EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0216

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága keretében működő Járműelőírások Harmonizálása Világfórumon az ENSZ 13., 14., 16., 22., 30., 41., 78., 79., 83., 94., 95., 101., 108., 109., 117., 129., 137., 138., 140. és 152. számú előírásának módosításaira irányuló javaslatok, a 3., a 6., a 7., a 16. és a 19. számú globális műszaki előírás (GTR) módosításaira irányuló javaslatok, a Motoros járművekre vonatkozó összevont határozat (R.E.3) módosításaira irányuló javaslat, valamint a gépjárművek biztonságával, kibocsátásával és automatizálásával kapcsolatos öt új ENSZ-előírásra irányuló javaslat tekintetében képviselendő álláspontról

COM/2020/216 final

Brüsszel, 2020.5.20.

COM(2020) 216 final

2020/0092(NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió által az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága keretében működő Járműelőírások Harmonizálása Világfórumon az ENSZ 13., 14., 16., 22., 30., 41., 78., 79., 83., 94., 95., 101., 108., 109., 117., 129., 137., 138., 140. és 152. számú előírásának módosításaira irányuló javaslatok, a 3., a 6., a 7., a 16. és a 19. számú globális műszaki előírás (GTR) módosításaira irányuló javaslatok, a Motoros járművekre vonatkozó összevont határozat (R.E.3) módosításaira irányuló javaslat, valamint a gépjárművek biztonságával, kibocsátásával és automatizálásával kapcsolatos öt új ENSZ-előírásra irányuló javaslat tekintetében képviselendő álláspontról


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT TÁRGYA

E javaslat tárgya az Unió által az ENSZ intézményi keretében működő állandó munkacsoportok egyikében, nevezetesen az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) által működtetett Járműelőírások Harmonizálása Világfórumon (29. munkacsoport) képviselendő – új ENSZ-előírásoknak, a meglévő (az 1958. évi felülvizsgált megállapodás alapján elfogadott) ENSZ-előírásokat vagy az ENSZ globális műszaki előírásait (a párhuzamos megállapodás szerinti ENSZ-GTR-eket) érintő módosításoknak, valamint egy, az 1958. évi megállapodással összhangban hozott határozatnak az említett munkacsoport általi tervezett elfogadásával kapcsolatos – álláspont meghatározásáról szóló határozat.

2.A JAVASLAT HÁTTERE

2.1.Az 1958. évi megállapodás és az 1998. évi megállapodás

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodása (1958. évi felülvizsgált megállapodás) továbbá a kerekes járművekről, valamint a kerekes járművekre felszerelhető és/vagy azokon használható berendezésekről és felszerelésekről szóló globális műszaki előírások kidolgozására irányuló megállapodás (párhuzamos megállapodás) olyan harmonizált követelmények kidolgozására irányul, amelyek célja, hogy felszámolják az ENSZ EGB szerződő felei közötti gépjármű-kereskedelem technikai akadályait, valamint biztosítsák, hogy az ilyen járművek nagy fokú biztonságot nyújtsanak, és óvják a környezetet. A megállapodások az EU vonatkozásában 1998. március 24-én, illetve 2000. február 15-én hatályba léptek. Mindkét megállapodást az ENSZ EGB keretében működő Járműelőírások Harmonizálása Világfórum (29. munkacsoport) kezeli.

2.2. Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) keretében működő Járműelőírások Harmonizálása Világfórum (29. munkacsoport)

A 29. munkacsoport egyedülálló keretet kínál a járművekkel kapcsolatos előírások globális összehangolásához. A 29. munkacsoport az ENSZ intézményi keretében működő állandó munkacsoport, amelynek külön megbízatása és eljárási szabályzata van. Globális fórumként működik, ahol az érdekeltek megvitathatják a gépjárművekre vonatkozó előírásokat, valamint az 1958. évi felülvizsgált megállapodás és a párhuzamos megállapodás végrehajtását. Az ENSZ bármely tagállama, illetve az ENSZ tagállamai által létrehozott bármely regionális gazdasági integrációs szervezet teljeskörűen részt vehet a 29. munkacsoport tevékenységében és a 29. munkacsoport által kezelt, gépjárművekről szóló megállapodások szerződő felévé válhat. Az Európai Unió e megállapodások részes fele 1 .

Az ENSZ EGB 29. munkacsoportja minden naptári évben háromszor – márciusban, júniusban és novemberben – tart ülést. Minden ülésen új ENSZ-előírásokat, új ENSZ globális műszaki előírásokat (a továbbiakban: ENSZ-GTR-ek), az 1958. évi felülvizsgált megállapodás alapján elfogadott hatályos ENSZ-előírásokban eszközölt módosításokat vagy a párhuzamos megállapodás alapján elfogadott hatályos ENSZ-GTR-ekben és -határozatokban eszközölt módosításokat fogadhatnak el a műszaki fejlődéshez igazodóan. A 29. munkacsoport ülései előtt ezeket a módosításokat a 29. munkacsoport szakosodott kisegítő testületei szakmai szempontból megvitatják.

