EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0085

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) (átdolgozás)

COM/2021/85 final

Brüsszel, 2021.2.24.

COM(2021) 85 final

2021/0045(COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) (átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

{SEC(2021) 90 final} - {SWD(2021) 27 final} - {SWD(2021) 28 final} - {SWD(2021) 29 final}


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

Bevezetés

1 Az 531/2012/EU rendelet 2022. június 30-án hatályát veszti, ezért e javaslat célja e hatály meghosszabbítása, a maximális nagykereskedelmi díjak kiigazítása a belföldi árakon nyújtott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások fenntarthatóságának biztosítása érdekében, új intézkedések bevezetése az átláthatóság növelése érdekében, valamint a belföldi díjszabás szerinti barangolás (RLAH) valódi élményének biztosítása a szolgáltatás minősége és a segélyhívó szolgáltatások barangolás során történő elérése tekintetében.

2 Mivel az 531/2012/EU rendeletet több alkalommal módosították, e javaslatnak az célja, hogy a nagyobb egyértelműség érdekében átdolgozza a rendeletet, és a benne foglalt több módosító aktus helyébe lépjen.

Háttér-információk

A barangolási szolgáltatások uniós belső piaca működési feltételeinek javítása érdekében már 14 éve szükség van az EU szabályozói beavatkozására a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi barangolási piacokon.

3 4 Az EU először a 717/2007/EK rendelet elfogadásakor alkalmazott közös megközelítést a nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolás szabályozására vonatkozóan. E rendelkezések első felülvizsgálatát követően 2009-ben meghosszabbították azok időtartamát, és kiterjesztették hatályukat. A szabályok újabb felülvizsgálatát követően került elfogadásra az 531/2012/EU rendelet. Az említett rendelet módosította a korábbi szabályokat azáltal, hogy mérsékelte a hívások és SMS-üzenetek barangolási díjait, és Unió-szerte megszabta a barangolásos adatátviteli díjak felső határértékét.

5 Az (EU) 2015/2120 rendelet módosította az 531/2012/EU rendeletet, és előírta, hogy a kiskereskedelmi barangolási többletdíjakat 2017. június 15-től el kell törölni az EU-ban, a barangolási szolgáltatások méltányos használata mellett és biztosítva annak lehetőségét, hogy a szolgáltató fenntarthatósági indokokra hivatkozva eltérési mechanizmust alkalmazzon. Az Unión belüli kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokra vonatkozó e szabályokra ebben az Indokolásban a belföldi díjszabás szerinti barangolás (RLAH) szabályaiként hivatkozunk.

Noha a kiskereskedelmi szint szabályozása szükséges, önmagában nem elégséges a belföldi díjszabás szerinti barangolás megvalósításához. Annak érdekében, hogy a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlése az egész Unióban fenntartható legyen és ne torzítsa a belföldi piacokon a versenyfeltételeket, a nemzeti nagykereskedelmi barangolási piacoknak ösztönzőkre van szükségük a versenyszerű működéshez, és ahhoz, hogy olyan nagykereskedelmi barangolási díjakat kínáljanak, amelyek mellett a szolgáltatók fenntartható módon képesek felár nélküli kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokat nyújtani.

6 7 E célból a Bizottság elvégezte a nagykereskedelmi barangolási piac felülvizsgálatát annak felmérése céljából hogy szükség van-e olyan intézkedésekre, amelyek lehetővé teszik a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak megszüntetését. 2016. június 15-én elfogadta a nagykereskedelmi barangolási piac felülvizsgálatáról szóló jelentését. A felülvizsgálatot követően a Bizottság 2017. május 17-én elfogadta az 531/2012/EU rendeletnek a nagykereskedelmi barangolási piacokra vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2017/920 rendeletet azzal a céllal, hogy 2017. június 15-ig eltörölje a kiskereskedelmi barangolási többletdíjakat a hazai látogatott piacok és a belföldi piacok torzítása nélkül.

8 2019. november 29-én a Bizottság közzétette a barangolási piac első teljes körű felülvizsgálatát (a továbbiakban: a Bizottság felülvizsgálati jelentése), amelyből kiderül, hogy a barangolási díjak 2017. júniusi eltörlése Unió-szerte jelentős előnyökkel járt az utazók számára. A mobilszolgáltatások (adat-, hang- és SMS-szolgáltatások) használata az EU-n belüli utazás során gyorsan és jelentős mértékben megnőtt, ami igazolja a barangolási szabályok pozitív hatását.

Nagykereskedelmi szinten az árplafonok szintjének meredek (gyakran jóval a szabályozott felső határok szintje alá történő) süllyedése hozzájárult a nagykereskedelmi barangolási díjak további csökkenéséhez, ami pedig szinte valamennyi barangolásszolgáltató számára fenntarthatóvá teszi a barangolási díjak eltörlését.

Bár a Bizottság felülvizsgálati jelentése megerősíti egyrészt, hogy a belföldi díjszabás szerinti barangolás szabályai sikeresek voltak, és a barangolási piac összességében jól működik e szabályok szerint, másrészt megállapítja, hogy jóllehet a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi barangolási piacokon is mutatkoznak jelei bizonyos versenydinamikának, az azok mögött meghúzódó alapvető versenyfeltételek nem változtak, és belátható időn belül várhatóan nem is fognak. Ezért továbbra is szükség van a jelenlegi kis- és nagykereskedelmi szabályozásra, tehát az nem szüntethető meg.

A javaslat indokolása és célja, a főbb módosítások és a változatlan rendelkezések

A javaslat célja, hogy 2022 utánra is meghosszabbítsa az EU-n belüli barangolási piacot szabályozó szabályokat, egyszersmind módosítsa a maximális nagykereskedelmi díjakat, új intézkedéseket vezessen be a belföldi díjszabás szerinti barangolás valódi élményének biztosítása érdekében, valamint hatályon kívül helyezze a már feleslegessé vált egyéb intézkedéseket.

9 Az alábbiakban részletesen ismertetjük a szabályok javasolt módosításait.

A javasolt főbb módosítások célja lényegében az, hogy az üzemeltetők nagykereskedelmi szinten fenntartható módon tudják biztosítani a belföldi díjszabás szerinti barangolást és fedezni a költségeiket. A javaslat szerint a hívások indításának, az SMS-üzenetek küldésének és az adatforgalom EU-szerte érvényes maximális nagykereskedelmi barangolási díjait a 2022. június 30-ig érvényes díjaknál alacsonyabb szinten kell rögzíteni. A fenntarthatóság és a költségmegtérülés biztosítására irányuló fenti két célkitűzés összeegyeztetése érdekében a javaslat kétlépcsős díjcsökkentést határoz meg az adatátviteli, a hangátviteli és az SMS-szolgáltatásokra alkalmazandó maximális nagykereskedelmi díjak tekintetében. Az 531/2012/EU rendeletben foglalt szakpolitikai megoldással összhangban az új maximális nagykereskedelmi díjaknak biztonsági szintként kell szolgálniuk, és biztosítaniuk kell, hogy az üzemeltetők fedezni tudják költségeiket. Ezenkívül lehetővé kell tenniük a belföldi díjszabás szerinti barangolás széles körű, fenntartható nyújtását, egyszersmind teret kell hagyniuk az üzemeltetők közötti üzleti megállapodásoknak is. Ezzel szemben nagyrészt változatlanok maradnak a méltányos használatra vonatkozó politikáról és a fenntarthatóságról szóló (az 531/2012/EU rendelet 6b. és 6c. cikke szerinti) rendelkezések csakúgy, mint a kapcsolódó végrehajtási jogi aktus (az (EU) 2016/2286 bizottsági végrehajtási rendelet), amely továbbra is alkalmazandó lesz, mivel a kiskereskedelmi szintű védintézkedésekre vonatkozó szabályok továbbra is megfelelően működnek. Az alkalmazandó maximális nagykereskedelmi díjak csökkentése azonban javítaná a végfelhasználók helyzetét is, mivel hatással lenne a nagykereskedelmi díjak szintjétől függően kiszámított árösszetevőkre, különösen a méltányos használatra vonatkozó szakpolitikai mechanizmus szerinti többletdíjak felső határára, a fenntarthatósági eltérésekre, valamint a korlátlan adatcsomagokra és az előre fizetett díjakra vonatkozó méltányos használati szabályok szerinti adatforgalmi keretre.

A javaslat emellett új intézkedéseket vezet be az átláthatóságra, a szolgáltatás minőségére és a segélyhívásokhoz való hozzáférésre vonatkozóan.

Olyan módosításokat tartalmaz, amelyek célja a belföldi díjszabás szerinti barangolás valódi élményének biztosítása a végfelhasználók számára, az innováció elősegítése, a hálózatokhoz való hozzáférés megkönnyítése, valamint időtálló szabályozási keret létrehozása a fogyasztók és az üzemeltetők számára. A javaslat konkrétan a következőket célozza:

i.Kiskereskedelmi szinten az átláthatóság növelése a) a szolgáltatás minősége tekintetében (kötelezni kell az üzemeltetőket arra, hogy az ügyfelekkel kötött szerződéseikben tisztázzák, hogy az EU-n belüli barangolás során az ügyfelek észszerűen milyen szolgáltatásminőségre számíthatnak); b) a hozzáadott értékű szolgáltatásokat érintő kommunikáció tekintetében (kötelezni kell az üzemeltetőket arra, hogy az ügyfelekkel kötött szerződéseikben adjanak tájékoztatást azon szolgáltatástípusokról, amelyekért magasabb díjak számolhatók fel, és hogy az „üdvözlő SMS” tartalmazzon hasonló tájékoztatást); c) a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében (kötelezni kell az üzemeltetőket arra, hogy az „üdvözlő SMS” tartalmazzon tájékoztatást a segélyhívó szolgáltatások barangolás során történő elérésének különböző lehetőségeiről).

ii.A barangolást végző ügyfelek részére a belföldi díjszabás szerinti barangolás valódi élményének biztosítása a szolgáltatás minősége terén (kötelezni kell a barangolásszolgáltatókat arra, hogy – amennyiben műszakilag megvalósítható – biztosítsák, hogy a barangolási szolgáltatásokat ugyanolyan feltételek mellett nyújtsák, mintha azokat az ügyfelek belföldön használnák, a mobilhálózat-üzemeltetőket pedig arra, hogy biztosítsanak hozzáférést valamennyi rendelkezésre álló hálózati technológiához és generációhoz).

iii.Nagykereskedelmi szinten az átláthatóság növelése a hozzáadott értékű szolgáltatásokhoz rendelt hívószámtartományok tekintetében azáltal, hogy létrejön egy, a hozzáadott értékű szolgáltatásokhoz rendelt számtartományokat tartalmazó központi uniós adatbázis. Az adatbázis célja olyan átláthatósági eszköz biztosítása, amely révén a nemzeti szabályozó hatóságok és az üzemeltetők közvetlen hozzáféréssel rendelkezhetnek az arra vonatkozó információkhoz, hogy mely számtartományok eredményezhetnek magasabb költségeket a tagállamokban.

iv.A segélyhívó szolgáltatásokhoz való díjmentes hozzáférés biztosítása a barangolást végző ügyfelek számára olyan konkrét nagykereskedelmi szintű intézkedések révén, mint például az üzemeltetők kötelezése arra, hogy a) a nagykereskedelmi megállapodásban megadjanak minden olyan szabályozási és műszaki információt, amely szükséges a segélyhívó szolgálatok díjmentes eléréséhez és a hívó helyének díjmentes meghatározásához; b) ne számítsanak fel díjat a barangolásszolgáltatónak a segélyhívásokkal és a hívó helyére vonatkozó információk továbbításával kapcsolatban.

10 Végül a javaslat feloldja a szabályozási kötelezettségeket azokban az esetekben, ahol azokra már nincs szükség, és számos olyan módosítást tartalmaz, amelyek célja a szabályozási terhek egyszerűsítése és csökkentése.

Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel

A kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlése lényeges lépés volt az egész EU-ra kiterjedő egységes piac létrehozása és megfelelő működése felé.

A barangolási piacoknak a belföldi díjszabás szerinti barangolás EU-szerte való bevezetése érdekében történő szabályozása különösen hasznos volt azon szakpolitikai cél elérése tekintetében, hogy a jól működő piacok az egész Unióban megfizethető áron biztosítsanak nagy teljesítményű vezeték nélküli szélessávú infrastruktúrához való hozzáférést az európai fogyasztók számára.

A társjogalkotók az RLAH-szabályok 2015-ös elfogadásakor elismerték, hogy ez a cél általában nagy jelentőséggel bír a digitális egységes piac szempontjából.

A fentiekre tekintettel el kell kerülni, hogy az 531/2012/EU rendelet 2022. június 30-i hatályvesztésekor ezen eredmények csorbuljanak. Ezért a barangolásra vonatkozó hatályos szabályok felülvizsgálatára irányuló javaslat bekerült a 2020. évi bizottsági munkaprogramba „A digitális korra felkészült Európa” fő cél és a „Digitalizáció a fogyasztók érdekében” egyedi célkitűzés keretében.

11 A javaslat kiegészíti az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló (EU) 2018/1972 irányelvet, amelyet a tagállamoknak 2020. december 21-ig kellett átültetniük. A javaslat – amellett, hogy előmozdítja a belföldi díjszabás szerinti barangolás fenntartható biztosítását és a költségmegtérülést, valamint fenntartja a látogatott hálózatokba való beruházás ösztönzőit – kiegészíti az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex azon intézkedéseit, amelyek valamennyi európai polgár javára lehetővé teszik a nagy fokú összekapcsoltságot és az 5G kiépítését, továbbá előmozdítja az infrastrukturális versenyt és lehetővé teszi, hogy az üzemeltetők biztosíthassák a beruházások gazdaságosságát. A javaslat – azáltal, hogy a végfelhasználók számára a belföldi díjszabás szerinti barangolás valódi élményét biztosítja – kiegészíti a Kódex azon rendelkezéseit is, amelyek hatékony fogyasztóvédelmet biztosítanak az e-kommunikációval összefüggésben, nagyobb választékot biztosítva az európai polgárok számára az információk átláthatóságának javításával, valamint a szerződések maximális időtartamára és a számhordozhatóságra vonatkozó konkrét szabályokkal. Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex további célja, hogy a segélyhívási célú kommunikáció révén ingyenes hozzáférést biztosítson a végfelhasználók számára a segélyhívó szolgálatokhoz, és biztosítsa a hívó helyére vonatkozó információ elérhetőségét.

A Bizottság egyik fő célkitűzése, hogy kielégítse a polgárok és a vállalkozások összekapcsoltsággal kapcsolatos megnövekedett igényét 12 , és kihasználja a digitális átalakulás előnyeit az EU és a tagállamok társadalmi és gazdasági rezilienciájának, fenntartható növekedési potenciáljának és a munkahelyteremtésnek a megerősítése érdekében. A biztonságos üvegszálas és 5G infrastruktúrákkal működő gigabites internetkapcsolat létfontosságú Európa digitális növekedési potenciáljának kiaknázásához. Ezeket a politikai célkitűzéseket, amelyek szerepelnek az „Európa digitális jövőjének megtervezése” című közleményben, rögzíti az „Úton a gigabitalapú európai információs társadalom felé” uniós stratégia és az 5G-re vonatkozó európai cselekvési terv is, de ugyancsak megerősíti a 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégiában 13 foglalt és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközhöz kapcsolódó 14 , az összeköttetésekre vonatkozó kiemelt szakpolitika. Ez a javaslat ezért lehetővé teszi az érintett infrastruktúrák határokon átnyúló zökkenőmentes használatát.

Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival

Az uniós barangolási szabályok hozzá kívánnak járulni a belső piac zavartalan működéséhez, a magas szintű fogyasztóvédelem elérése, valamint a mobilhálózat-üzemeltetők közötti verseny fenntartása érdekében. Bár ez a javaslat az uniós barangolási szabályok konkrét részleteiből eredő szabályozási kérdésekkel foglalkozik, számos területen kiegészít más uniós szakpolitikákat és jogszabályokat.

A javaslat hozzájárul a digitális korra felkészült Európa megteremtéséhez, valamint ahhoz a törekvéshez, hogy minél jobban kihasználjuk a digitális átállás előnyeit, és így az emberek több lehetőséggel rendelkezzenek a kapcsolatépítés, a kommunikáció és az üzleti tevékenység terén.

15 16 A javaslat biztosítani kívánja, hogy ne jelenjenek meg újra az egységes piac azon akadályai, amelyek a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlésekor elhárultak. Az új európai iparstratégia hangsúlyozza, hogy a versenyképes uniós ipar ugródeszkája és előfeltétele egy erős, integrált egységes piac. Annak érdekében, hogy az egységes piac mindenki számára működőképes legyen, az uniós jog közös szabályokat vezet be az akadályok felszámolása, az áruk és szolgáltatások Unión belüli áramlásának megkönnyítése, valamint a fogyasztók védelme érdekében.

17 18 A javaslat például kiegészíti az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságára vonatkozó szabályozást. E két kezdeményezésnek köszönhetően az európaiak most anélkül utazhatnak az EU-ban, hogy aggódniuk kellene a mobil barangolási díjak miatt, illetve azon, hogy hozzáférhetnek-e a már kifizetett zenéikhez, játékaikhoz, filmjeikhez, szórakoztató programjaikhoz vagy sporteseményeikhez. A javaslat megkönnyíti az európai digitális kultúra termékeihez, a tanulási eszközökhöz, munkaplatformokhoz és egészségügyi alkalmazásokhoz való hozzáférést is.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

A javaslat jogalapja a 114. cikk. Ez a rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott azon intézkedések jogalapja, amelyek célja a belső piac létrehozása vagy működésének javítása az EUMSZ 26. cikkének megfelelően.

Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a 114. cikk (az EKSZ korábbi 95. cikke) alapján elfogadott intézkedések célja a belső piac megteremtése és működési feltételeinek javítása 19 . Az uniós jogalkotó különösen akkor alkalmazhatja ezt a jogalapot, ha a nemzeti szabályok között olyan különbségek vannak, amelyek gátolják az alapvető szabadságok érvényesülését, és ezáltal közvetlenül érintik a közös piac működését 20 , illetve a verseny érzékelhető torzulásához vezetnek 21 .

Szubszidiaritás

Az EUMSZ 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban az EU megosztott hatáskörrel rendelkezik a tagállamokkal az uniós barangolásra vonatkozó szabályok terén, melyek a belső piacra vonatkozó szakpolitika részét alkotják.

Ebben az ágazatban csak az EU fellépése hatékony, mivel a problémák nem oldhatók meg nemzeti, regionális vagy helyi szinten. Az uniós fellépés ezért elengedhetetlen az elektronikus hírközlés egységes piacának javításához.

22 Amint arra a főtanácsnok az irányadónak számító C-58/08. sz. Vodafone-ügyben rámutatott, a saját tagállamon belül kezdeményezett hívások és a barangolás során kezdeményezett hívások tekintetében fennálló árkülönbségek jogosan tekinthetők a határon átnyúló szolgáltatásoktól – mint amilyen a barangolás is – való elriasztásnak. A határokon átnyúló tevékenységektől való efféle eltántorítás gátja lehet egy olyan belső piac létrehozásának, amelyben biztosított az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. Valóban: a mobil távközlési ágazatban nincs annál egyértelműbb határokon átnyúló tevékenység, mint maga a barangolás.

23 A szolgáltatások határokon átnyúló jellege indokolja az uniós szintű fellépést, mivel a tagállamok önmagukban nem tudják hatékonyan kezelni az ügyet, és a nemzeti szabályozó hatóságok nem tudták önállóan kezelni a problémákat.

24 Az említett C-58/08. sz. Vodafone-ügyben hozott ítéletében a Bíróság megállapította, hogy „a kiskereskedelmi árak magas szintjét a nemzeti szabályozó hatóságok, az állami hatóságok, valamint a fogyasztóvédelmi szövetségek Európa-szerte folyamatosan fennálló problémának tekintették, továbbá hogy e problémának a meglévő jogi keretek alapján történő megoldására irányuló kísérletek eredményeként nem csökkentek az árak”.

25 A javaslat mind nagykereskedelmi, mind kiskereskedelmi szintű intézkedéseket tartalmaz. Fenti ítéletben a Bíróság azt is kijelentette, hogy a nagykereskedelmi barangolási piacok szabályozása megfelel a szubszidiaritás (és az arányosság) elvének, tekintettel arra, hogy „a barangolási szolgáltatások kiskereskedelmi díjai és a nagykereskedelmi díjai közötti kölcsönös függőség olyan mértékben rendkívüli jelentőségű, hogy amennyiben a kizárólag a kiskereskedelmi díjak csökkentését célzó intézkedések nem irányulnak a Közösségen belüli barangolási szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó nagykereskedelmi költségek szintjéhez, sérülhetne a Közösségen belüli barangolási piac rendes működése”.

26 27 Hasonlóképpen, a javaslatban szereplő új intézkedések által érintett kérdések is szorosan kapcsolódnak a barangolás határokon átnyúló jellegéhez, mely jelleg befolyással van rájuk. Ezért ezeket a kérdéseket a tagállamok önállóan nem tudják megfelelően kezelni, tehát az uniós szintű fellépés hatékonyabb lenne, mint a nemzeti szintű fellépés. A javaslat által orvosolni kívánt problémák egyrészt eltántoríthatnak a barangolástól, akadályozva az egységes piacon utazókat a mobilszolgáltatások és alkalmazások igénybevételében, másrészt általában véve is zavarhatják az uniós barangolási piac megfelelő működését. Az alkalmazandó ítélkezési gyakorlat szerint a problémák kiküszöbölése olyan cél, amelyet uniós szinten kell megvalósítani, hiszen uniós szinten a legjobban megvalósítható.

Arányosság

A barangolásra vonatkozó uniós szabályok célja, hogy közös megközelítést alkalmazzanak annak biztosítása érdekében, hogy a nyilvános mobilhírközlő hálózatok felhasználói az EU-n belüli utazásaik során a versenyképes nemzeti árakhoz képest ne fizessenek túlzottan magas díjakat az EU-n belüli barangolási szolgáltatásokért, hívások kezdeményezése és fogadása, SMS-üzenetek küldése és fogadása, valamint csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások igénybevétele esetén. Ez hozzájárul a belső piac zavartalan működéséhez, miközben magas szintű fogyasztóvédelmet nyújt, erősíti a piaci versenyt és az átláthatóságot, valamint ösztönzőket kínál az innovációhoz, a fogyasztóknak pedig választási lehetőséget biztosít. Emellett a javaslat további intézkedéseket is bevezet, melyek célja, hogy felszámolják a belföldi díjszabás szerinti barangolás valódi élményét akadályozó tényezőket.

