EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0442

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Uniós költségvetés – az európai helyreállítási terv motorja

COM/2020/442 final

Brüsszel, 2020.5.27.

COM(2020) 442 final

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE


Uniós költségvetés – az európai helyreállítási terv motorja
UNIÓS KÖLTSÉGVETÉS – AZ EURÓPAI HELYREÁLLÍTÁSI TERV MOTORJA

1.Ambiciózus és innovatív uniós költségvetés az európai gazdaság helyreállításának szolgálatában

A Bizottság bátor, átfogó tervet dolgozott ki Európa helyreállítására 1 . Ez a terv a szolidaritáson és a méltányosságon alapul, és mélyen az Unió közös elveiben és értékeiben gyökerezik. A terv felvázolja, hogy miként lehet újraindítani az európai gazdaságot, lendületet adni a zöld és a digitális átállásnak, és a gazdaságot hogyan lehet méltányosabbá, ellenállóbbá és fenntarthatóbbá tenni a jövő generációi számára.

A Covid19-világjárvány az Unió és a világ minden szegletét érintette. A világjárvány gazdasági és társadalmi hatása azonban jelentős eltéréseket mutat az egyes tagállamokban, csakúgy, mint ahogy a tagállamok sokkok elnyelésére és kezelésére való képessége is nagyon különböző. Ez egyrészt azzal a veszéllyel fenyeget, hogy káros különbségek alakulnak ki a tagállamok gazdaságai között, másrészt pedig komoly nyomást gyakorol az egységes piacra. Európának összehangolt, gyors, ambiciózus és célzott reagálásra van szüksége ott, ahol a legnagyobb szükség van rá.

A helyreállítási terv végrehajtásához jelentős állami és magánberuházásokra lesz szükség. Erőteljes fellépés szükséges e szükségletek kielégítéséhez, hogy megszűnjön a köz- és magánberuházások tekintetében fennálló, összesen 1,5 billió EUR összegű hiány, hogy helyreálljanak a világjárvány okozta közvetlen gazdasági és társadalmi károk, valamint hogy Uniónk a stabil, fenntartható és reziliens növekedés pályájára álljon. 2

A Bizottság azt javasolja, hogy az EU az uniós költségvetésben rejlő összes potenciált latba vetve arra törekedjen, hogy a helyreállítás első éveiben beruházásokat indukáljon, és a pénzügyi támogatást az időszak elejére ütemezze. A javaslatok a következő alapokon nyugszanak:

ØA szükséghelyzeti Európai Helyreállítási Eszköz (a továbbiakban: a NextGenerationEU Eszköz), amelynek összege 750 milliárd EUR 3 . Ez a pénzügyi piacokról származó új finanszírozással fogja átmenetileg növelni az uniós költségvetést. Az így mozgósított, uniós programokon keresztül folyósított források az emberek megélhetésének megvédését és a gazdaság talpra állítását, valamint a fenntartható és reziliens növekedés előmozdítását célzó azonnali intézkedéseket fogják támogatni.

ØA 2021–2027-es időszakra szóló többéves pénzügyi keret megerősítése. A Bizottság a NextGenerationEU Eszköz segítségével új eszközök létrehozását és a legfontosabb programok megerősítését javasolja annak érdekében, hogy a források gyorsan eljussanak azokra a területekre, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, megerősödjön az egységes piac, fokozódjon az együttműködés olyan területeken mint az egészségügy és a válságkezelés, és az Unió olyan hosszú távú költségvetéssel rendelkezzen, amely hajtóereje tud lenni a zöld és a digitális átállásnak, továbbá képes felépíteni egy méltányosabb és ellenállóképesebb gazdaságot.

Az Európai Tanács által április 23-án jóváhagyott, a munkavállalók, a vállalkozások és az államok számára létrehozott, összesen 540 milliárd EUR értékű csomagot alkotó három fontos biztonsági hálóval együtt ezek az uniós szinten hozott rendkívüli intézkedések 1 290 milliárd EUR-t mozgósítanak az európai helyreállítás célzott és az időszak elejére ütemezett támogatására 4 . A többéves pénzügyi keret és a NextGenerationEU Eszköz tőkeáttételi hatására vonatkozó konzervatív becslések alapján feltételezhető, hogy ez az intézkedéscsomag összesen 3,1 billió EUR beruházást generálhat.

Ezek az intézkedések határozottan reagálnak az Európai Parlament azon felhívására, hogy „az Európai Bizottság tegyen javaslatot az új többéves pénzügyi keret részeként egy nagyszabású helyreállítási és újjáépítési csomagra az európai gazdaság válság utáni támogatására 5 , valamint a vezetők helyreállítási alap iránti igényére, amelynek „megfelelő nagyságrendűnek kell lennie, a leginkább érintett európai ágazatokat és földrajzi területeket kell céloznia és kifejezetten e példa nélküli válság kezelésére kell irányulnia 6 .

Ez a közös értelmezés alapot képez az intézmények közötti gyors és átfogó megállapodáshoz. A Bizottság az Európai Parlament és a Tanács nagyon szoros együttműködését kéri e helyreállítási terv valamennyi eleme tekintetében, és felkéri őket, hogy évente vizsgálják felül a NextGenerationEU Eszköz keretében külső címzett bevételekből finanszírozott kiadásokat. E felülvizsgálat elveit intézményközi nyilatkozatban lehetne rögzíteni. A NextGenerationEU Eszközről és egy ambiciózus hosszú távú költségvetésről való gyors megállapodás az európai szolidaritás és elszántság erőteljes megnyilvánulása lesz egy olyan időszakban, amikor a tét aligha lehetne magasabb.

A NextGenerationEU Eszközzel felvértezett hosszú távú uniós költségvetés különösen alkalmas arra, hogy az európai gazdasági helyreállítás hajtóerejeként szolgáljon. Az uniós költségvetés átlátható és megbízható keretet biztosít az előttünk álló nagyszabású beruházási programhoz, amely a kormányzás és a döntéshozatal közösségi módszerében gyökerezik. Az uniós költségvetés bizonyítottan a beruházások, a kohézió és a szolidaritás motorja, amely erősíti Európa egységes piacát.

Az elmúlt hetekben a Bizottság a hatályos uniós költségvetés teljes fennmaradó rugalmasságát felhasználta, hogy minden rendelkezésre álló eurót az életmentésre és a megélhetés védelmére fordítson. Ezek az intézkedések megmutatták, hogy az uniós költségvetés képes kellő időben és jelentős mértékben támogatni a válságban lévő tagállamokat. Emellett az intézkedések kimerítették a hatályos uniós költségvetés teljes fennmaradó rugalmasságát, ami rávilágít arra, hogy sürgősen új intézkedéseket kell bevezetni a helyreállítás következő és kulcsfontosságú szakaszainak előmozdítása érdekében.

A modern és rugalmas, az Unió prioritásaihoz szorosan igazodó hosszú távú költségvetésre vonatkozó bizottsági javaslatok alapvető elemei ma is érvényesek. A Bizottság most azt javasolja, hogy igazítsák ki és erősítsék meg ezeket a javaslatokat annak érdekében, hogy azok az európai helyreállítás motorjaként szolgálhassanak. Az Európai Parlamentben és a Tanácsban eddig elért jelentős eredményekre építve biztosíthatjuk a lehető legjobb feltételeket az idejében történő megállapodáshoz.

Továbbra is a zöld és digitális Európára való kettős átállás jelenti a meghatározó kihívást e generáció számára. Ez a Bizottság javaslataiban is végig tükröződik. A nagyszabású épület-korszerűsítési hullámba, a megújuló energiákba és a tisztahidrogén-megoldásokba, a tiszta közlekedésbe, a fenntartható élelmiszerekbe és az intelligens körforgásos gazdaságba való beruházás hatalmas lehetőségeket rejt magában az európai gazdaság növekedése szempontjából. A támogatásnak összhangban kell állnia az Unió éghajlatváltozási és környezetvédelmi célkitűzéseivel. A digitális infrastruktúrába és készségekbe való beruházás hozzá fog járulni a versenyképesség és a technológiai szuverenitás fokozásához. A jövőbeli egészségügyi kihívásokkal szembeni ellenálló képességbe és a stratégiai autonómiába való beruházás révén az Unió felkészültebb lesz a jövőbeli válságokra.

A NextGenerationEU Eszköz a legsürgetőbb kihívásokra való határozott reagáláshoz szükséges többletkapacitást fogja biztosítani az uniós költségvetés számára. Ez egy egyszeri szükséghelyzeti eszköz lesz, amelyet átmeneti időszakra hoznak létre, és kizárólag válságelhárítási és helyreállítási intézkedésekre használnak fel. A pénzeszközök az uniós költségvetésen keresztül jutnak el a tagállamokhoz a beruházási és reformprioritások támogatására, és a helyreállítás szempontjából kulcsfontosságú pénzügyi programok megerősítésére fogják felhasználni őket 2024. december 31-i záró időponttal. A pénzügyi piacokról történő forrásbevonás hozzájárul a finanszírozási költségek ütemezésének szétterítéséhez, így a tagállamoknak nem kell jelentős kiegészítő hozzájárulást tenniük az uniós költségvetéshez a 2021–2027 közötti időszakban. A Bizottság olyan új saját forrásokra is javaslatot fog tenni, amelyek segíthetnek finanszírozni a NextGenerationEU Eszköz keretében bevont piaci források visszafizetését.

A NextGenerationEU Eszköz gyors elindítása alapvető fontosságú lesz a gazdasági válsággal kapcsolatos problémák megoldásában. Ezen túlmenően arra törekedve, hogy a legsürgetőbb igények kielégítése érdekében a pénzeszközök a lehető leghamarabb rendelkezésre álljanak, a Bizottság a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó jelenlegi többéves pénzügyi keret olyan módosítását javasolja, hogy már 2020-ban további 11,5 milliárd EUR összegű finanszírozás álljon rendelkezésre. Ez a kiegészítő finanszírozás a REACT-EU, a Fizetőképesség-támogatási Eszköz és az Európai Fenntartható Fejlődési Alap számára állna rendelkezésre, ezen igények sürgősségét tükrözve.

2.Hogyan kerül felhasználásra a NextGenerationEU Eszköz?

Az ebben a csomagban szereplő összes program és minden euró a Bizottság igényfelmérésében meghatározott leglényegesebb helyreállítási igények kezelését szolgálja majd. Ezek a javaslatok azokra a területekre összpontosítanak, ahol az uniós költségvetés a legnagyobb hatást válthatja ki, ezáltal kiegészítve és kibővítve a tagállamokban folyamatban lévő alapvető munkát.

A csomag három pillérre épül: a válságot követő helyreállítás, elhárítás és megerősödés érdekében tett tagállami erőfeszítéseket támogató eszközök; a magánberuházások fellendítését és a nehéz helyzetben lévő vállalkozások támogatását célzó intézkedések; valamint a kulcsfontosságú uniós programok megerősítése a válság tanulságainak levonása, továbbá az egységes piac erősebbé és ellenállóbbá tétele érdekében.

1)A tagállamok támogatása a válságot követő helyreállítás, elhárítás és megerősödés érdekében

Az állami beruházásoknak alapvető szerepet kell játszaniuk a kiegyensúlyozott és fenntartható helyreállításban. A NextGenerationEU Eszközből származó finanszírozás nagy részét (több mint 80 %) ezért a beruházások és a reformok támogatására fogják felhasználni a tagállamokban, azokra a területekre koncentrálva, ahol a legnagyobb a válság hatása és a reziliencia szükségessége. A helyreállítás legfontosabb eszköze az új Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz lesz, amelyet kifejezetten az európai prioritásokhoz igazodó beruházások és reformok finanszírozására alakítottak ki. A kohéziós politika alapvető szerepet fog játszani a kiegyensúlyozott és fenntartható helyreállítás támogatásában az új REACT-EU kezdeményezés révén, amelynek célja a legsürgetőbb gazdasági és szociális szükségletek kezelése, valamint a jövőbeli kohéziós programok kiigazítása annak érdekében, hogy azok rugalmasabbá váljanak és teljes mértékben igazodjanak a helyreállítási prioritásokhoz. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap a mezőgazdasági termelőket és a vidéki térségeket fogja segíteni a zöld átállás megvalósításában, és támogatni fogja az ambiciózus európai környezetvédelmi célkitűzések szempontjából alapvető fontosságú beruházásokat és reformokat. Végezetül, a méltányos átállást támogató mechanizmus jelentős megerősítése abban fogja segíteni a tagállamokat, hogy felgyorsítsák a zöld gazdaságra való átállást, és ezáltal lendítsék fel gazdaságukat.

ØAz új Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz

Az uniós költségvetés képes hathatósan támogatni az európai szemeszter keretében meghatározott beruházási és reformprioritásokat, ami különösen nagy jelentőséggel bír egy olyan időszakban, amikor a nemzeti költségvetésekre nyomás nehezedik.

A helyreállítási terv központi eleme az új Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz lesz. Az eszköz célja a tartós helyreállításhoz elengedhetetlen beruházások és reformok támogatása, a tagállamok gazdasági és társadalmi rezilienciájának javítása, valamint a zöld és a digitális átállás támogatása. A program valamennyi tagállam számára elérhető lesz, de a támogatás az Unió leginkább érintett részeire és azokra a területekre összpontosul, ahol a legnagyobbak a rezilienciaszükségletek. Ez segít majd ellensúlyozni a tagállamok közötti különbségek növekedését, és felkészíteni gazdaságainkat a jövőre.