Ezt követően a 29. munkacsoport szavaz az elfogadandó előírásokról (az elfogadásra a jelenlévő és az 1958. évi felülvizsgált megállapodás szerinti javaslatokról szavazó szerződő felek minősített többségével, illetve a jelenlévő és a párhuzamos megállapodás szerinti javaslatokról szavazó szerződő felek egyhangú szavazatával kerülhet sor).

Az Unió által az új előírásokkal és GTR-ekkel, azok módosításaival, kiegészítéseivel és helyesbítéseivel kapcsolatban képviselendő álláspontot a 29. munkacsoport egyes ülései előtt az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdésével összhangban hozott tanácsi határozat rögzíti.

2.3. A 29. munkacsoport tervezett jogi aktusa

2020. június 23-án tartandó 181. ülésén a 29. munkacsoport elfogadhatja a 13., a 14., a 16., a 22., a 30., a 41., a 42., a 44., a 78., a 79., a 83., a 93., a 94., a 95., a 101., a 108., a 109., a 117., a 129., a 137., a 138., a 140. és a 152. számú ENSZ-előírás módosításaira irányuló javaslatokat, a járműveknek hátulról történő ütközés esetén az üzemanyagrendszer épsége és az elektromos erőátviteli rendszer biztonsága tekintetében történő jóváhagyásáról szóló új ENSZ-előírásra irányuló javaslatot, a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálatról szóló új ENSZ-előírásra irányuló javaslatot és annak módosítását, a járműveknek a kiberbiztonság és a kiberbiztonság-irányítási rendszer tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló új ENSZ-előírásra irányuló javaslatot, a járműveknek a szoftverfrissítés és a szoftverfrissítési irányítási rendszer tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló új ENSZ-előírásra irányuló javaslatot, a járműveknek az automatizált sávtartó rendszer tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló új ENSZ-előírásra irányuló javaslatot, a 3., a 6., a 7., a 16. és a 19. számú globális műszaki előírás (ENSZ-GTR) módosításaira irányuló javaslatokat, valamint a Motoros járművekre vonatkozó összevont határozat (R.E.3) módosításaira irányuló javaslatot.

3. AZ UNIÓ ÁLTAL KÉPVISELENDŐ ÁLLÁSPONT

A 29. munkacsoport működése elősegíti a járművekre vonatkozó szabványok nemzetközi összehangolását. Az 1958. évi megállapodás kulcsszerepet játszik e célkitűzés elérésében, mivel az uniós gyártók annak tudatában alkalmazhatnak egy sor közös típusjóváhagyási előírást, hogy a szerződő felek a nemzeti jogszabályaiknak megfelelőként fogják elismerni a gyártók termékeit. Ez a rendszer tette lehetővé például, hogy a gépjárművek általános biztonságáról szóló 661/2009/EK rendelet több mint 50 uniós irányelvet hatályon kívül helyezzen, és azok helyébe az 1958. évi megállapodás keretében elfogadott vonatkozó előírásokat léptesse.

A 2007/46/EK irányelv is hasonló megközelítést alkalmazott, amennyiben a tagállamok jóváhagyási rendszereit egy uniós jóváhagyási eljárással váltotta fel, és olyan harmonizált keretrendszert hozott létre, amely közigazgatási rendelkezéseket és általános műszaki követelményeket tartalmaz valamennyi új járműre, rendszerre, alkatrészre és önálló műszaki egységre vonatkozóan. Az említett irányelv vagy típusjóváhagyási követelmény formájában, vagy az uniós jogszabályok alternatívájaként beépítette az ENSZ előírásait az EU típusjóváhagyási rendszerébe. Az irányelv elfogadása óta egyre több ENSZ-előírás épült be az uniós jogszabályokba az EU-típusjóváhagyás keretében.