Mivel e célokat a tagállamok nem tudják kielégítően, biztonságosan, összehangoltan és kellő időben megvalósítani, és ezért azok uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben szintén meghatározott arányossági elvvel összhangban a javasolt rendelet nem haladja meg a szóban forgó célok eléréséhez szükséges mértéket.

A rendelet különösen azért is megfelel az arányosság kritériumának, mert korlátozott időtartamra szól, ugyanis lejárati ideje van (2032. június 30., azaz időtartama összesen 10 év).

A javasolt új szabályok 10 éves időtartamát annak figyelembevételével választották meg, hogy a mobilkommunikáció új generációjának széles körű bevezetésére és az új üzleti modellek kidolgozására jellemzően egy évtizedre van szükség. A jövőt illetően a Bizottság nem számít arra, hogy a verseny a következő 10 évben jelentősen megváltozna a piacon 28 . A 10 éves időtartam alkalmas továbbá a piaci biztonság megteremtésére és a szabályozási terhek minimalizálására is.

A javaslat ezenkívül rugalmas megközelítést tartalmaz a maximális nagykereskedelmi díjak felülvizsgálatára vonatkozóan, amelyet – szükség esetén – felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásával hajtanak végre. Ez biztosítaná, hogy megbízható és naprakész adatok alapján felülvizsgálható legyen a barangolási piac működésének egyik kulcsfontosságú eleme. A C-58/08. sz. Vodafone-ügyben az Európai Unió Bírósága elismerte, hogy – tekintettel a fogyasztók védelmével kapcsolatos célkitűzésnek az EKSZ 95. cikke (jelenleg EUMSZ 114. cikke) (3) bekezdésének összefüggésében meglévő jelentőségére – az adott ügyben szereplőhöz hasonló, versenypiaci környezetben érvényesülő, valamint a fogyasztók túlzott árakkal szembeni védelmének azonnali biztosítását lehetővé tevő korlátozott idejű beavatkozás még akkor is arányosnak bizonyul az elérni kívánt céllal, ha az bizonyos szolgáltatók számára hátrányos gazdasági következményekkel járhat. A barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások nagy- és kiskereskedelmi díjaira vonatkozó szabályozási kötelezettségeket a fogyasztók védelme érdekében mindaddig fenn kell tartani, amíg nagy- és kiskereskedelmi szinten teljes mértékben létre nem jön a verseny.

29 Az e javaslatot kísérő hatásvizsgálat részletesen kitér az arányosság kérdésére a 7.3. szakaszban (Koherencia és arányosság).

A jogi aktus típusának megválasztása

A fent említettek szerint a javasolt új rendelet az 531/2012/EU rendelet átdolgozása, amely hatályon kívül helyez több, a rendeletben foglalt jogi aktust, és további módosításokat hajt végre. Ezért a választás ugyanarra a jogi formára esett. A felülvizsgálat lehetőséget kínál az 531/2012/EU rendelet jelenlegi szerkezetének és tartalmának egyszerűsítésére a célravezető szabályozás célkitűzésével való koherencia és összhang javítása érdekében.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

A jelenleg hatályban lévő jogszabályok utólagos értékelése / célravezetőségi vizsgálata

30 Az e javaslat által érintett kérdéseket a Bizottság 2019. évi felülvizsgálati jelentése azonosította. A jelentés az adatok széles körére támaszkodik az 531/2012/EU rendelet teljesítményének, valamint a barangolási piac RLAH-szabályok hatálybalépését követő működésének értékelésekor.

31 32 Emellett a 2020-ban tartott nyilvános konzultáció visszatekintő kérdései, valamint a Bizottság és az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) által 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban végzett közös online felmérések megállapításai kiegészítik és teljessé teszik a Bizottság felülvizsgálati jelentésének következtetéseit.

A Bizottság felülvizsgálati jelentése megerősíti, hogy a barangolási piac összességében jól működik az RLAH-szabályok szerint, és hogy a szabályok sikeresek. A jelentés megállapítja, hogy jóllehet a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi barangolási piacokon is mutatkoznak jelei bizonyos versenydinamikának, az azok mögött meghúzódó alapvető versenyfeltételek nem változtak, és belátható időn belül várhatóan nem is fognak úgy megváltozni, hogy az a kis- vagy nagykereskedelmi barangolási piac szabályozásának megszüntetését indokolná.

Emellett a Bizottság felülvizsgálati jelentésének megállapításai és a felülvizsgálat keretében gyűjtött egyéb bizonyítékok a barangolási szolgáltatások terén megoldatlan problémákat tártak fel a szolgáltatás minősége, a hozzáadott értékű szolgáltatások hívószámaira indított hívások és a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében. A javaslat az általa javasolt új intézkedések keretében foglalkozik ezekkel a kérdésekkel.

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

Ez a javaslat és az azt kísérő hatásvizsgálat figyelembe vette az érdekelt felekkel folytatott széles körű konzultáció eredményeit. Vélemények érkeztek a nyilvánosságtól és a fogyasztói szervezetektől, a nemzeti szabályozó hatóságoktól, a BEREC-től, a mobilhálózat-üzemeltetőktől, a virtuális mobilhálózat-üzemeltetőktől, az üzleti érdekelt felektől (köztük a kkv-któl), a kormányzati szervektől, az ágazati szövetségektől és egyéb érdekelt felektől.

A Bizottság 2020. június 19. és szeptember 11. között 12 hetes nyilvános konzultációt tartott. A konzultáció célja az volt, hogy inputokat gyűjtsön a következőkkel kapcsolatban: (1) a kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások, különösen a szolgáltatás minőségével, a hozzáadott értékű szolgáltatásokkal és a segélyhívási célú kommunikációval kapcsolatos pontosítások és intézkedések esetleges bevezetésének hatása a barangolásos forgatókönyv esetén; (2) a nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtása; (3) az 531/2012/EU rendelethez kapcsolódó adminisztratív terhek, a lehetséges egyszerűsítési intézkedések hatása. Az online kérdőívet összesen 175-en töltötték ki.

Egyéb konzultációs tevékenységekre is sor került az alábbi, a „Szakértői vélemények beszerzése és felhasználása” szakaszban ismertetett területeken:

1.A bevezető hatásvizsgálat közzététele a visszajelzések négy héten keresztül történő összegyűjtése céljából 33 .

2.A Bizottság és a BEREC közös online felmérései. A piaci adatokat a mobilhálózat-üzemeltetők, a virtuális mobilhálózat-üzemeltetők és a nemzeti szabályozó hatóságok éves online felmérései segítségével gyűjtötték össze. 2018 júniusában és 2019 márciusában a felmérések keretében adatok beszerzésére került sor a méltányos használatra vonatkozó feltételek és a fenntarthatósági eltérések végrehajtásáról, valamint az uniós barangolási szabályok végrehajtásához kapcsolódó további szempontokról. 2020 márciusában a felmérés olyan egyéb szempontokra is kiterjedt, mint a szolgáltatás minősége, a hozzáadott értékű szolgáltatások, a segélyhívási célú kommunikáció, a technológiai változások és a gépek közötti kommunikáció, a végrehajtás költségei és az adminisztratív terhek.

3.Konzultációra került sor a BEREC szakembereivel, akik jelentős mennyiségű észrevételt nyújtottak be, többek között a jövőbeli aspektusokról. Különösen fontos megemlíteni a BEREC-nek a barangolási piac működéséről szóló hivatalos véleményét 34 , a kiegészítő költségelemzést 35 , valamint a Bizottság hatásvizsgálatához fűzött kiegészítő információkat 36 . A Bizottság emellett figyelembe vette a BEREC konzultációit és piacfelügyeleti jelentéseit: a féléves nemzetközi barangolási teljesítményfelmérő jelentéseket 37 , melyek egy célzott adatgyűjtésen és a barangolási díjak átláthatóságáról és összehasonlíthatóságáról szóló éves BEREC-jelentéseken 38 alapulnak.

4.Célzott interjúk a barangolási piac alakulásáról „A technológiai fejlődés és a barangolás” című bizottsági tanulmány 39 részeként. A tanulmányt készítő vállalkozó több interjút is készített a globális konnektivitási értékláncban részt vevő szolgáltatókkal, és célzott online felmérést végzett a technológiai változásnak a barangolási piacra gyakorolt lehetséges hatásáról.

5.Eurobarométer gyorsfelmérés 40 , melyet a barangolási díjak eltörlése után egy évvel végeztek. A felmérés kérdéseket tartalmazott az EU-n belüli utazás során igénybe vett barangolási szolgáltatásról, a barangolási díjak eltörlésével kapcsolatos fogyasztói tudatosság szintjéről, az észlelt előnyökről, a barangolásnak a nem utazók körében érzékelt költségeiről, valamint a mobilszolgáltatások más uniós országokban való használatáról.

Az összegyűjtött információk és vélemények figyelembevételre kerültek az e javaslatot kísérő hatásvizsgálat elkészítésekor. Az adatokat felhasználták az 531/2012/EU rendelet értékeléséhez, a barangolásos forgatókönyv megoldatlan problémáinak értékeléséhez és a hatásvizsgálatban ismertetett szakpolitikai alternatívák kidolgozásához.

A nyilvános konzultáció megerősítette, hogy a barangolási rendelet előnyökkel jár, és hogy az uniós fogyasztók és vállalkozások szempontjából továbbra is szükség van a barangolásra vonatkozó uniós szabályokra. A nyilvános konzultáció válaszadóinak nagy többsége valamennyi csoportban úgy nyilatkozott, hogy a barangolásra vonatkozó uniós szabályok jelentősen előmozdították a fogyasztók és a vállalkozások érdekeit az EU-ban, illetve az EGT-ben.

Szakértői vélemények beszerzése és felhasználása

A fenti konzultációs formákon túlmenően a Bizottság elvégezte a BEREC által gyűjtött adatok független vizsgálatát, és ezen adatok felhasználásával a következő elemzéseket végezte el:

1.A barangolási piac felülvizsgálatáról szóló jelentés és az azt kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum 41 (a továbbiakban: a Bizottság felülvizsgálati jelentése) bizonyítékokat gyűjtött és mutatott be arra vonatkozóan, hogy az 531/2012/EU rendelet miként teljesítette a célkitűzéseket;

2.Időközi jelentés az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a RLAH-szabályok végrehajtásáról az első 18 hónapban 42 ;

3.A méltányos használatra vonatkozó szabályok felülvizsgálatának megállapításairól és a fenntarthatósági eltérésről szóló szolgálati munkadokumentum 43 .

A Bizottság más külső szakértők munkáját is igénybe vette a következő területeken:

1.Költségmodell az EGT-n belüli nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások költségeinek értékeléséhez 44 ;

2.A Bizottság 2018 decembere és 2019 júniusa között végzett tanulmánya a technológiai fejlődésről és a barangolásról 45 ;

3.A Bizottság Közös Kutatóközpontjának (JRC) elemzése. A JRC széles körű támogatást nyújtott a hatásvizsgálat elkészítéséhez, különösen azáltal, hogy a) kidolgozta a fenntarthatósági modellt 46 és a kontrafaktuális elemzést a fogyasztói előnyök értékelésére, valamint b) helyszíni tesztek révén megvizsgálta a barangolási szolgáltatások minőségét 47 .

Hatásvizsgálatok

Az e javaslatot kísérő hatásvizsgálat benyújtásra került a Szabályozói Ellenőrzési Testületnek, amely 2020. november 20-án kedvező véleményt adott ki.

Négy lehetőség került megvizsgálásra:

1. alternatívaalapforgatókönyv. Ez az opció azt jelentené, hogy az 531/2012/EU rendelet szabályainak hatályát 2022 utánra is kiterjesztenék a rendelet jelenlegi rendelkezéseinek megtartásával kis- és nagykereskedelmi szinten egyaránt. A 2022. június 30-án érvényes maximális nagykereskedelmi díjak szintje a továbbiakban is megmaradna, és folyamatos lenne a két védőmechanizmus (méltányos használat és fenntarthatóság) alkalmazása is. Nem lépnének életbe intézkedések a szolgáltatás minőségével, a hozzáadott értékű szolgáltatásokkal vagy a segélyhívó szolgáltatásokhoz a barangolás során való hozzáféréssel kapcsolatos megoldatlan problémák orvoslására.

2. alternatívaFolyamatosság fokozott átláthatóság mellett. Ez az opció azzal járna, hogy az 531/2012/EU rendelet szabályainak hatályát bizonyos pontosításokkal 2022 utánra is kiterjesztenék, valamint további intézkedéseket hoznának az átláthatóság növelésére és a verseny fokozására. A 2022. június 30-án érvényben lévő maximális nagykereskedelmi díjakat továbbra is alkalmazni kellene. A belföldi díjszabás szerinti barangolás valódi élményének biztosítása érdekében átláthatóságot növelő intézkedések meghozatalára kerülne sor a szolgáltatás minősége, a hozzáadott értékű szolgáltatások és a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén. Intézkedések születnének az azon előírásnak való megfelelés biztosítására is, hogy a nagykereskedelmi barangolási szolgáltatásokhoz technológiasemleges hozzáférést kell adni (a hálózati technológia és a generációk tekintetében), amivel elérhető lenne az egyszerűsítésnek és az adminisztratív terhek csökkentésének minimális szintje. 

3. alternatíva – Fenntartható és valódi belföldi díjszabás szerinti barangolás. Mivel ez volt az előnyben részesített lehetőség, az ezen opció keretében javasolt intézkedéseket fentebb részletesen ismertettük 48 .

4. alternatíva – A kis- és nagykereskedelmi kötelezettségek kiterjesztése a belföldi díjszabás szerinti barangolás élményének javítása érdekében. Kiegészítve a 3. alternatíva keretében hozott intézkedéseket, ez az alternatíva növelné nagykereskedelmi szinten a belföldi díjszabás szerinti barangolás fenntarthatóságát és a költségmegtérülést. Új kötelezettségeket róna a látogatott szolgáltatókra is a szolgáltatás minősége tekintetében, biztosítva a belföldi díjszabás szerinti barangolás valódi élményét, a hazai üzemeltető pedig köteles lenne nagykereskedelmi szinten minden nagykereskedelmi megállapodás esetében ugyanolyan minőségű szolgáltatást megkövetelni, mint az otthon kínált (azaz nincs preferált hálózat). Magában foglalna egy részvételi funkciót, amely lehetővé tenné, hogy a fogyasztók további információkat kapjanak a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférés különböző lehetőségeiről. Előirányozná továbbá egy egységes, uniós szintű adatbázis létrehozását a hozzáadott értékű szolgáltatások számtartományaira vonatkozóan, ideértve a díjszabásra vonatkozó információkat is, hogy a végfelhasználók hozzáférjenek a hozzáadott értékű szolgáltatások számtartományára és az alkalmazandó díjakra vonatkozó információkhoz.

Korai szakaszban elvetésre került az az alternatíva, hogy a jelenlegi barangolási szabályok hatályukat veszítsék.

A hatásvizsgálat során elvégzett elemzés alapján a 3. alternatíva látszik a legalkalmasabbnak arra, hogy jelentősen javítsa a fenntarthatóságot, és csökkentse azon üzemeltetők számát, amelyek a belföldi árrésük 3 %-át meghaladó negatív barangolási árréssel rendelkeznek 49 . Várhatóan növelni fogja a fogyasztók által érzékelhető előnyöket, mivel csökkenti annak szükségességét, hogy az üzemeltetők a fenntarthatósági mechanizmus keretében eltérést kérjenek a többletdíj alkalmazásához, ezáltal több végfelhasználó számára teszi lehetővé, hogy teljes mértékben kihasználja a belföldi díjszabás szerinti barangolás előnyeit. A cél megteremteni annak az előfeltételeit, hogy az üzemeltetők ugyanolyan minőségű szolgáltatást nyújthassanak a barangolás során, mint belföldön, és hogy a fogyasztók teljes mértékben kihasználhassák a jövőbeli technológiai változásokat és az 5G alapú innovációt. Ez az alternatíva kezelni fogja a segélyhívó szolgáltatásokhoz a barangolás során való hozzáférés tisztázatlanságának nagykereskedelmi szinten jelentkező problémáját, és hasznos eszközöket biztosít majd azon gondok megoldására, amelyek a hozzáadott értékű szolgáltatások barangolás során történő használatával kapcsolatosak. Az alternatíva tudatosítani kívánja a fogyasztókban, hogy barangoláskor i. a hozzáadott értékű szolgáltatások igénybevétele esetén magas díjakra számíthatnak, és ii. miként lehet hozzáférni a segélyhívó szolgáltatásokhoz. Ennek eredményeként jelentős mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy az ügyfelek a belföldi díjszabás szerinti barangolás valódi élményében részesüljenek, illetve összességében pozitív társadalmi hatást fejthet ki. A javasolt intézkedések azokra a szempontokra korlátozódnak, amelyekről bebizonyosodott, hogy azokat nemzeti szinten nem megfelelően kezelték, és amelyekkel kapcsolatban harmonizált megközelítésre van szükség.

Ezzel szemben az 1. alternatíva (alapforgatókönyv) és a 2. alternatíva szerinti intézkedések nem tekinthetők hatékonynak a barangolási szabályok felülvizsgálatával kapcsolatos célok elérésében.

A 4. alternatíva intézkedései pedig túlzottan beavatkozó jellegűek, megterhelőek és aránytalanok lennének. A 4. alternatívában foglalt esetleges további szabályozási biztosítékok nem ellensúlyoznák a javasolt intézkedések végrehajtásának bonyolultságát.

 

Célravezető szabályozás és egyszerűsítés (REFIT)

A javaslat a következő intézkedéseket tartalmazza a szabályok egyszerűsítése és a terhek csökkentése érdekében:  

i. A maximális nagykereskedelmi díjak felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása révén történő megváltoztatása. Ez a javaslat egyszerűsített eljárást irányoz elő a maximális nagykereskedelmi díjak felülvizsgálatára, részletesen bemutatva az említett díjak meghatározásának kritériumait, és felhatalmazva a Bizottságot, hogy azokat felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján módosítsa. A cél az Európai Bizottság, a Tanács, az Európai Parlament, valamint kisebb mértékben a BEREC és más érdekelt felek szabályozási terheinek egyszerűsítése és csökkentése.

ii. A szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítésére vonatkozó kötelezettség eltörlése. Hatályát veszti az a rendelkezés – ideértve a kapcsolódó végrehajtási jogi aktust is 50 –, amely az üzemeltetőket a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítésére kötelezi. Ez a strukturális intézkedés azzal a céllal került előterjesztésre, hogy javuljon a verseny a kiskereskedelmi barangolási piacon. Az intézkedés hatályon kívül helyezésének oka az, hogy a rendelkezések hatástalanná váltak, amikor bevezették a RLAH-szabályokat, ezáltal a belföldi szolgáltatók ilyen típusú szolgáltatások nyújtására való kötelezése már nem lenne arányos intézkedés. A vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése kedvező hatással lesz az üzemeltetőkre, mert csökkenti a kapcsolódó karbantartási költségeket és a barangolásos adatátviteli szolgáltatások elkülönített értékesítésére vonatkozó (nagyrészt elavult) ajánlatok fenntartásával járó terheket.

iii. A maximális mobil hívásvégződtetési díjak súlyozott átlagára vonatkozó végrehajtási jogi aktus hatályon kívül helyezése. Az 531/2012/EU rendelet értelmében a szabályozott barangolásos hívások fogadására kivételes esetekben alkalmazott többletdíj nem haladhatja meg az Európai Bizottság által a BEREC információi alapján évente elfogadott végrehajtási jogi aktusban meghatározott, az Unió egészére érvényes maximális mobil hívásvégződtetési díjakat. Az Unió egészében egységes maximális mobil hívásvégződtetési díj meghatározásával 51 ez a végrehajtási jogi aktus feleslegessé válik, és az elfogadási eljárás szükségtelen szabályozási terhet jelentene. Ezért a szabályozott barangolásos hívások fogadására alkalmazott többletdíj nem haladhatja meg az Unió egészében egységes maximális mobil hívásvégződtetési díjat. Ez a változtatás mérsékelné a BEREC azzal kapcsolatos terheit is, hogy adatokat szolgáltasson a Bizottságnak, figyelembe véve a BEREC-nek az 531/2012/EU rendelet szerinti, már amúgy is kiterjedt jelentéstételi és adatgyűjtési feladatait.

iv. Az eurótól eltérő pénznemben fizetendő maximális díjak meghatározására vonatkozó jelenlegi rendelkezések összehangolása. Az 531/2012/EU rendelet olyan szabályokat állapít meg, amelyek kötelezik azon tagállamok szolgáltatóit, amelyek pénzneme nem az euró, hogy évente vizsgálják felül a szabályozott barangolási szolgáltatások maximális nagykereskedelmi díjait és kiskereskedelmi többletdíjait. Az (EU) 2018/1971 rendelettel módosított (EU) 2015/2120 rendelet értelmében az EU-n belüli kommunikációra alkalmazott szabály előírja, hogy az eurótól eltérő pénznemben felszámított maximális díjakat évente felül kell vizsgálni és május 15-től kell alkalmazni az ugyanazon év január 15-én, február 15-én és március 15-én közzétett referencia-árfolyamok átlagának felhasználásával. A javaslat célja, hogy az 531/2012/EU rendelet rendelkezéseit összhangba hozza az EU-n belüli kommunikációra vonatkozó azon rendelkezésekkel, amelyek ugyanazt az időpontot határozzák meg a barangolási szolgáltatások többletdíjának megváltoztatására vonatkozóan (május 1. helyett május 15.), és ugyanazt a módszert alkalmazzák az adott pénznemekben történő számításra. A javasolt intézkedés egyértelmű helyzetet teremtene és csökkentené az euróövezeten kívüli üzemeltetők adminisztratív terheit, amelyeknek a barangolási többletdíjak vagy az EU-n belüli kommunikáció díjainak felülvizsgálatakor kétszer kell közzé tenniük a díjszabásukat. Csökkentené a felülvizsgált árfolyamok felügyeletéért felelős nemzeti szabályozó hatóságok felügyeleti terheit is. Ennek az intézkedésnek várhatóan pozitív hatása lenne kiskereskedelmi szinten is, mivel a kiskereskedelmi árakat évente egyszer kellene aktualizálni, nem pedig – mint eddig – kétszer. Ez jelentősen csökkentheti az üzemeltetők tájékoztatási kötelezettségét a módosított szerződési feltételek tekintetében.

v. A felügyelet és a BEREC jelentéstételi kötelezettségeinek észszerűsítése. Az üzemeltetőkre, a nemzeti szabályozó hatóságokra és a BEREC-re háruló szabályozási terhek csökkentése érdekében a Bizottság javasolja a felügyeleti eljárás és a BEREC jelentéstételi kötelezettségeinek összevonását és észszerűsítését. A BEREC jelentéstételi eljárásának észszerűsítése várhatóan csökkenteni fogja az üzemeltetők, a nemzeti szabályozó hatóságok és a BEREC adminisztratív terheit.