Az eszköz nagyszabású pénzügyi támogatást fog nyújtani az olyan beruházásokhoz és reformokhoz, amelyek ellenállóbbá teszik a tagállamok gazdaságait. Döntő fontosságú, hogy az eszköz biztosítani fogja, hogy ezek a beruházások és reformok a zöld és digitális átállással kapcsolatos kihívásokra és beruházási igényekre összpontosítsanak. Segíteni fogja a tagállamokat a válságot követően még kritikusabb gazdasági és társadalmi kihívások kezelésében, olyan különböző területeken, mint például a szociális helyzet, a foglalkoztatás, a készségek, az oktatás, a kutatás és innováció, valamint az egészségügy, de ugyanígy az üzleti környezethez kapcsolódó területeken, a közigazgatást és a pénzügyi szektort is beleértve. A Bizottság széles körű technikai támogatást fog nyújtani annak biztosítása érdekében, hogy a pénzeszközöket a lehető legjobban használják fel.

Az eszköz javasolt költségvetése 560 milliárd EUR, amely a tagállamok helyreállítási és rezilienciaépítési terveinek finanszírozását segíti majd. Az eszköz 310 milliárd EUR-ig terjedő összegben nyújt majd vissza nem térítendő támogatásokat és mintegy 250 milliárd EUR összegű kölcsönt lesz képes nyújtani.

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz szilárdan beépül majd az európai szemeszterbe. A tagállamok nemzeti reformprogramjaik részeként helyreállítási és rezilienciaépítési terveket fognak kidolgozni. Ezek a tervek határozzák meg az eszköz keretében finanszírozandó beruházási és reformprioritásokat, valamint a kapcsolódó beruházási csomagokat. A finanszírozást az elért eredményektől függően és előre meghatározott referenciaértékek alapján részletekben fogják folyósítani.

ØREACT-EU – a tagállamok számára nyújtott kohéziós támogatás növelése

A Bizottság javaslatot tett az új REACT-EU kezdeményezésre a tagállamoknak nyújtott kohéziós támogatás növelése céljából annak érdekében, hogy a tagállami gazdaságok ellenállóbbá és fenntarthatóbbá váljanak a válságelhárítás szakaszában. Ez segít majd áthidalni az első válaszintézkedések és a hosszabb távú helyreállítás közötti szakadékot.

A Bizottság azt javasolja, hogy a REACT-EU keretében mostantól 2022-ig további 55 milliárd EUR összegű kohéziós forrás váljon elérhetővé: 2021-ben és 2022-ben 50 milliárd EUR a NextGenerationEU Eszköz révén, és már 2020-ban 5 milliárd EUR a jelenlegi pénzügyi keret kiigazításával. Ez a jelenlegi kohéziós szabályokon fog alapulni, ideértve a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezések által bevezetett kivételes rugalmasságot is. E javaslatok értelmében a jelenlegi kohéziós programok és a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap keretében 2020–2022-ben további finanszírozás fog rendelkezésre állni, lehetővé téve, hogy megszakítás nélkül folytatódhasson a kulcsfontosságú válságelhárítási intézkedések finanszírozása és a leginkább rászoruló személyek támogatása.

A kiegészítő finanszírozást a válság gazdasági és társadalmi hatásainak súlyossága, többek között az ifjúsági munkanélküliség szintje és a tagállamok viszonylagos jóléte alapján osztják el. A kiegészítő kötelezettségvállalásokat a tagállamok által benyújtott és a Bizottság által elfogadott programmódosítások vagy új célzott program útján hajtják végre. A Bizottság szorosan együtt fog működni a tagállamokkal ennek az eljárásnak a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb lebonyolítása érdekében.

A finanszírozás a zöld, digitális és reziliens helyreállítás szempontjából legfontosabb ágazatokban támogatja majd a kulcsfontosságú válságelhárítási intézkedéseket. Ezek magukban foglalják a munkaerőpiacokra irányuló beruházásokat – többek között munkaerő-felvételi támogatások, csökkentett munkaidős foglalkoztatás és a fiatalok foglalkoztatását célzó intézkedések révén –, az egészségügyi rendszerek támogatását, valamint a kis- és középvállalkozások működő tőkével való ellátását. A támogatás valamennyi gazdasági ágazatban rendelkezésre fog állni – ideértve a turizmust és a kultúrát – a zöld és digitális átállásra irányuló alapvető beruházások számára, és növelni fogja a jövőbeli kohéziós programok keretében már tervbe vett beruházásokat. E kiegészítő források egy részét az élelmiszerhiánnyal és anyagi nélkülözéssel küzdők megsegítésére is fel lehet használni.

ØA kohéziós politika a mindenki számára elérhető gazdasági fellendülés szolgálatában

Az azonnali válságelhárításon túl a kohéziós politika döntő fontosságú lesz a hosszú távú kiegyensúlyozott helyreállítás biztosításához, hogy elkerüljük az aszimmetriák, illetve a növekedés tagállamok közötti és tagállamokon belüli eltéréseinek kialakulását.

Ezért az Unió stratégiai prioritásainak szempontjából alapvető fontosságú, hogy 2021. január 1-jén elinduljanak az új kohéziós politikai programok, a kiegészítő pénzeszközök jelenlegi programok számára 2022 végéig történő rendelkezésre bocsátásával párhuzamosan. Ezeket a javaslatokat úgy dolgozták ki, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogassák a jelenlegi prioritásokat.

A Bizottság most kiigazítja a jövőbeli kohéziós politikai programokra vonatkozó javaslatait, hogy azok még erőteljesebben támogassák a helyreállítást szolgáló eszközöket, például a nemzeti egészségügyi rendszerek rezilienciájának javítása terén, továbbá az olyan ágazatokban, mint a turizmus és a kultúra, valamint a kis- és középvállalkozások támogatására és az ifjúsági foglalkoztatásra irányuló intézkedések, az oktatás és a készségek, valamint a gyermekszegénység leküzdésére irányuló intézkedések terén.

A válság valószínűleg különösen súlyosan érinti a fiatalokat, ezért azoknak a tagállamoknak, ahol az ifjúsági munkanélküliség szintje meghaladja az uniós átlagot, az Európai Szociális Alap Plusz megosztott irányítás alá tartozó forrásainak legalább 15 %-át a fiatalok támogatására kell programozniuk. Tekintettel a válságnak a társadalom legsérülékenyebb rétegeire gyakorolt várható hatására, a Bizottság azt is javasolja, hogy az Európai Szociális Alap Plusz összes kiadásának legalább 5 %-át a gyermekek szegénységből való kiemelésének elősegítésére fordítsák.

A tagállamok technikai segítséget fognak kapni ahhoz, hogy maximalizálhassák az új kohéziós politikai programok és a REACT-EU keretében jelenleg véhgrehajtás alatt álló programok együttes előnyeit.

A felülvizsgált javaslatok nagyobb rugalmasságot biztosítanak a pénzeszközök közötti átcsoportosítások tekintetében is, és szükséghelyzetekben alkalmazandó új rendelkezéseket vezetnek be. A leginkább rászoruló tagállamok és régiók megfelelő támogatásának biztosítása érdekében a Bizottság felülvizsgált javaslatai rendelkeznek a nemzeti kohéziós allokációknak a legfrissebb rendelkezésre álló statisztikák figyelembevételével történő 2024. évi felülvizsgálatáról is. Ez a felülvizsgálat valamennyi tagállam esetében kizárólag felfelé történő kiigazításhoz vezethet, legfeljebb 10 milliárd EUR összeg erejéig.

ØA méltányos átállás támogatása

Európa helyreállítása és jövőbeli jóléte azon múlik, hogy milyen lépéseket teszünk most a klímasemleges, erőforrás-hatékony és körforgásos gazdaságra való átállás előkészítése érdekében. Ezek a változások minden európai polgárt érintenek majd, de az átállás terhei nagyobb mértékben hárulnak majd egyes ágazatokra és régiókra, mint másokra. A helyreállítási csomag részeként a Bizottság azt javasolja, hogy a NextGenerationEU Eszköz nyújtson pénzügyi támogatást az európai gazdaság átállásához, és biztosítsa, hogy senki se maradjon ki belőle.

A Bizottság konkrétan azt javasolja, hogy jelentős, 30 milliárd EUR összegű kiegészítő finanszírozást biztosítsanak a Méltányos Átállást Támogató Alap számára, melynek teljes keretösszege így 40 milliárd EUR lesz. A finanszírozás célja a klímasemlegességre történő átállás társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítése a leginkább érintett régiókban, például a munkavállalók átképzésének támogatása, a kkv-k új gazdasági lehetőségek kialakításában való segítése, valamint a tiszta energiára való átállásba és a körforgásos gazdaságba való beruházás révén. Az InvestEU finanszírozásának növelése azt is jelenti, hogy a méltányos átállást támogató mechanizmus második pillérét is meg fogják erősíteni. A Bizottság javaslatot tesz a méltányos átállást támogató mechanizmus harmadik pillérét alkotó új közszektor-hitelezési eszköz létrehozására is. Ezt az uniós költségvetésből származó 1,5 milliárd EUR 7  és az Európai Beruházási Bank által biztosítandó 10 milliárd EUR értékű kölcsön fogja támogatni. A méltányos átállást támogató mechanizmus három pillére együttesen várhatóan mintegy 150 milliárd EUR összegű beruházást mozgósít majd annak biztosítása érdekében, hogy senki se maradjon ki a zöld átállásból.

A vidéki területek alapvető szerepet fognak játszani a zöld átállás megvalósításában, valamint Európa nagyratörő éghajlatpolitikai és környezetvédelmi céljainak elérésében. A Bizottság javasolja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap költségvetésének 15 milliárd EUR-val történő megemelését annak érdekében, hogy támogassa a mezőgazdasági termelőket és a vidéki területeket az európai zöld megállapodás végrehajtásához szükséges strukturális változások bevezetésében, és különösen az új biodiverzitási stratégiában, valamint a „termelőtől a fogyasztóig” stratégiában foglalt nagyratörő célok megvalósításában.

2)A gazdaság beindítása és a magánberuházások újraindulásának elősegítése

Sürgős fellépésre van szükség a gazdaság beindításához, valamint a kulcsfontosságú ágazatokba és technológiákba eszközölt magánberuházások által vezérelt helyreállítás feltételeinek megteremtéséhez. A Bizottság ezért az Európa kiemelt beruházási programjának számító InvestEU megerősítését javasolja, hogy Unió-szerte ösztönzést kapjanak a stratégiai projektekbe történő magánberuházások. Ennek részeként a Bizottság egy új stratégiai beruházási eszköz létrehozását javasolja az Európa jövőbeli ellenálló képessége és stratégiai autonómiája szempontjából kulcsfontosságú értékláncokba történő beruházások céljára. Az egészséges vállalkozások a beruházások sikerének előfeltételét jelentik, azonban az év végéig várhatóan több százezer vállalkozás fog súlyos finanszírozási nyomás alá kerülni. A Bizottság ezért javaslatot tesz az új Fizetőképesség-támogatási Eszközre, amely sürgős támogatást nyújt a válság által fenyegetett egészséges vállalkozásoknak, és segít nekik átvészelni a vihart. Ennek az eszköznek még ebben az évben működőképessé kell válnia.

ØLikviditási és fizetőképességi mentőcsomag létrehozása a nehéz helyzetbe került vállalkozások számára

A magánszektor ellenálló képességén és alkalmazkodóképességén múlik, hogy az európai gazdaságok képesek lesznek-e újra növekedni. A válság következtében jelenleg sok, rendes körülmények között életképes vállalkozás súlyos likviditási és fizetőképességi problémákkal küzd. A Bizottság becslései szerint amennyiben kedvezőtlen forgatókönyv valósul meg, az év végéig a 20 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások 35–50 %-a szembesülhet finanszírozási hiánnyal. A feltőkésítési-igények csak ebben az évben 720 milliárd EUR és 1,2 billió EUR között mozoghatnak. Egy ilyen léptékű válságban a tagállamok által jelenleg nyújtott támogatások nem lesznek elegendőek. Ráadásul az egyes tagállamok igen eltérő mértékben képesek támogatni vállalkozásaikat. Ezért sürgősen segítséget kell nyújtani ezeknek a vállalkozásoknak a válság átvészeléséhez, hogy elkerüljük a gazdasági károk és a vállalati csődök ördögi körének kialakulását, és előkészítsük az utat az egységes piacon belüli helyreállításhoz.

A Bizottság ezért javaslatot tesz az új Fizetőképesség-támogatási Eszközre, hogy segítsen magánforrásokat mozgósítani az olyan európai vállalkozások sürgős támogatása érdekében, amelyek rendes körülmények között képesek lennének az azonnali likviditási és fizetőképességi problémák kezelésére. Ez az eszköz ideiglenes lesz, és kizárólag és szigorúan a világjárvány gazdasági hatásainak kezelésére irányul. Segíteni fog elkerülni a jelentős tőkehiányok kialakulását és az egyébként életképes vállalkozások fizetésképtelenné válását, valamint az emiatt bekövetkező súlyos gazdasági károkat. Ezeket a gyors hatású intézkedéseket olyan programok keretében nyújtott hosszabb távú támogatás fogja kiegészíteni, mint az InvestEU, a kohéziós politika és az egységes piaci program.

Az új ideiglenes eszközt az ESBA keretében hozzák létre. Az eszköz nehéz helyzetben lévő vállalkozásokat célzó magánberuházásokat fog mozgósítani azáltal, hogy részleges garanciákat nyújt a veszteségekre. Tartalékot képeznek az uniós költségvetésben: a gyors kezdés biztosítása érdekében 2020-ban 5 milliárd EUR összegben a jelenlegi pénzügyi keretből, majd további 26 milliárd EUR összegben a NextGenerationEU Eszközből, ezáltal az uniós költségvetés mintegy 75 milliárd EUR összegű garanciát nyújt az Európai Beruházási Bank Csoportnak, amely biztosítja a gyors helyszíni végrehajtást. Az eszköz célja, hogy 300 milliárd EUR összegű beruházással járuljon hozzá a fizetőképesség támogatásához.