Miután a 29. munkacsoport elfogadta az ENSZ-előírások módosításait, illetve új előírásokat fogadott el, és miután az ENSZ EGB ügyvezető titkára értesítette a szerződő feleket ezekről a jogi aktusokról, hat hónappal később – amennyiben a szerződő felek blokkoló kisebbséget alkotva nem emelnek kifogást ellenük – a jogi aktusok hatályba léphetnek, és át lehet ültetni őket a szerződő felek nemzeti jogrendjébe. Az Európai Unióban az átültetés azt követően válik befejezetté, hogy a jogi aktusokat kihirdették az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Ezért meg kell határozni az Unió által képviselendő álláspontot a következő jogi aktusokkal kapcsolatban:

az ENSZ 13., 14., 16., 22., 30., 41., 78., 79., 83., 94., 95., 101., 108., 109., 117., 129., 137., 138., 140. és 152. számú előírásának módosításaira irányuló javaslatokról;

a járműveknek hátulról történő ütközés esetén az üzemanyagrendszer épsége és az elektromos erőátviteli rendszer biztonsága tekintetében történő jóváhagyásáról szóló új ENSZ-előírásra irányuló javaslat,

a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálatról szóló új ENSZ-előírásra irányuló javaslat és annak módosítása,

a járműveknek a kiberbiztonság és a kiberbiztonság-irányítási rendszer tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló új ENSZ-előírásra irányuló javaslat,

a járműveknek a szoftverfrissítés és a szoftverfrissítési irányítási rendszer tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló új ENSZ-előírásra irányuló javaslat,

a járművek automatizált sávtartó rendszer tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló új ENSZ-előírásra irányuló javaslat,

az ENSZ 3., 6., 7., 16. és 19. számú globális műszaki előírásának (ENSZ-GTR) módosításaira irányuló javaslatok,

a Motoros járművekre vonatkozó összevont határozat (R.E.3) módosításaira irányuló javaslat,

melyekről a 29. számú munkacsoport a 2020. június 23-án tartandó ülésén fog szavazni. Ezenkívül meg kell határozni az alábbiakkal kapcsolatos uniós álláspontot:

a 8. számú ENSZ-GTR módosítása kidolgozásának és a fedélzeti akkumulátorok tartósságára vonatkozó új ENSZ-GTR kidolgozásának engedélyezésére irányuló javaslat, valamint

a gyalogosbiztonságra vonatkozó 9. számú ENSZ-GTR érvényességének meghosszabbítására irányuló kérelem.

Az Európai Uniónak indokolt támogatnia a fent említett jogi aktusokat, mert azok teljes mértékben összhangban vannak az Unió belső piaci politikájával a gépjárműipart illetően, és összeegyeztethetők az Unió közlekedés-, éghajlat- és energiapolitikájával. Ezek a jogi aktusok nagyon kedvező hatással vannak az uniós gépjárműipar versenyképességére és az EU nemzetközi kereskedelmére. A szóban forgó jogi aktusok megszavazása elősegíti a technológiai fejlődést, előnyöket kínál a méretgazdaságosság tekintetében, megakadályozza a belső piac széttagolódását, és egységes környezetvédelmi és biztonsági normákat biztosít az Unió egész területén.

Ezzel szemben, mivel az Unió nem alkalmazza a 42. számú ENSZ-előírás egységes rendelkezéseit, nincs szükség uniós álláspont kialakítására a 29. munkacsoport által vizsgált, a 42. számú ENSZ-előírás módosítására irányuló javaslattal kapcsolatban.

A 44. számú ENSZ-előírás 2 (gyermekbiztonsági rendszerek) és a 93. számú ENSZ-előírás 3 (elülső aláfutásgátló berendezések) módosításaira irányuló javaslatok nem bocsáthatók szavazásra a 29. munkacsoport 2020. júniusi ülésén, így azokat a 29. munkacsoport szakosodott kisegítő testületei további eszmecserék tárgyává fogják tenni.

E javaslat esetében nincs szükség külső szakértői véleményre. A javaslatot ugyanakkor a „Műszaki Bizottság – Gépjárművek” elnevezésű bizottság megvizsgálja.

4.JOGALAP

4.1.    Eljárási jogalap

4.1.1.    Általános elvek

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 218. cikkének (9) bekezdése határozatok elfogadásáról rendelkezik „a megállapodásokkal létrehozott szervekben az Unió által képviselendő álláspontok kialakítására vonatkozóan, amennyiben az ilyen szervnek joghatással bíró jogi aktust kell elfogadnia, kivéve a megállapodás intézményi kereteit kiegészítő vagy módosító jogi aktusokat”.

A „joghatással bíró jogi aktus” fogalmába beletartoznak a nemzetközi jognak a kérdéses szervet szabályozó szabályai szerint joghatással bíró jogi aktusok. Ezenfelül a fogalom magában foglalja azokat az eszközöket is, melyek a nemzetközi jog szerint nem bírnak kötelező erővel, de „meghatározó módon befolyásolják az uniós jogalkotó által [...] elfogadott szabályozás tartalmát” 4 .

4.1.2.    A jelen esetre történő alkalmazás

A 29. munkacsoport az a szerv, amelyben az ENSZ EGB szerződő felei megvitatják az 1958. évi felülvizsgált megállapodás és a párhuzamos megállapodás végrehajtását.