Alapjogok

Elemzésre került a javaslat alapvető jogokra, például a vállalkozás szabadságára gyakorolt hatása. Ebben a tekintetben, figyelembe véve azt a tényt, hogy a javasolt díjplafonok célja egy piaci hiányosság kezelése és a költségek fedezhetőségének biztosítása, a javaslat nem tekinthető az elérni kívánt célhoz képest aránytalan intézkedésnek vagy a szóban forgó alapjogot lényegében sértő elfogadhatatlan beavatkozásnak. Az önkéntes eltérés lehetőségének is az a célja, hogy növelje a felek szabadságát a nagykereskedelmi megállapodások megkötése terén.

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A javaslat költségvetési vonzatait, valamint a szükséges humán- és igazgatási erőforrásokat a javaslathoz csatolt pénzügyi kimutatás ismerteti részletesen.

 

5.EGYÉB ELEMEK

Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai

A javaslat 2022. július 1-jén lép hatályba, és rendelkezéseit ettől a naptól kell alkalmazni, kivéve, ha egyes cikkek ettől eltérően rendelkeznek.

Ami a nyomon követés és az értékelési eljárás tartalmát illeti, az e javaslat 21. cikkében foglalt felülvizsgálati záradék meghatározza az e kezdeményezéshez kapcsolódó egyes intézkedések értékelésének kritériumait.

A 21. cikk kimondja, hogy két felülvizsgálati jelentés készül: az elsőt 2025. június 30-ig, a másodikat 2029. június 30-ig kell benyújtani.

A BEREC továbbra is alapvető szerepet fog játszani a nemzeti szabályozó hatóságoktól történő adatgyűjtésben, hogy felügyelhesse a barangolási piac fejleményeit és az intézkedések végrehajtásának az uniós barangolásra gyakorolt hatását. A BEREC továbbra is a Bizottság elé terjeszti a szükséges állásfoglalásokat, többek között a meglévő szabályok felülvizsgálata érdekében.

A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

A javaslat a jelenlegi rendeletet a következő lényegi változtatások elvégzése érdekében módosítja:

Az 1. cikk meghatározza a rendelet tárgyát és hatályát. Ez a cikk az előző rendeletet az alábbi lényegi változtatások bevezetése érdekében módosítja:

i.a cikk hatályon kívül helyezi a szabályozott barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítését lehetővé tevő rendelkezésekre való hivatkozást, mivel azok a RLAH-szabályok hatálybalépésével hatástalanná váltak;

ii.a cikk hatályon kívül helyezi a barangolásszolgáltatók által felszámítható díjakra vonatkozó átmeneti szabályokra való hivatkozást, mivel az elavulttá vált, amikor a kiskereskedelmi barangolási díjakat 2017. június 15-től eltörölték az EU-ban;

iii.a keretirányelvre 52 való hivatkozás az elektronikus hírközlés szabályozási keretének az (EU) 2018/1972 irányelv általi horizontális átdolgozását követően hatályát veszti;

iv.a cikk javasolja az eurótól eltérő pénznemben kifejezett maximális díjak megváltoztatását, hogy a jelenlegi rendelkezéseket összhangba hozza az EU-n belüli kommunikációra vonatkozó rendelkezésekkel.

A fogalommeghatározásokról szóló 2. cikk két fogalom, nevezetesen az „alternatív barangolásszolgáltató” és a „szabályozott kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások elkülönített értékesítése” fogalom hatályon kívül helyezésével módosítja a jelenlegi rendeletet, mivel azok a szabályozott barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítését lehetővé tevő rendelkezéseket hatályon kívül helyezésével feleslegessé váltak.

A 3. cikk rendelkezéseket tartalmaz a nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre, a referenciaajánlatra és a nagykereskedelmi barangolási megállapodások megszüntetésére vonatkozóan. Ez a cikk az előző rendeletet az alábbi lényegi változtatások bevezetése érdekében módosítja:

i.a cikk kifejezetten utal arra, hogy a nagykereskedelmi barangolási hozzáférésnek ki kell terjednie minden rendelkezésre álló hálózati technológiára és generációra, biztosítva, hogy a barangolásszolgáltató legalább a belföldön kínált kiskereskedelmi szolgáltatásokkal megegyező szolgáltatásokat kínálhasson;

ii.a cikk kimondja, hogy a referenciaajánlatnak minden szükséges információt tartalmaznia kell ahhoz, hogy a barangolásszolgáltató gondoskodhasson arról, hogy ügyfelei segélyhívási célú kommunikáció révén díjmentesen elérhessék a segélyszolgálatokat, valamint arról, hogy a hívó helyére vonatkozó információk díjmentesen továbbításra kerüljenek a barangolási szolgáltatások igénybevétele során.

A szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásáról szóló 5. cikk immár tartalmazza a látogató üzemeltető azon kifejezett kötelezettségét, hogy a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokat – amennyiben műszakilag megvalósítható – ugyanolyan feltételek mellett nyújtsa, mintha ezeket a szolgáltatásokat az ügyfelek belföldön vennék igénybe, különösen a szolgáltatás minősége tekintetében.

A 6. és a 7. cikk szabályokat állapít meg a méltányos használatra vonatkozó politikát és a fenntarthatósági eltéréseket érintően, amelyek az előző rendelethez képest lényegében változatlanok maradtak. A méltányos használat és a fenntarthatósági mechanizmus tekintetében a 8. cikk egyértelművé teszi, hogy az (EU) 2016/2286 bizottsági végrehajtási rendeletet a következő végrehajtási rendelet elfogadásáig továbbra is alkalmazni kell.

A 9. cikk a kiskereskedelmi többletdíjak szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások esetében történő kivételes alkalmazását és az alternatív díjak biztosítását szabályozza. Ez a cikk az előző rendeletet a következőképpen módosítja:

i.hatályon kívül helyezi azt a rendelkezést, amely kimondja, hogy a belföldi kiskereskedelmi árnak és a szabályozott barangolásos hívások indításáért, a szabályozott barangolásos SMS-üzenetek küldéséért és a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért felszámolt esetleges többletdíjnak az összege nem haladhatja meg a meghatározott határértékeket. Ezek a rendelkezések feleslegessé váltak, amikor 2017. június 15-én hatályba léptek a RLAH-szabályok, ezért torzító hatásuk lenne,

ii.hatályon kívül helyezi azt a rendelkezést, amely szerint az EU-nak végrehajtási jogi aktust kell elfogadnia a maximális mobil hívásvégződtetési díjak súlyozott átlaga tekintetében, meghatározva a szabályozott barangolásos hívások fogadásáért felszámított esetleges többletdíjak felső határát,

iii.végül kifejezetten szabályozza a barangolási szolgáltatásra is kiterjedő szerződések tartalmát. Kimondottan utal arra a kötelezettségre, hogy tájékoztatást kell nyújtani az ügyfelek által barangolás során észszerűen elvárható szolgáltatásminőségről. Emellett ez a cikk módosítja a korábbi rendeletet azáltal, hogy kötelezi a barangolásszolgáltatókat arra, hogy a szerződésben nyújtsanak tájékoztatást azokról a szolgáltatástípusokról, amelyekre magasabb díjak vonatkozhatnak. E rendelkezés célja, hogy felhívja az ügyfelek figyelmét arra, hogy a hozzáadott értékű szolgáltatások barangolás során történő igénybevétele esetén magas díjakra számíthatnak.

A szabályozott barangolásos hívások nagykereskedelmi díjairól, a szabályozott barangolásos SMS-üzenetek nagykereskedelmi díjairól és a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások nagykereskedelmi díjairól szóló 10., 11. és 12. cikk módosítja a korábbi szabályokat, hogy új maximális nagykereskedelmi díjszinteket állapítson meg. Ez biztosítja, hogy a nagykereskedelmi szolgáltatók fenntartható módon nyújthassanak belföldi díjszabás szerinti barangolási szolgáltatásokat és fedezhessék költségeiket.

A 13. cikk, melynek célja a segélyhívásokhoz való folyamatos, hatékony és ingyenes hozzáférés biztosítása, új rendelkezést tartalmaz, amely kimondja, hogy a barangolást végző ügyfelek által kezdeményezett segélyhívási célú kommunikációért nem számolható fel díj.

A 14. cikk azon kötelezettség bevezetésével módosítja a korábbi rendeletet, hogy a hozzáadott értékű szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfeleket SMS-üzenetben kell tájékoztatni a potenciálisan magasabb díjak kockázatáról.

A 16. cikk előírja a barangolásszolgáltatók azon új kötelezettségét, hogy tájékoztassák a barangolást végző ügyfeleket arról, hogy a látogatott tagállamban hogyan érhetik el a segélyhívó szolgáltatásokat.

A 17. cikk új rendelkezése felhatalmazza a BEREC-et arra, hogy hozzon létre és tartson fenn egy egységes uniós szintű adatbázist az egyes tagállamokban a hozzáadott értékű szolgáltatásokhoz rendelt számtartományokról. A cél egy olyan átláthatósági eszköz létrehozása, amely egyrészt közvetlen hozzáférést biztosít a nemzeti szabályozó hatóságok és az üzemeltetők számára az olyan számtartományokra vonatkozó információkhoz, amelyek magasabb költségeket eredményezhetnek, másrészt köztes lépést jelent az átláthatóság kiskereskedelmi szinten történő növelése felé.

A 21. cikk a felülvizsgálati eljárást szabályozza. A korábbi szabályokhoz képest a legjelentősebb változás az, hogy a maximális nagykereskedelmi díjak felülvizsgálatára vonatkozó rendes jogalkotási eljárást felváltja a Bizottság felhatalmazása a célból, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásával módosítsa a díjakat. A 22. és a 23. cikk új rendelkezéseket tartalmaz, amelyek meghatározzák e felhatalmazáson alapuló jogi aktus részletes kritériumait és paramétereit, valamint azokat a feltételeket, amelyek mellett a Bizottság gyakorolhatja ezt az átruházott jogkört.

A javaslat hatályon kívül helyezi az 531/2012/EU rendeletnek a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítéséről szóló 4. és 5. cikkét, valamint a szabályozott barangolásos SMS-üzenetek műszaki jellemzőiről szóló 11. cikkét.

🡻 531/2012/EU rendelet

2021/0045 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) (átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 53 ,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére 54 ,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

 új szöveg

(1)Az 531/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet 55 több alkalommal jelentősen módosították 56 . Mivel további módosítások szükségesek, a rendeletet az áttekinthetőség érdekében célszerű átdolgozni.

(2)2015-ben az Európai Parlament és a Tanács elfogadta az (EU) 2015/2120 rendeletet 57 , amely módosította az 531/2012/EU rendeletet, és előírta, hogy 2017. június 15-étől kezdődően törölni kell az Unióban a kiskereskedelmi barangolási többletdíjakat, a barangolási szolgáltatások méltányos használatára, valamint a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlésének, más néven a belföldi díjszabás szerinti barangolásnak (RLHA) a fenntarthatóságát biztosító derogációs mechanizmus alkalmazásának lehetőségére is figyelemmel. Továbbá, a Bizottság az 531/2012/EU rendelet 19. cikkével összhangban felülvizsgálta a barangolási szolgáltatások nagykereskedelmi piacát annak felmérése céljából, hogy milyen intézkedések szükségesek a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak 2017. június 15-ig történő eltörléséhez. Ennek eredményeként a nemzeti nagykereskedelmi barangolási piacok működésének szabályozása céljából az Európai Parlament és a Tanács 2017. május 17-én elfogadta az (EU) 2017/920 rendeletet 58 , hogy 2017. június 15-től a belföldi látogatott és hazai piacok torzulása nélkül eltörölje a kiskereskedelmi barangolási többletdíjakat.

(3)2019. november 29-én a Bizottság közzétette a barangolási piac első teljes körű felülvizsgálatát (a továbbiakban: a bizottsági jelentés), amelyből kiderül, hogy az utazóknak Unió-szerte jelentős mértékben előnyére vált a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlése. Gyorsan és jelentős mértékben megnőtt a mobilszolgáltatások (szabályozott barangolásos hangátviteli, SMS- vagy adatátviteli szolgáltatások) használata az Unión belüli utazás során, ami igazolja az uniós barangolási szabályok hatását. A jelentés megállapítja ugyanakkor, hogy jóllehet a kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi barangolási piacokon is mutatkoznak jelei bizonyos versenydinamikának, az azok mögött meghúzódó alapvető versenyfeltételek nem változtak, és belátható időn belül várhatóan nem is fognak. Ezért a jelenlegi kis- és nagykereskedelmi szabályozásra továbbra is szükség van, és azt nem lehet megszüntetni. A bizottsági jelentés megállapította különösen, hogy nagykereskedelmi szinten a díjplafonok jelentős csökkenésének köszönhetően tovább csökkentek a nagykereskedelmi roamingdíjak, ami kedvezett a nettó kimenő forgalmat bonyolító szolgáltatóknak 59 . A Bizottság jelentése tudomásul vette az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) a nagykereskedelmi barangolási díjplafonok további csökkentésére vonatkozó ajánlását. Az e rendelethez kapcsolódó hatásvizsgálat során a Bizottság elvégezte a szükséges elemzést, és dokumentálta, hogy a nagykereskedelmi barangolási díjplafonok további csökkentésére van szükség, továbbá felmérte, hogy milyen mértékű csökkenéssel térülnének meg a látogatott szolgáltatók nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásával járó költségei. Ami a szolgáltatás minőségét illeti, a Bizottság jelentése emlékeztet az 531/2012/EU rendelet azon követelményére, hogy az EU-n belül a barangolást végző ügyfél számára ugyanazon áron ugyanazt a szolgáltatást kell nyújtani, amennyiben az ilyen szolgáltatás a látogatott hálózaton elérhető. A Bizottság jelentése tudomásul veszi a nagykereskedelmi barangolási forgalom adásvételére szolgáló teljesen új kereskedési módokat – például online kereskedési platformokat –, amelyek potenciálisan előmozdíthatják a versenyt a nagykereskedelmi barangolási piacon, és gördülékenyebbé tehetik a szolgáltatók közötti tárgyalást. Végül a jelentés megjegyzi, hogy a piac nem élt a barangolásos adatátviteli szolgáltatások elkülönített értékesítésének lehetőségével.

(4)Mivel az 531/2012/EU rendelet 2022. június 30-án hatályát veszti, e rendelet célja az előbbi rendelet átdolgozása, ezzel egyidejűleg pedig olyan új intézkedések bevezetése, amelyek növelik az átláthatóságot, többek között a hozzáadott értékű szolgáltatások barangolás során történő használatára vonatkozóan, és a barangolás alatt a belföldi díjszabás szerinti modell valódi élményét biztosítják a szolgáltatás minősége és a segélyhívó szolgáltatások elérhetősége terén. Az új rendelet 10 évre, 2032-ig szól, hogy biztosítsa a piac kiszámíthatóságát és minimalizálja a szabályozásból eredő terheket, miközben egy olyan mechanizmust vezet be, amely lehetővé teszi a nagykereskedelmi szintű beavatkozást, amennyiben a piaci fejlemények úgy kívánják.

🡻 531/2012/EU rendelet, (1) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

A Közösségen belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló, 2007. június 27-i 717/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 60 jelentősen módosult 61 . Mivel most további módosításokra kerül sor, a rendeletet az áttekinthetőség érdekében át kell dolgozni.

🡻 531/2012/EU rendelet, (2) preambulumbekezdés

E rendeletnek is azt a célt kell szolgálnia, amely a 2011–2015 közötti időszakra szóló, az i2010 magas szintű csoport által 2009 novemberében jóváhagyott bizottsági teljesítményértékelési keretben, valamint „Az európai digitális menetrend” című bizottsági közleményben szerepel, nevezetesen a belföldi és a barangolási díjak közötti különbség csökkentését. A barangolási szolgáltatások és a belföldi szolgáltatások egymástól elkülönített értékesítésének célja a verseny növelése, és ezáltal a díjak csökkentése, valamint egy olyan belső barangolásszolgáltatási piac megteremtése az Unióban, ahol nincs jelentős különbség a belföldi és a barangolási díjak között. Az Unión belüli barangolási szolgáltatások lendületet adhatnak a távközlési belső piac Unión belüli létrehozásának.

🡻 531/2012/EU rendelet, (4) preambulumbekezdés

A nyilvános mobilhírközlő hálózatot hanghívások bonyolítására, rövid szöveges üzenetek (SMS-ek) küldésére és fogadására, valamint adatforgalom bonyolítására igénybe vevők (például tanulók, üzletemberek és turisták) által fizetendő magas díjak gátolják a mobilkészülékek használatát az Unión belüli, határon átnyúló utazások során; ezeket a díjakat a fogyasztók, a nemzeti szabályozó hatóságok és az uniós intézmények is aggasztónak találják, és azok a belső piacnak is számottevő akadályát képezik. A túlzott mértékű kiskereskedelmi árak oka az, hogy a külföldi hálózat üzemeltetője magas nagykereskedelmi árakat szab, és hogy gyakran az ügyfél saját hálózatának üzemeltetője is magas fogyasztói felárat kér. A nagykereskedelmi ár csökkenése pedig a verseny hiánya miatt többnyire nem jelenik meg kiskereskedelmi szinten. Bár az utóbbi időkben egyes szolgáltatók kedvezőbb feltételeket és némileg alacsonyabb árakat kínáló tarifacsomagokat vezettek be ügyfeleik számára, bizonyítható, hogy a költségek és az árak közötti kapcsolat továbbra is messze van attól, amilyen versenykörülmények között lenne.

🡻 531/2012/EU rendelet, (5) preambulumbekezdés

A magas barangolási díjak akadályt jelentenek az Unió tudásalapú gazdaság létrehozására irányuló erőfeszítései, és egy 500 millió fogyasztót magában foglaló belső piac megvalósítása szempontjából. A mobil adatforgalmazást elősegíti, ha megfelelő rádiófrekvencia-spektrum áll rendelkezésre ahhoz, hogy a fogyasztók és a vállalkozások Unió-szerte igénybe vehessék a hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatásokat. Annak előírásával, hogy kellő nagyságrendű és megfelelő tartományú rádióspektrum álljon időben rendelkezésre az uniós szakpolitikai célkitűzések támogatása és a vezeték nélküli adatforgalom iránti fokozódó kereslet legmegfelelőbb kielégítése érdekében, a 243/2012/EU határozattal 62 létrehozott többéves rádióspektrum-politikai program olyan fejlesztés előtt nyitja meg az utat, amely lehetővé teszi az Unió számára, hogy globális szinten vezető helyet foglaljon el a széles sávú sebesség, a mobilitás, a lefedettség és a kapacitás tekintetében, elősegítve új üzleti modellek és technológiák megjelenését, és csökkentve a barangolás nagykereskedelmi szintű strukturális problémáit.

🡻 531/2012/EU rendelet, (7) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

Az „Időközi jelentés az Európai Unión belüli barangolási szolgáltatások fejlődéséről” című közleményben a Bizottság rámutatott arra, hogy a technológiai fejlődés és/vagy a barangolási szolgáltatás alternatívái, például az internetes hangtovábbítás (VoIP) vagy a Wi-Fi versenyképesebbé tehetik az Unió belső barangolásszolgáltatási piacát. Miközben belföldi szinten egyre inkább használják ezeket az alternatívákat, különösen a VoIP-szolgáltatásokat, a barangolás tekintetében nem történt jelentős változás használatukban.

🡻 531/2012/EU rendelet, (8) preambulumbekezdés

A mobil-adatforgalom gyors fejlődése és a barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli barangolási szolgáltatásokat külföldön igénybe vevő ügyfelek egyre növekvő száma miatt fokozni kell a versenykényszert, és új üzleti modelleket és technológiákat kell kifejleszteni. A barangolási díjak szabályozását úgy kell kialakítani, hogy az ne fogja vissza az alacsonyabb árakhoz vezető versenyt.

🡻 531/2012/EU rendelet, (9) preambulumbekezdés

Az egyének mobilitásán és digitális adatokon alapuló európai szociális, oktatási, kulturális és vállalkozási térség létrehozása várhatóan megkönnyíti az emberek közötti kapcsolattartást, hogy megvalósuljon a valódi „Európa a polgárokért”.

🡻 531/2012/EU rendelet, (14) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

(5)Ezenkívül Aa nemzeti szabályozó hatóságok, amelyek az ország területén állandó lakóhellyel rendelkező mobiltelefon-használók érdekeit hivatottak megvédeni és érvényesíteni, nem képesek ellenőrizni a látogatott hálózatnak egy másik tagállamban található üzemeltetőjét, amely nemzetközi barangolási szolgáltatást nyújt a szóban forgó ügyfeleknek. Ez az akadály azon fogyasztóvédelmi intézkedések érvényesülését is korlátozhatja, amelyeket a tagállamok az uniós hatáskörhöz képest megmaradó jogalkotói hatáskörükben hoztak meg.

🡻 (EU) 2015/2120 rendelet, (20) preambulumbekezdés

(6)Az Unióban továbbra is széttagolt a mobilhírközlési piac, és nincs olyan mobilhálózat, amely valamennyi tagállamot lefedné. Ennek következtében a barangolásszolgáltatóknak ahhoz, hogy belföldi ügyfeleiknek az Unión belüli utazásaik során mobil hírközlési szolgáltatásokat nyújthassanak, nagykereskedelmi barangolási szolgáltatásokat kell vásárolniuk a látogatott tagállamban ilyen szolgáltatásokat kínáló szolgáltatóktól vagy nagykereskedelmi barangolási szolgáltatásokat kell cserélniük az említett szolgáltatókkal.

🡻 531/2012/EU rendelet, (3) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

(7)Addig nem jelenthető ki, hogy létezik távközlési belső piac, amíg jelentős különbségek vannak a belföldi és a barangolási díjak között. Ezért a végső célnak  meg kell szüntetni a belföldi és a barangolási díjak közötti különbséget, ezáltal megteremtve megszüntetésének, ekként pedig a mobilhírközlési szolgáltatások belső piacáta megteremtésének kell lennie.