A garanciát úgy alakítják ki, hogy a beruházások valamennyi tagállamban és ágazatban biztosan azokra a vállalkozásokra irányuljanak, amelyeknek a legnagyobb szükségük van tőkére, különös tekintettel azokra a tagállamokra, amelyek kevésbé képesek állami támogatás nyújtása révén beavatkozni, valamint azokra a tagállamokra és ágazatokra, amelyekben a Covid19-járvány gazdasági hatásai a legsúlyosabbak voltak. Ez elengedhetetlen az egységes piacon belüli egyenlő versenyfeltételek megőrzéséhez és az Unión belüli káros gazdasági különbségek további elmélyülésének elkerüléséhez. Alaposan meg kell vizsgálni a Fizetőképesség-támogatási Eszközt végrehajtó intézmények tőkehelyzetét.

Emellett kiegészítő intézkedésként emelni fogják az Európai Beruházási Alap tőkéjét a kis- és középvállalkozások széles körének való támogatásnyújtás – ideértve a Fizetőképesség-támogatási Eszköz végrehajtását is – érdekében. Ez hozzájárulna egy átfogó európai helyreállítási csomag kialakításához, az Európai Tanács által áprilisban elfogadott intézkedésekkel összefüggésben is. Ennek a legfeljebb 1,5 milliárd EUR összegű tőkeemelésnek a finanszírozása a jelenlegi és a következő többéves pénzügyi keretből fog megvalósulni.

ØMegerősített beruházási kapacitás és stratégiai autonómia

A válság súlyosan érinti a magánberuházásokat: a Bizottság elemzése szerint a magánberuházások 2020–2021-ben több mint 1 billió EUR-val csökkenhetnek. Az európai gazdaság beruházási igényeinek kielégítése sürgős, e tendencia megfordítását és a beruházások által vezérelt helyreállítás feltételeinek megteremtését célzó fellépést igényel. Ez a beruházás különösen fontos Európa zöld és digitális átállásának sikeréhez, amelynek beruházás igényei ugyanebben az időszakban a Bizottság becslései szerint legalább 1,2 billió EUR-t tesznek ki. Európa jövőjének záloga a kulcsfontosságú ágazatokba és technológiákba – az 5G-től a mesterséges intelligenciáig és a tiszta hidrogéntől a tengeri megújuló energiáig – történő beruházás.

Az InvestEU program egyedülállóan alkalmas a beruházások mozgósítására és az uniós szakpolitikák támogatására a mély gazdasági válság utáni helyreállítás során. Ezt jól mutatják az elmúlt pénzügyi válság után az Európai Stratégiai Beruházási Alap és a pénzügyi eszközök végrehajtása során szerzett tapasztalatok.

A Bizottság ezért azt javasolja, hogy az InvestEU-nak a társjogalkotók által már elfogadott négy szakpolitikai keretét összesen 15,3 milliárd EUR-ra emeljék. Ez több mint 240 milliárd EUR összegű beruházást eredményezhet.

Az InvestEU kulcsfontosságú támogatást nyújt a vállalkozásoknak a helyreállítás szakaszában, és biztosítja, hogy a magánbefektetők kiemelt figyelmet fordítsanak az Unió közép- és hosszú távú szakpolitikai prioritásaira, különösen az európai zöld megállapodásra és a digitalizációra. Növelni fogja az Európai Beruházási Bank Csoport és a nemzeti fejlesztési bankok kockázatvállalási kapacitását a gazdasági helyreállítás támogatása céljából. Jelentős magánberuházások mozgósításával kiegészíti a válságelhárítási szakaszban a Fizetőképesség-támogatási Eszköz és a REACT-EU által nyújtott azonnali támogatást, valamint a jövőbeli keretben a kohéziós politikából és más programokból nyújtott finanszírozást.

Beruházás a stratégiai autonómiába: új stratégiai beruházási eszköz

Az InvestEU egyik fő eleme egy olyan új eszköz lesz, amely a létfontosságú ellátási láncok stratégiai autonómiájának európai szinten történő kiépítése révén növeli Európa ellenálló képességét.

Az InvestEU új kereteként létrejön a stratégiai beruházási eszköz. Ez az eszköz olyan projekteket fog támogatni, amelyek az egész EU-ban hozzájárulnak az erős és ellenállóképes értékláncok kiépítéséhez, és növelik az Unió egységes piacának autonómiáját, miközben az uniós szabályokkal összhangban fenntartják az Unió nyitottságát a versenyre és a kereskedelemre. Ez növelni fogja az uniós gazdaság ellenálló képességét, miközben forrásokat biztosít a stratégiailag fontos vállalkozások számára az EU-n belüli fejlődéshez és gyarapodáshoz. Az e projektekhez nyújtott tagállami támogatás valószínűleg nem lesz elegendő, és az erős határokon átnyúló dimenzió miatt a sikerhez elengedhetetlen az összehangolt európai megközelítés.

A NextGenerationEU Eszközből származó 15 milliárd EUR összegű céltartalékképzés révén az új eszköz 31,5 milliárd EUR összegű uniós költségvetési garanciát nyújtana, és akár 150 milliárd EUR összegű beruházást generálhatna azzal a céllal, hogy az európai ipar vezető szerepre tegyen szert a stratégiai ágazatokban és a kulcsfontosságú értékláncokban, többek között azokban, amelyek a zöld és digitális kettős átállás szempontjából nélkülözhetetlenek. A keret biztosítani fogja, hogy az ilyen beruházások teljes mértékben kiaknázzák az egységes piacban rejlő lehetőségeket, az uniós költségvetési garancia pedig a teljes európai gazdaságban fogja a vállalkozásokat támogatni, és a helyreállítás hatékony eszköze lesz.

3)A válság tanulságainak levonása és Európa stratégiai kihívásainak kezelése

A válság egyfelől rávilágított az európai együttműködés értékére, másfelől egyértelműen megmutatta, hogy az Uniónak sürgősen ki kell építenie a válságokra való reagáláshoz szükséges kapacitását és növelnie kell a jövőbeli sokkhatásokkal szembeni ellenálló képességét. A Bizottság javaslatot tesz „az EU az egészségügyért“ új programra a közegészség védelmének megerősítése és a jövőbeli egészségügyi válságokra való felkészülés céljából. A rescEU – az uniós polgári védelmi mechanizmus – kibővül és megerősödik annak érdekében, hogy az Unió képes legyen felkészülni a jövőbeli válságokra és reagálni azokra. Megerősítésre kerül az Európai horizont program az egészségügy, az ellenálló képesség, valamint a zöld és digitális átállás terén folyó létfontosságú kutatások finanszírozása érdekében. A jövőbeli pénzügyi keretnek a helyreállítási szükségletekkel való teljes körű összehangolása érdekében megerősítésre kerülnek más uniós programok – ideértve az Unió külső eszközeit is –, valamint megerősödnek a speciális eszközök, hogy az uniós költségvetés rugalmasabbá és reagálóképesebbé váljon.

ØÚj és megerősített programok az ellenálló képesség kiépítésére és az együttműködés megerősítésére

A NextGenerationEU Eszköz célzottan erősíti azokat a kulcsfontosságú programokat, amelyek táplálják a növekedést és erősítik Európa azon képességét, hogy ellenálljon a jövőbeli válságoknak és leküzdje azokat. Ezek a megerősítések kiegészítik a Bizottságnak a jövőbeli keretre vonatkozó eredeti javaslatait, amelyek továbbra is méltányos és kiegyensúlyozott alapot képeznek egy megállapodáshoz.

Új program az egészségvédelem és az együttműködés megerősítésére

A válság megmutatta, hogy a jövőbeli pénzügyi keretben az egészségügy finanszírozásának magasabb prioritást kell élveznie. A Bizottság javaslatot tesz az ambiciózus és önálló „EU az egészségügyért“ programra, amely célzott támogatást nyújt az igényfelmérés során feltárt egészségügyi kihívások kezeléséhez. E javaslat értelmében az új program finanszírozása 9,4 milliárd EUR-t tesz ki, ami jelentős növekedés az Európai Szociális Alap Plusz keretében tett korábbi javaslatokhoz képest.

Az új program hozzá fog járulni annak biztosításához, hogy az Unió rendelkezzen a jövőbeli egészségügyi válságokra való gyors és a szükséges mértékű reagálást lehetővé tevő kritikus kapacitásokkal. A program célja, hogy létrehozza az egészségügyi válságok megelőzésének, illetve az azokra való felkészülésnek és reagálásnak az átfogó uniós keretét, kiegészítve és megerősítve a nemzeti szintű erőfeszítéseket és az egészségügyi rendszereknek a kohéziós politika keretében nyújtott regionális támogatást.

A program első ága az egészségvédelemmel és a válsághelyzetekre való felkészültséggel foglalkozik. Támogatni fogja a kritikus egészségügyi infrastruktúrába, eszközökbe, struktúrákba, folyamatokba és laboratóriumi kapacitásokba – ideértve a járványok felügyeletére, modellezésére, előrejelzésére, megelőzésére és kezelésére szolgáló eszközökbe – történő beruházásokat. Támogatni fogja egy olyan mechanizmus létrehozását, amely lehetővé teszi az egészségügyi válságok szempontjából fontos termékek, például gyógyszerek – beleértve az oltóanyagokat is – és kezelések, ezek intermedierei, hatóanyagai és nyersanyagai; orvostechnikai eszközök és felszerelések, például lélegeztetőgépek, védőruházat és védőfelszerelések, diagnosztikai anyagok és eszközök fejlesztését, beszerzését és kezelését. Hozzájárul egy új, az egész EU-ra kiterjedő kockázatkommunikációs keret létrehozásához, amely kiterjed a válságok valamennyi szakaszára.

A második ág a tagállamokban működő hatékony és inkluzív egészségügyi rendszereknek köszönhetően javuló egészségügyi eredményekre irányuló hosszabb távú elképzelést támogatja, amely a jobb betegségmegelőzés és -felügyelet, egészségfejlesztés, hozzáférés, diagnózis és kezelés, valamint határokon átnyúló egészségügyi együttműködés révén valósulna meg. A program támogatja például a kapacitásépítést a tagállamokban, finanszírozza az orvosokat és az egészségügyi dolgozókat célzó képzési programokat, valamint beruház az egészségügyi ágazat digitális átalakításába és az interoperábilis digitális infrastruktúrák kiépítésébe, többek között a kutatásba és az adatok megosztásába.

A program kialakítása és végrehajtása során teljes mértékben tiszteletben kell tartani az Unió és a tagállamok közötti hatáskörmegosztást ezen a területen. A program kapcsolódik a többi uniós program keretében nyújtott vonatkozó támogatásokhoz, és új módszereket alakít ki az együttes fellépések végrehajtására, valamint az egészségügyi ellenintézkedések és források rendelkezésre állásának biztosítására súlyos egészségügyi veszélyek esetén. A szükséges egészségügyi hozzájárulások biztosítása révén együtt fog működni a megerősített rescEU-val, amely a válsághelyzetekre való közvetlen reagálási képességekre, a készletekre, a felszerelések és a személyzet szükséghelyzetekben történő telepítésére és kiküldésére összpontosít.

Az uniós polgári védelmi mechanizmus reagálási képességének megerősítése

A világjárvány egyik egyértelmű tanulsága, hogy Európának képesnek kell lennie arra, hogy gyorsabban és rugalmasabban reagáljon a határokon átnyúló súlyos válságokra, tekintettel a gazdaságainkat és társadalmainkat sújtó esetleges zavarok nagyságrendjére. A Bizottság ezért a rescEU, az unió polgári védelmi mechanizmusának megerősítését javasolja. Ez rugalmasabbá fogja tenni a rescEU-t, és növelni fogja az EU képességét az uniós szintű együttes fellépésre.

A pénzügyi keretösszeget 3,1 milliárd EUR-ra emelik a veszélyhelyzet-reagálási infrastruktúrába, a szállítási kapacitásba és a szükséghelyzeti támogató csoportokba történő beruházások finanszírozása érdekében. A korszerűsített rescEU biztosítja az Unió számára a különböző típusú – beleértve az egészségügyi komponenssel rendelkező – szükséghelyzetek kezeléséhez szükséges kapacitást és logisztikai infrastruktúrát, kiegészítve az új „EU az egészségügyért“ programot. A javaslat emellett észszerűsíti az operatív kapacitásokat, és növeli azok rugalmasságát. Ez biztosítani fogja, hogy az EU a jövőben késedelem nélkül és hatékonyabban reagáljon a nagyszabású szükséghelyzetekre.

Európai horizont – beruházás az innovációba és a jövőre való felkészülésbe

Az Európa horizont keretprogram 94,4 milliárd EUR-val rendelkezik majd az egészségüggyel és az éghajlatváltozással kapcsolatos kutatási és innovációs tevékenységek európai támogatásának növelése érdekében. Ez hozzá fog járulni a szükséghelyzetekre való hatékony és gyors reagálást lehetővé tevő felkészültség fokozásához, valamint a tudományos alapokon nyugvó megoldásokba való beruházáshoz, kiegészítve az új „EU az egészségügyért“ program és a rescEU keretében biztosított operatív finanszírozást.

Az egészségügy területén a kiegészítő forrást az olyan kihívásokra irányuló kutatási erőfeszítések fokozására fogják felhasználni, mint a Covid19-világjárvány, a klinikai vizsgálatok kiterjesztése, az innovatív védintézkedések, a virológia, az oltóanyagok, a kezelések és a diagnosztika, valamint a kutatási eredmények népegészségügy-politikai intézkedésekbe való átültetése.