A 29. munkacsoport által elfogadandó jogi aktusok joghatással bíró jogi aktusok.

A tervezett jogi aktusban foglalt ENSZ-előírások kötelező érvényűek lesznek az Unióra nézve, és az ENSZ-GTR-ekkel és -határozatokkal együtt meghatározó módon befolyásolják az uniós szabályozás tartalmát a járművek típusjóváhagyása területén. A 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5 a tagállamok jóváhagyási rendszereit egy uniós jóváhagyási eljárással váltotta fel, és olyan harmonizált keretrendszert hozott létre, amely adminisztratív rendelkezéseket és általános műszaki követelményeket foglal magában valamennyi új járműre, rendszerre, alkatrészre és önálló műszaki egységre vonatkozóan. Az irányelv vagy típusjóváhagyási követelmények formájában, vagy az uniós jogszabályok alternatíváiként beépítette az 1958. évi felülvizsgált megállapodás alapján elfogadott előírásokat (a továbbiakban: ENSZ-előírások) az EU típusjóváhagyási rendszerébe. A 2007/46/EK irányelv elfogadása óta egyre több ENSZ-előírás épült be az uniós jogszabályokba.

A tervezett jogi aktusok nem egészítik ki és nem módosítják a megállapodás intézményi keretét.

Ezért a javasolt határozat eljárási jogalapja az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdése.

4.2.    Anyagi jogalap

4.2.1.    Általános elvek

Az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdése szerinti határozat anyagi jogalapja elsősorban azon tervezett jogi aktus célkitűzésétől és tartalmától függ, amellyel kapcsolatban az Unió által képviselendő álláspont meghatározásra kerül. Amennyiben a tervezett jogi aktus kettős célkitűzést követ, vagy két összetevőből áll, és ezek egyike elsődlegesként vagy döntő jellegűként azonosítható, míg a másik pusztán járulékos jellegű, az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdése szerinti határozatot egyetlen jogalapra, azaz az elsődleges, illetve döntő jellegű célkitűzés vagy összetevő által megkövetelt jogalapra kell alapítani.

4.2.2. A jelen esetre történő alkalmazás

A tervezett jogi aktus elsődleges célkitűzése és tartalma a jogszabályok közelítését szolgálja. Ezért a javasolt határozat anyagi jogalapja az EUMSZ 114. cikke.

4.3.    Következtetés

A javasolt határozat jogalapja az EUMSZ 114. cikke, összefüggésben az EUMSZ 218. cikkének (9) bekezdésével.

2020/0092 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió által az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága keretében működő Járműelőírások Harmonizálása Világfórumon az ENSZ 13., 14., 16., 22., 30., 41., 78., 79., 83., 94., 95., 101., 108., 109., 117., 129., 137., 138., 140. és 152. számú előírásának módosításaira irányuló javaslatok, a 3., a 6., a 7., a 16. és a 19. számú globális műszaki előírás (GTR) módosításaira irányuló javaslatok, a Motoros járművekre vonatkozó összevont határozat (R.E.3) módosításaira irányuló javaslat, valamint a gépjárművek biztonságával, kibocsátásával és automatizálásával kapcsolatos öt új ENSZ-előírásra irányuló javaslat tekintetében képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)A 97/836/EK tanácsi határozattal 6 az Unió csatlakozott az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához (az 1958. évi felülvizsgált megállapodás). Az 1958. évi felülvizsgált megállapodás 1998. március 24-én hatályba lépett.

(2)A 2000/125/EK tanácsi határozattal 7 az Unió csatlakozott a kerekes járművekről, valamint a kerekes járművekre felszerelhető és/vagy azokon használható berendezésekre és felszerelésekre vonatkozó globális műszaki előírások kidolgozásáról szóló megállapodáshoz (a továbbiakban: párhuzamos megállapodás). A párhuzamos megállapodás 2000. február 15-én hatályba lépett.

(3)A 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8 a tagállamok jóváhagyási rendszereit egy uniós jóváhagyási eljárással váltotta fel, és olyan harmonizált keretrendszert hozott létre, amely adminisztratív rendelkezéseket és általános műszaki követelményeket foglal magában valamennyi új járműre, rendszerre, alkatrészre és önálló műszaki egységre vonatkozóan. Az irányelv vagy típusjóváhagyási követelmények formájában, vagy az uniós jogszabályok alternatíváiként beépítette az 1958. évi felülvizsgált megállapodás alapján elfogadott előírásokat (a továbbiakban: ENSZ-előírások) az EU típusjóváhagyási rendszerébe. A 2007/46/EK irányelv elfogadása óta egyre több ENSZ-előírás épült be az uniós jogszabályokba.