🡻 531/2012/EU rendelet, (20) preambulumbekezdés

(8)Közös, összehangolt megközelítést kell alkalmazni annak biztosítása érdekében, hogy a földfelszíni nyilvános mobilhírközlő hálózatot használók az Unión belüli utazásaik során ne fizessenek túlzott árat az Unión belüli barangolási szolgáltatások igénybevételéért, ezáltal a barangolási szolgáltatások tekintetében fokozódjék a barangolásszolgáltatók közötti verseny, és ennek folytán a fogyasztók magas szintű védelmet élvezzenek, valamint megmaradjon az innovációra való ösztönzés és a fogyasztói választás lehetősége is. Az érintett szolgáltatások határokon átnyúló természetére tekintettel ilyen közös megközelítésre van szükség ahhoz, hogy a barangolásszolgáltatók objektív kritériumokon alapuló, egységes, koherens keretszabályozás alapján működhessenek.

🡻 531/2012/EU rendelet, (6) preambulumbekezdés

 új szöveg

(9)Az internetcsatlakozásra alkalmas mobilkészülékek erőteljes elterjedése miatt a barangolásos adatátvitel igen nagy gazdasági jelentőséggel bír. Ez mind a felhasználók, mind pedig az alkalmazásokat és tartalmakat szolgáltatók szempontjából döntő kritériumnak számít  releváns . E piac fejlődésének előmozdítása érdekében az adatforgalmi árak nem akadályozhatják a növekedést  , különös tekintettel arra, hogy várhatóan folyamatosan nőni fog az 5G hálózatok és szolgáltatások kiépítése .

🡻 531/2012/EU rendelet, (10) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

 új szöveg

(10)Az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 63  (hozzáférési irányelv), az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 64  (engedélyezési irányelv), az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 65  (keretirányelv), az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 66  (egyetemes szolgáltatási irányelv), valamint az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 67  (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (a továbbiakban együtt: az elektronikus hírközlés 2002. évi keretszabályozása) az elektronikus hírközlés uniós belső piacának létrehozására és a verseny ösztönzése révén a magas szintű fogyasztóvédelemre irányul  irányult . A fenti irányelveket az (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv 68 hatályon kívül helyezte. Az (EU) 2018/1972 irányelv célja, hogy ösztönözze a rendkívül nagy kapacitású hálózatokba irányuló beruházásokat és az ilyen hálózatok elterjedését az EU-ban, valamint új spektrumszabályokat határozzon meg a mobil összeköttetésre és az 5G-re vonatkozóan. Az (EU) 2018/1972 irányelv biztosítja továbbá, hogy valamennyi polgár megfizethető kommunikációs eszközökhöz férhessen hozzá, ideértve az internetet is. Növeli a fogyasztók védelmét és biztonságát, és megkönnyíti a szabályozói beavatkozást.

🡻 531/2012/EU rendelet, (19) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

(11)A kis- és a nagykereskedelmi barangolási piac olyan sajátosságokkal rendelkezik, amelyek az 2002. évi keretszabályozás  (EU) 2018/1972 irányelv értelmében rendelkezésre álló eljárásokon túlmenő, kivételes intézkedéseket tesznek indokolttá.

🡻 531/2012/EU rendelet, (24) preambulumbekezdés

A nemzeti szabályozó hatóságoknak elő kell mozdítaniuk a keretirányelv 8. cikke szerinti azon szakpolitikai célt, melynek értelmében lehetővé kell tenni a végfelhasználók számára, hogy információkhoz férjenek hozzá és információt terjesszenek, vagy saját választásuk szerinti alkalmazásokat futtassanak, és szolgáltatásokat vegyenek igénybe.

🡻 531/2012/EU rendelet, (18) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

(12)E rendeletnek ezért lehetővé kell tennie az  (EU) 2018/1972 irányelv  elektronikus hírközlés 2002. évi keretszabályozása, különösen a keretirányelv alapján alkalmazandó szabályoktól – nevezetesen, hogy jelentős piaci erő hiányában a kínált szolgáltatások ára kereskedelmi megállapodás révén legyen megállapítható – való eltérést, és ezáltal lehetővé téve olyan kiegészítő szabályozási kötelezettségek előírását tegye lehetővé, amelyek megfelelnek az Unión belüli barangolási szolgáltatások sajátos jellemzőinek.

🡻 531/2012/EU rendelet, (51) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

 új szöveg

(13) Annak érdekében, hogy a fogyasztókat megvédjük a szabályozott barangolási szolgáltatások (szabályozott hangátviteli, SMS- vagy barangolásos adatátviteli szolgáltatások) kiskereskedelmi árának az eurótól eltérő pénznemek referencia-árfolyamának ingadozása miatt bekövetkező emelkedésétől, azon tagállamoknak, amelyek pénzneme nem az euró, a maximálisan kivethető többletdíjak saját pénznemükben való megállapítása céljából több, különböző időpontban közzétett referencia-árfolyam átlagát kell alkalmazniuk. Amennyiben a maximális díjakat nem euróban fejezik ki, az alkalmazandó értékeket a releváns pénznemben kell meghatározni kezdeti díjkorlátokat és a díjkorlátok felülvizsgált értékeit az Európai Unió Hivatalos Lapjában több, különböző időpontokban az e rendeletben meghatározott napon közzétett referencia-árfolyam átlagának alkalmazásával, a megfelelő pénznemben kell meghatározni. Amennyiben az adott napon nem történik közzététel, az alkalmazandó referencia-árfolyamok az Európai Unió Hivatalos Lapjában az e napot követően első alkalommal közzétett referencia-árfolyamok. Az eurótól eltérő pénznemben kifejezett értékek meghatározásának az EU-n belüli kommunikációra alkalmazott, az (EU) 2015/2120 rendelet szerinti szabállyal való összehangolása érdekében az eurótól eltérő pénznemben fizetendő maximális díjakat az Európai Központi Bank által a releváns naptári év január 15-én, február 15-én és március 15-én az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett referencia átváltási árfolyamok átlagának alkalmazásával kell meghatározni. Az ily módon 2022-re kiszámított maximális díjakat e rendelet hatálybalépésétől 2023. május 15-ig kell alkalmazni. Annak érdekében, hogy a fogyasztókat megvédjük a szabályozott barangolási szolgáltatások (szabályozott hangátviteli, SMS- vagy barangolásos adatátviteli szolgáltatás) kiskereskedelmi árának az eurótól eltérő pénznemek referencia-árfolyamának ingadozása miatt bekövetkező emelkedésétől, azon tagállamoknak, amelyek pénzneme nem az euro, a maximális kiskereskedelmi díjaknak a saját pénznemükben való megállapítása céljából több, különböző időpontban közzétett referencia-árfolyam átlagát kell alkalmazniuk

🡻 531/2012/EU rendelet, (25) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

 új szöveg

(14)A barangolási szolgáltatások hatékonyabb, integrált és versenyalapú piacának kialakulását nem akadályozhatják olyan tényezők, amelyek gátolják a vállalkozásokat abban, hogy érdemben tárgyalásokat folytassanak a barangolási szolgáltatások nyújtásához szükséges nagykereskedelmi hozzáférésről. Fel kell számolni a nagykereskedelmi barangolási szolgáltatásokhoz való hozzáférés előtt álló akadályokat, amelyek a tárgyalási pozíciók különbözőségéből, valamint abból a körülményből fakadnak, hogy a vállalkozások különböző mértékben rendelkeznek infrastruktúrával. E célból a nagykereskedelmi barangolási hozzáférési megállapodásoknak tiszteletben kell tartaniuk a technológiasemlegesség elvét, egyenlő és tisztességes hozzáférési lehetőséget kell biztosítaniuk valamennyi üzemeltető számára a rendelkezésre álló összes hálózathoz és technológiához, valamint jóhiszemű tárgyalások eredményeként kell létrejönniük, lehetővé téve a barangolásszolgáltató számára, hogy a belföldön kínált szolgáltatásokkal egyenértékű kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokat kínáljon.  A virtuális mobilhálózat-üzemeltetők és a mobil hírközlési szolgáltatások viszonteladói, amelyek nem rendelkeznek saját hálózati infrastruktúrával, a barangolási szolgáltatásokat jellemzően a fogadó mobilhálózat ugyanazon tagállamban található üzemeltetőivel kötött nagykereskedelmi barangolási megállapodások alapján nyújtják. Előfordulhat azonban, hogy a kereskedelmi tárgyalások eredményeként a virtuális mobilhálózat-üzemeltetők és a viszonteladók számára nem marad elegendő árrés ahhoz, hogy alacsonyabb árakkal ösztönözzék a versenyt. Az említett akadályok felszámolása, továbbá a virtuális mobilhálózat-üzemeltetők/viszonteladók és a mobilhálózat-üzemeltetők tárgyalási pozícióinak kiegyensúlyozása – a hozzáférésre irányuló kötelezettség és a nagykereskedelmi árkorlátok alkalmazása révén – előreláthatóan megkönnyíti majd az alternatív, innovatív és az Unión belüli barangolási szolgáltatások és ügyfélajánlatok megjelenését. Az 2002-es elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keret – különösen a keretirányelv és a hozzáférési irányelv –  (EU) 2018/1972 irányelv  szabályai nem  rendelkeznek e problémának   teszik lehetővé e problémának a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókra vonatkozó kötelezettségek előírásán keresztül történő kezelését  megoldásáról  .

🡻 531/2012/EU rendelet, (26) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

 új szöveg

(15)Ezért olyan szabályokat kell bevezetni, amelyek megállapítják kötelezettséget  kell megállapítani  arra vonatkozóan, hogy a nyilvános mobilhírközlő hálózatokhoz barangolási szolgáltatások nyújtása céljából eleget kell tenni a nyilvános mobilhírközlő hálózatokhoz barangolási szolgáltatások nyújtási céljából való nagykereskedelmi hozzáférés iránti észszerű megkereséseknek igények kielégítésének kötelezettségét. Az ilyen hozzáférésnek összhangban kell lennie a hozzáférést kérő szolgáltató igényeivel. A modern technológiát igénylő szolgáltatások és a kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások végfelhasználói számára lehetővé kell tenni, hogy a barangolás során ugyanolyan minőségű szolgáltatást élvezzenek, mint belföldön. A nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre vonatkozó kötelezettségnek ezért biztosítania kell, hogy a hozzáférést kérők a belföldön kínált kiskereskedelmi szolgáltatásokkal teljesen megegyező szolgáltatásokat kínálhassanak, kivéve, ha a hozzáférési kéréssel megkeresett mobilhálózat-üzemeltetők bizonyítani tudják, hogy ez műszakilag nem megvalósítható.  A hozzáférés megtagadására csak olyan objektív kritériumok alapján kerülhet sor, mint például a műszaki megvalósíthatóság vagy a hálózat egysége fenntartásának szükségessége. A hozzáférés megtagadása esetén a sértett fél számára lehetővé kell tenni, hogy az e rendeletben meghatározott eljárással összhangban vitarendezésre irányuló kérelmet nyújtson be. Az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében a barangolási szolgáltatások nyújtásához szükséges nagykereskedelmi hozzáférést az e rendeletben a nagykereskedelmi hozzáférésre vonatkozóan előírt szabályozási kötelezettségekkel összhangban, az ilyen típusú hozzáférés biztosításával összefüggő különböző költségelemek figyelembevételével kell megadni. Ha a barangolási szolgáltatásokhoz szükséges nagykereskedelmi hozzáférés területén következetes szabályozói fellépés érvényesül, az elősegítheti a tagállamok közötti torzulások elkerülését. A BEREC-nek a Bizottsággal és az érdekelt felekkel együttműködésben iránymutatást kell nyújtania a barangolási szolgáltatásokhoz szükséges nagykereskedelmi hozzáférésre vonatkozóan.

🡻 531/2012/EU rendelet, (27) preambulumbekezdés

(16)A barangolási célú nagykereskedelmi hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettségnek magában kell foglalnia a közvetlen nagykereskedelmi barangolási szolgáltatásokat, valamint a barangolási szolgáltatások nagykereskedelmi alapon történő, harmadik fél általi viszonteladás céljából történő nyújtását is. A barangolási célú nagykereskedelmi hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettségnek ki kell terjednie a mobilhálózat-üzemeltetők azon kötelezettségére is, amely szerint a virtuális mobilhálózat-üzemeltetők és a viszonteladók számára lehetővé kell tenniük szabályozott nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások vásárlását olyan nagykereskedelmi aggregátor szolgáltatóktól, amelyek az Unió egész területén közös hozzáférési pontot és egységes platformot biztosítanak a barangolási megállapodások tekintetében. Annak szavatolására, hogy az üzemeltetők a barangolásszolgáltatók számára észszerű határidőn belül biztosítsák a hozzáférést a közvetlen nagykereskedelmi barangolási hozzáféréshez és a nagykereskedelmi viszonteladói barangolási hozzáféréshez szükséges valamennyi eszközhöz, referenciaajánlatot kell közzétenni, amely tartalmazza a közvetlen nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre és a nagykereskedelmi viszonteladói barangolási hozzáférésre vonatkozó általános feltételeket. A referenciaajánlat közzététele nem akadályozhatja meg, hogy a hozzáférést kérelmező és a hozzáférést nyújtó felek kereskedelmi tárgyalásokat folytassanak a végleges nagykereskedelmi megállapodásban szereplő árszintről, valamint a nagykereskedelmi hozzáférésre vonatkozó olyan kiegészítő szolgáltatásokról, amelyek túlmutatnak a közvetlen nagykereskedelmi barangolási hozzáféréshez és a nagykereskedelmi viszonteladói barangolási hozzáféréshez szükséges szolgáltatásokon.

🡻 531/2012/EU rendelet, (28) preambulumbekezdés

(17)A barangolási célú nagykereskedelmi hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettségnek minden olyan összetevőre ki kell terjednie, amely a barangolási szolgáltatások nyújtásához szükséges, így a hálózati elemekre és a kapcsolódó létesítményekre; a megfelelő szoftverrendszerekre – köztük a működést támogató rendszerekre; az előrendelési, a beszerzési és a rendelési célú, a karbantartási és a javítási igényekre vonatkozó, valamint a számlázási célú informatikai rendszerekre és adatbázisokra; a számfordításra vagy azzal egyenértékű funkcióval rendelkező rendszerekre; a mobilhálózatokra, valamint a virtuális hálózati szolgáltatásokra.

🡻 531/2012/EU rendelet, (29) preambulumbekezdés

(18)Ha nagykereskedelmi viszonteladói barangolási hozzáférést kérelmezők a kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközökön vagy szolgáltatásokon túlmutató eszközökhöz vagy szolgáltatásokhoz igényelnek hozzáférést, a mobilhálózat-üzemeltetők tisztességes és észszerű díjakat számíthatnak fel ezen eszközök vagy szolgáltatások tekintetében. A kiegészítő eszközök vagy szolgáltatások többek között értéknövelt szolgáltatások, kiegészítő szoftverek és informatikai rendszerek, illetve számlázási rendszerek lehetnek.

 új szöveg

(19)Az (EU) 2018/1972 irányelv 109. cikkével összhangban, minden végfelhasználó számára biztosítani kell, hogy segélyhívási célú kommunikációval az illetékes segélyszolgálati állomáson keresztül díjmentesen hozzá tudjon férni a segélyhívó szolgálatokhoz. A tagállamoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy a fogyatékossággal élő végfelhasználók a segélyhívási célú kommunikáción keresztül hozzáférhessenek a segélyhívó szolgáltatásokhoz, és hozzáférésük a többi végfelhasználóéval egyenértékű legyen. A tagállamok feladata meghatározni, hogy a segélyhívási célú kommunikáció mely típusai azok, amelyek a barangolást végző ügyfelek segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosítása érdekében műszakilag kivitelezhetők. Annak biztosítása érdekében, hogy a barangolást végző ügyfelek az (EU) 2018/1972 irányelv 109. cikkében meghatározott feltételek szerint segélyhívó szolgáltatásokhoz férhessenek hozzá, a látogatott hálózatok üzemeltetőinek a nagykereskedelmi barangolási megállapodás keretében tájékoztatniuk kell a barangolásszolgáltatót arról, hogy a látogatott tagállamban a nemzeti intézkedések milyen típusú segélyhívási célú kommunikációt írnak elő. Emellett a nagykereskedelmi barangolási megállapodásoknak műszaki paraméterekkel kapcsolatos információkat kell tartalmazniuk a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása céljából, a fogyatékossággal élő barangolást végző ügyfelek számára is, valamint annak biztosítására, hogy a hívó helyére vonatkozó információk a látogatott tagállamban az illetékes segélyszolgálati állomás számára továbbíthatóak legyenek. Ezeknek az információknak lehetővé kell tenniük, hogy a barangolásszolgáltató azonosítsa a segélyhívást és a hívó helyére vonatkozó információk továbbítását, és mindezeket díjmentesen biztosítsa.

🡻 (EU) 2017/920 rendelet, (12) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

(20)Pontosítani kell, hogy milyen  Bizonyos feltételeket lehet szerepeltetni a referenciaajánlatban annak érdekében, hogy a mobilhálózat-üzemeltetők megakadályozhassák a tartós barangolást, illetve a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű használatát. A látogatott hálózat üzemeltetője számára lehetővé kell tenni különösen azt, hogy amennyiben megalapozottan úgy véli, hogy a barangolásszolgáltató ügyfeleinek jelentős része végez tartós barangolást, illetve használja nem rendeltetésszerűen vagy visszaélésszerűen a nagykereskedelmi barangolási hozzáférést, összesített formában és az uniós és nemzeti adatvédelmi követelményeknek való teljes megfelelés mellett olyan információkat kérjen a barangolásszolgáltatótól, amelyek alapján megállapítható, hogy a barangolásszolgáltató ügyfeleinek jelentős része tartósan barangol-e, illetve nem rendeltetésszerűen vagy visszaélésszerűen használja-e a nagykereskedelmi barangolási hozzáférést, így például kérhesse az azon ügyfelek arányára vonatkozó információt, akik belföldi fogyasztása jelentéktelen a barangolási fogyasztásukhoz képest. Ezenfelül helyénvaló, hogy a nagykereskedelmi barangolási megállapodások megszüntetésére a tartós barangolás, illetve a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű használatának megelőzése céljából csak akkor kerülhessen sor, ha kevésbé szigorú intézkedésekkel nem sikerült a helyzetet kezelni. Az említett megszüntetést a látogatott hálózat üzemeltetője nemzeti szabályozó hatóságának előzetesen engedélyeznie kell, maximálisan figyelembe véve az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) véleményét, amennyiben azzal konzultációra került sor. Kevésbé szigorú intézkedés lehet magasabb – de az e rendelet által előírt maximális nagykereskedelmi díjakat meg nem haladó – nagykereskedelmi díjak felszámítása a megállapodásban meghatározott összesített mennyiséget túllépő mennyiség után. E magasabb nagykereskedelmi díjakat előzetesen kell meghatározni, illetve azon időponttól kezdve, amikor a látogatott hálózat üzemeltetője megállapította és a hazai hálózat üzemeltetőjét arról tájékoztatta, hogy a barangolásszolgáltató ügyfeleinek jelentős hányada objektív kritériumok alapján tartós barangolást végez, illetve a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű használata történik. Kevésbé szigorú intézkedés lehet továbbá, hogy a hazai hálózat üzemeltetője kötelezettséget vállal arra, hogy az  e  531/2012/EU rendelet 6d. 8. cikke alapján elfogadott részletes szabályokkal összhangban elfogadja vagy felülvizsgálja a fogyasztóira alkalmazandó, a méltányos használatra vonatkozó feltételeket („fair use policy”), illetve a látogatott hálózat üzemeltetője számára biztosítva van annak lehetősége, hogy a nagykereskedelmi barangolási megállapodás felülvizsgálatát kérelmezze. Az átláthatóság érdekében a nemzeti szabályozó hatóságnak az üzleti titoktartási kötelezettség függvényében nyilvánosságra kell hoznia a nagykereskedelmi barangolási megállapodások megszüntetésére vonatkozó engedély iránti kérelmekre vonatkozó információt.

🡻 (EU) 2017/920 rendelet, (11) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

 új szöveg

(21)A barangolási szolgáltatások hatékonyabb, integrált és verseny által dominált piacainak kifejlődésére  kialakítására oly módon kell lehetőséget adni, hogy az üzemeltetők a kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtása céljából zajló nagykereskedelmi barangolási hozzáférési tárgyalások során olyan innovatív nagykereskedelmi árképzési struktúrákban is megállapodhassanak, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a ténylegesen igénybe vett mennyiségekhez, mint például az átalánydíj, az előzetes kötelezettségvállalás és a kapacitásalapú szerződések, illetve az év során változó keresleti szintet tükröző árképzési struktúrák.  Az (EU) 2018/1972 irányelv (249) preambulumbekezdésében említett, gépek közötti szolgáltatások nincsenek kizárva e rendelet, valamint a nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre vonatkozó kötelezettségek hatálya alól. A tartós barangolásra vonatkozó megállapodások ugyanakkor kereskedelmi tárgyalások tárgyát képezik, és azokról két barangolási partner megállapodást köthet a nagykereskedelmi barangolási szerződésben. A gépek közötti szolgáltatások hatékonyabb és versenyképesebb piacainak kialakítása érdekében az üzemeltetők várhatóan egyre nagyobb mértékben válaszolják meg és fogadják el észszerű feltételek mellett az összes észszerű barangolási megállapodásra irányuló megkeresést, kimondottan lehetővé téve a gépek közötti tartós barangolást. Lehetővé kell tenni számukra, hogy nagykereskedelmi barangolási szolgáltatásokat lehetővé tévő rugalmas barangolási megállapodásokat kössenek, valamint olyan díjszabási rendszereket alkalmazzanak, amelyek nem a felhasznált adatok mennyiségén, hanem alternatív rendszereken – például a havonta kapcsolódó gépek számán – alapulnak. A fentiekkel összefüggésben, határon átnyúló vita esetén az érintett felek számára lehetővé kell tenni az (EU) 2018/1972 irányelv 27. cikkében meghatározott vitarendezési eljárás igénybevételét.  A tárgyalási partnereknek ezért lehetőséget kell adni arra, hogy közös megállapodással a nagykereskedelmi barangolási megállapodások idejére eltérjenek a maximális szabályozott nagykereskedelmi barangolási díjaktól. Ez kizárná annak lehetőségét, hogy bármely fél később az  e  531/2012/EU rendeletben foglalt mennyiségalapú maximális nagykereskedelmi díjak alkalmazását kérje a tényleges forgalomra. Ez az alternatíva nem sértheti a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban os az említett rendeletben rögzített kötelezettségeket. Továbbá, a Bizottság jelentése tudomásul veszi a nagykereskedelmi barangolási forgalom adásvételére szolgáló teljesen új kereskedési módokat – például online kereskedési platformokat –, amelyek potenciálisan megkönnyítik a szolgáltatók közötti tárgyalási folyamatot. Hasonló eszközök használata hozzájárulhat a nagykereskedelmi barangolási piacon végbemenő verseny fokozásához, és tovább csökkentheti a ténylegesen kivetett nagykereskedelmi díjakat.