Javasolt továbbá az éghajlattal kapcsolatos területeken a kutatásra és innovációra szánt források növelése. Ez növelni fogja az uniós ipar versenyképességének támogatását a kapcsolódó gazdasági ágazatokban, és elő fogja mozdítani az európai zöld megállapodás céljaival összhangban álló helyreállítást. A kiegészítő forrás további eszközöket fog biztosítani a kis- és középvállalkozások, az induló vállalkozások és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok újonnan megjelenő és áttörést hozó innovációi számára.

Kiállás globális partnereink mellett a válság idején

A világjárvány globális kihívás. Globális válasz nélkül a világ minden országa és régiója – az Uniót is beleértve – változatlanul sebezhető marad. Az EU-nak továbbra is világszerte szolidaritást kell tanúsítania partnereivel a Covid19-járvány elleni küzdelemben.

A Bizottság azt javasolja, hogy a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz 86 milliárd EUR összeget kapjon egy új külső tevékenységi garancián és az Európai Fenntartható Fejlődési Alapon keresztül, hogy a nemzetközi partnerekkel, például a nemzetközi pénzügyi intézményekkel, az ENSZ-szel és az Egészségügyi Világszervezettel együttműködve támogassa a partnereket – különösen a Nyugat-Balkánon, a szomszédságban és Afrika többi részén – a pandémia elleni küzdelemben és a világjárványból való kilábalásban. A jelenlegi pénzügyi keret célzott kiigazítása lehetővé teszi, hogy már 2020-ban 1 milliárd EUR összegű kiegészítő támogatás álljon rendelkezésre.

A támogatás likviditást biztosít a kis- és középvállalkozásoknak, megőrzi a megújuló energiával kapcsolatos projektekbe irányuló beruházásokat, és növeli a partnerországok helyi valutában történő finanszírozási kapacitását az egészségügyi rendszerek – beleértve a felkészültséget is – megerősítése, valamint a Covid19-járványhoz kapcsolódó oltóanyagok, kezelések és adiagnosztikai eszközök gyártási kapacitásának kiépítése érdekében. Ez a megnövelt támogatás a legsérülékenyebb országokat és régiókat is célozni fogja, kezelve a világjárvány súlyos társadalmi és gazdasági következményeit.

A Bizottság javasolja továbbá a humanitárius segítségnyújtási eszköz további 5 milliárd EUR-val történő megerősítését, válaszul a világ legsérülékenyebb részein jelentkező, növekvő humanitárius szükségletekre. A világjárvány és a gazdasági visszaesés hatása — például az olaj- és nyersanyagárak mélyrepülése és a hazautalások drasztikus csökkenése miatti bevételkiesés – súlyosbítja a meglévő szükségleteket, és emiatt még fontosabb, hogy az Unió megfelelő eszközökkel legyen képes kifejezni szolidaritását a világ többi részével.

ØEgyéb programok eszközökkel való ellátása a rezilienciaépítés és a stratégiai prioritások megvalósítása érdekében

A tárgyalások végső szakaszának alapvető hivatkozási pontja továbbra is a Bizottság által 2018-ban javasolt, a méltányos átállást támogató mechanizmussal és a ma javasolt módosításokkal megerősített, a 2021–2027-es időszakra vonatkozó pénzügyi keret. A javasolt felépítés, a támogatás szintje, a prioritások közötti egyensúly és az olyan kulcsfontosságú jellemzők, mint például a kiadások legalább 25 %-ának az éghajlat-politikai fellépésekhez való hozzájárulására vonatkozó célkitűzés, valamint a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség támogatására vonatkozó intézkedések mind-mind szükségesek a kiegyensúlyozott helyreállítási csomaghoz. Egy másik kulcsfontosságú elem az uniós költségvetésnek a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságokkal szembeni védelméről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslat. Emellett a költségvetés csalással és szabálytalanságokkal szembeni védelmére szigorú intézkedések vannak érvényben, amelyeket a Bizottság tovább fog erősíteni. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai Ügyészség (EPPO) gyakorolni fogja ellenőrzési és vizsgálati hatáskörét.

A válság azonban egyértelműen megmutatta, hogy a vezetők által februárban megvitatott támogatási szintek számos kulcsfontosságú területen nem lesznek elegendőek. A NextGenerationEU Eszköz keretében finanszírozott emelések mellett ezért elengedhetetlen más programok keretének növelése is, hogy azok teljes mértékben betölthessék szerepüket az Unió ellenállóbbá tételében, valamint a világjárvány és annak következményei által súlyosbított kihívások kezelésében.

Ide tartoznak a következők:

ØAz Unió kibervédelmének fokozása és a digitális átállás támogatása a Digitális Európa program összesen 8,2 milliárd EUR összegű költségvetéssel való ellátása révén.

ØBeruházás egy korszerű, nagy teljesítményű közlekedési infrastruktúrába a határokon átnyúló összeköttetések – például a Rail Baltica – elősegítése érdekében, és további 1,5 milliárd EUR az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz számára.

ØA helyreállítást ösztönző, jól működő egységes piac feltételeinek megteremtése az Egységes piac program, valamint az adó- és vámügyi együttműködést támogató programok javasolt költségvetésének 3,7 milliárd EUR, 239 millió EUR, illetve 843 millió EUR összegű szinten tartása révén.

ØBefektetés a fiatalokba az Erasmus+ program számára nyújtandó további 3,4 milliárd EUR-val, ami 24,6 milliárd EUR-ra emeli a program teljes keretösszegét, valamint a kulturális és kreatív ágazatokba a Kreatív Európa program 1,5 milliárd EUR-ra történő növelésével.

ØAz agrár-élelmiszeripari és a halászati ágazat rezilienciájának erősítése, valamint a válságkezeléshez szükséges mozgástér biztosítása a közös agrárpolitika számára további 4 milliárd EUR-val, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap számára pedig további 500 millió EUR-val.

ØA külső határok védelme, valamint a migrációs és menekültügyi politika terén folytatott együttműködés fokozása a Menekültügyi és Migrációs Alap és az Integrált Határigazgatási Alap keretének 22 milliárd EUR-ra történő megemelése révén.

ØAz európai stratégiai autonómia és biztonság erőteljes támogatásának biztosítása a Belső Biztonsági Alap 2,2 milliárd EUR-ra történő növelésével és az Európai Védelmi Alap 8 milliárd EUR-ra történő megerősítésével.

ØNyugat-balkáni partnereink támogatása azáltal, hogy az Unió által nyújtott előcsatlakozási támogatást 12.9 milliárd EUR-ra emeljük.

E célzott kiigazítások révén az Unió olyan hosszú távú pénzügyi kerettel fog rendelkezni, amely jobban igazodik prioritásaihoz és ambícióihoz, valamint közép- és hosszú távon hozzájárul az Unió rezilienciájának és stratégiai autonómiájának kialakításához. A Bizottság ezért olyan célzott módosításokat javasol a következő pénzügyi keretre vonatkozó 2018. évi javaslatához, amelyek magukban foglalják a tárgyalások eddigi eredményeit, a méltányos átállást támogató mechanizmusra vonatkozó bizottsági javaslatot 8 és az előzőekben ismertetett emeléseket. A NextGenerationEU Eszközt is magában foglaló többéves pénzügyi keret programonkénti teljes áttekintése a mellékletben található.

ØRugalmasabb szükséghelyzeti eszközök

Az egyes programokon túl a válság rávilágított annak fontosságára, hogy az Unió képes legyen gyorsan és rugalmasan reagálni az összehangolt európai válaszintézkedések bevezetése érdekében. Ehhez pedig rugalmasabb uniós költségvetésre van szükség. Az egészségügyi válság széles körű következményei gyorsan kimerítették a hatályos költségvetés rugalmasságát. A jövőben rugalmasabb és dinamikusabb költségvetésre van szükség, amit csak jól megtervezett speciális eszközökkel lehet megvalósítani.

A Bizottság ezért javasolja a rugalmassági és a szükséghelyzeti eszközök megerősítését, amelyek az előre nem látható kihívások kezelése érdekében jelentős forrásokat tudnak mozgósítani. Ilyen például az EU Szolidaritási Alapja, amely támogatást nyújt a nagy kiterjedésű katasztrófák által sújtott tagállamoknak és régióknak, valamint az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, amely azokat a munkavállalókat támogatja, akik átfogó szerkezetátalakítások miatt veszítik el munkahelyüket.

A jelentős mértékben megemelt szolidaritási és sürgősségisegély-tartalék megerősíti az egészségügyi válság valamennyi aspektusára, valamint más veszélyhelyzetekre való uniós reagálást. Az uniós eszközök, például a humanitárius segítségnyújtás, a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz, az Egységes piac program és annak állat- és növényegészségügyi szükséghelyzeti intézkedései, valamint a Menekültügyi és Migrációs Alap révén szükség esetén szükséghelyzeti támogatás nyújtható.

Ezek az eszközök a Bizottság 2018. május 2-i javaslataihoz képest együttesen akár további 21 milliárd EUR összegű szükséghelyzeti finanszírozást biztosítanának a 2021–2027-es időszakban.

3.Váltsuk valóra: a NextGenerationEU Eszköz

A javasolt helyreállítási intézkedések nagy részét egy új, 750 milliárd EUR pénzügyi kapacitású ideiglenes helyreállítási eszköz, a NextGenerationEU Eszköz fogja támogatni. Az eszköz kivételes és ideiglenes jellegű szükséghelyzeti mechanizmus lesz. A finanszírozást a saját forrásokról szóló határozat fogja lehetővé tenni, mégpedig úgy, hogy a Bizottság az Unió nevében legfeljebb 750 milliárd EUR összegű forrást vonhat be a 2021–2024-es időszakban végrehajtandó intézkedésekre.

A NextGenerationEU Eszköz finanszírozásához kapcsolódó potenciális kötelezettségek fedezéséhez szükséges költségvetési kapacitás biztosítása érdekében és a költségvetési fegyelem követelményeivel összhangban a saját forrásokról szóló módosított határozat kivételesen és ideiglenesen az EU bruttó nemzeti jövedelmének 0,6 %-ával megemeli a saját források kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre vonatkozó felső határait. A felső határok megemelése kizárólag a Covid19-válsággal kapcsolatos igények kielégítését szolgálja, és az e kötelezettségek fedezéséhez szükséges időtartamra korlátozódik.

A NextGenerationEU Eszköz méretének és kialakításának tükröznie kell az Unió előtt álló kihívások nagyságrendjét és sürgősségét. A válság nyomán felmerülő sürgős beruházásfinanszírozási igények példátlanok. Ezért határozott és rendkívüli uniós szintű fellépésre van szükség. E fellépés példa nélküli jellege és e források kivételes összege miatt ezeket a saját források rendszerébe kell ágyazni, amelyet valamennyi tagállam saját alkotmányos követelményeivel összhangban hagy jóvá.

A válságot közvetlenül követő időszakban tovább növelné a nemzeti költségvetésekre nehezedő nyomást, ha a további támogatást a megnövelt nemzeti hozzájárulásokból finanszíroznák. Ilyen rendkívüli körülmények között teljes mértékben indokolt egy olyan finanszírozási mechanizmus alkalmazása, amely a szolidaritás megnyilvánulásaként a válsággal arányos mértékű, jelentős és időben történő kiadásnövekedést tenne lehetővé a nemzeti adósságok növelése nélkül.

A forrásbevonás arra fog épülni, hogy az Unió már kiterjedt tapasztalatokkal rendelkezik a piaci alapú eszközöknek a tagállami beruházások és reformok támogatása érdekében történő alkalmazása terén. Az Unió a nagyon magas hitelminősítését tükröző feltételekkel vesz fel kölcsönt a pénzügyi piacokon, és gyorsan oda irányítja ezeket a forrásokat, ahol azokra a legnagyobb szükség van.

E célból a Bizottság különböző lejáratú kötvényeket bocsát majd ki a tőkepiacokon, a lehető legjobban kihasználva e piacoknak az ilyen kötvények felvételére való képességét, miközben biztosítja a legalacsonyabb átlagos hitelfelvételi költséget. Ez a diverzifikált finanszírozási stratégia lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy a forrásbevonási műveleteket a műveletek nagyságrendjének és az uralkodó piaci környezetnek leginkább megfelelő módon végezze.

A NextGenerationEU Eszközön keresztül folyósított forrásokból 500 milliárd EUR-t a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz támogatási komponensének finanszírozására, valamint más kulcsfontosságú válságelhárítási és helyreállítási programok megerősítésére fogják felhasználni. A 250 milliárd EUR összegű eszközön keresztül mozgósított finanszírozás fennmaradó részét a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében nyújtott kölcsönök formájában bocsátják a tagállamok rendelkezésére.

A bevont forrásokat 2027 után és legkésőbb 2058-ig visszafizetik. Ez segít enyhíteni a tagállamok költségvetésére nehezedő nyomást egy olyan időszakban, amikor az államháztartások komoly megpróbáltatásnak vannak kitéve, ugyanakkor biztosítja, hogy a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ezen kibocsátásából eredő valamennyi kötelezettséget a jövőbeli uniós költségvetésekből teljesítsék. A bevont piaci finanszírozás visszafizetésének elősegítése és a nemzeti költségvetésekre nehezedő nyomás további csökkentése érdekében a Bizottság a pénzügyi időszak későbbi szakaszában további új saját forrásokat fog javasolni.

A jövőbe tekintve: a saját források rendszerének megreformálása

Az új gazdasági környezet, valamint a NextGenerationEU Eszköz keretében bevont források visszafizetésének fenntartható kezelése megerősíti az uniós költségvetés finanszírozásának alapvető reformjára irányuló igényt.