(4)Az 1958. évi felülvizsgált megállapodás 1. cikke és a párhuzamos megállapodás 6. cikke értelmében az ENSZ EGB keretében működő Járműelőírások Harmonizálása Világfórum (a továbbiakban: 29. munkacsoport) elfogadhat ENSZ-előírások, ENSZ globális műszaki előírások (a továbbiakban: ENSZ-GTR-ek) és ENSZ-határozatok módosításaira irányuló javaslatokat, valamint új ENSZ-előírásokra, ENSZ-GTR-ekre és ENSZ-határozatokra irányuló javaslatokat a járműjóváhagyások területén. Ezen túlmenően az említett rendelkezések értelmében a 29. munkacsoport elfogadhat az ENSZ-GTR-ek módosításainak kidolgozására, valamint az ENSZ-GTR-ek érvényességének meghosszabbítására irányuló javaslatokat.

(5)A Világfórum 2020. június 23-án tartandó 181. ülésén a 29. munkacsoport elfogadhatja a 13., a 14., a 16., a 22., a 30., a 41., a 78., a 79., a 83., a 94., a 95., a 101., a 108., a 109., a 117., a 129., a 137., a 138., a 140. és a 152. számú ENSZ-előírás módosításaira irányuló javaslatokat, a járműveknek hátulról történő ütközés esetén az üzemanyagrendszer épsége és az elektromos erőátviteli rendszer biztonsága tekintetében történő jóváhagyásáról szóló új ENSZ-előírásra irányuló javaslatot, a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálatról szóló új ENSZ-előírásra irányuló javaslatot és annak módosítását, a járműveknek a kiberbiztonság és a kiberbiztonság-irányítási rendszer tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló új ENSZ-előírásra irányuló javaslatot, a járműveknek a szoftverfrissítés és a szoftverfrissítési irányítási rendszer tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló új ENSZ-előírásra irányuló javaslatot, a járműveknek az automatizált sávtartó rendszer tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló új ENSZ-előírásra irányuló javaslatot, a 3., a 6., a 7., a 16. és a 19. számú ENSZ-GTR módosításaira irányuló javaslatokat, valamint a Motoros járművekre vonatkozó összevont határozat (R.E.3) módosításaira irányuló javaslatot. Ezen túlmenően a 29. munkacsoport a tervek szerint elfogadja a 9. számú ENSZ-GTR érvényességének meghosszabbítására irányuló javaslatot, valamint a 8. számú ENSZ-GTR módosítása kidolgozásának és a fedélzeti akkumulátorok tartósságára vonatkozó új ENSZ-GTR kidolgozásának engedélyezésére irányuló javaslatot.

(6)Helyénvaló meghatározni az Unió által a 29. munkacsoportban az említett javaslatok elfogadásával kapcsolatban képviselendő álláspontot, mivel az ENSZ-előírások kötelező érvényűek lesznek az Unióra nézve, és az ENSZ-GTR-ekkel és az összevont határozattal együtt meghatározó módon befolyásolják majd az uniós jog tartalmát a jármű-típusjóváhagyás területén.

(7)A tapasztalatok és a műszaki fejlődés fényében az ENSZ 14., 16., 22., 30., 41., 78., 79., 83., 94., 95., 101., 108., 109., 117., 129., 137., 138., 140. és 152. számú előírása, valamint az R.E.3 számú összevont határozat által érintett egyes elemekkel vagy tulajdonságokkal kapcsolatos követelményeket módosítani kell vagy ki kell egészíteni.

(8)Ezenkívül módosítani kell a 3., a 6., a 7., a 16. és a 19. számú ENSZ-GTR bizonyos rendelkezéseit.

(9)A 13. számú ENSZ-előírást helyesbíteni kell, jóllehet a módosítások csak az orosz nyelvű változatot érintik.

(10)A műszaki fejlődés lehetővé tétele, valamint a járműbiztonság és a kibocsátási vizsgálatok javítása érdekében öt új ENSZ-előírást kell elfogadni a következőkkel kapcsolatban: hátulról történő ütközés esetén az üzemanyagrendszer épsége és az elektromos erőátviteli rendszer biztonsága, a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálat, a kiberbiztonság és a kiberbiztonság-irányítási rendszer, a szoftverfrissítés és a szoftverfrissítési irányítási rendszer, továbbá az automatizált sávtartó rendszer. Ezzel párhuzamosan el kell fogadni a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálatról szóló új ENSZ-előírás módosítását, mivel ez külön is lehetővé teszi a teljes kölcsönös elismerést azon szerződő felek számára, amelyek úgy döntenek, hogy az előírás eredeti, csak a regionális követelményekre kiterjedő 00. sorozatán túlmutató új követelményeket alkalmaznak. 