 új szöveg

(22)Az 531/2012/EU rendelet előírja, hogy a szolgáltatók nem akadályozhatják meg a végfelhasználókat abban, hogy a látogatott hálózaton belül alternatív barangolásszolgáltató által nyújtott szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokat vegyenek igénybe. Ez a strukturális intézkedés azonban, amelyet a barangolásos adatátviteli szolgáltatások külön értékesítésére vonatkozó kötelezettség útján vezettek be, a belföldi díjas barangolásra vonatkozó szabályok bevezetésének köszönhetően hatástalanná vált. Ezenkívül a tényleges piaci elterjedés hiánya miatt ez a kötelezettség már nem tűnik relevánsnak. Ezért a továbbiakban nem kell alkalmazni azokat a rendelkezéseket, amelyek arra kötelezik az üzemeltetőket, hogy kiskereskedelmi szinten külön értékesítsék a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokat.

🡻 531/2012/EU rendelet, (31) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

Az elmúlt években megugrott a mobil adatátviteli szolgáltatások iránti fogyasztói és üzleti kereslet. A magas barangolási díjak miatt azonban az Unióban határokon átnyúlóan tevékenykedő vállalkozások és fogyasztók számára e szolgáltatások használata erősen korlátozott. A piac éretlenségéből és a barangolásos adatátvitel iránti, gyorsan növekvő fogyasztói keresletből adódóan a szabályozott kiskereskedelmi díjak a javasolt maximális díjak körül tarthatják az árakat – amint azt a 717/2007/EK rendelettel kapcsolatos tapasztalatok is mutatják – ahelyett, hogy még jobban lenyomnák azokat, ami további strukturális intézkedések szükségességét támasztja alá.

🡻 531/2012/EU rendelet, (32) preambulumbekezdés

Az ügyfeleknek könnyen, a műszaki megoldástól függően a lehető legrövidebb időn belül, különdíj felszámolása nélkül és díjmentesen kell tudniuk váltani egy alternatív barangolásszolgáltatóra vagy az alternatív barangolásszolgáltatók között. E lehetőségről az ügyfeleket egyértelmű, érthető és könnyen hozzáférhető módon kell tájékoztatni.

🡻 531/2012/EU rendelet, (33) preambulumbekezdés

A fogyasztóknak jogot kell biztosítani arra, hogy a barangolási szolgáltatásokat belföldi mobilcsomagjuktól függetlenül, fogyasztóbarát módon vásárolják meg. Jelenleg többféle módja létezik a barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítése műszaki megvalósításának, nevezetesen: kettős nemzetközi mobil-előfizetői azonosító (IMSI) (két külön IMSI ugyanazon a SIM-kártyán); egyedüli IMSI (egyetlen IMSI megosztása a belföldi szolgáltató és a barangolási szolgáltató között); a kettős vagy egyedüli IMSI kombinációi egy olyan technikai megoldással, amely nem akadályozza meg az ügyfelet abban, hogy a belföldi hálózat üzemeltetője és a látogatott hálózat üzemeltetője közötti megállapodás alapján szabályozott, barangolásos adatátviteli szolgáltatást vegyen igénybe közvetlenül a látogatott hálózaton.

🡻 531/2012/EU rendelet, (34) preambulumbekezdés

A barangolásos adatátvitellel kapcsolatos magas díjak elriasztják az ügyfeleket attól, hogy Unión belüli utazásaik során mobil adatátviteli szolgáltatásokat vegyenek igénybe. Tekintettel a barangolásos adatátviteli szolgáltatások iránti növekvő keresletre és annak fokozódó jelentőségére, az ügyfeleket nem szabad meggátolni abban, hogy a meglévő barangolásos szerződésektől vagy a belföldi szolgáltatóval kötött megállapodásoktól függetlenül és többletdíjak megfizetése nélkül – ideiglenes vagy állandó jelleggel – a látogatott hálózatokon közvetlenül nyújtott alternatív barangolásos adatátviteli szolgáltatásokat vegyenek igénybe. Ha látogatott hálózatokon barangolásos adatátviteli szolgáltatások közvetlen nyújtását igénylik, a belföldi szolgáltatóknak és a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak együtt kell működniük egymással annak érdekében, hogy az ügyfelek ténylegesen igénybe tudják venni ezeket a szolgáltatásokat, valamint, hogy biztosítva legyen az egyéb barangolásszolgáltatások folyamatossága is.

🡻 531/2012/EU rendelet, (35) preambulumbekezdés

E rendeletnek nem célja konkrét műszaki megoldások meghatározása a barangolási szolgáltatások elkülönített értékelésére vonatkozóan, hanem inkább a leghatékonyabb és legeredményesebb megoldás bevezetését kell előkészítenie, ideértve egy kombinált megoldást is, amelyet a BEREC-től érkező információk alapján a Bizottság dolgozna ki –, meg kell viszont állapítania az azokra a műszaki jellemzőkre vonatkozó kritériumokat, amelyeket a barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítését szolgáló bármely műszaki megoldásnak teljesítenie kell. Ezeknek a kritériumoknak magukban kell foglalniuk többek között a megoldásnak az Unió szintjén koordinált és összehangolt módon történő bevezetését, valamint biztosítaniuk kell azt, hogy a fogyasztók – hívószámuk megtartása mellett – gyorsan és könnyen másik szolgáltatótól vehessék igénybe a barangolási szolgáltatásokat. Emellett az Unión kívüli barangolást, illetve a harmadik országbeli ügyfeleknek az Unió területén való barangolását sem szabad akadályozni.

🡻 531/2012/EU rendelet, (36) preambulumbekezdés

Fokozni kell a mobilhálózatok üzemeltetői közötti együttműködést és koordinációt annak érdekében, hogy létrejöjjön az elkülönített barangolási szolgáltatások koordinált és számottevő műszaki fejlődésének háttere, ugyanakkor nem szabad meggátolni a látogatott hálózatokon közvetlenül nyújtott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Ezért ki kell dolgozni a változó körülményekhez és a műszaki fejlődéshez való gyors igazodást lehetővé tevő alapelveket és módszertanokat. A BEREC-nek – az érdekelt felekkel együttműködésben – segítenie kell a Bizottságot a barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítését lehetővé tévő olyan eszközrendszer műszaki elemeinek kialakításában, amely nem gátolja a látogatott hálózatokon közvetlenül nyújtott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A Bizottságnak szükség esetén meg kell bíznia a megfelelő európai szabványügyi testületet a vonatkozó szabványoknak a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítésének harmonizált bevezetéséhez szükséges módosításával.

🡻 531/2012/EU rendelet, (37) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

Ezen rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a belföldi szolgáltatók tájékoztatási kötelezettségeire, valamint a barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítésére vonatkozó részletes szabályok tekintetében. E hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 69 megfelelően kell gyakorolni.

🡻 531/2012/EU rendelet, (38) preambulumbekezdés

Lehetővé kell tenni, hogy a BEREC – figyelembe véve e rendelet rendelkezéseit és a Bizottság végrehajtási jogi aktusait – saját kezdeményezésére konkrét technikai iránymutatást nyújthasson a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítését, illetve az e rendelet hatálya alá tartozó egyéb kérdéseket illetően.

🡻 531/2012/EU rendelet, (39) preambulumbekezdés

A szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítése csak akkor fejtheti ki teljes hatását, ha ez az értékesítés egységes keretbe illeszkedik a barangolási szolgáltatások nyújtásához szükséges nagykereskedelmi hozzáférésre vonatkozó kötelezettséggel, ami elősegíti az új és a meglévő piaci szereplők, köztük a határokon átívelő barangolási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások belépését a piacra. Azzal, hogy következetes szabályozást biztosít, ez a megoldás megelőzi a tagállamok közötti torzulásokat, és ezáltal hozzájárul a belső piac kialakulásához. A szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítése azonban azzal jár, hogy a szolgáltatóknak a műszaki szintű alkalmazkodáshoz ésszerű időre van szükségük, így a strukturális intézkedések eredményeként a valódi belső piac és a kellő mértékű verseny kialakulására csak egy bizonyos idő elteltével lehet számítani. Ezért annak érdekében, hogy a strukturális intézkedések bevezetéséhez szükséges átmeneti időszakban a már meglévő fogyasztói előnyök megmaradjanak, átmeneti jelleggel kellő szinten fenn kell tartani a barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások maximális nagykereskedelmi díjaira vonatkozó korlátokat és az ugyanezen szolgáltatásokra kiskereskedelmi szinten alkalmazandó biztonsági árkorlátokat.

🡻 2015/2120/EU rendelet, (32) preambulumbekezdés

 új szöveg

(23)Ezen rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a maximális mobil hívásvégződtetési díjak súlyozott átlagának meghatározása és azon részletes szabályok tekintetében, amelyek a méltányos használatra vonatkozó feltételek alkalmazására, a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlésének  a kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások belföldi árakon történő nyújtásának  fenntarthatóságát értékelni hivatott módszerreértékelési módszertanára, és az említett értékelés céljából a barangolásszolgáltató által benyújtandó kérelemre vonatkoznakó részletes szabályok megállapítása tekintetében. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 70 megfelelően kell gyakorolni.

 új szöveg

(24)Az említett végrehajtási intézkedések elfogadásáig az (EU) 2016/2286 bizottsági végrehajtási rendeletet 71 továbbra is alkalmazni kell.

🡻 531/2012/EU rendelet, (40) preambulumbekezdés

(25)Ami az átmeneti árszabályozás fenntartását illeti, aA barangolást végző ügyfelek érdekeinek védelmében kis- és nagykereskedelmi szinten egyaránt szabályozási kötelezettségeket kell előírni, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy az Unión belüli barangolási szolgáltatások nagykereskedelmi árának csökkenése – kellő ösztönzés hiányában – nem feltétlenül eredményezi a barangolási szolgáltatások kiskereskedelmi árának csökkenését. Másfelől ha a kiskereskedelmi árak leszorítását célzó intézkedések nem járnak együtt a szóban forgó szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó nagykereskedelmi költségek szintjére irányuló fellépéssel, akkor sérülhet a barangolási szolgáltatások belső piacának rendes működése, és nem fog fokozódni a verseny.

🡻 (EU) 2017/920 rendelet, (4) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

(26)A kiskereskedelmi barangolási többletdíjaknak az (EU) 2015/2120 rendelettel általi  összhangban történő eltörlése, más néven a belföldi díjas barangolás (roam-like-at-home, RLAH) szükséges volt az Unió digitális egységes piacának létrehozásához és működésének megkönnyítéséhez szükséges. Az említett rendelet azonban önmagában nem volt elégséges a barangolási piac megfelelő működésének biztosítására hoz. Ezért e E rendeletnek hozzá kell járulnia a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlése által nem érintett belföldi piacok árképzési modelljeihez.

🡻 (EU) 2015/2120 rendelet, (26) preambulumbekezdés

(27)Az alkalmazandó belföldi kiskereskedelmi árnak a belföldi kiskereskedelmi egységdíjjal megegyezőnek kell lennie. Mindazonáltal, azokban a helyzetekben, amikor a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatás alapjaként nem állnak rendelkezésre belföldi kiskereskedelmi árak (például korlátlan belföldi használatot biztosító díjcsomagok, különböző szolgáltatásokat tartalmazó csomagok vagy adatátvitelt nem tartalmazó belföldi díjszabás esetén), belföldi kiskereskedelmi árnak ugyanazt a díjszabási mechanizmust kell tekinteni, amely a fogyasztóra a fogyasztó tagállamában belföldi díjcsomagként vonatkozna.

 új szöveg

(28)A barangolást végző ügyfelek számára lehetővé kell tenni, hogy az Unión belüli barangolás során a lehető legnagyobb mértékben használhassák azokat a kiskereskedelmi szolgáltatásokat, amelyekre előfizetnek, és ugyanolyan szintű szolgáltatásminőséget élvezzenek, mint otthon. E célból a barangolásszolgáltatóknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokat ugyanolyan feltételek mellett nyújtsák, mintha az ilyen szolgáltatásokat az ügyfelek belföldön vennék igénybe. A barangolás során, amennyiben műszakilag megvalósítható, ugyanolyan minőségű szolgáltatást kell nyújtani az ügyfeleknek.

🡻 2015/2120/EU rendelet, (22) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

 új szöveg

(29)A barangolásszolgáltatók számára lehetővé kell tenni, hogy ugyanakkor a méltányos használatra vonatkozó feltételeket („fair use policy”) alkalmazzahatnak az alkalmazandó belföldi szolgáltatási árszínvonalon nyújtott szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások használatára. A méltányos használatra vonatkozó feltételek célja annak megakadályozása, hogy a barangolást végző ügyfelek a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokat visszaélésszerűen vagy nem rendeltetésszerűen – például a belföldi szolgáltatójuk tagállamától eltérő tagállam területén, időszakos utazásokon kívül – használják. Olyan körülmények által okozott vis maior esetén, mint például a pandémiák vagy természeti katasztrófák, amelyek akaratlanul meghosszabbítják a barangolást végző ügyfél másik tagállamban való ideiglenes tartózkodásának időtartamát, a barangolásszolgáltatóknak a barangolást végző ügyfél indokolt kérésére mérlegelniük kell az alkalmazandó méltányos használatra vonatkozó kedvezmény megfelelő időtartamra történő meghosszabbítását. A méltányos használatra vonatkozó feltételeknek lehetővé kell tenniük a barangolási szolgáltatást igénybe vevő ügyfél számára, hogy bizonyos mennyiségű, a díjcsomagjának megfelelő, belföldi kiskereskedelmi árszínvonalon nyújtott, szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatást vegyen igénybe.

🡻 (EU) 2015/2120 rendelet, (23) preambulumbekezdés

(30)Meghatározott és rendkívüli körülmények fennállása esetén, amennyiben valamely barangolásszolgáltatónak a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásából származó tényleges és várható bevételeiből nem térülnek meg az e szolgáltatások nyújtásának összes tényleges és várható költségei, úgy a szóban forgó barangolásszolgáltató kérelmezheti, hogy a belföldi díjszabási modell fenntarthatóságának biztosítása érdekében többletdíjat alkalmazhasson. A belföldi díjszabási modell fenntarthatóságának értékelését a barangolásszolgáltatóra jellemző releváns objektív tényezők alapján kell elvégezni, ideértve a szóban forgó tagállamban üzemelő barangolásszolgáltatók közötti objektív eltéréseket és a belföldi árak és bevételek szintjét. Ez lehet a helyzet például az átalánydíjas belföldi kiskereskedelmi szolgáltatói modellek esetében, amelyek jelentős negatív forgalmi egyenetlenségeket mutatnak, ahol a belföldi implicit egységár, csakúgy mint a szolgáltató összes bevétele, alacsony a barangolási költségek jelentette terhekhez képest, vagy ahol az implicit egységár alacsony, és a tényleges vagy várható barangolási szolgáltatások használata nagymértékű. Attól kezdve, hogy a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi barangolási piacok teljes mértékben igazodnak a belföldi szolgáltatásokéval megegyező árszínvonalú barangolás elterjedéséhez, és hogy a barangolás a kiskereskedelmi díjcsomagok rendes részévé válik, ilyen rendkívüli körülmények feltehetően nem fordulnak többet elő. Annak megakadályozása érdekében, hogy a barangolásszolgáltatók belföldi díjszabási modellje fenntarthatatlanná váljék az ilyen költségmegtérülési problémák miatt, és ezáltal érezhető hatású kockázatot jelentsen a belföldi árak alakulására nézve – úgynevezett „vízágy-hatás” –, az ilyen körülmények fennállása esetén a barangolásszolgáltatók a nemzeti szabályozó hatóságtól kapott engedély alapján kizárólag olyan mértékű többletdíjakat alkalmazhatnak a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokra, amely az ilyen szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi költség megtérüléséhez szükséges.

🡻 (EU) 2015/2120 rendelet, (24) preambulumbekezdés

(31)E célból a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtása érdekében felmerülő költségeket az érintett barangolásszolgáltatónak a bejövő barangolási forgalmat meghaladó kimenő barangolási forgalmára alkalmazott nagykereskedelmi barangolási díjakhoz, továbbá az együttes és közös költségekre képzett észszerű tartalékhoz képest kell megállapítani. A szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokból származó bevételeket a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások használatához mért belföldi árszínvonalú bevételekre történő hivatkozással kell megállapítani, akár egységár alapon, akár átalány hányadaként, úgy, hogy az tükrözze a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások ügyfelek általi használatának tényleges és várható arányát az Unión belül és a belföldi forgalomban. Figyelembe kell venni a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások használatát, valamint a barangolásszolgáltatók ügyfelei általi belföldi használatot, a verseny szintjét, a belföldi piacon érvényes árakat és bevételeket, valamint minden olyan észlelhető kockázatot, miszerint a belföldi kiskereskedelmi árakon történő barangolás érezhetően befolyásolná az ilyen árak alakulását.

 új szöveg

(32)Az 531/2012/EU rendelet előírja, hogy amennyiben egy barangolásszolgáltató többletdíjat számít fel a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásoknak a méltányos használatra vonatkozó feltételek szerinti korlátokat meghaladó használatáért, a belföldi kiskereskedelmi árnak és a szabályozott barangolásos hívások indításáért, a szabályozott barangolásos SMS-ek küldéséért és a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért felszámolt esetleges többletdíjnak az összege nem haladhatja meg a percenkénti 0,19 EUR, az SMS-enkénti 0,06 EUR, illetve a megabájtonkénti 0,20 EUR összeget. Mivel 2017. június 15-e óta hatékonyan működnek a belföldi díjas barangolásra vonatkozó szabályok, e rendelkezésre a továbbiakban nincs szükség.

🡻 2015/2120/EU rendelet, (28) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

 új szöveg

(33)A „hívó fél fizet” elvével összhangban a mobiltelefont használók nem fizetnek a belföldi hívások fogadásáért, hanem a hívás végződtetésének a költségét a hívott fél hálózatán belül a hívó fél kiskereskedelmi díja fedezi. A végződtetési díjak egymáshoz való közeledése a különböző tagállamokban lehetővé teszi ugyanezen elv megvalósítását a szabályozott kiskereskedelmi barangolásos hívásokra vonatkozóan.  Az (EU) 2018/1972 irányelv 75. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság a 2020. december 18-án elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén a mobilszolgáltatások tekintetében az Unió egészében egységes maximális hívás-végződtetési díjat határozott meg, hogy csökkentse a nagykereskedelmi hívásvégződtetéssel kapcsolatos versenyproblémák Unió-szerte való egységes kezelésével járó szabályozási terheket. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus hároméves fokozatos díjcsökkentést tartalmaz: a maximális mobil hívásvégződtetési díj 2021-ben 0,7 eurócent, 2022-ben 0,55 eurócent, 2023-ban 0,4 eurócent, és 2024-ben eléri az egész Unióban egységes maximális mobil hívásvégződtetési díjat, amely 0,2 eurócent. Mivel azonban ez még nem valósult meg, aAz e rendeletben foglalt olyan helyzetekben, amikor a barangolásszolgáltatónak lehetősége van arra, hogy többletdíjat alkalmazzon a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokra, a bejövő szabályozott barangolásos hívásokra alkalmazott többletdíj nem haladhatja meg az Unió-szerte érvényes maximális nagykereskedelmi mobil hívásvégződtetési díjszintek súlyozott átlagát  a Bizottság által az (EU) 2018/1972 irányelv 75. cikkében előírt felhatalmazáson alapuló jogi aktusban az adott évre vonatkozóan az Unió egészére meghatározott egységes maximális mobil hívásvégződtetési díjat. Amennyiben a Bizottság a későbbiekben megállapítja, hogy a továbbiakban nincs szükség uniós szintű hívásvégződtetési díj meghatározására, a szabályozott barangolásos hívások fogadására alkalmazott többletdíjak nem haladhatják meg az (EU) 2018/1972 irányelv 75. cikke alapján elfogadott legutóbbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott díjat . Ez átmeneti rendszernek tekintendő, amíg a Bizottság megoldást nem talál erre a lezáratlan kérdésre.

🡻 2015/2120/EU rendelet, (30) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

 új szöveg

(34)Ez a rendelet a 2002/21/EK irányelv 1. cikkének (5) bekezdése értelmében egyedi intézkedésnek minősül. Ennélfogva,  Aamennyiben az Unió-szerte nyújtott szabályozott barangolási szolgáltatások nyújtói megváltoztatják a barangolásos kiskereskedelmi díjszabásaikat és a kísérő barangolás-használati feltételeiket annak érdekében, hogy e rendelet előírásainak megfeleljenek, ezek a változtatások nem keletkeztethetnek jogosultságot a mobiltelefont használó ügyfeleknek arra, hogy az (EU) 2018/1972 irányelvet  elektronikus hírközlési hálózatokra és szolgáltatásokra vonatkozó érvényes keretszabályozást átültető nemzeti jogi rendelkezések alapján felmondják a szerződéseiket.

 új szöveg

(35)A bármilyen típusú szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatást tartalmazó szerződésben meg kell határozni a szóban forgó szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatás jellemzőit, ideértve a szolgáltatás minőségének várható szintjét is. A szolgáltatónak információkat kell rendelkezésre bocsátania azokról a releváns tényezőkről, amelyek befolyásolhatják a szolgáltatás minőségét, mint például bizonyos technológiák rendelkezésre állása, lefedettség vagy külső tényezők, például topográfia miatti eltérések.