A Bizottság továbbra is azon az állásponton van, hogy a visszatérítések fokozatos megszüntetése kiegyensúlyozottabbá teszi a többéves pénzügyi keretet. A jelenlegi helyzetben azonban – tekintettel a Covid19-világjárvány gazdasági hatására – a visszatérítések fokozatos megszüntetése egyes tagállamok esetében aránytalanul megnövelné a hozzájárulásokat a 2021–2027-es időszakban. Ennek elkerülése érdekében a jelenlegi visszatérítéseket a Bizottság 2018-as javaslatában előirányzottnál sokkal hosszabb időszak alatt lehetne fokozatosan megszüntetni.

Az új saját források kiegészítenék a tradicionális saját forrásokat, az egyszerűsített hozzáadottértékadó-alapú saját forrást és a nemzeti hozzájárulásokat, valamint az újrafeldolgozatlan műanyag csomagolási hulladékon alapuló új saját forrásokat. Az új saját források az éghajlatváltozás kezelését célzó uniós prioritásokra és szakpolitikákra, valamint a globalizált világban a méltányos adóztatásra fognak épülni.

A Bizottság elkötelezett a zöld megállapodás megvalósítása mellett. Ezzel összefüggésben a zöld saját források hozzájárulhatnak a helyreállítási erőfeszítésekhez, ugyanakkor támogathatják az európai gazdaság és társadalom zöld átállását. A lehetőségek közé tartozhat a kibocsátáskereskedelmi rendszeren alapuló saját forrás – beleértve annak lehetséges kiterjesztését a tengeri és légi közlekedési ágazatra –, valamint az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus.

Az Európai Tanács 2020. februári ülésén megvitatott, a kibocsátáskereskedelmi rendszeren alapuló saját forrás lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy megtartsák a közelmúltbeli árverésből származó összegnek megfelelő bevételi szintet. Az európai kibocsátáskereskedelmi rendszer által generált, ezt a maximumot meghaladó bevételek az uniós költségvetésbe folynának be. Ez a saját forrás a szén-dioxid-ár alakulásától és a rendszer más ágazatokra való kiterjesztésétől függően mintegy 10 milliárd EUR összegű bevételt generálhat az uniós költségvetés számára.

Biztosítani kell ugyanakkor, hogy az uniós vállalkozások egyenlő versenyfeltételek mellett versenyezzenek a nem uniós vállalkozásokkal. Az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus segítene megelőzni a kibocsátásáthelyezést, amely aláássa a szén-dioxid-semleges társadalomra való átállásra irányuló uniós erőfeszítéseket. Az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus a hatókörétől és a kialakításától függően mintegy 5 milliárd EUR-tól 14 milliárd EUR-ig terjedő többletbevételt eredményezhet.

Azok a vállalatok, amelyek hatalmas hasznot húznak az EU egységes piacából, és – a közvetlen és közvetett uniós és nemzeti támogatásnak is köszönhetően – túlélik a válságot, hozzájárulhatnának az egységes piac újjáépítéséhez a helyreállítás szakaszában. Ez a hozzájárulás megnyilvánulhatna egy, a vállalatok tevékenységén alapuló saját forrásban is, amely – kialakításától függően – évente mintegy 10 milliárd EUR-t eredményezhet.

A digitális adó a jelentős digitális jelenlétre kivetendő társasági adóval kapcsolatos OECD-munkán alapulna; a Bizottság aktívan támogatja az OECD és a G20-ak által vezetett megbeszéléseket, és készen áll a cselekvésre, ha nem születik globális megállapodás. A 750 millió EUR-t meghaladó árbevétellel rendelkező vállalatokra kivetett digitális adó évente akár 1,3 milliárd EUR-t is generálhat az uniós költségvetés számára.

Ezek az új saját források segíthetnének a NextGenerationEU Eszköz keretében bevont piaci finanszírozás visszafizetésének és kamatainak finanszírozásában. Amennyiben ezeket az új saját forrásokat 2024-ig bevezetik, az a tagállamoknak a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerethez való nemzeti hozzájárulását a gazdaságuk arányában csökkenthetné a 2020. évi befizetésekhez képest.

A NextGenerationEU Eszközön alapuló valamennyi bevétel- és kifizetésáramlás az éves költségvetési eljárás során allokált előirányzatokon felül fog történni, ezért nem lesz hatással a költségvetési egyenlegre. Ezek az áramlások – a kifizetett kamatot is beleértve – egyértelműen meg fognak jelenni a költségvetésben, ideiglenes és kivételes jellegük illusztrálása és a teljes átláthatóság biztosítása érdekében 9 .

Emellett a Covid19-világjárvány gazdasági hatása rávilágít annak fontosságára, hogy elegendő költségvetési mozgásteret kell biztosítani az Unió számára olyan gazdasági sokkhatások esetén, amelyek a bruttó nemzeti jövedelem csökkenéséhez vezetnek. Annak érdekében, hogy a saját források felső határai alatt elegendő mozgástér álljon az Unió rendelkezésére ahhoz, hogy az egy adott évben esedékes pénzügyi kötelezettségeit és függő kötelezettségeit – még a legkedvezőtlenebb gazdasági fejlemények ellenére is – fedezni tudja, a Bizottság javasolja, hogy a saját források felső határai állandó jelleggel a kötelezettségvállalások tekintetében az EU bruttó nemzeti jövedelmének 1,46 %-ára, a kifizetések tekintetében pedig 1,40 %-ára emelkedjenek.

4.Következtetés – az európai helyreállítást szolgáló nagyratörő költségvetésről szóló gyors megállapodás felé vezető út

A jelenlegi rendkívüli nehézségek és bizonytalanság idején az Uniónak minden eddiginél jobban meg kell mutatnia, hogy készen áll és hajlandó határozottan cselekedni, és kijelölni a jobb jövő felé vezető utat. Az ambiciózus helyreállítási tervről való megállapodás – középpontjában az uniós költségvetéssel – a lehető legnagyobb esélyt nyújtja az Unió számára a sikerre.

A NextGenerationEU Eszköz kibontakoztatja az uniós költségvetésben rejlő összes lehetőséget a gazdaság beindítására, valamint Európa fenntarthatóságának, rezilienciájának és stratégiai autonómiájának fellendítésére. A program a piaci finanszírozás kihasználásával kapcsolatos uniós tapasztalatokra épít, és a jelenlegi körülmények között sürgősen szükséges támogatási mérték elérése érdekében kibővíti azt.

A 2021–2027-es időszakra vonatkozó megerősített többéves pénzügyi keret az Uniót a válságból a hosszú távú helyreállítás útjára vezeti, alapvető finanszírozást nyújtva az azonnali igényekhez, valamint a zöld átállásra és a digitális átállásra irányuló hosszú távú beruházásokhoz.

A helyreállítási terv sikere nemcsak annak mértékétől és ambíciójától függ, hanem a fellépés gyorsaságától és attól is, hogy mennyire vagyunk képesek a reagálást a fejleményekhez igazítani. Az Unió számos részén sürgősen szükség van pénzügyi támogatásra a vállalkozások tevékenységének fenntartása és a leginkább rászorulók támogatása érdekében. A hosszú távú keretről való megállapodásra is kevés idő áll rendelkezésre – de még nincs túl késő. A gyors megállapodás lehetővé teszi a megerősített programok időben történő elindítását.

Az Európai Parlamenthez hasonlóan a Bizottság álláspontja is az, hogy biztosítani kell az új hosszú távú keretre való zökkenőmentes átállást. A jelenlegi keret meghosszabbítása azonban nem helyettesíti az új, korszerű, hosszú távú költségvetésről szóló átfogó megállapodást. Az új pénzügyi keret az egyetlen módja annak, hogy az Uniót felvértezzük a helyreállítási terv megvalósításához elengedhetetlen új programokkal és eszközökkel. Az elkövetkező hetekben ezért az intézményközi munkának teljes mértékben és osztatlanul a NextGenerationEU Eszköz és az új hosszú távú keret véglegesítésére kell összpontosítania.

Az Európai Bizottság felkéri az Európai Tanácsot és a társjogalkotókat, hogy mielőbb vizsgálják meg ezeket a javaslatokat annak érdekében, hogy júliusig az Európai Tanács szintjén politikai megállapodás születhessen.

A jelenlegi keret módosítására irányuló javaslattal kapcsolatos korai döntés lehetővé teszi, hogy a REACT-EU, a Fizetőképesség-támogatási Eszköz és az Európai Fenntartható Fejlődési Alap haladéktalanul további finanszírozási forrásokhoz jusson, tükrözve ezen igények sürgősségét.

A Bizottság ezt követően szorosan együtt fog működni az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal a jövőbeli hosszú távú keretről és az azt kísérő ágazati programokról szóló megállapodás véglegesítése érdekében. Amennyiben ez a munka kora ősszel lezárul, úgy az új hosszú távú költségvetés 2021. január 1-jén működésbe léphet, és lendületet adhat Európa helyreállításának.

Ha most cselekszünk, az azt mutatja, hogy az Unió készen áll minden szükséges lépés megtételére annak érdekében, hogy helyreállítsa a gazdaságot, megvédje valamennyi európai polgár megélhetését, és beruházzon a méltányosabb, környezetbarátabb és digitálisabb jövőre való hosszú távú európai átállásba.

milliárd EUR, 2018-es árakon

(1)    COM(2020) 456.
(2)    SWD(2020) 98.
(3)    Eltérő rendelkezés hiányában az összegek 2018-as állandó árakon értendők.
(4)    A várható multiplikátorhatásokon és a hasonló eszközök által elért eredményeken alapuló konzervatív feltételezés szerint. A várható multiplikátorhatás pontosságát azonban befolyásolhatja a jelenlegi gazdasági helyzet volatilitása.
(5)    Az Európai Parlament 2020. április 17-i állásfoglalása a Covid19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló összehangolt uniós fellépésről, melyet megerősített az Európai Parlamentnek az új többéves pénzügyi keretről, a saját forrásokról és a helyreállítási tervről szóló 2020. május 15-i állásfoglalása.
(6)    Az Európai Tanács elnökének következtetései az Európai Tanács tagjaival tartott videokonferenciát követően, 2020. április 23.
(7)    1,25 milliárd EUR a korábban kihelyezett pénzügyi eszközökből befolyó bevételekből és 250 millió EUR a költségvetésből.
(8)    COM(2020) 22, COM(2020) 23.
(9)    A NextGenerationEU Eszköz támogatási komponensének hitelfelvételi költségeit az uniós költségvetés fedezi. A becslések szerint ezek a költségek a 2021–2027-es időszakra vonatkozó pénzügyi keret alatt 17,4 milliárd EUR-t tesznek majd ki.
Top

Brüsszel, 2020.5.27.

COM(2020) 442 final

MELLÉKLET

a következőhöz:

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
Uniós költségvetés – az európai helyreállítási terv motorja


HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIAÉPÍTÉSI ESZKÖZ  

Célkitűzés: Beruházások és reformok támogatása az uniós gazdaságok ellenálló képességének fokozása és a fenntartható növekedés előmozdítása érdekében

Mechanizmus: Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök 

Válsághelyzeti igények és várt hatás

ØA Covid19-válság valamennyi uniós tagállamot súlyosan fogja érinteni. A válság következményeinek hatása azonban tagállamonként eltérő lesz. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz a tagállami gazdaságok rezilienciájának javítását, a válság gazdasági és társadalmi hatásainak enyhítését és a helyreállítás támogatását szolgálja, és ezzel egyidejűleg előmozdítja a zöld és digitális átállást, ezáltal elkerülve, hogy a válság aláássa a tagállamok közötti konvergenciát.

ØA Covid19-válság rövid távú hatása döntő mértékben függ a kijárási korlátozások időtartamától és szigorától, a gazdasági kibocsátás összetételétől és a válság azonnali hatásának enyhítése érdekében hozott gazdaságpolitikai intézkedésektől. A válság közép- és hosszú távú következményei attól függnek majd, hogy a tagállami gazdaságok milyen gyorsan lábalnak ki a válságból, ami viszont e gazdaságok rezilienciáján és a megfelelő intézkedések meghozatalára való képességén múlik. Tekintettel a költségvetési szempontból eltérő kiinduló helyzetekre, valamint a fertőzési arányok és a népegészségügyi szükséghelyzet súlyossága terén mutatkozó lényeges különbségekre, fennáll annak a valós kockázata, hogy a Covid19-válság az EU-n belüli különbségek további súlyosbodásához fog vezetni. Ez jelentős gazdasági, társadalmi és politikai költségekkel járna, és a helyzet – megfelelő fellépés hiányában – fenntarthatatlanná válna.

ØA Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz kiterjedt pénzügyi támogatást kínál az olyan beruházásokhoz és reformokhoz, többek között a zöld és digitális átállás területén, amelyek biztosítják a gazdaságok fokozott rezilienciáját és a jövőre való jobb felkészültségét. Segíteni fogja a tagállamokat azon kihívások kezelésében, amelyek a válságot követően még kritikusabbá váltak. És ami szintén alapvetően fontos, azt is biztosítani fogja, hogy ezek a beruházások és reformok a zöld és digitális átállással kapcsolatos kihívásokra és beruházási igényekre összpontosuljanak, így garantálva a fenntartható helyreállítást. Az eszköz ezáltal ellensúlyozza azt a lehetséges hatást, hogy a gazdaságaink zöld és digitális átalakításába történő hosszabb távú beruházások a válságot követően esetleg háttérbe szorulhatnak. Az eszközhöz jelentős technikai segítségnyújtás is társul.

Végrehajtás

ØAz eszköz számottevő finanszírozási kapacitással fog rendelkezni, és a felülvizsgált többéves pénzügyi keret részeként a Next Generation EU Eszköz kulcsfontosságú programja lesz. A beruházási és reformigények finanszírozásához vissza nem térítendő támogatásokat és kölcsönöket egyaránt kínál.