(11)A műszaki követelmények továbbfejlesztésének lehetővé tétele érdekében a 9. számú ENSZ-GTR érvényességének meghosszabbítására irányuló javaslatot, valamint a 8. számú ENSZ-GTR módosítása kidolgozásának és a fedélzeti akkumulátorok tartósságára vonatkozó új ENSZ-GTR kidolgozásának engedélyezésére irányuló javaslatot vagy az ENSZ EGB-nek az ENSZ-GTR-ekkel kapcsolatos munkát támogató szerződő felei, vagy a 29. munkacsoport szakosodott kisegítő testületei által benyújtott kérések alapján kell elfogadni.

(12)2020. február 27-én a Tanács elfogadta a 29. munkacsoport 2020. március 10. és 12. között tartott 180. ülésszakán a 3., a 6. és a 16. számú ENSZ-GTR-rel kapcsolatban képviselendő álláspontra vonatkozó (EU) 2020/287 határozatot 9 . A 29. munkacsoport azonban nem volt abban a helyzetben, hogy a szóban forgó ülésen szavazzon, és úgy határozott, hogy a javaslatokat júniusi ülésszakán ismét szavazásra bocsátja.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az ENSZ EGB keretében működő Járműelőírások Harmonizálása Világfórum 2020. június 23-án tartandó 181. ülésszakán az Unió által képviselendő álláspont az, hogy az e határozat mellékletében felsorolt javaslatok mellett kell szavazni.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Bizottság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

   az elnök

   a Tanács részéről

   az elnök

(1)    A Tanács 97/836/EK határozata (1997. november 27.) az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához („1958. évi felülvizsgált megállapodás”) való csatlakozásáról (HL L 346., 1997.12.17., 78. o.).A Tanács 2000/125/EK határozata (2000. január 31.) a kerekes járművekről, valamint a kerekes járművekre felszerelhető és/vagy azokon használható berendezésekről és felszerelésekről szóló globális műszaki előírások kidolgozására irányuló megállapodás megkötéséről („párhuzamos megállapodás”) (HL L 35., 2000.2.10., 12. o.).
(2)    Javaslat a 44. számú ENSZ-előírás 04. módosítássorozatának 18. kiegészítésére (gyermekbiztonsági rendszerek)
(3)    Javaslat a 93. számú ENSZ-előírás eredeti változatának 1. kiegészítésére (elülső aláfutásgátló berendezések)
(4)    A Bíróság 2014. október 7-i ítélete, Németország kontra Tanács, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 61–64. pont.
(5)    Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról („keretirányelv”) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).
(6)    A Tanács 97/836/EK határozata (1997. november 27.) az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához („1958. évi felülvizsgált megállapodás”) való csatlakozásáról (HL L 346., 1997.12.17., 78. o.).
(7)    A Tanács 2000/125/EK határozata (2000. január 31.) a kerekes járművekről, valamint a kerekes járművekre felszerelhető és/vagy azokon használható berendezésekről és felszerelésekről szóló globális műszaki előírások kidolgozására irányuló megállapodás megkötéséről („párhuzamos megállapodás”) (HL L 35., 2000.2.10., 12. o.).
(8)    Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról („keretirányelv”) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).
(9)    A Tanács (EU) 2020/287 határozata (2020. február 27.) az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának megfelelő bizottságaiban az ENSZ 10., 26., 28., 46., 48., 51., 55., 58., 59., 62., 79., 90., 106., 107., 110., 117., 121., 122., 128., 144., 148., 149., 150., 151. és 152. számú előírásának módosításaira irányuló javaslatok, a 3., 6. és 16. számú globális műszaki előírás módosításaira irányuló javaslatok, az R.E.5 összevont határozat módosításaira irányuló javaslat, valamint a 6. számú globális műszaki előírás módosítása kidolgozásának engedélyezésére és egy, az elektromos járművek teljesítményének meghatározására vonatkozó új globális műszaki előírás kidolgozásának engedélyezésére irányuló javaslat tekintetében az Európai Unió által képviselendő álláspontról.
Top

Brüsszel, 2020.5.20.

COM(2020) 216 final

MELLÉKLET

a következőhöz:

A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió által az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága keretében működő Járműelőírások Harmonizálása Világfórumon az ENSZ 13., 14., 16., 22., 30., 41., 78., 79., 83., 94., 95., 101., 108., 109., 117., 129., 137., 138., 140. és 152. számú előírásának módosításaira irányuló javaslatok, a 3., a 6., a 7., a 16. és a 19. számú globális műszaki előírás (GTR) módosításaira irányuló javaslatok, a Motoros járművekre vonatkozó összevont határozat (R.E.3) módosításaira irányuló javaslat, valamint a gépjárművek biztonságával, kibocsátásával és automatizálásával kapcsolatos öt új ENSZ-előírásra irányuló javaslat tekintetében képviselendő álláspontról


MELLÉKLET

Az előírás száma

A napirendi pont címe

A dokumentum hivatkozási száma 1

13.