(36)A barangolást végző ügyfeleknek és a hazai szolgáltatóknak időnként tudtukon kívül magas számlákat kell fizetniük az Unión belül a hozzáadott értéket képviselő szolgáltatásokhoz rendelt hívószámok és a hozzáadott értékű szolgáltatásokért felszámolt nagykereskedelmi árak átláthatatlansága miatt. A hozzáadott értékű szolgáltatásokhoz rendelt bizonyos hívószámokra, például az emelt díjas számokra, az ingyenes telefonszámokra vagy a megosztott költségű számokra irányuló kommunikációra nemzeti szinten különleges díjszabási feltételek vonatkoznak. Ez a rendelet nem alkalmazandó a díj azon részére, amelyet a hozzáadott értékű szolgáltatások nyújtásáért számítanak fel, csak az e szolgáltatásokhoz való kapcsolódásért fizetett díjakra. Mindazonáltal a belföldi díjas barangolásra vonatkozó szabályok miatt a végfelhasználók részéről felmerülhet az az elvárás, hogy az ilyen számokra irányuló hívásokért se kelljen többet fizetniük, mint belföldön kellene. A barangolás esetében azonban nem mindig ez a helyzet. A végfelhasználók magasabb költségekkel szembesülnek, még akkor is, ha olyan számokat hívnak, amelyek belföldi hívás esetén ingyenesek. Ez a barangolás során alááshatja az ügyfelek telefonhasználatba vetett bizalmát, és számlasokkot okozhat, ami negatívan hathat a belföldi díjas barangolással kapcsolatos tényleges tapasztalatokra. Kiskereskedelmi szinten ennek fő oka az, hogy a hozzáadott értékű szolgáltatásokhoz rendelt hívószámokra irányuló kommunikáció után felszámolt magasabb díjak nem eléggé átláthatóak. Ezért intézkedéseket kell bevezetni a hozzáadott értékű szolgáltatásokhoz rendelt hívószámokra vonatkozó kommunikációs feltételek átláthatóságának növelése érdekében. E célból a barangolást végző ügyfeleket szerződésükben tájékoztatni kell, valamint időben és díjmentesen értesíteni és figyelmeztetni kell arról, hogy barangolás során a hozzáadott értékű szolgáltatásokhoz rendelt hívószámokra irányuló kommunikáció további díjakat vonhat maga után.

🡻 (EU) 2017/920 rendelet, (9) preambulumbekezdés

(37)A nagykereskedelmi barangolási piacok működésének lehetővé kellene tennie, hogy az üzemeltetők fedezni tudják a szabályozott nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásának teljes költségét, beleértve az együttes és közös költségeket is. Ennek célja a látogatott hálózatokba való beruházás ösztönzőinek fenntartása és a látogatott piacokon zajló belföldi verseny azon torzulásának elkerülése, amit az üzemeltetők általi szabályozási arbitrázs okozhat, amikor az üzemeltetők a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés eszközével versenyeznek a hazai látogatott piacokon.

🡻 (EU) 2017/920 rendelet, (13) preambulumbekezdés

(38)A nagykereskedelemi díjak tekintetében az uniós szintű szabályozási kötelezettségeket fenn kell tartani, hiszen bármely olyan intézkedés, amely az egész Unióban lehetővé teszi az RLAH-t, de nem kezeli a nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos nagykereskedelmi költségek szintjének kérdését, torzíthatja a barangolási szolgáltatások belső piacát, és nem erősíti a versenyt. A nagykereskedelmi díjak megfelelő szintjének elő kell segítenie a fenntartható versenyt többek között az új belépők, a kis- és középvállalkozások és az induló vállalkozások számára.

🡻 (EU) 2017/920 rendelet, (14) preambulumbekezdés

(39)A maximális nagykereskedelmi díjaknak biztonsági szintként kell szolgálniuk, és biztosítaniuk kell, hogy az üzemeltetők fedezni tudják költségeiket, beleértve az együttes és közös költségeket is. Ezenkívül lehetővé kell tenniük az RLAH széles körű és fenntartható nyújtását, ugyanakkor teret kell hagyniuk az üzemeltetők közötti üzleti megállapodásoknak is.

🡻 (EU) 531/2012 rendelet, (52) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

(40)Egyes mobilhálózat-üzemeltetők azon gyakorlata, hogy a nagykereskedelmi barangolásos hívások szolgáltatását 60 másodpercig terjedő legkisebb díjazási időszakok alapján számlázzák, az egyéb nagykereskedelmi összekapcsolási díjakra általában alkalmazott másodpercalapú elszámolástól eltérően, az ilyen, illetve a más számlázási módszereket alkalmazó üzemeltetők közötti verseny torzulásához vezet, és aláássa az e rendeletbentel bevezetett  megállapított  maximális nagykereskedelmi díjak egységes alkalmazását. Ezenkívül olyan többletdíjat jelent, amely a nagykereskedelmi költségek növelése révén negatív hatással van a barangolásos hangátviteli szolgáltatások kiskereskedelmi díjszabására. A mobilhálózat-üzemeltetőket ezért kötelezni kell arra, hogy a szabályozott barangolásos hívásokat nagykereskedelmi szinten másodpercalapon számlázzák.

🡻 531/2012/EU rendelet, (64) preambulumbekezdés

(41)Annak érdekében, hogy a nagykereskedelmi barangolásos SMS-szolgáltatások maximális díjai közelebb legyenek a szolgáltatásnyújtás tényleges költségeit tükröző árszintekhez, és kiskereskedelmi szinten kialakulhasson a verseny, a szabályozott SMS-szolgáltatás maximális nagykereskedelmi díjait időben csökkenő összegben indokolt meghatározni.

🡻 531/2012/EU rendelet, (11) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

A 717/2007/EK rendelet nem elszigetelt intézkedés, hanem az Unión belüli barangolás vonatkozásában kiegészíti és támogatja az elektronikus hírközlés 2002. évi keretszabályozását. Ez a keretszabályozás nem biztosít megfelelő eszközöket a nemzeti szabályozó hatóságok számára ahhoz, hogy az Unión belüli barangolás árszabása tekintetében hatékony intézkedéseket hozhassanak, és így nem biztosítja a barangolási szolgáltatások belső piacának akadálytalan működését. A 717/2007/EK rendelet e helyzet javításának megfelelő eszköze volt.

 új szöveg

(42)Annak biztosítása érdekében, hogy a barangolást végző ügyfelek megszakítás nélkül és hatékonyan, díjmentesen hozzáférhessenek a segélyhívó szolgáltatásokhoz, a látogatott hálózatok az ilyen segélyhívásokkal kapcsolatban nem számíthatnak fel nagykereskedelmi díjat a barangolásszolgáltatóknak.

🡻 531/2012/EU rendelet, (82) preambulumbekezdés

 új szöveg

(43)Annak érdekében, hogy a barangolási szolgáltatások kiskereskedelmi árai átláthatóbbá váljanak, valamint hogy segítsenek döntéseket hozni a barangolást végző ügyfeleiknek mobilkészülékük külföldi használatával kapcsolatban, a mobilhírközlési szolgáltatások nyújtóinak ingyenes tájékoztatást kell nyújtaniuk a barangolást végző ügyfeleik számára arról, hogy milyen díjak érvényesek rájuk, ha barangolási szolgáltatásokat vesznek igénybe a látogatott tagállamban. Mivel az ügyfelek egyes csoportjai jól tájékozottak lehetnek a barangolási szolgáltatások díjairól, a barangolásszolgáltatóknak lehetővé kell tenniük az ügyfelek számára, hogy ezt az automatikus üzenetküldési szolgáltatást könnyen lemondják. Továbbá, a barangolást végző ügyfelek számára szöveges üzenetet kell biztosítani egy internetes oldalra mutató linkkel, amely részletes tájékoztatást nyújt azokról a szolgáltatástípusokról (hívásokról és SMS-ekről), amelyek emelt díjasak lehetnek. A szolgáltatóknak továbbá aktívan és ingyenesen további információkat kell nyújtaniuk ügyfeleik kérésére a látogatott tagállamban a hanghívások, SMS-ek és MMS-ek kezdeményezésének vagy fogadásának, valamint az egyéb adatátviteli szolgáltatásoknak a (héát tartalmazó) percdíjára, SMS-díjára vagy megabájtonkénti díjára vonatkozólag, feltéve, hogy az ügyfél az Unióban tartózkodik.

🡻 2015/2120/EU rendelet, (31) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

(44)A barangolást végző ügyfeleknek az 531/2012/EU rendeletben foglalt jogai megerősítésének érdekében Ennekez a rendeletnek a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokra vonatkozóan egyedi átláthatósági követelményeket kell megállapítania, meg összhangban azokkal az egyedi díjszabási és adatmennyiségi feltételekkel, amelyek a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlését követően lesznek érvényben. Rendelkezni kell különösen arról, hogy a barangolást végző ügyfeleket kellő időben és térítésmentesen értesíteni kell a méltányos használatra vonatkozó, alkalmazandó feltételekről, arról, ha a fogyasztás teljes mértékben kimeríti a szabályozott barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások használatára alkalmazandó méltányos használati mennyiséget, a többletdíjakról és a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások összesített használatáról.

🡻 531/2012/EU rendelet, (58) preambulumbekezdés

(45)A határ menti területeken élő ügyfelek nem kaphatnak szükségtelenül magas számlákat a szándékolatlan barangolás miatt. A barangolásszolgáltatóknak ezért minden észszerű lépést meg kell tenniük annak érdekében, hogy megóvják az ügyfeleiket attól, hogy miközben a saját tagállamuk területén tartózkodnak, barangolási díjfizetési kötelezettségük keletkezzen. Ennek magában kell foglalnia az ügyfelek megfelelő tájékoztatását arról, hogy ők maguk mit tehetnek annak érdekében, hogy elkerüljék az ilyen szándékolatlan barangolást. A nemzeti szabályozó hatóságoknak tisztában kell lenniük azon helyzetekkel, amelyekben az ügyfelek – bár a saját tagállamukban tartózkodnak – barangolási díj fizetésére kötelezettek, és a hatóságoknak meg kell tenniük a megfelelő lépéseket a probléma enyhítése érdekében.

🡻 531/2012/EU rendelet, (84) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

(46)Intézkedéseket kell továbbáhozni  megállapítani  mindemellett a valamennyi barangolásos adatátviteli szolgáltatásra kivetett kiskereskedelmi díja átláthatóságának javítása  biztosítása , különösen a „számlasokk” problémájának kiküszöbölése érdekében, amely akadályozza a belső piac zavartalan működését, valamint annak érdekében, hogy a barangolást végző ügyfelek számára a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra fordított kiadásaik nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez szükséges eszközök biztosítva legyenek. Emellett nem szabad akadályozni az olyan alkalmazások vagy technológiák megjelenését, amelyek helyettesíthetik a barangolási szolgáltatásokat, illetve azokhoz képest alternatívát jelenthetneki  ideértve, de nem kizárólag  (pl. a wifitWi-fi).

🡻 531/2012/EU rendelet, (87) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

(47)Ezenkívül a „számlasokk” elkerülése érdekében a barangolásszolgáltatóknak egy vagy több pénzügyi és/vagy adatforgalmi korlátot kell megállapítaniuk a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért fizetendő díjakra, a barangolást végző ügyfél részére történő számlázás pénznemében kifejezve, amelyet minden barangolást végző ügyfelük számára a korlát elérésének közeledtekor díjmentesen fel kell ajánlani egy olyan értesítésben, amelynek formátuma lehetővé teszi a későbbi ismételt hozzáférést. E  A felső korlát elérése után az ügyfél nem kaphatja tovább ezeket a szolgáltatásokat, és nem is számolhatnak fel neki ezért díjat, kivéve, ha az ügyfél kifejezetten kéri ezen szolgáltatások nyújtásának folytatását az értesítésben közölt feltételek szerint. Ilyen esetben ingyenes megerősítést kell kapnia a későbbi ismételt hozzáférést lehetővé tevő formátumban. A barangolást végző ügyfelek számára biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy észszerű időn belül döntsenek valamely fent említett pénzügyi vagy adatforgalmi felső korlát igénybevételéről, vagy arról, hogy egyáltalán nem kérnek ilyen korlátozást. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik másképp, az alapértelmezett korlátokat tartalmazó rendszerbe kell besorolni.

🡻 531/2012/EU rendelet, (88) preambulumbekezdés

(48)Ezeket az átláthatósági intézkedéseket a barangolást végző ügyfeleket védő minimális biztosítékoknak kell tekinteni, amelyek nem zárják ki, hogy a barangolásszolgáltatók más olyan lehetőségeket is kínáljanak ügyfeleiknek, amelyekkel segítik a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra fordított kiadásaik tervezhetőségét és ellenőrzését. Számos barangolásszolgáltató például új átalánydíjas kiskereskedelmi barangolási ajánlatok kialakításán dolgozik, amelyek meghatározott áron, meghatározott időszakban lehetővé teszik a barangolásos adatátvitelt, egy méltányos adatforgalom-korlát eléréséig. Hasonlóképpen, a barangolásszolgáltatók olyan rendszereket fejlesztenek ki, amelyek lehetővé teszik barangolást végző ügyfeleik számára, hogy valós idejű tájékoztatást kapjanak az általuk fizetendő, addig felhalmozódott barangolási díjakról. A belső piac zavartalan működésének biztosítása érdekében a harmonizált szabályoknak tükrözniük kell a belföldi piacokon jelentkező ezen fejleményeket.

🡻 531/2012/EU rendelet, (89) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

(49)A feltöltőkártyás ügyfeleket is érintheti a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokhoz társuló „számlasokk” jelensége. E  A fenti megfontolások miatt a forgalmidíj-korlátra vonatkozó rendelkezéseknek ezekre az ügyfelekre is ki kell terjedniük.

🡻 531/2012/EU rendelet, (90) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

 új szöveg

(50)Jelentős eltérések vannak az Unión belüli szabályozott barangolási díjak és az ügyfeleknél az Unión kívüli utazásaik során jelentkező barangolási díjak között, amelyek lényegesen magasabbak, mint az Unión belül,i áraknál lényegesen magasabbak ahol a kiskereskedelmi barangolási díjak eltörlése után csak kivételesen alkalmaznak barangolási többletdíjakat . Az Unión kívüli barangolással kapcsolatos átláthatóságra és a védintézkedésekre vonatkozó következetes megközelítés hiánya miatt a fogyasztók nem biztosak jogaikban, és ez gyakran visszatartja őket attól, hogy külföldi tartózkodásuk alatt mobilszolgáltatásokat vegyenek igénybe. A fogyasztók számára nyújtott átlátható tájékoztatás a mobilkészülékeik külföldi utazások során (az Unión belül és kívül egyaránt) történő használatával kapcsolatban nem csupán a döntéshozatalban segítheti a fogyasztókat, hanem a barangolásszolgáltatók közötti választásban is. Ezért az átláthatósági és fogyasztóvédelmi hiányosságokkal kapcsolatos problémára megoldást kell találni bizonyos átláthatósági és védintézkedéseknek az Unión kívül nyújtott barangolási szolgáltatásokra is történő alkalmazásával. Ezek az intézkedések várhatóan  ezért elősegíthetik a versenyt, és javíthatják a belső piac működését.

🡻 531/2012/EU rendelet, (91) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

(51)Ha az Unión kívüli látogatott harmadik országban működő látogatott hálózat üzemeltetője nem engedélyezi a barangolásszolgáltatónak az ügyfelei általi használat valós idejű ellenőrzését, a barangolásszolgáltató nem köteles pénzügyi vagy adatforgalmi korlátot kínálni az ügyfelek védelme érdekében.

 új szöveg

(52)A barangolásszolgáltatóknak tájékoztatniuk kell barangolást végző ügyfeleiket arról, hogy a 112-es egységes európai segélyhívó szám hívásával és a segélyhívási célú kommunikációt biztosító alternatív hozzáférési eszközökkel díjmentesen elérhetik a segélyhívó szolgálatokat. A segélyhívási célú kommunikációt biztosító alternatív hozzáférési eszközök lehetővé teszik a barangolást végző ügyfelek, különösen a fogyatékossággal élő barangolást végző ügyfelek számára, hogy a hívásoktól eltérő módon is hozzáférjenek a segélyhívó szolgáltatásokhoz. Alternatív hozzáférési eszközök biztosíthatók például segélyhívó alkalmazások, üzenetküldés, közvetítő szolgáltatások, valós idejű szövegátvitel vagy teljes körű beszélgetési szolgáltatás révén, az (EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelv 72 4. cikke alapján.

(53)A számtartományokat – ideértve a hozzáadott értékű szolgáltatásokhoz rendelt számtartományokat is – a nemzeti számozási tervek határozzák meg, és uniós szinten nincsenek összehangolva. Ezért előfordulhat, hogy a szolgáltatók nem képesek minden országban előre felismerni a hozzáadott értékű szolgáltatásokhoz rendelt számtartományokat. A hozzáadott értéket képviselő szolgáltatásokhoz rendelt számtartományokra nemzeti szinten egyedi díjszabási feltételek vonatkoznak, és hívásvégződtetési díjaik sok esetben nincsenek szabályozva. Jóllehet ezzel a barangolásszolgáltatók tisztában vannak, a náluk keletkező nagykereskedelmi díjak szintje továbbra is váratlanul magas lehet. A barangolás igénybevétele esetén a szolgáltatók nem tudják kezelni ezt a problémát, mivel nem rendelkeznek információkkal az Unió-szerte a hozzáadott értékű szolgáltatásokhoz rendelt számtartományokról. E probléma kezelése érdekében a BEREC-nek egységes uniós szintű, biztonságos adatbázist kell létrehoznia és fenntartania a hozzáadott értékű szolgáltatások számtartományairól. Az adatbázis átláthatósági eszközként szolgál, amely lehetővé teszi a nemzeti szabályozó hatóságok és az üzemeltetők számára, hogy közvetlen hozzáférést kapjanak az azzal kapcsolatos információkhoz, hogy az egyes tagállamokban mely számtartományok eredményezhetnek magasabb költségeket (hívásvégződtetési díjakat). Ez egy szükséges közbenső lépés kiskereskedelmi szinten az átláthatóság növeléséhez, mivel az adatbázis révén tájékoztatni lehetne a barangolást végző ügyfeleket azon szolgáltatástípusokról, amelyekre a barangolás során magasabb díjak vonatkozhatnak. A BEREC-nek meg kell állapítania azokat az eljárásokat, amelyekkel az illetékes hatóságoknak rendelkezésre kell bocsátaniuk és frissíteniük kell a 17. cikk szerint kért információkat.

🡻 531/2012/EU rendelet, (92) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

 új szöveg

(54)Az elektronikus hírközlés 2002. évi keretszabályozása  (EU) 2018/1972 irányelv szerinti feladatok elvégzéséért felelős nemzeti szabályozó hatóságoknak biztosítani kell a szükséges hatásköröket arra, hogy az illetékességi területükön nyomon kövessék, felügyeljék és érvényesítsék az e rendeletben foglalt kötelezettségeket. Nyomon kell követniük az Unión belül barangolást végző barangolást végző ügyfeleknek nyújtott hangátviteli,  SMS- és adatátviteli szolgáltatások díjszabásának alakulását is, beleértve adott esetben az Unió legkülső régióiban lebonyolított barangolásos híváskezdeményezésekhez és -fogadásokhoz kapcsolódó speciális költségeket, továbbá azt, hogy gondoskodni kell arról, hogy e költségek a nagykereskedelmi piacon megfelelő módon megtérülhessenek, valamint azt, hogy nem használnak-e forgalomterelési technikákat a kínálat ügyfeleket károsító korlátozására. Biztosítaniuk kell, hogy az érdekelt felek naprakész tájékoztatást kapjanak e rendelet alkalmazásáról, és félévenként nyilvánosságra kell hozniuk az ilyen nyomonkövetési vizsgálatok eredményeit. Tájékoztatást kell nyújtani külön-külön a vállalati, a számlás szerződéssel rendelkező és a feltöltőkártyás ügyfelekről.

🡻 531/2012/EU rendelet, (93) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

(55)Az Unió olyan legkülső régióiban, ahol a mobiltelefonos szolgáltatásokra vonatkozó engedélyek eltérnek az ország többi területén kiadottaktól, az országon belüli barangolás esetében a díjakat a barangolási szolgáltatások belső piacán alkalmazott díjakkal megegyező mértékben kell csökkenteni. E rendelet végrehajtása nem eredményezheti azt, hogy az országon belüli barangolási szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek a díjszabás tekintetében kevésbé kedvező bánásmódban részesüljenek, mint az Unión belüli barangolási szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek. Ennek érdekében  A fenti célból a nemzeti szabályozó hatóságok az uniós jognak megfelelő, kiegészítő intézkedéseket hozhatnak.

🡻 (EU) 2017/920 rendelet, (20) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

(56) E  Az 531/2012/EU rendelet alkalmazásának és a nagykereskedelmi barangolási piacok fejleményeinek nyomon követése és felügyelete érdekében a nemzeti szabályozó hatóságoknak – az üzleti titoktartás biztosítása mellett – lehetőséget kell adni arra, hogy tájékoztatást kérjenek azon nagykereskedelmi barangolási megállapodásokról, amelyek nem írják elő a maximális nagykereskedelmi barangolási díjak alkalmazását. Engedélyezni kell e hatóságok számára a nagykereskedelmi barangolási megállapodásokban szereplő olyan feltételek elfogadásával és alkalmazásával kapcsolatos információkérést is, amelyek célja a tartós barangolás és a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű, a barangolási szolgáltatók ügyfeleinek az Unión belüli utazása során nyújtott szabályozott barangolási szolgáltatástól eltérő célokra való használatának megakadályozása.

🡻 531/2012/EU rendelet, (81) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

 új szöveg

(57)Ha az Unión belüli mobilszolgáltatók úgy találják, hogy az átjárhatóságból és a végpontok közötti összeköthetőségből az ügyfeleik számára fakadó előnyöket veszélyezteti a más tagállamokban működő mobilhálózat-üzemeltetőkkel kötött, barangolásra vonatkozó megállapodásaik megszűnése, illetve a megszűnés veszélye, vagy ha ügyfeleiknek egy másik tagállamban nem tudnak szolgáltatásokat nyújtani, mivel egyetlen nagykereskedelmi hálózatszolgáltatóval sem létezik megállapodásuk, a nemzeti szabályozó hatóságok szükség esetén élhetnek az (EU) 2018/1972 hozzáférési irányelv 615. cikkében foglalt hatáskörrel a megfelelő hozzáférés és összekapcsolás biztosítása céljából, hogy garantálják az ilyen végpontok közötti összeköthetőséget és a szolgáltatások kölcsönös átjárhatóságát, figyelembe véve a keretirányelv  fenti irányelv 38. cikkében foglalt  meghatározott célokat, különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatások teljes körűen működő a belső piacának megteremtését  kialakítását  páneurópai szolgáltatások nyújtásának, rendelkezésre bocsátásának és interoperabilitásának, valamint a végpontok közötti hálózati összekapcsoltságnak az előnyben részesítése révén  .