ØA Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz beágyazódik az európai szemeszterbe. A tagállamok nemzeti reformprogramjuk részeként nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervet fognak benyújtani. Ez tartalmazni fogja a következő évekre szóló beruházási és reformtervet, valamint az eszközből finanszírozandó beruházási és reformcsomagokat. A Bizottság a terveket a tagállamok versenyképes fenntarthatóságára, gazdasági és társadalmi rezilienciájára, fenntartható gazdasági növekedésére, valamint zöld és digitális átállására gyakorolt hatásuk alapján fogja értékelni.

ØA források elosztása az eszköz célkitűzéseit fogja tükrözni: a tartós élénkülés előmozdítása, az uniós gazdaságok rezilienciájának javítása és a tagállamok közötti gazdasági különbségek mérséklése. A nemzeti társfinanszírozás nem lesz követelmény.

Az uniós és a tagállami szakpolitikák kiegészítése

ØAz eszköz az európai szemeszter része lesz. A helyreállítási és rezilienciaépítési tervek keretében kezdeményezett beruházásoknak összhangban kell állniuk az Unió hosszú távú stratégiáival, különös tekintettel az európai zöld megállapodásra és a digitális átalakulásra, a tagállamok nemzeti energia- és klímaterveivel, valamint a méltányos átállásra vonatkozó tervekkel, amennyiben ezek relevánsak.

ØAz eszköz kiegészíti a kohéziós célú helyreállítási segítséget (REACT-EU), amely egyrészt a rövidebb távú válságelhárítási intézkedésekre összpontosul a munkaerőpiac, az egészségügyi ellátás és a kkv-k (likviditás és fizetőképesség támogatása) terén, másrészt pedig a zöld és digitális átállásra irányuló alapvető beruházásokat célozza, hogy a tagállamok gazdaságai azonnali és közvetlen támogatáshoz jussanak. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz olyan beruházásokat és reformokat támogat, amelyek tartós hatást gyakorolnak a tagállami gazdaságok termelékenységére és rezilienciájára.

ØA tagállamok nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveikben feltüntetik az egyéb uniós szakpolitikák keretében kapott vagy tervezett finanszírozást, valamint azt, hogy miként biztosítható ezen eszközök komplementaritása. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében a tagállamoknak történő segítségnyújtásra vonatkozó döntés meghozatala során a kettős finanszírozás elkerülése céljából figyelembe veszik a más uniós alapokból, illetve programokból finanszírozott intézkedéseket. Végezetül a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből pénzügyi hozzájárulásban részesülő beruházásokat és reformokat az európai szemeszter keretében azonosítják, ezáltal biztosítva azok addicionalitását, továbbá elősegítve végrehajtásuk nyomon követését.

Pénzügyi vonatkozások

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköznek a Next Generation EU által mobilizált pénzügyi kerete 560 milliárd EUR-t tesz ki, amelyből 310 milliárd EUR-t vissza nem térítendő támogatásokra, 250 milliárd EUR-t pedig kölcsönökre különítenek el.

KOHÉZIÓS CÉLÚ ÉS AZ EURÓPAI TERÜLETEKNEK NYÚJTANDÓ HELYREÁLLÍTSI SEGÍTSÉG (REACT-EU)

Célkitűzés: Beruházás rövid távú válságelhárítási intézkedésekbe

Mechanizmus: Elsősorban vissza nem térítendő támogatások

Válsághelyzeti igények és várt hatás

ØA kohéziós politika döntő szerepet fog játszani a kiegyensúlyozott helyreállításban, azzal a céllal, hogy elkerülhető legyen a tagállamokon belüli és tagállamok közötti aszimmetriák és különbségek kiéleződése. Segítséget fog nyújtani a Covid19-járvány által legsúlyosabban érintett tagállamoknak és régióknak. Az új REACT-EU kezdeményezés a tagállamoknak biztosított támogatás növelését célozza, és ezáltal betölti az azonnali válaszintézkedések és a hosszabb távú helyreállítás közötti űrt.

ØA REACT-EU további finanszírozást kínál a legfontosabb ágazatokban végrehajtott válságelhárításhoz, amire nélkülözhetetlen szükség lesz a zöld, digitális és reziliens helyreállítás alapjainak lefektetéséhez.

ØTevékenysége kiterjed a munkaerőpiacok helyreállítását szolgáló beruházásokra – többek között foglalkoztatási támogatások, csökkentett munkaidős rendszerek és az ifjúsági foglalkoztatásra irányuló intézkedések révén –, az egészségügyi rendszerek támogatására, valamint a kis- és középvállalkozások működő tőkéjéhez nyújtott alapvető likviditástámogatás biztosítására. Ez a támogatás valamennyi gazdasági ágazatban igényelhető, beleértve a súlyosan érintett turizmust és kulturális ágazatot is. Mivel ez utóbbiak a Covid19-válság által leginkább sújtott uniós gazdaságok némelyikében különösen nagy részt képviselnek, a REACT-EU az Unión belüli különbségek fokozódásának tendenciáját is képes lehet ellensúlyozni.

ØA további támogatás a válságelhárítási intézkedések részét képező, az európai zöld megállapodással és a digitális átállással kapcsolatos beruházásokra is igénybe vehető, előmozdítva az e területeken a kohéziós programok révén már folyamatban levő, illetve tervezett jelentős beruházásokat.

ØA Covid19-járvány szintén súlyosan érinti társadalmunk legkiszolgáltatottabb rétegeit. Éppen ezért a kiegészítő források egy része felhasználható a táplálékhiánnyal és az anyagi nélkülözéssel küzdő emberek támogatására.

Végrehajtás

ØA 2014–2020. évi kohéziós politikai programok teljeskörűen működnek. Rugalmasan hozzáigazíthatók az igényekhez, ami még inkább igaz a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés intézkedéscsomagjaiban bevezetett módosításoknak köszönhetően. 2023 végéig változatlanul hozzájárulást biztosítanak a támogatható projektek költségeihez.

ØA REACT-EU keretében a jelenlegi kohéziós programok kiegészítő támogatáshoz jutnak a 2020., 2021. és 2022. évi kulcsfontosságú válságelhárítási intézkedések tekintetében. Az új kötelezettségvállalások végrehajtására a tagállamok által benyújtott és a Bizottság által elfogadott programmódosítások vagy új, célzott programok révén kerül sor.

ØA kiegészítő forrásokat a válság gazdasági és társadalmi hatásának súlyossága és a tagállamok relatív jóléte alapján fogják elosztani. A koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés keretében bevezetett további rugalmasság változatlanul megmarad. Ez magában foglalja az egyszerűsített eljárásokat, a különböző alapok, illetve régiókategóriák közötti forrásátcsoportosítás lehetőségét, valamint a társfinanszírozási szabályok lazítását, megteremtve a teljes mértékben az uniós költségvetésből való finanszírozás lehetőségét.

Az uniós és a tagállami szakpolitikák kiegészítése

ØA REACT-EU kiegészíti a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt és a meglévő kohéziós politikai támogatást. Tevékenysége egyrészt a rövidebb távú válságelhárítási intézkedésekre összpontosul a munkaerőpiac, az egészségügyi ellátás és a kkv-k (működő tőkéhez nyújtott likviditástámogatás) terén, másrészt pedig a zöld és digitális átállásra irányuló alapvető beruházásokat célozza, hogy azonnali és közvetlen módon nyújtson segítséget a tagállami gazdaságoknak, míg a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz olyan beruházásokat és reformokat támogat, amelyek tartós hatást gyakorolnak a tagállami gazdaságok termelékenységére és rezilienciájára. 

ØA REACT-EU egyúttal a 2021 és 2027 közötti jövőbeli kohéziós politikai programokra vonatkozó javaslatokat is kiegészíti. Jelenleg folyik ezen javaslatok kiigazítása annak érdekében, hogy kiterjedtebb támogatást biztosítsanak a beruházásokhoz olyan területeken, mint a nemzeti egészségügyi rendszerek rezilienciája, olyan ágazatokban, mint a turizmus és a kultúra, vagy éppen az ifjúsági foglalkoztatás, az oktatás, a készségfejlesztés, valamint a gyermekszegénységgel szembeni küzdelem támogatása tekintetében. Egyúttal biztosítani fogják a kis- és középvállalkozások megfelelő támogatását. Nagyobb mértékű rugalmasságot vezetnek be továbbá a különböző alapok közötti forrásátcsoportosítást illetően, és új rendelkezések révén lehetővé teszik a szükséghelyzetekben való gyors reagálást. A nemzeti kohéziós juttatások 2024-ben esedékes felülvizsgálata a legfrissebb nemzeti és regionális statisztikai adatokat alapul véve megfelelő kiegészítő támogatást fog biztosítani a leginkább rászoruló tagállamoknak és régióknak.

Pénzügyi vonatkozások

ØA REACT-EU 55 milliárd EUR összegű forrással rendelkezik, amely összeget 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben kell lekötni.

INVEST EU

(A STRATÉGIAI BERUHÁZÁSI ESZKÖZZEL EGYÜTT)

Célkitűzés: Beruházások mozgósítása a helyreállítás és a hosszú távú növekedés támogatása érdekében, valamint egy új, a stratégiai európai értékláncokba történő beruházásokat előmozdító eszköz létrehozása

Mechanizmus: Költségvetési garancia nyújtása

Válsághelyzeti igények és várt hatás

ØAz InvestEU program egyedülállóan alkalmas arra, hogy szükséghelyzeti finanszírozást nyújtson, és támogassa az uniós szakpolitikákat a mély gazdasági válságból való kilábalás során. Ezt az Európai Stratégiai Beruházási Alap és a pénzügyi eszközök – az InvestEU előfutárai – végrehajtása során a legutóbbi pénzügyi válság kapcsán szerzett tapasztalatok is igazolják.

ØA jelenlegi válságban a pénzügyi források piaci elosztása nem teljesen hatékony, és az észlelt kockázatok jelentősen visszavetik a magánberuházásokat. A mély bizonytalanság hátrányosan érinti a pénzügyi piaci információk minőségét, valamint azt, hogy a hitelezők képesek-e megítélni a vállalkozások és a beruházási projektek életképességét. Mérséklő intézkedések hiányában ez a helyzet a magánberuházási projektekkel szemben általános kockázatkerülést idézhet elő, és hitelszűkéhez vezethet. Ilyen körülmények között különösen értékes az InvestEU fő sajátossága, hogy a magánfinanszírozás bevonása érdekében kockázatmentesíti a projekteket, amit ki kell használni.

ØA továbbfejlesztett InvestEU program képes lesz döntő fontosságú támogatást nyújtani a vállalkozásoknak a helyreállítás szakaszában, ugyanakkor pedig biztosítani fogja, hogy a befektetők kiemelten összpontosítsanak az Unió közép- és hosszú távú szakpolitikai prioritásaira, például az európai zöld megállapodásra és a digitalizációban rejlő kihívásokra. A program növelni fogja az Európai Beruházási Bank Csoport és a nemzeti fejlesztési bankok kockázatvállalási kapacitását a gazdasági helyreállítás támogatása érdekében.

ØA program további megerősítéseként létrejön a stratégiai beruházási eszköz, amely az Unió stratégiai menetrendjével és a Bizottság által előterjesztett új iparstratégiával összhangban a reziliens értékláncok kiépítésére fog összpontosítani. Az ilyen projektek közé tartozhatnak a közös európai érdeket szolgáló fontos projektek vagy a például a gyógyszeriparban végrehajtott, hasonló jellemzőkkel rendelkező projektek.

ØEz a fajta eszköz különösen fontos a válság utáni helyzetben, mivel előfordulhat, hogy egyes tagállamok nem rendelkeznek az ilyen projektek állami támogatás útján történő finanszírozásához szükséges pénzügyi eszközökkel, miközben számos projekt a határokon átívelő jellege miatt eleve európai szintű megközelítést igényel. Az új eszköz segíteni fog e nehézségek leküzdésében.

Végrehajtás

ØA társjogalkotók már megállapodtak az InvestEU négy szakpolitikai keretének jellemzőiről, de azok finanszírozási kapacitását emelni fogják. Ennek megfelelően az Európai Beruházási Bank Csoport és más végrehajtó partnerek finanszírozási kapacitása is növekedni fog.

ØAz új stratégiai beruházási eszköz az InvestEU Alap ötödik kerete lesz, és a helyreállítási csomag fontos részét fogja képezni. Az eszköz Unió-szerte támogatja majd az erős és reziliens értékláncok létrehozását és fejlesztését. Azáltal, hogy az uniós értékláncokat célozza meg, az eszköz növeli az uniós gazdaság stratégiai autonómiáját, miközben a stratégiailag fontos vállalatok számára EU-n belüli forrásokat biztosít a fellendüléshez és a növekedéshez. Az eszköz az Európai Unióban letelepedett és működő azon vállalatokra irányul, amelyek stratégiai jelentőségű tevékenységet folytatnak olyan területeken, mint a kritikus infrastruktúra és technológiák vagy a kritikus egészségügyi ellátás. Emellett támogatja a stratégiai értékláncokat, például az intelligens egészségügy, a dolgok internetének ipari alkalmazása, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású ipar és a kiberbiztonság területén. Az ilyen műveletek eredendően kockázatosabbak lehetnek a Covid19-válság utáni üzleti környezetben, mivel a projektgazdák jobban ki vannak téve a keresleti vagy kínálati oldali kockázatoknak. A hosszú távú beruházások ezért meghatározó szerepet fognak játszani a stratégiai jelentőségű projekteket végrehajtó vállalkozások megerősítésében. 

Az uniós és a tagállami szakpolitikák kiegészítése

ØA stratégiai beruházási eszköz kiegészíti az Európai Stratégiai Beruházási Alap keretében javasolt Fizetőképesség-támogatási Eszközt. A Fizetőképesség-támogatási Eszköz azonnali és ideiglenes eszköz, amely a Covid19-válság által leginkább érintett vállalkozások fizetőképességi szükségleteit hivatott támogatni, és célja, hogy válságreagálási intézkedésként helyreállítsa tőkepozíciójukat.