Javaslat a 13. számú ENSZ-előírás 11. módosítássorozatának 1. helyesbítésére (nehéz tehergépjárművek féke)

ECE/TRANS/WP.29/2020/84

14.

Javaslat a 14. számú ENSZ-előírás 09. módosítássorozatának 1. kiegészítésére (biztonsági öv rögzítési pontjai)

ECE/TRANS/WP.29/2020/50

16.

Javaslat a 16. számú ENSZ-előírás 08. módosítássorozatának 1. kiegészítésére (biztonsági övek)

ECE/TRANS/WP.29/2020/51

22.

Javaslat a 22. számú ENSZ-előírás 06. módosítássorozatára (védősisakok)

ECE/TRANS/WP.29/2020/60

30.

Javaslat a 30. számú ENSZ-előírás 02. módosítássorozatának 22. kiegészítésére (személygépkocsik és pótkocsijuk gumiabroncsai)

ECE/TRANS/WP.29/2020/72

41.

Javaslat a 41. számú ENSZ-előírás 04. módosítássorozatának 8. kiegészítésére (motorkerékpárok zajkibocsátása)

ECE/TRANS/WP.29/2020/70

78.

Javaslat a 78. számú ENSZ-előírás 05. módosítássorozatára (motorkerékpárok fékei)

ECE/TRANS/WP.29/2020/65

79.

Javaslat a 79. számú ENSZ-előírás 02. módosítássorozatának 2. kiegészítésére (kormányberendezés)

ECE/TRANS/WP.29/2020/66

79.

Javaslat a 79. számú ENSZ-előírás 03. módosítássorozatának 3. kiegészítésére (kormányberendezés)

ECE/TRANS/WP.29/2020/67

83.

Javaslat a 83. számú ENSZ-előírás 06. módosítássorozatának 14. kiegészítésére (M1 és N1 kategóriájú járművek kibocsátása)

ECE/TRANS/WP.29/2020/62

83.

Javaslat a 83. számú ENSZ-előírás 07. módosítássorozatának 11. kiegészítésére (M1 és N1 kategóriájú járművek kibocsátása)

ECE/TRANS/WP.29/2020/63

94.

Javaslat a 94. számú ENSZ-előírás 03. módosítássorozatának 2. kiegészítésére (frontális ütközés)

ECE/TRANS/WP.29/2020/54

95.

Javaslat a 95. számú ENSZ-előírás 04. módosítássorozatára (oldalirányú ütközés)

ECE/TRANS/WP.29/2020/61

101.

Javaslat a 101. számú ENSZ-előírás 01. módosítássorozatának 9. kiegészítésére (CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás)

ECE/TRANS/WP.29/2020/64

108.

Javaslat a 108. számú ENSZ-előírás eredeti változatának 5. kiegészítésére (személygépkocsikra és pótkocsijaikra szánt újrafutózott gumiabroncsok)

ECE/TRANS/WP.29/2020/73

109.

Javaslat a 109. számú ENSZ-előírás eredeti változatának 10. kiegészítésére (haszongépjárművekre és pótkocsijaikra szánt újrafutózott gumiabroncsok)

ECE/TRANS/WP.29/2020/74

117.

Javaslat a 117. számú ENSZ-előírás 02. módosítássorozatának 12. kiegészítésére (gumiabroncsok gördülési ellenállása, gördülési zaja és nedves tapadása) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/75

129.

Javaslat a 129. számú ENSZ-előírás eredeti változatának 10. kiegészítésére (megerősített gyermekbiztonsági rendszerek)

ECE/TRANS/WP.29/2020/55

129.

Javaslat a 129. számú ENSZ-előírás 01. módosítássorozatának 7. kiegészítésére (megerősített gyermekbiztonsági rendszerek)

ECE/TRANS/WP.29/2020/56

129.

Javaslat a 129. számú ENSZ-előírás 02. módosítássorozatának 6. kiegészítésére (megerősített gyermekbiztonsági rendszerek)

ECE/TRANS/WP.29/2020/57

129.

Javaslat a 129. számú ENSZ-előírás 03. módosítássorozatának 4. kiegészítésére (megerősített gyermekbiztonsági rendszerek)

ECE/TRANS/WP.29/2020/58

137.

Javaslat a 137. számú ENSZ-előírás 01. módosítássorozatának 3. kiegészítésére (frontális ütközés, középpontban az utasbiztonsági rendszerekkel)

ECE/TRANS/WP.29/2020/59

138.

Javaslat a 138. számú ENSZ-előírás 01. módosítássorozatának 2. kiegészítésére (csendes közúti járművek)

ECE/TRANS/WP.29/2020/71

140.