🡻 (EU) 2017/920 rendelet, (21) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

(58)A nagykereskedelmi barangolási szolgáltatásokra vonatkozó különös árszabályozás eredményeként egységes uniós plafonérték vonatkozik egy olyan összetett termékre, amely más nagykereskedelmi barangolási hozzáférési és összekapcsolási szolgáltatáselemeket is tartalmazhat, köztük olyanokat is, amelyek nemzeti vagy esetleg határokon átnyúló szabályozás tárgyát képezik. Az ezen szolgáltatáselemek szabályozása terén az Unión belül fennálló eltérések várhatóan csökkennek majd, különösen az 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 73 (a továbbiakban: a keretirányelv) (EU) 2018/1972 irányelvvel összhangban elfogadható  elfogadott , a szabályozói megközelítések nagyobb összhangját szolgáló további intézkedéseknek köszönhetően. Addig is a látogatott hálózatok üzemeltetői és más üzemeltetők közötti, a nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásához szükséges szabályozott szolgáltatáselemek díjával kapcsolatos esetleges vitákat a BEREC véleményét figyelembe véve, a barangolásra vonatkozó különös szabályozási kötelezettségekkel, valamint a keretirányelvvel és a 2002/19/EK 74 , a 2002/20/EK 75 és a 2002/22/EK 76 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel   az (EU) 2018/1972 irányelvvel összhangban kell rendezni.

🡻 531/2012/EU rendelet, (94) preambulumbekezdés

Az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályok megállapításakor a tagállamoknak figyelembe kell venniük egyebek mellett annak lehetőségét, hogy a barangolásszolgáltatók kompenzálják az ügyfeleket egy alternatív barangolásszolgáltatóra történő váltásban beálló késedelem vagy a váltás akadályoztatása esetén a tagállamok nemzeti jogával összhangban.

🡻 (EU) 2017/920 rendelet, (22) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

 új szöveg

(59)Nyomon kell követni és rendszeresen felül kell vizsgálni a nagykereskedelmi barangolási piacok működését és a kiskereskedelmi barangolási piacokkal fennálló kapcsolatát, figyelembe véve a verseny és a technológia terén történt fejleményeket és a forgalom alakulását. E célból a Bizottságnak 2018. december 15-ig ideiglenes jelentést kell az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztenie, amely valamennyi vonatkozó BEREC-jelentést figyelembe véve összefoglalja a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlésének hatásait. Ezt követően a A Bizottságnak kétévente  két  jelentést kell benyújtania az Európai Parlament és a Tanács részére. Az első ilyen jelentést 2019. december 15-ig kell benyújtani. A Bizottságnak kétévenkénti jelentéseiben különösen ki kell térnie annak értékelésére, hogy az RLAH gyakorol-e bármilyen hatást a kiskereskedelmi piacokon elérhető díjcsomagok alakulására. Ennek az  A fenti értékelésnek ki kell terjednie egyrészt a kizárólag belföldi szolgáltatásokat tartalmazó és a kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokat teljes egészében kizáró, ezzel az RLAH fő célját veszélyeztető díjcsomagok esetleges terjedésének értékelésére, másrészt az átalánydíjas díjcsomagok elérhetősége esetleges visszaszorulásának értékelésére, ami szintén veszteséget jelenthet a fogyasztók számára, és veszélyeztetheti a digitális egységes piac célkitűzéseit. A Bizottság kétévenkénti jelentéseinek különösen elemeznie kell, hogy nemzeti szabályozó hatóságok milyen mértékben engedélyezték a kivételes kiskereskedelmi barangolási többletdíjakat, a belföldi díjszabási modell fenntarthatóságát a hazai hálózatüzemeltetők számára, valamint a szabályozott nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások hatékony módon történő nyújtása keretében felmerült költségek megtérülését a látogatott hálózatok üzemeltetői számára.  Továbbá, a Bizottság jelentéseiben értékelni kell nagykereskedelmi szinten a különböző hálózati technológiákhoz és generációkhoz való hozzáférés biztosítását; a kereskedési platformok és a nagykereskedelmi forgalomhoz hasonló eszközök használatának szintjét; a gépek közötti barangolás alakulását; a hozzáadott értékű szolgáltatásokkal és a segélyhívásokra vonatkozó intézkedések alkalmazásával kapcsolatban továbbra is fennálló kiskereskedelmi szintű problémákat . Annak érdekében, hogy lehetővé váljon a barangolási piacok RLAH-szabályokhoz való alkalmazkodásának értékelésére irányuló említett jelentéstétel, elégséges információt kell gyűjteni e piacok működéséről az említett szabályok végrehajtását követően.

🡻 (EU) 2017/920 rendelet, (23) preambulumbekezdés

 új szöveg

(60)Az egész Unióra kiterjedő barangolási piacokon a verseny alakulásának értékelése, valamint a barangolásszolgáltatók közötti kiegyensúlyozatlan forgalom után fizetett tényleges nagykereskedelmi barangolási díjak változásaival kapcsolatos rendszeres jelentéstétel érdekében a BEREC-nek gyűjtenie kell a nemzeti szabályozó hatóságoktól a kiegyensúlyozott, illetve a kiegyensúlyozatlan forgalom tényleges díjaival kapcsolatos adatokat. A BEREC-nek ezenkívül adatokat kell gyűjtenie azon esetekről, amikor egy nagykereskedelmi barangolási megállapodás felei a maximális nagykereskedelmi barangolási díjak alkalmazásától való eltérésről állapodtak meg, vagy a tartós barangolás, illetve a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű, a barangolásszolgáltatók ügyfeleinek az Unión belüli időszakos utazása során nyújtott szabályozott barangolási szolgáltatástól eltérő célokra való használatának megakadályozása céljából nagykereskedelmi szinten intézkedéseket hoztak. A BEREC-nek az  kellő részletességgel  összegyűjtött adatok alapján rendszeresen jelentést kell tennie a barangolási szolgáltatások kiskereskedelmi árai, nagykereskedelmi díjai és nagykereskedelmi költségei közötti viszonyról.  A BEREC-nek össze kell gyűjtenie az e rendelet 21. cikkének (1) bekezdése alapján értékelendő elemek nyomon követéséhez szükséges adatokat is.

🡻 (EU) 2017/920 rendelet, (24) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

(61)Az e  531/2012/EU rendelet alkalmazásának felülvizsgálata, nyomon követése és felügyelete céljából történő információmegosztás során a Bizottságnak, a BEREC-nek és az érintett nemzeti szabályozó hatóságoknak teljes mértékben biztosítania kell az üzleti titoktartást. Ezért az üzleti titoktartásra vonatkozó követelmények betartása nem akadályozhatja meg a nemzeti szabályozó hatóságokat abban, hogy ilyen célokból kellő időben megoszthassák a bizalmas információkat.

 új szöveg

(62)Annak biztosítása érdekében, hogy a maximális nagykereskedelmi díjak közelmúltbeli és naprakész adatokon alapuljanak, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el azon maximális nagykereskedelmi díjak módosítása céljából, amelyeket a látogatott hálózat üzemeltetője a barangolásszolgáltatónak felszámíthat a látogatott hálózaton keresztül nyújtott szabályozott barangolásos hangátviteli, SMS- vagy adatátviteli szolgáltatásokért. Ebben a rendeletben meg kell határozni a fenti maximális nagykereskedelmi díjak megállapításának alapjául szolgáló részletes kritériumokat és paramétereket. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak 77 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

🡻 531/2012/EU rendelet, (95) preambulumbekezdés és (EU) 2015/2120 rendelet, (34) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

 új szöveg

(63)Mivel e rendelet céljait – nevezetesen olyan közös megközelítés létrehozását, amely biztosítja, hogy a nyilvános mobilhírközlő hálózatokat az Unión belül igénybe vevő felhasználók ne fizessenek túl magas árakat az Unión belüli barangolási szolgáltatásokért, és ezáltal magas szintű fogyasztóvédelmet ér el azzal, hogy fokozza a barangolásszolgáltatók közötti versenyt   közös megközelítés előírását annak biztosításához, hogy a mobilhírközlő hálózatok felhasználói, az Unión belüli utazásuk során az Unióban sehol ne fizessenek a versenyképes nemzeti árakhoz képest túlzott árakat a barangolási szolgáltatásokért , ezzel egyidejűleg pedig az átláthatóság fokozását, valamint a belföldi árakon történő kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásnyújtás fenntarthatóságának, a szolgáltatás minősége tekintetében a belföldi díjszabás szerinti barangolás valódi élményének, valamint a barangolás alatti segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek a biztosítását – a tagállamok nem tudják kielégítően, biztonságosan, összehangoltan és kellő időben megvalósítani, és ezért azok az Unió szintjénuniós szinten  azonban jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

🡻 (EU) 2017/920 rendelet, (27) preambulumbekezdés

(64)E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és tekintettel van különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elvekre.,

🡻 (EU) 2015/2120 rendelet, (35) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

(65)Az európai adatvédelmi biztossal az (EU) 2018/172545/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 78 79  42. 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációra került sor, és a biztos 2013. november 24-én véleményt nyilvánított,

🡻 531/2012/EU rendelet, (12) preambulumbekezdés

Az elektronikus hírközlés 2002. évi keretszabályozása azon az elven alapul, hogy ex ante szabályozási kötelezettségek csak akkor írhatók elő, ha nincs hatékony verseny, és olyan eljárást biztosít, amely szerint a nemzeti szabályozó hatóságoknak rendszeresen elemezniük kell a piacot és felül kell vizsgálniuk a kötelezettségeket, és ennek nyomán ex ante kötelezettségeket kell előírniuk azon szolgáltatók tekintetében, amelyek jelentős piaci erővel rendelkeznek. Az eljárás magában foglalja az érintett piacoknak a 2002/21/EK irányelv alapján előzetes szabályozás alá vonható érintett elektronikus hírközlési ágazatbeli termék- és szolgáltatáspiacokról szóló bizottsági ajánlással 80 (a továbbiakban: ajánlás) összhangban történő meghatározását, ezen piacoknak a Bizottságnak az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások uniós keretszabályozása szerinti piacelemzésről és a jelentős piaci erő eszerinti meghatározásáról szóló iránymutatásaival 81 összhangban történő elemzését, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók kijelölését, valamint ex ante kötelezettségek előírását ezen szolgáltatók számára.

🡻(EU) 531/2012 rendelet, (13) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

Az ajánlás értelmében a nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti nemzetközi barangolás nagykereskedelmi nemzeti piaca olyan érintett piac, amely ex ante szabályozás alá vonható. Mindazonáltal a nemzeti szabályozó hatóságok által külön-külön, illetve az európai szabályozók csoportja (European Regulators Group – ERG), illetőleg az annak jogutódjaként működő, az 1211/2009/EK rendelettel 82 létrehozott Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) keretében végzett, az Unión belüli barangolás nemzeti nagykereskedelmi piacainak elemzésére irányuló munka során kiderült, hogy még egyetlen nemzeti szabályozó hatóság sem tudott hatásosan fellépni a nemzetközi barangolás magas nagykereskedelmi árai ellen, mivel nehéz megállapítani, hogy mely vállalkozások rendelkeznek jelentős piaci erővel, tekintettel a nemzetközi barangolás különleges körülményeire, így a szolgáltatás határokon átnyúló természetére. A 717/2007/EK rendelet hatálybalépése után a barangolási piac kikerült az ajánlás 83 módosított szövegéből.

🡻 531/2012/EU rendelet, (15) preambulumbekezdés

Ennek megfelelően a tagállamokra nyomás nehezedik, hogy a nemzetközi barangolási díjak tekintetében intézkedéseket hozzanak, azonban az elektronikus hírközlés 2002. évi keretszabályozása szerint a nemzeti szabályozó hatóságoknak biztosított előzetes beavatkozásra irányuló szabályozás nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy a szóban forgó hatóságok e különleges területen érdemben felléphessenek a fogyasztók érdekében.

🡻(EU) 531/2012 rendelet, (16) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

Továbbá, az elektronikus kommunikáció európai szabályozásáról és piacairól szóló állásfoglalásában 84 az Európai Parlament felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki új kezdeményezéseket a határokon átnyúló mobiltelefonos forgalom magas költségeinek a csökkentésére, míg az Európai Tanács a 2006. március 23-i és 24-i ülésén arra a következtetésre jutott, hogy a gazdasági növekedésre és termelékenységre irányuló célkitűzések megvalósítása érdekében koncentrált, hatékony és integrált információs és kommunikációs technológiai (IKT) politikákra van szükség uniós és nemzeti szinten egyaránt, és ennek összefüggésében az Európai Tanács megjegyezte a barangolási díjak csökkentésének fontosságát a versenyképesség szempontjából.

🡻 531/2012/EU rendelet, (17) preambulumbekezdés

Az elektronikus hírközlés 2002. évi keretszabályozásának célja – akkori nyilvánvaló megfontolások alapján – a tagállamok közötti valamennyi kereskedelmi korlátozás felszámolása volt az általa harmonizált területeken, többek között a barangolási díjakat érintő intézkedések révén. Ez azonban nem akadályozhatja a harmonizált szabályok más megfontolások alapján, a barangolási szolgáltatások belső piacán folyó verseny élénkítése és a magas szintű fogyasztóvédelem elérése érdekében történő módosítását.

🡻 531/2012/EU rendelet, (21) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

A 717/2007/EK rendelet 2012. június 30-án hatályát veszti. Hatályának lejárta előtt a Bizottság a rendelet 11. cikkével összhangban felülvizsgálatot folytatott, amelynek során értékelnie kellett, hogy a rendelet céljai megvalósultak-e, és felül kellett vizsgálnia a barangolást végző ügyfeleknek nyújtott hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások nagy- és kiskereskedelmi áraiban bekövetkezett változásokat. A 717/2007/EK rendelet működésére vonatkozó felülvizsgálat eredményéről szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz címzett 2011. július 6-i jelentésében a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy helyénvaló a 717/2007/EK rendelet alkalmazandóságának 2012. június 30-án túli meghosszabbítása.

🡻 531/2012/EU rendelet, (22) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

Az Unión belüli barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások árának a 717/2007/EK rendelet hatálybalépése óta tapasztalt alakulására vonatkozó, különösen a nemzeti szabályozó hatóságok által negyedévente gyűjtött és a BEREC-en keresztül közölt adatok nem azt sugallják, hogy a kis- vagy nagykereskedelmi szinten folyó verseny kellőképpen kifejlődött volna, és 2012 júniusától várhatóan szabályozási intézkedések nélkül is fennmaradna. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a kis- és nagykereskedelmi barangolási árak még mindig jóval magasabbak a belföldi áraknál, valamint továbbra is a 717/2007/EK rendelettel megállapított felső határok értékén vagy ezekhez az értékekhez közel helyezkednek el, és ezek alatt csupán korlátozott verseny érvényesül.

🡻 531/2012/EU rendelet, (23) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

Ezért a 717/2007/EK rendelet alapján az Unión belüli barangolási szolgáltatásokra nagy- és kiskereskedelmi szinten vonatkozó szabályozási biztosítékok 2012. június 30-án történő lejárta azzal a jelentős kockázattal járna, hogy a verseny által kifejtett nyomás alapvető hiánya a barangolási szolgáltatások belső piacán, valamint a barangolásból származó bevételek maximalizálására irányuló törekvés a barangolásszolgáltatók részéről az Unión belüli barangolási szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi árai esetében olyan árszintekhez vezetne, amelyek nem tükrözik ésszerűen a szolgáltatás nyújtásával járó költségeket, veszélyeztetve ezzel az említett rendelet célkitűzéseit. A barangolási mobilszolgáltatások területén a szabályozási beavatkozást ezért – a belső piac zavartalan működésének biztosítása érdekében – a 2012. június 30. utáni időszakra is ki kell terjeszteni azzal a céllal, hogy kialakulhasson a verseny, és eközben az ügyfelek továbbra is biztosak lehessenek abban, hogy a nemzeti versenypiaci árakhoz képest nem kell túlzott mértékű díjakat fizetniük.

🡻 531/2012/EU rendelet, (30) preambulumbekezdés

A mobil hírközlési szolgáltatások értékesítése belföldi és barangolási szolgáltatásokat egyaránt tartalmazó csomagokban történik, ami korlátozza az ügyfeleknek a barangolási szolgáltatásokkal kapcsolatos választási lehetőségeit. Ezek a csomagok csökkentik a barangolási szolgáltatások átláthatóságát, mert a csomagokban található egyedi tételeket nehéz egymással összehasonlítani. Emiatt egyelőre nem nyilvánvaló, hogy a szolgáltatók a mobilcsomagokban kínált barangolásos szolgáltatások területén versengenének egymással. A strukturális problémákra részben megoldás, hogy a barangolás különálló szolgáltatásként álljon rendelkezésre a piacon, ennek hatására ugyanis a fogyasztókban jobban tudatosodnak a barangolási szolgáltatások árai, és a fogyasztók külön választás elé kerülnek a barangolási szolgáltatások igénybevételét illetően, tehát fokozódik a keresletoldali versenykényszer. Ezáltal tehát elősegíthető a barangolási szolgáltatások belső piacának zavartalan működése.

🡻 531/2012/EU rendelet, (41) preambulumbekezdés

Mindaddig, amíg a strukturális intézkedések nem eredményeznek kellő versenyt a belső barangolási piacon – ami viszont a fogyasztói árakban is megjelenő nagykereskedelmi költségcsökkenéshez vezetne –, az Unión belüli barangolásos híváskezdeményezések és -fogadások díja vonatkozásában a szabályozás leghatékonyabb és legarányosabb módja a legmagasabb átlagos percenkénti nagykereskedelmi díj uniós szintű megállapítása és a kiskereskedelmi díjaknak a 717/2007/EK rendelettel bevezetett eurotarifa útján történő korlátozása, amit kiegészített az 544/2009/EK rendeletben 85 előírt euro-SMS tarifa, és amit az e rendeletben előírt euro-adattarifának ki kell egészítenie. Helyénvaló, hogy az átlagos nagykereskedelmi díj egy meghatározott időtartam alatt bármely két Unión belüli szolgáltató között alkalmazandó legyen.

🡻 531/2012/EU rendelet, (42) preambulumbekezdés

Az átmeneti euro-hangtarifát, euro-SMS tarifát és euro-adattarifát olyan biztonsági szinten kell megállapítani, amely – miközben a strukturális intézkedések bevezetéséhez szükséges átmeneti időszakban nem csupán megőrzi a fogyasztói előnyöket, hanem növeli is azokat – megfelelő árrést garantál a barangolásszolgáltatók számára, és ösztönözi az olcsóbb, versenyképes barangolási ajánlatokat. A szóban forgó időszakban a barangolásszolgáltatóknak aktívan fel kell hívniuk ügyfeleik figyelmét az eurotarifákról szóló információkra, valamint ajánlaniuk kell azokat valamennyi barangolást végző ügyfelük számára ingyenes, világos és átlátható módon.

🡻 531/2012/EU rendelet, (43) preambulumbekezdés

A barangolást végző ügyfeleknek kínálandó átmeneti euro-hangtarifának, euro-SMS tarifának és euro-adattarifának ésszerű árrést kell biztosítania a barangolási szolgáltatások nyújtásának nagykereskedelmi költségéhez képest, ugyanakkor lehetővé kell tennie, hogy a barangolásszolgáltatók szabadon versenyezhessenek azáltal, hogy kínálatukat változatosabbá teszik, és az árszerkezetüket a piaci feltételekhez és a fogyasztói igényekhez igazítják. A szóban forgó biztonsági árkorlátokat olyan szinten kell megállapítani, hogy ne torzítsák a piaci verseny vonatkozásában a strukturális intézkedésekből fakadó előnyöket, és megszüntethetőnek kell lenniük, amint lehetővé válik, hogy a strukturális intézkedések kézzelfogható előnyöket biztosítsanak a fogyasztók számára. Ez a szabályozási megközelítés nem alkalmazandó a díj azon részére, amelyet az értéknövelt szolgáltatások nyújtásáért számítanak fel, hanem azt csak az e szolgáltatásokhoz való kapcsolódásért fizetett díjakra szabad alkalmazni.

🡻 531/2012/EU rendelet, (44) preambulumbekezdés

E szabályozási megközelítésnek könnyen végrehajthatónak és figyelemmel kísérhetőnek kell lennie, hogy minél kevesebb adminisztratív terhet rójon mind az előírásai által érintett szolgáltatókra és barangolásszolgáltatók, mind a felügyeletéért és érvényesítéséért felelős nemzeti szabályozó hatóságokra. Ezért átláthatónak és egyértelműnek kell lennie az Unión belüli valamennyi mobiltelefon-ügyfél számára. Ezenkívül egyértelműnek és kiszámíthatónak kell lennie a nagy- és kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók számára. E rendeletben ezért meg kell határozni a percenkénti nagy- és kiskereskedelmi díjak pénzösszegben kifejezett legmagasabb szintjét.

🡻 531/2012/EU rendelet, (45) preambulumbekezdés

A legmagasabb átlagos percenkénti nagykereskedelmi díjat úgy kell megállapítani, hogy az tükrözze az Unión belüli barangolásos hívások lebonyolításában előforduló különböző elemeket, különösen a mobilhálózatokon való híváskezdeményezések és -végződtetések díját, beleértve az általános költségeket, valamint a jelzéstovábbítást és a tranzitálást. A híváskezdeményezés és -végződtetés legmegfelelőbb referenciaértéke az Unión belüli mobilhálózat-üzemeltetők átlagos mobilvégződtetési díja, amely a nemzeti szabályozó hatóságoktól származó és a Bizottság által közzétett információkon alapul. Az e rendelet által megállapított legmagasabb átlagos percenkénti díjakat ezért úgy kell meghatározni, hogy tükrözzék az átlagos mobilvégződtetési díjat, amely a felmerülő költségek referenciaértékeként szolgál. A legmagasabb átlagos percenkénti nagykereskedelmi díjakat évente csökkenteni kell, figyelembe véve a nemzeti szabályozó hatóságok által időről időre előírt mobilvégződtetési díjak csökkentését.

🡻 531/2012/EU rendelet, (46) preambulumbekezdés

A kiskereskedelmi szinten alkalmazandó átmeneti euro-hangtarifának biztosítania kell a barangolást végző ügyfél számára, hogy a szabályozott barangolásos híváskezdeményezésért vagy -fogadásért ne kelljen túlzott árat fizetnie, de egyúttal elegendő árrést kell hagynia a barangolásszolgáltatóknak ahhoz, hogy differenciálhassák az ügyfeleknek kínált termékeket.

🡻 531/2012/EU rendelet, (47) preambulumbekezdés

A biztonsági árkorlátokkal védett átmeneti időszak folyamán biztosítani kell, hogy minden fogyasztó többletdíjak és előfeltételek nélkül olyan egyszerű barangolási díjszabást választhasson, amely nem haladja meg a maximális díjakat, és a fogyasztókat tájékoztatni kell erről a díjszabásról. A nagykereskedelmi költségek és a kiskereskedelmi árak közötti ésszerű árrésnek kell biztosítania a barangolásszolgáltatók számára a kiskereskedelmi szinten jelentkező, barangolással kapcsolatos valamennyi költség fedezését, beleértve a marketingköltségek és a készüléktámogatás megfelelő részét is; ezen árrésnek megfelelő megtérülést is kell biztosítania a szolgáltatók számára. Az átmeneti euro-hangtarifa, euro-SMS tarifa és euro-adattarifa olyan megfelelő eszköz, amely védelmet nyújt a fogyasztóknak, a barangolásszolgáltató számára pedig rugalmasságot biztosít. A nagykereskedelmi szinttel összhangban az euro-hangtarifa, az euro-SMS tarifa és az euro-adattarifa legmagasabb szintjeinek is évente csökkenniük kell.

