 350

60

 

 

32008F0977

 

 

 

Okvirna odluka Vijeća 2008/977/PUP od 27. studenoga 2008. o zaštiti osobnih podataka obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima

118

2009

L 283

5

 

 

32009R1023

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1023/2009 od 29. listopada 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o informacijskom društvu (1)

130

2009

L 286

31

 

 

32009R1006

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom društvu (1)

147

2010

L 219

21

 

 

32010D0462

 

 

 

(2010/462/EU)
Odluka Komisije od 18. kolovoza 2010. o donošenju odluke o financiranju pilot-projekta za jačanje uloge potrošača, učinkovitosti i stabilnosti europskih financijskih tržišta osposobljavanjem udruga potrošača i sličnih organizacija

152

2010

L 245

34

 

 

32010D0559

 

 

 

(2010/559/EU)
Odluka Vijeća od 13. rujna 2010. o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz nacionalnog registra vozila (NRV) u Finskoj

154

2010

L 246

1

 

 

32010R0821

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 821/2010 od 17. rujna 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o informacijskom društvu (1)

155

2010

L 246

18

 

 

32010R0822

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 822/2010 od 17. rujna 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 198/2006 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1552/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici koja se odnosi na strukovno osposobljavanje u poduzećima u pogledu podataka koji se prikupljaju, te zahtjeva u vezi s uzorkovanjem, točnošću i kakvoćom (1)

172

2010

L 246

33

 

 

32010R0823

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 823/2010 od 17. rujna 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 452/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izradi i razvoju statistike o obrazovanju i cjeloživotnom učenju u vezi sa statistikama o sudjelovanju odraslih u cjeloživotnom učenju (1)

187

2010

L 293

58

 

 

32010D0682

 

 

 

(2010/682/EU)
Odluka Vijeća od 8. studenoga 2010. o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Slovačkoj

227

2010

L 322

43

 

 

32010D0758

 

 

 

(2010/758/EU)
Odluka Vijeća od 2. prosinca 2010. o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Bugarskoj

229

2010

L 323

1

 

 

32010R1088

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1088/2010 od 23. studenoga 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 976/2009 u vezi s uslugama preuzimanja i uslugama transformacije

230

2011

L 027

39

 

 

32011D0061

 

 

 

(2011/61/EU)
Odluka Komisije od 31. siječnja 2011. sukladno Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka u Državi Izrael s obzirom na automatiziranu obradu osobnih podataka (priopćeno pod brojem dokumenta C(2011) 332) (1)

240

2011

L 032

1

 

 

32011D0082

 

 

 

(2011/82/EU)
Odluka Vijeća od 31. siječnja 2011. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o uvjetima sudjelovanja Švicarske Konfederacije u programu Mladi na djelu i programu djelovanja u području cjeloživotnog učenja (2007. - 2013.)

244

2011

L 090

1

 

 

32011D0213

 

 

 

(2011/213/EU)
Odluka Vijeća od 9. ožujka 2011. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Vlade Japana o suradnji u znanosti i tehnologiji

246

2011

L 141

17

 

 

32011D0292

 

 

 

(2011/292/EU)
Odluka Vijeća od 31. ožujka 2011. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU

247

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top