ØA stratégiai beruházási eszköz előretekintőbb megközelítést alkalmaz, és a válság utáni piacok kiépítését segíti azzal, hogy a támogatást az egységes piac kulcsfontosságú értékláncaiban a stratégiai autonómia elérése szempontjából releváns projektekre összpontosítja azáltal, hogy támogatja az uniós projektek határokon átnyúló beruházások révén történő bővítését.

Pénzügyi vonatkozások

ØA Next Generation EU Eszközből a meglévő szakpolitikai keretekhez biztosított 15,3 milliárd EUR, illetve a stratégiai beruházási eszközhöz biztosított 15 milliárd EUR kiegészítő pénzügyi hozzájárulás révén az InvestEU program teljes keretösszege 30,3 milliárd EUR-ra emelkedik. Ez 72 milliárd EUR-nak megfelelő garanciaszintet tesz lehetővé, így a teljes beruházási szint elérheti a 400 milliárd EUR-t.

FIZETŐKÉPESSÉG-TÁMOGATÁSI ESZKÖZ

Célkitűzés: Magánforrások mozgósítása a válsággal sújtott életképes vállalkozások fizetőképességének támogatásához

Mechanizmus: Költségvetési garancia feltöltése

Válsághelyzeti igények és várt hatás

ØJelenleg a vállalkozások komoly likviditási támogatást kapnak a válságidőszak átvészeléséhez. Ezek a támogatások elsődlegesen a nemzeti költségvetésekből származnak, folyósításuk pedig a Covid19-világjárvánnyal összefüggésben a gazdaságban nyújtott ideiglenes állami támogatások számára létrehozott kerettel összhangban történik. A válság következtében azonban egyre több olyan vállalkozás szembesül fizetőképességi problémákkal, amely egyébként életképes lenne, és sokuk számára a likviditási támogatás nem elegendő. Ez részben azzal függ össze, hogy a likviditási támogatás jellemzően kölcsönöket jelent, amelyek tovább ronthatják a vállalkozások mérlegét, figyelemmel arra is, hogy az elmúlt években számos vállalkozásnak folyamatosan nőtt a tőkeáttétele. Ez azt jelenti, hogy az EU-ban sok vállalkozás viszonylag ingatag pénzügyi helyzetben volt a válság kitörésekor, és a recesszió mélyülésével arra lehet számítani, hogy e vállalkozások nyereségessége és tőkepozíciója gyors romlásnak indul.

ØAz előzetes becslések szerint abban az esetben, ha a tavaszi előrejelzés alapforgatókönyve érvényesül, a 20 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalkozások összes vesztesége az év végéig 720 milliárd EUR-ra nőhet. A stresszforgatókönyv szerint ez a mutató az 1,2 billió EUR-t is elérheti. A vállalkozások a veszteségeket részben a likvid eszközök és a forgótőke segítségével kompenzálhatják, de sok esetben ez a puffer nem lesz elegendő. A becslések szerint a 20 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalkozások mintegy 35–50%-a szembesülhet az év végéig forgótőkehiánnyal, függően attól, hogy a központi vagy a stresszforgatókönyv érvényesül-e. Ez azt jelenti, hogy a kedvezőtlenebb forgatókönyv érvényesülése esetén akár 260 000 európai vállalkozás is szembesülhet finanszírozási hiánnyal, az érintett munkahelyek száma pedig mintegy 35 millió lehet. Általában véve a legtöbb európai ipari ökoszisztéma komplex ellátási láncokon alapul, amelyek gyakran több tagállamra is kiterjednek az egységes piacon belül. Intézkedések nélkül ez a tőkehiányos helyzet tartósan kevés beruházást és magas munkanélküliséget eredményezhet. A tőkehiány hatásai a különböző ágazatokban, ipari ökoszisztémákban és tagállamokban eltérőek lesznek, ami az egységes piacon belüli különbségek fokozódását idézheti elő, miközben maradandó károsodást okozhat gazdaságunk termelési potenciáljában és a recesszióból való felépülésre való képességében.

ØA Fizetőképesség-támogatási Eszköz egy új, a Európai Stratégiai Beruházási Alap keretében létrehozott ideiglenes eszköz, amelynek célja annak megelőzése, hogy masszívan tőkehiányos helyzet alakuljon ki, és életképes vállalkozások tömegesen ellehetetlenüljenek a Covid19-válság hatására. Olyan forrásokat fog mozgósítani a magánszektorban, amelyek segítséget adnak az életképes európai vállalkozások számára a fizetőképességi problémáik kiküszöböléséhez. Az eszköz ideiglenes, és kizárólag és szigorúan csak a Covid19-válság hatásainak kezelésére szolgál.

ØEgyes tagállamokban az állam képes lesz arra, hogy támogassa az érintett vállalkozásokat. Máshol az állam csak kisebb mértékben tud beavatkozni a folyamatokba. A Covid19-világjárvány gazdasági hatásai szintén tagállamonként eltérőek. Intézkedések nélkül ezek a különbségek a versenyfeltételek tartós torzulását okozzák, és tovább mélyítik az Unión belüli gazdasági különbségeket. A Fizetőképesség-támogatási Eszköz ellensúlyozni fogja ezeket a torzulásokat, és támogatja az egységes piac zavartalan működését.

Végrehajtás

ØA Fizetőképesség-támogatási Eszköz uniós garanciát nyújt az Európai Beruházási Bank Csoport számára ahhoz, hogy az általa mozgósított magántőke segítségével a Covid19-válság által sújtott jogosult vállalkozások támogatáshoz jussanak.

ØAnnak biztosítása mellett, hogy a kezdeményezésnek minden tagállam és minden ágazat hasznát lássa, az uniós garancia elsősorban azokba a tagállamokba és ágazatokba fog kerülni, amelyeket gazdasági szempontból a legnagyobb mértékben sújtott a Covid19-válság, valamint azon tagállamok vállalkozásaihoz, amelyekben csak korlátozott mértékben hozzáférhetőek a fizetőképesség fenntartását célzó állami támogatások.

ØAz Európai Beruházási Bank Csoport az uniós garanciát arra fogja felhasználni, hogy csökkentse a jogosult vállalkozásokba befektetni kívánó magánbefektetők kockázatait. Ennek érdekében garanciát, illetve forrásokat biztosít a kereskedelmi alapon működtetett befektetési eszközök (magánkezelésben lévő alapok vagy különleges célú gazdasági egységek) számára nyújtott finanszírozáshoz, ezen keresztül pedig magánforrásokat mozgósít e társaságok támogatására. Ennek köszönhetően a jogosult vállalkozások új tőkéhez juthatnak a magánbefektetőktől, ami megerősíti tőkebázisukat, és csökkenti a fizetőképességgel kapcsolatos kockázataikat. Ez a közvetett eljárás biztosítja, hogy kizárólag a befektetési eszközök független kezelői döntik el, mely vállalkozások jutnak támogatáshoz. A magánszektor potenciális befektetőként való részvétele célzottabb tőkemozgósítást tesz lehetővé, és biztosítja, hogy a források a valóban életképes vállalkozásokhoz kerüljenek.

Az uniós és a tagállami szakpolitikák kiegészítése

ØA Fizetőképesség-támogatási Eszköz azonnali és ideiglenes kiegészítése az InvestEU program megerősített kkv-keretének, a kkv-k számára elkülönített megnövelt kohéziós keretösszegnek, az Európai Beruházási Banknál jelenleg létrehozás alatt álló Covid19-garanciaalapnak, valamint az InvestEU program stratégiai beruházási eszközének.

ØAz eszköz kiegészíti a néhány tagállam által bevezetett nemzeti szintű szakpolitikai intézkedéseket, és biztosítja, hogy a fizetőképességi támogatás az EU teljes egészében rendelkezésre álljon. Annak érdekében, hogy biztosítottak legyenek az egyenlő versenyfeltételek és lehetőség legyen a tagállamok által közvetlenül nyújtott támogatásokkal való együttes igénybevételre, az eszköz alkalmazásának feltételei igazodni fognak az állami támogatási szabályokhoz, miközben kellő hangsúlyt kap az eszköz európai jellege és az alapok kereskedelmi szempontú kezelése is.

Pénzügyi vonatkozások

A 31 milliárd EUR pénzügyi keretösszeg a jelenlegi pénzügyi keret alapján rendelkezésre álló uniós garancia összegét 66 milliárd EUR összeggel növeli meg. Ez a garancia már 2020-tól mintegy 300 milliárd EUR összegű forrás mozgósítását fogja lehetővé tenni.

„AZ EU AZ EGÉSZSÉGÜGYÉRT” PROGRAM

Célkitűzés: Beruházás az egészségvédelembe és az egészségügyi rendszerek ellenálló képességébe

Mechanizmus: Vissza nem térítendő támogatások és közbeszerzés

Válsághelyzeti igények és várt hatás

Ø„Az EU az egészségügyért” elnevezésű ambiciózus, önálló program a Covid19-válság és a korábbi egészségügyi programok tanulságait fogja hasznosítani. Segíti a szükséges kezelési kapacitások, valamint felszerelés- és gyógyszerkészletek létrehozását, illetve visszaállítását, ezen keresztül pedig az egészségügy területén előttünk álló kihívások megválaszolását. Az új programra fontos szerep fog hárulni annak biztosításában, hogy Európa felkészülten nézhessen szembe a jövő egészségügyi kockázataival.

ØA program célja egy olyan átfogó keret létrehozása az egészségügyi kockázatok kezelése területén, amely kapcsolódik minden más releváns, az egészségüggyel összefüggő EU-programhoz. A program új munkamódszereket határoz meg a nagyobb egészségügyi kockázatokkal szemben meghozandó intézkedések végrehajtásához és az egészségügyi ellenintézkedések és erőforrások rendelkezésre állásának biztosításához.

ØA program egyik vonulata az egészségvédelemmel foglalkozik, és szilárd, jogilag megalapozott és pénzügyileg jól alátámasztott keretet hoz létre az EU számára az egészségügyi válsághelyzetekkel kapcsolatos megelőzés, felkészültség és reagálás területén. A keret – azon helyzetek tekintetében, amelyekben az EU-szintű beavatkozás kézzelfogható többletértéket teremt – megerősíti a nemzeti és az EU-szintű veszélyhelyzeti tervezési képességet, és lehetővé teszi a tagállamok számára a közös egészségügyi fenyegetések, köztük különösen a határokon átívelő veszélyforrások együttes kezelését (így az EU-n kívülről begyűrűzőkét is).

ØA program egy másik vonulata a hosszú távú globális egészségszemléletet ülteti át a gyakorlatba, és a tagállamok egészségügyi rendszereinek hatékonyabbá és inkluzívabbá tételével, a betegségmegelőzés és a felügyelet, az egészségfejlesztés, a hozzáférés, a diagnosztika és a kezelés, valamint a határokon átívelő egészségügyi együttműködés javításával az egészségügyi ellátórendszerek eredményességét kívánja növelni. 

ØAz új program a nem fertőző betegségekkel is foglalkozik. Ezekről bebizonyosodott, hogy a Covid19-járványban nagyban felerősítették a mortalitást.

ØMindemellett ambiciózus egyedi kezdeményezések irányulhatnak például meghatározott betegségek felszámolására, így a méhnyakrák és a szezonális influenza előfordulásainak csökkentésére. Ez segít kiküszöbölni az elkerülhető károsodásokat és az elkerülhető költségeket, egyúttal pedig az egészségi egyenlőtlenségeket is mérsékli.

Végrehajtás

ØA program az egyébként – például a ritka betegségekkel foglalkozó, jelenleg is működő európai referenciahálózatok keretében, illetve a válságmegelőzés, a válsághelyzetekre való felkészülés és a válságkezelés területén – már folyamatban lévő munkára épül, és a kritikus tömeg elérését, illetve a méretgazdaságosságot hivatott biztosítani. Támogatja a felfelé irányuló konvergenciát, és elősegíti a megelőzést, a gondozás integrálását és az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférést.

ØA program a megelőzésre, a felkészültségre és a reagálásra kiterjedően egyaránt biztosítja az egészségügyi válsághelyzetek kezeléséhez az operatív támogatás területén szükséges struktúrák és eszközök létrehozásába való folyamatos beruházást, és valódi ágazatközi koordinációt mozdít elő az EU szintjén. A munkavégzés az ECDC-vel, az EMA-val, az EFSA-val és az ECHA-val, a szakértői csoportokkal, az uniós referencialaboratóriumokkal, valamint a nemzetközi szervezetekkel, köztük az Egészségügyi Világszervezettel szoros együttműködésben fog történni.

ØA tudományos fórumoktól kapott szaktanácsok alapján „Az EU az egészségügyért” program olyan eszközök stratégiai beszerzését fogja biztosítani, mint a biocid termékek (fertőtlenítőszererek), a tesztekben használt reagensek, a védőfelszerelés, az alapvető gyógyszerek, az orvostechnikai felszerelés (például légzéssegítő eszközök vagy komputertomográfok), a diagnosztikai reagensek és más releváns áruk (például fecskendők vagy steril kötszerek). A cél az, hogy a legfontosabb fertőző betegségekkel szembeni küzdelemhez szükséges felszerelés időben biztosítható legyen, és rendelkezésre álljon akkor, amikor a tagállamoknak arra szükségük van. A program emellett ösztönözni fogja az oltóanyagok EU-n belüli fejlesztését, gyártását és alkalmazását, valamint a gyógyszerek és a gyógyszerhatóanyagok, illetve prekurzoraik EU-n belüli gyártásának újraindítását.