Javaslat a 140. számú ENSZ-előírás eredeti változatának 4. kiegészítésére (elektronikus stabilizáló program [ESP])

ECE/TRANS/WP.29/2020/68

152.

Javaslat a 152. számú ENSZ-előírás 01. módosítássorozatának 1. kiegészítésére (fejlett vészfékező rendszerek, AEBS)

ECE/TRANS/WP.29/2020/69

152.

Javaslat a 152. számú ENSZ-előírás eredeti változatának 2. kiegészítésére (fejlett vészfékező rendszerek, AEBS)

ECE/TRANS/WP.29/2020/98

Új előírás

Javaslat a járműveknek hátulról történő ütközés esetén az üzemanyagrendszer épsége és az elektromos erőátviteli rendszer biztonsága tekintetében történő jóváhagyásáról szóló új ENSZ-előírásra

ECE/TRANS/WP.29/2020/76

Új előírás

Javaslat a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárásról szóló új ENSZ-előírásra

ECE/TRANS/WP.29/2020/77, ECE/TRANS/WP.29/2020/92

Új előírás

Javaslat a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárásról szóló új ENSZ-előírás új, 01. módosítássorozatára

ECE/TRANS/WP.29/2020/78, ECE/TRANS/WP.29/2020/93

Új előírás

Javaslat a járműveknek a kiberbiztonság és a kiberbiztonság-irányítási rendszer tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló új ENSZ-előírásra

ECE/TRANS/WP.29/2020/79,

ECE/TRANS/WP.29/2020/97,

ECE/TRANS/WP.29/2020/94

Új előírás

Javaslat a járműveknek a szoftverfrissítés és a szoftverfrissítési irányítási rendszer tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló új ENSZ-előírásra

ECE/TRANS/WP.29/2020/80

Új előírás

Javaslat a járműveknek az automatizált sávtartó rendszer tekintetében történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló új ENSZ-előírásra

ECE/TRANS/WP.29/2020/81

Globális műszaki előírás (GTR) száma

A napirendi pont címe

A dokumentum hivatkozási száma

3.

Javaslat a 3. számú ENSZ-GTR 4. módosítására (motorkerékpárok fékei)

ECE/TRANS/WP.29/2020/47

ECE/TRANS/WP.29/2020/48

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/47

6.

Javaslat a 6. számú ENSZ-GTR 2. módosítására (biztonsági üveg)

ECE/TRANS/WP.29/2020/43

ECE/TRANS/WP.29/2020/44

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/52

6.

Javaslat a 6. számú ENSZ-GTR 3. módosítására (biztonsági üveg)

ECE/TRANS/WP.29/2020/45

ECE/TRANS/WP.29/2020/46

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/55

7.

Javaslat a 7. számú ENSZ-GTR 1. módosítására (fejtámlák)

ECE/TRANS/WP.29/2020/85

ECE/TRANS/WP.29/2020/86

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/25/Rev.1

16.

Javaslat a 16. számú ENSZ-GTR 2. módosítására (gumiabroncsok)

ECE/TRANS/WP.29/2020/41

ECE/TRANS/WP.29/2020/42

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/48/Rev.1

19.

Javaslat a 19. számú ENSZ-GTR 3. módosítására (a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárásokhoz kapcsolódó, a párolgási kibocsátást vizsgáló eljárások [EVAP WLTP])

ECE/TRANS/WP.29/2020/87

ECE/TRANS/WP.29/2020/88

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/44

 

A határozat száma

A napirendi pont címe

A dokumentum hivatkozási száma

R.E.3

Javaslat a Motoros járművekre vonatkozó összevont határozat (R.E.3) módosításaira

ECE/TRANS/WP.29/2020/82

Egyebek

A napirendi pont címe

A dokumentum hivatkozási száma

GTR-hez kapcsolódó módosítások kidolgozásának engedélyezése

A 8. számú ENSZ-GTR-hez kapcsolódó módosítások kidolgozásának engedélyezése iránti kérelem (elektronikus stabilizáló program [ESP])

ECE/TRANS/WP.29/2020/99

GTR érvényességének meghosszabbítása

A 9. számú ENSZ-GTR érvényességének meghosszabbítása iránti kérelem (gyalogosbiztonság)

(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/45)
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/45/Rev.1) ECE/TRANS/WP.29/2018/162

GTR kidolgozásának engedélyezése

A fedélzeti akkumulátorok tartósságára vonatkozó új ENSZ-GTR kidolgozásának engedélyezése iránti kérelem

ECE/TRANS/WP.29/2020/96

(1)    Az alábbi táblázatban említett dokumentumok az alábbi weboldalon érhetők el: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2020.html
Top