ØAz új program a rescEU kapcsán az Európai Orvosi Hadtest megerősítése érdekében folytatott erőfeszítéseket is segíteni fogja azzal, hogy támogatást nyújt az állandó szakértői csoportok számára. Ennek jegyében – az állategészségügy területén szerzett tapasztalatokból kiindulva – olyan egészségügyi és logisztikai szakértőket, valamint adott esetben orvosokat fog támogatni, akik bármikor mozgósíthatók, és készen állnak arra, hogy bárhol az EU-ban tanácsokkal és szakvéleménnyel szolgáljanak. Az ilyen célú csapatok által használt felszerelés (például mobil laboratóriumok) szintén részesíthető lesz támogatásban.

ØA program emellett az egészségügyi infrastruktúra, valamint az orvosi és az állatorvosi laboratóriumi kapacitás területén folytatott EU-szintű együttműködést is támogatni fogja, ideértve az intenzív ellátás lehetőségeivel kapcsolatos információcserét lehetővé tevő európai infrastruktúra létrehozását is. A program továbbá egy olyan egyszerű rendszert is létre fog hozni, amely az egészségügyi rendszerek együttműködése szempontjából egyértelmű uniós hozzáadott értékkel rendelkező termékek, eszközök és szolgáltatások határokon átívelő közös beszerzését fogja támogatni.

Ø„Az EU az egészségügyért” program segít további, a Digitális Európa programot kiegészítő forrásokat elkülöníteni az elektronikus egészségügy területén indítandó legfontosabb kezdeményezések finanszírozására, ideértve az egészségügyi ellátás, kutatás és szakpolitikai döntéshozatal területén való felhőalapú és más infrastruktúrán keresztüli adatfelhasználást, valamint az adatintenzív technológiák, például a mesterséges intelligencia alkalmazását is. A program támogatja a távegészségügy egyre nagyobb mértékű használatát, ideértve az európai referenciahálózatok „telemedicina-modelljének” alkalmazását és megerősítését is. A program segíti az európai referenciaadatok létrehozását és a transznacionális megoldások kialakítását.

ØA program a betegségmegelőzést egyebek mellett azzal is elősegíti, hogy – a tagállamok megalapozott szakmai iránymutatását követve, szakpolitikai döntéseik tiszteletben tartása mellett – támogatja a tagállamokat a megelőzés és az egészséges életmód előmozdítása érdekében folytatott szakpolitikáikban. Segíti a különböző szolgálatoknál, az európai ügynökségeknél, valamint az egészségügyhöz kapcsolódó területeken működő nemzeti és nemzetközi szerveknél rendelkezésre álló adatok és információk összegyűjtését és megfelelő megosztását, továbbá előmozdítja a tényalapokon nyugvó bevált betegségmegelőzési és -kezelési módszerek alkalmazását.

ØA megelőzéssel kapcsolatos intézkedések a valódi hosszú távú globális egészségszemléleten alapulnak, és magukban foglalják a zoonózisok és a potenciális zoonózisok fejlődésének megértését célzó ismeretanyag gyűjtését és elemzését is.

ØA program támogatja a fertőzésmegelőzés és a fertőzések elleni védekezés javítására, a fertőzöttség gyors és pontos tesztelésére és diagnosztizálására, a betegek megfelelő antimikrobiális szerekkel történő kezelésére, valamint az antimikrobiális szerek helytelen és veszélyes alkalmazásának valamennyi szakterületre kiterjedő csökkentésére irányuló intézkedéseket. A program egy további komponense azt fogja biztosítani, hogy az európai egészségpolitika kapcsolódjon a nemzetközi fejlődéshez, és hasznos kiegészítése legyen a regionális és a globális léptékű problémák elleni fellépésnek.

Az uniós és a tagállami szakpolitikák kiegészítése

ØAz alapelv az, hogy az új program katalizátorként hasson a bevált és az innovatív módszerekkel, valamint a kutatási projektek eredményeivel kapcsolatos új megközelítésekre azáltal, hogy a teljes körű alkalmazás megkezdése előtt segíti az érintett népességcsoportokon belüli kipróbálásukat és tesztelésüket. Az új program emellett a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel is kölcsönhatásban lesz. Míg az eszköz az új reformokat fogja ösztönözni, „Az EU az egészségügyért” elnevezésű új program a végrehajtás tagállamok közötti koordinációját támogathatja.

ØAz új program közvetlenül az egészségügyre fókuszáló eredmények elérésére törekszik. Ezért szinergiákat hoz létre és segít érvényesíteni az egészségügy szempontjait más EU-programokban, például az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap Plusz kapcsán, valamint az Európai horizont keretprogramban, a Digitális Európa programban, az Egységes piac programban és a közös agrárpolitikában. Az új program különösen szorosan kapcsolódik a közvetlen válságreagálási képességekre, valamint a veszélyhelyzetekben szükséges felszerelés és szakemberek készletezésére, mozgósítására és helyszínre juttatására összpontosító rescEU programhoz, amelyet speciális egészségügyi támogatással egészít ki.

ØAz új program végrehajtása – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 168. cikkében meghatározott hatáskörmegosztási szabályok tiszteletben tartása mellett – a tagállamokkal együttműködésben fog történni, és a meglévő együttműködési mechanizmusok tapasztalataiból kiindulva a határokon átívelő szempontokra fog összpontosítani.

ØAz egészségügy területén működő ügynökségek tevékenységének kiegészítése segítőleg hat a program keretében finanszírozott beruházásokra, ezen keresztül pedig a bevált módszerek átadására, a felügyeleti protokollok alkalmazására és a kapacitásépítő programokra.

ØAz új program emellett szorosan együtt fog működni a majdani rescEU programmal, és ebben az összefüggésben az Unió és a tagállamok által az orvosi erőforrások (gyógyszerek, oltóanyagok, humánerőforrás, felszerelés) rendelkezésre állásának biztosítása érdekében folytatott közös erőfeszítéseket is támogatni fogja.

Pénzügyi vonatkozások

ØA Next Generation EU által mozgósított kiegészítő pénzügyi keretösszeg 7,7 milliárd EUR lesz.

UNIÓS POLGÁRI VÉDELMI MECHANIZMUS (rescEU)

Célkitűzés: Az Unió polgári védelmi reagálási képességének megerősítése

Mechanizmus: Vissza nem térítendő támogatások és közbeszerzés

Válsághelyzeti igények és várt hatás

ØAz uniós polgári védelmi mechanizmus és a rescEU-képességek megerősítése lehetővé fogja tenni az EU és a tagállamok számára a válsághelyzetekre való jobb felkészülést és az azokra való gyorsabb és rugalmasabb reagálást, különös tekintettel a nagy hatású, gazdaságunk és társadalmaink működésének megzavarására képes válsághelyzetekre, mint amilyen például a Covid19 nyomán kialakult veszélyhelyzet volt. Bár széles hatókörű veszélyhelyzetek és katasztrófák ritkán fordulnak elő, gazdaságunkban és társadalmainkban súlyos és hosszan tartó károkat okozhatnak, ezért sokkal alaposabb tervezést és felkészültséget igényelnek.

ØA válság tanulságai alapján a megerősített rescEU-képességeknek lehetővé kell tenniük, hogy az EU megfelelő készletezési kapacitásokat alakítson ki és szerezzen be, és emellett kellő mértékű kijuttatási képességgel (raktárakkal, szállítóeszközökkel, általános logisztikai támogatással) is rendelkezzen.

ØA széles hatókörű veszélyhelyzetekre való eredményes és átfogó EU-szintű reagálás biztosításához a rescEU-nak – egyebek mellett a költségvetési és az operatív rugalmasság és egyszerűsítés szempontjából – a lehető legrugalmasabbá kell válnia, és valódi autonómiát kell élveznie az uniós szintű intézkedések meghozatalában azokban az esetekben, amikor a saját helyzetükkel is nehezen megbirkózó tagállamok nem képesek maguk fellépni.

ØEmellett a megerősített program által biztosított képességeknek és professzionális logisztikai infrastruktúrának köszönhetően az EU képessé válik arra, hogy mindenféle veszélyhelyzetet kezeljen, köztük az egészségügyi vonatkozásúakat is. Ezáltal az EU olyan mechanizmusokhoz jut, amelyek segítségével:

·beszerezheti, bérelheti, lízingelheti és készletezheti az azonosított rescEU-képességeket,

·az EU-n kívülről is mozgósíthat termékeket és szakszemélyzetet, és ezeket az EU-n belül bevetheti,

·gyorsan szállíthatja a termékeket és a szakszemélyzetet az EU-n belül egyik pontról a másikra, oda, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, és nemzetközileg is bevethető szakemberekhez jut mindenfajta katasztrófa esetére (köztük „repülő egészségügyi személyzethez”: szakorvosokhoz, ápolókhoz, járványügyi szakemberekhez, intenzív ellátást nyújtó orvosokhoz, integrált és jól felszerelt sürgősségi segélyszolgálati csoportokhoz),

·a helyi és az országos kapacitások telítettsége esetén gyorsan átszállíthatja a katasztrófák áldozatait, illetve a betegeket oda, ahol azok a leghatékonyabban juthatnak intenzív ellátáshoz, ennek érdekében pedig egységes rendszerré szervezheti a tagállamokban rendelkezésre álló ellátólétesítményeket.

ØA mechanizmusnak része lesz egy továbbfejlesztett, integrált, a tagállamok számára valós időben hozzáférhető kommunikációs rendszer, amelyen keresztül a megfelelő eszközök bármikor gyorsan aktiválhatók lesznek.

ØMindemellett megerősítést kap a program nemzetközi felkészültségi és reagálási komponense is, tehát a kapacitásokat az EU-n kívül is fel lehet majd használni.

Végrehajtás

ØAz EU képes lesz arra, hogy közvetlenül beszerezzen, finanszírozzon és használatba vegyen olyan stratégiai rescEU-képességeket, raktározási és szállításlogisztikai kapacitásokat, illetve egy olyan összekapcsolt veszélyhelyzeti információkezelő infrastruktúrát, amelyek mindenfajta veszélyhelyzetben felhasználhatók és a rescEU keretei között bármikor bevethetők lesznek. A stratégiai képességek kiegészítik a tagállamok képességeit. Több EU-tagállam területén kell majd őket elhelyezni úgy, hogy a veszélyhelyzeti reagálás szempontjából biztosított legyen a lehető leghatékonyabb földrajzi lefedettség. A be- és kiszállítási, a fuvarozási, valamint a raktározási és a finanszírozási költségeket az EU költségvetése fogja viselni.

ØA Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy beszerezzen, béreljen vagy lízingeljen szállítási kapacitást (többcélú légiszállítási/fuvarozási kapacitás). Ennek segítségével az EU bármilyen veszélyhelyzetre reagálni tudna akár az EU-ban, akár harmadik országokban (ideértve az egészségügyi jellegű beavatkozást is: a katasztrófák áldozatai, betegek, orvosok, európai orvoscsoportok szállítása, emberek hazaszállítása külföldről, a veszélyhelyzeti reagáláshoz szükséges mindenfajta teherszállítmány célba juttatása). A segélyszállítmány-raktározási és a szállítási kapacitást stratégiailag egyetlen egységként kell kezelni annak érdekében, hogy gyorsítható legyen a helyszíni kijuttatás, és biztosított legyen az ellátási lánc jó működése.

ØA bevetés terheinek csökkentése és a késedelmek kiküszöbölése érdekében, amely veszélyhelyzetben rendkívül fontos szempont, az adminisztrációs eljárásokat a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell.

ØA rescEU-ra vonatkozó jogszabályi rendelkezések biztosítják a költségvetés rugalmasságát, például a megelőzési és készültségi komponens tekintetében többéves programozást írnak elő, a reagálás terén pedig biztosítják a források azonnali és rugalmas rendelkezésre állását. Ahogyan azt a Covid19-válság bőségesen illusztrálta, a veszélyhelyzetek természetüknél fogva kiszámíthatatlanok, és nem egyenletesen oszlanak el egy adott programozási időszakon belül; amikor azonban bekövetkeznek, sok múlik a reagálás gyorsaságán.

Az uniós és a tagállami szakpolitikák kiegészítése

ØAz uniós polgári védelmi mechanizmus és a rescEU-képességek megerősítése központi eleme az integráltabb veszélyhelyzet-kezelésnek. A megerősített európai veszélyhelyzet-kezelési központ operatív szempontból egyablakos ügyintézési pontként fog szolgálni az EU stratégiai kapacitásai számára, és mindenfajta széles hatókörű válsághelyzetben gyors és eredményes reagálást tesz lehetővé.

ØA mechanizmus minden tagállamot több ágazatra kiterjedően fog támogatni, és a válsághelyzet típusától függően különböző fajta stratégiai rescEU-képességeket lesz képes rendelkezésre bocsátani. Saját logisztikai képességei elegendőek lesznek ahhoz, hogy a szükséges mértékben a helyzetet kezelni képtelen államokba árut és egészségügyi szakszemélyzetet juttasson, illetve onnan betegeket máshová szállítson, tehát gyors beavatkozása kézzelfogható módon európai uniós hozzáadott értéket fog teremteni.

ØAz uniós polgári védelmi mechanizmus rescEU komponense és különösen annak veszélyhelyzeti készletezési funkciója ki fogja egészíteni az egyéb EU-finanszírozású készültségi intézkedéseket. Ez a kiegészítés konkrét kritériumokhoz lesz kötve például az érintett eszközkategóriák tekintetében (speciális termékek, általános szükségletet kielégítő termékek, az elsődleges beavatkozók számára szükséges minőségű termékek stb.).

Pénzügyi vonatkozások

ØA Next Generation EU által a rescEU-képességek számára mozgósított kiegészítő pénzügyi keretösszeg 2 milliárd EUR lesz.

Top