🡻 531/2012/EU rendelet, (48) preambulumbekezdés

A biztonsági árkorlátokkal védett átmeneti időszak folyamán az újonnan barangoló ügyfeleket világos és érthető formában, teljes körűen tájékoztatni kell az Unióban létező barangolási díjszabásokról, beleértve az átmeneti euro-hangtarifával, euro-SMS tarifával és euro-adattarifával összhangban álló díjszabásokat is. A barangolást végző meglévő ügyfeleknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy meghatározott időn belül egy, az átmeneti euro-hangtarifával, euro-SMS tarifával és euro-adattarifával összhangban álló új díjszabást, vagy bármely más barangolási díjszabást válasszanak. Azon meglévő, barangolást végző ügyfelek esetében, akik e meghatározott időn belül nem választanak, helyénvaló különbséget tenni azok között, akik már a rendelet hatálybalépése előtt kiválasztottak egy adott barangolási díjszabást vagy -csomagot, és azok között, akik ezt nem tették meg. Az utóbbi ügyfeleket automatikusan az e rendeletnek megfelelő díjszabásban kell részesíteni. Azon barangolást végző ügyfelek, akik az egyéni igényeik alapján választott barangolási díjszabásokat vagy -csomagokat vesznek igénybe, az általuk korábban kiválasztott díjszabásnál vagy -csomagnál maradnak, amennyiben az aktuális díjfeltételeikre és az alkalmazandó eurotarifákra való emlékeztetésüket követően jelzik az adott díjszabás mellett maradási szándékukat a barangolásszolgáltatójuknak. Az ilyen barangolási díjszabások és -csomagok magukba foglalhatnak például átalánydíjakat, nem nyilvános díjszabásokat, rögzített barangolási díjakkal növelt díjszabásokat, a legmagasabb euro-hangtarifánál, euro-SMS tarifánál és euro-adattarifánál alacsonyabb percdíjakat, illetve kapcsolási díjakat tartalmazó díjszabásokat.

🡻 531/2012/EU rendelet, (49) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

Mivel e rendelet a keretirányelv 1. cikkének (5) bekezdése értelmében egyedi intézkedésnek minősül, és mivel e rendelet előírhatja, hogy az Unión belüli barangolásszolgáltatók változtassák meg a barangolás kiskereskedelmi díjszabását annak érdekében, hogy e rendelet előírásainak megfeleljenek, ezek a változtatások nem keletkeztethetnek jogosultságot a mobiltelefont használó ügyfeleknek arra, hogy az elektronikus hírközlés 2002. évi keretszabályozását átültető nemzeti jogi rendelkezések alapján felmondják a szerződéseiket.

🡻 531/2012/EU rendelet, (50) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

E rendelet nem teheti kedvezőtlenebbé a fogyasztóknak kínált azon innovatív ajánlatokat, amelyek az e rendeletben meghatározottak szerinti átmeneti euro-hangtarifánál, euro-SMS tarifánál és euro-adattarifánál előnyösebbek, hanem inkább ösztönöznie kell a barangolást végző ügyfeleknek alacsonyabb áron – különösen a versenykényszer e rendelet strukturális rendelkezéseiből fakadó megnövekedésére reagálva – kínált innovatív ajánlatokat. E rendelet nem írja elő barangolási díjak újbóli bevezetését ott, ahol ezeket már eltörölték, és nem írja elő meglévő barangolási díjak felemelését az e rendeletben meghatározott átmeneti biztonsági szintekre.

   

🡻 531/2012/EU rendelet, (53) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

Az ERG-nek, a BEREC elődjének becslése szerint a mobilszolgáltatók azon gyakorlata, hogy barangolási szolgáltatások számlázása során kiskereskedelmi szinten egy másodpercet meghaladó díjazási időszakokat használnak, az indított hívások esetében körülbelül 24 %-kal, a fogadott hívások esetében pedig 19 %-kal növelte egy tipikus euro-hangtarifa-számla összegét. Az ERG azt is megállapította, hogy ezek az áremelések a rejtett díj egy formáját képviselik, mivel a legtöbb fogyasztó számára nem átláthatók. Az ERG ezért sürgős cselekvést ajánlott az euro-hangtarifára alkalmazott, eltérő kiskereskedelmi számlázási gyakorlatok kezelése érdekében.

🡻 531/2012/EU rendelet, (54) preambulumbekezdés

Míg a 717/2007/EK rendelet az eurotarifa Unión belüli bevezetésével közös megközelítést hozott létre annak biztosítása érdekében, hogy a barangolást végző ügyfelek ne fizessenek túlságosan magas árat a szabályozott barangolásos hívásokért, a mobilszolgáltatók számlázási egységekre vonatkozó eltérő gyakorlatai komolyan aláássák a rendelet egységes alkalmazását. Ez azt is jelenti, hogy az Unión belüli barangolási szolgáltatások határokon átnyúló jellege ellenére a szabályozott barangolásos hívások számlázását illetően eltérő megközelítések érvényesülnek, amelyek torzítják a versenyfeltételeket a belső piacon.

🡻 531/2012/EU rendelet, (55) preambulumbekezdés

Ezért közös szabályokat kell bevezetni az eurohangtarifa-számlák számlázási egységeinek kiskereskedelmi szintű meghatározására vonatkozóan a belső piac további erősítése, valamint annak érdekében, hogy az Unión belüli barangolási szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók az Unió egész területén egységesen magas szintű védelmet élvezzenek.

🡻 531/2012/EU rendelet, (56) preambulumbekezdés

A kiskereskedelmi szinten szabályozott barangolásos hívásokat nyújtó szolgáltatókat ezért kötelezni kell arra, hogy ügyfeleiknek minden euro-hangtarifa alá tartozó hívást másodpercalapon számlázzanak, ezzel összefüggésben azonban a kezdeményezett hívások esetében 30 másodpercet meg nem haladó hosszúságú minimális kezdeti díjazási időszakot alkalmazhatnak. Ez lehetővé fogja tenni a barangolásszolgáltatók számára a kapcsolat létrehozásával járó indokolt költségek fedezését, és rugalmasságot biztosít a rövidebb minimális díjazási időszakok terén való versenyhez. Az euro-hangtarifa hatálya alá tartozó fogadott hívások esetében nem indokolt minimális kezdeti díjazási időszak, mivel a szolgáltatás alapjául szolgáló nagykereskedelmi díjat másodpercalapon számlázzák, és a kapcsolat létrehozásával járó esetleges külön költségeket a mobilhívás-végződtetési díjak már fedezik.

🡻 531/2012/EU rendelet, (57) preambulumbekezdés

Az ügyfelektől nem várható el, hogy fizessenek a hangposta-üzenetekért egy látogatott hálózatban, mivel az ilyen üzenetek hosszát nem tudják befolyásolni. Ez nem érinti az egyéb alkalmazandó hangpostadíjakat, például az ilyen üzenetek meghallgatásának díját.

🡻 531/2012/EU rendelet, (59) preambulumbekezdés

A barangolásos hangátviteli szolgáltatások esetéhez hasonlóan a barangolásos SMS-szolgáltatások esetében is jelentős a kockázata annak, hogy a nagykereskedelmi díjszabási kötelezettségek előírása önmagában nem vezetne automatikusan alacsonyabb árakhoz a kiskereskedelmi ügyfelek számára. Másrészt viszont a kiskereskedelmi ár csökkentésére irányuló intézkedések – az e szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó nagykereskedelmi költségek szintjét megcélzó intézkedések nélkül – az árprés kockázatának növelésével hátrányosan befolyásolhatják egyes, különösen a kisebb barangolásszolgáltatók helyzetét.

🡻 531/2012/EU rendelet, (60) preambulumbekezdés

Ezenkívül a barangolási szolgáltatások piacának különleges szerkezete és határokon átnyúló jellege miatt az elektronikus hírközlés 2002. évi keretszabályozása nem biztosított megfelelő eszközöket a nemzeti szabályozó hatóságoknak ahhoz, hogy eredményesen kezeljék a szabályozott barangolásos SMS-szolgáltatások magas nagy- és kiskereskedelmi árai mögött rejlő, a versennyel összefüggő problémákat. Ez a helyzet nem segíti elő a belső piac zavartalan működését, ezért azt javítani szükséges.

🡻 531/2012/EU rendelet, (61) preambulumbekezdés

Következésképpen szabályozási kötelezettségeket kell előírni a szabályozott barangolásos SMS-szolgáltatásokra vonatkozóan, mind nagykereskedelmi szinten, a nagykereskedelmi díjak és a szolgáltatás nyújtásával járó költségek közötti ésszerűbb kapcsolat megteremtése céljából, mind pedig kiskereskedelmi szinten egy átmeneti időszakban, annak érdekében, hogy mindaddig biztosítva legyen a barangolást végző ügyfelek érdekeinek védelme, amíg a strukturális intézkedés hatásai nem érvényesülnek.

🡻 531/2012/EU rendelet, (62) preambulumbekezdés

Mindaddig, amíg a strukturális intézkedés hatására nem alakul ki kellő fokú verseny a barangolási szolgáltatások piacán, a szabályozott barangolásos SMS-üzenetek nagykereskedelmi szintű díjának szabályozására szolgáló leghatékonyabb és legarányosabb megközelítés az, ha uniós szinten egy legmagasabb átlagdíj kerül megállapításra a látogatott hálózatból küldött SMS-ekre vonatkozóan. Helyénvaló, hogy az átlagos nagykereskedelmi díj egy meghatározott időtartam alatt bármely két Unión belüli szolgáltató között alkalmazandó legyen.

🡻 531/2012/EU rendelet, (63) preambulumbekezdés

A szabályozott barangolásos SMS-szolgáltatásokra vonatkozó maximális nagykereskedelmi díjnak tartalmaznia kell a nagykereskedelmi szolgáltatást nyújtó szolgáltató valamennyi költségét, beleértve többek között a barangolásos SMS-üzenetek látogatott hálózatból történő kezdeményezésének és továbbításának a költségét, valamint a meg nem térült végződtetési költséget is. Az e rendelettel bevezetett szabályok egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a nagykereskedelmi szinten szabályozott barangolásos SMS-szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak ezért meg kell tiltani, hogy a barangolásos SMS-üzenetek saját hálózatukban történő végződtetéséért külön díjat vezessenek be.

🡻 531/2012/EU rendelet, (65) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

Az 544/2009/EK rendelet abból indult ki, hogy mindaddig, amíg nincsenek olyan strukturális elemek, amelyek hatására a barangolási szolgáltatások piacán létrejönne a verseny, a leghatékonyabb és legarányosabb megközelítés, amelynek révén szabályozható az Unión belüli barangolásos SMS-üzenetek kiskereskedelmi díja, annak a mobilszolgáltatók számára kötelezettségként történő előírása, hogy barangolást végző ügyfeleiknek egy meghatározott maximális díjat meg nem haladó euro-SMS tarifát kínáljanak.

🡻 531/2012/EU rendelet, (66) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

Mindaddig, amíg nem érvényesülnek a strukturális intézkedések hatásai, az átmeneti euro-SMS tarifát olyan biztonsági szinten kell tartani, amely – amellett, hogy biztosítja a meglévő fogyasztói előnyök érvényesülését – megfelelő árrést garantál a barangolásszolgáltatók számára, ugyanakkor ésszerűbben tükrözi a szolgáltatással járó költségeket.

🡻 531/2012/EU rendelet, (67) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

A barangolást végző ügyfeleknek kínálható átmeneti euro-SMS tarifának ésszerű árrést kell biztosítana a szabályozott barangolásos SMS-szolgáltatás nyújtásának költségéhez képest, ugyanakkor lehetővé kell tennie, hogy a barangolásszolgáltatók szabadon versenyezhessenek azáltal, hogy kínálatukat differenciálják, és árszerkezetüket a piaci feltételekhez és a fogyasztói igényekhez igazítják. Az említett biztonsági árkorlátokat olyan szinten kell megállapítani, hogy a strukturális intézkedésekből fakadó versenyelőnyök ne torzuljanak, és megszüntethetőnek kell lenniük, amint a strukturális intézkedések meghozzák a tőlük várt eredményeket. Ez a szabályozási megközelítés nem alkalmazandó az értéknövelt SMS-szolgáltatásokra.

🡻 531/2012/EU rendelet, (68) preambulumbekezdés

Biztosítani kell továbbá, hogy a barangolást végző ügyfeleknek ne kelljen további díjat fizetniük a látogatott hálózaton való barangolás során a szabályozott barangolásos SMS- vagy hangposta-üzenetek fogadásáért, mivel az ilyen végződtetési költségeket már ellentételezi a szabályozott barangolásos SMS- vagy hangpostaüzenet küldéséért felszámított kiskereskedelmi díj.

🡻 531/2012/EU rendelet, (69) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

Az euro-SMS tarifának automatikusan vonatkoznia kell minden barangolást végző, új vagy meglevő olyan ügyfélre, aki kifejezett formában nem választott vagy választ külön barangolási SMS-tarifát vagy olyan barangolási szolgáltatáscsomagot, amely szabályozott barangolásos SMS-szolgáltatást is tartalmaz.

🡻 531/2012/EU rendelet, (70) preambulumbekezdés

Az SMS-üzenet a rövidüzenet-szolgáltatás (Short Message Service) keretében küldött szöveges üzenet, és világosan különbözik más üzenetektől, így az MMS-üzenetektől és az e-mailektől. Annak érdekében, hogy e rendelet ne veszítse el hatékonyságát, célkitűzései pedig teljes mértékben teljesüljenek, meg kell tiltani a barangolásos SMS-üzenetek műszaki paramétereinek bármely olyan módosítását, amely megkülönböztetné azokat a belföldi SMS-üzenetektől.

🡻 531/2012/EU rendelet, (71) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

A nemzeti szabályozó hatóságok által gyűjtött adatok azt mutatják, hogy a látogatott hálózatok üzemeltetői által a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért a barangolást végző ügyfél barangolásszolgáltatójának felszámított átlagos nagykereskedelmi díjakból adódó árak továbbra is magasak. Habár e nagykereskedelmi díjak csökkenőben vannak, a kapcsolódó költségekhez képest még mindig nagyon magasak.

🡻 531/2012/EU rendelet, (72) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

A barangolásos adatátviteli szolgáltatások tartósan magas nagykereskedelmi díjai elsősorban a nem preferált hálózatok üzemeltetői által felszámított magas nagykereskedelmi díjaknak tulajdoníthatók. E díjakat a forgalomterelési korlátozások okozzák, amelyek miatt a szolgáltatókat semmi sem ösztönzi általános nagykereskedelmi díjaik egyoldalú csökkentésére, mivel a forgalmat a felszámított díjtól függetlenül is fogadják. Ez a nagykereskedelmi költségek szélsőséges szóródását eredményezi. Egyes esetekben a barangolásos adatátvitel nem preferált hálózatokon alkalmazandó nagykereskedelmi díjai hatszor magasabbak, mint a preferált hálózaton alkalmazandó díjak. A barangolásos adatátviteli szolgáltatások e túlzottan magas nagykereskedelmi díjai az Unión belüli mobilszolgáltatók közötti versenyfeltételek jelentős torzulásához vezetnek, ami aláássa a belső piac zavartalan működését. Ezenkívül a barangolásszolgáltatók számára megnehezítik nagykereskedelmi költségeik előrejelzését, így azt is, hogy ügyfeleiknek átlátható és versenyképes kiskereskedelmi díjcsomagokat kínáljanak. Tekintettel arra, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok csak korlátozottan képesek e problémákat nemzeti szinten hatékonyan kezelni, a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra maximális nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni. Ezért nagykereskedelmi szinten a nagykereskedelmi díjak és a szolgáltatás nyújtásával járó költségek közötti ésszerűbb viszony érdekében, kiskereskedelmi szinten pedig a barangolást végző ügyfelek érdekeinek védelme érdekében szabályozási kötelezettségeket kell előírni a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozóan.

🡻 531/2012/EU rendelet, (73) preambulumbekezdés

A barangolásszolgáltatók csak akkor és csak addig számolhatnak fel díjat a barangolást végző ügyfél számára a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért, amennyiben és amíg a barangolást végző ügyfél elfogadja a szolgáltatás nyújtását.

🡻 531/2012/EU rendelet, (74) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

E rendelet hatályának ki kell terjednie az Unión belüli kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra. A barangolási szolgáltatások piacainak azon különleges jellemzői, amelyek a 717/2007/EK rendelet elfogadását és az Unión belüli barangolásos hangátviteli és SMS-szolgáltatások nyújtása tekintetében a mobilszolgáltatók számára bizonyos kötelezettségek megállapítását indokolták, ugyanúgy vonatkoznak az Unión belüli kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások nyújtására. A barangolásos hangátviteli és SMS-szolgáltatásokhoz hasonlóan nemzeti szinten a barangolásos adatátviteli szolgáltatások sem rendelhetők meg önállóan, csak az ügyfél barangolásszolgáltatójánál megvásárolt nagyobb kiskereskedelmi szolgáltatáscsomag részeként, korlátozva ezáltal a piaci erők érvényesülését. Hasonlóképpen, az érintett szolgáltatások határokon átnyúló jellegéből eredően a nemzeti szabályozó hatóságok, amelyek az országuk területén lakóhellyel rendelkező mobiltelefonálók érdekeit hivatottak megvédeni és érvényesíteni, nem képesek ellenőrizni az egy másik tagállamban található látogatott hálózat üzemeltetőjének magatartását.

🡻 531/2012/EU rendelet, (75) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

A hangátviteli és az SMS-szolgáltatások területén már meglévő szabályozási intézkedésekhez hasonlóan mindaddig, amíg a strukturális intézkedés nyomán elegendő verseny nem alakul ki, kiskereskedelmi szinten az Unión belüli szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások díjának átmeneti szabályozása leghatékonyabban és legarányosabban egy olyan kötelezettség bevezetésével valósítható meg, amely szerint a barangolásszolgáltatók kötelesek barangolást végző ügyfeleiknek egy meghatározott maximális díjat meg nem haladó átmeneti euro-adattarifát kínálni. Az euro-adattarifát olyan biztonsági szinten kell megállapítani, amely, miközben a strukturális intézkedés hatásainak érvényesüléséig biztosítja a fogyasztók védelmét, megfelelő árrést garantál a barangolásszolgáltatók számára, és ésszerűbben tükrözi a szolgáltatás nyújtásával járó költségeket.

🡻 531/2012/EU rendelet, (76) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

Ezért a barangolást végző ügyfeleknek kínálható átmeneti euro-adattarifának ésszerű árrést kell biztosítana a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nyújtásának költségéhez képest, ugyanakkor lehetővé kell tennie, hogy a barangolásszolgáltatók szabadon versenyezhessenek azáltal, hogy kínálatukat differenciálják, és árszerkezetüket a piaci feltételekhez és a fogyasztói igényekhez igazítják. Az említett biztonsági árkorlátot olyan szinten kell megállapítani, hogy a strukturális intézkedésekből fakadó versenyelőnyök ne torzuljanak, és megszüntethetőknek kell lenniük, amint lehetővé válik, hogy a strukturális intézkedések kézzelfogható és tartós előnyöket biztosítsanak az ügyfelek számára. A barangolásos hangátviteli és SMS-szolgáltatások esetében követett szemlélethez hasonlóan, mivel a barangolásos kiskereskedelmi adatátviteli szolgáltatások nyújtásának költségei várhatóan csökkenni fognak, az átmeneti euro-adattarifa maximális szabályozott díjának idővel csökkennie kell.

🡻 531/2012/EU rendelet, (77) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

Az átmeneti euro-adattarifának automatikusan vonatkoznia kell minden barangolást végző új vagy meglevő olyan ügyfélre, aki kifejezett formában nem választott vagy választ külön barangolási adattarifát vagy olyan barangolási szolgáltatáscsomagot, amely szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatást is tartalmaz.

🡻 531/2012/EU rendelet, (78) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

Annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztóknak csak azért az adatátviteli szolgáltatásért kelljen fizetniük, amelyet valóban igénybe is vesznek, továbbá azon problémák elkerülése céljából, amelyek a hangátviteli szolgáltatások esetében a 717/2007/EK rendelet bevezetése után annak következtében álltak elő, hogy a szolgáltatók által alkalmazott díjszámítási mechanizmusok miatt a fogyasztókat rejtett díjtételek is terhelték, indokolt úgy rendelkezni, hogy az átmeneti euro-adattarifát kilobájtalapon kell számlázni. Ez a díjszámítás összhangban van a nagykereskedelmi szinten már alkalmazandó díjszámítási mechanizmussal.

🡻 531/2012/EU rendelet, (79) preambulumbekezdés

A barangolásszolgáltatók felkínálhatnak egy méltányos, minden szolgáltatásra kiterjedő havi átalánydíjat, amelyhez nem kapcsolódnak maximális díjak, és amely magában foglalhatja az Unión belüli összes barangolási szolgáltatást.

🡻 531/2012/EU rendelet, (80) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

Annak érdekében, hogy e rendelet rendelkezései minden mobiltelefon-beszélgetést folytató felhasználó számára előnyösek lehessenek, a kiskereskedelmi díjszabásra vonatkozó átmeneti előírásokat attól függetlenül alkalmazni kell, hogy a barangolást végző ügyfél feltöltőkártyás vagy számlás szerződést kötött-e barangolásszolgáltatójával, valamint attól is, hogy a barangolásszolgáltató saját hálózattal rendelkezik-e, virtuális mobilhálózat-üzemeltető-e, illetve mobil-hangátviteli szolgáltatások viszonteladója-e.

🡻 531/2012/EU rendelet, (83) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

Az átláthatóság azt is megköveteli, hogy a szolgáltatók az előfizetések megkötésekor, valamint a díjak megváltozásakor minden alkalommal tájékoztatást nyújtsanak a barangolási díjakról, különösen az euro-hangtarifáról, az euro-SMS tarifáról és az euro-adattarifáról és – amennyiben kínálatukban szerepel – a minden szolgáltatást magában foglaló átalánydíjról. A barangolásszolgáltatóknak megfelelő eszközök segítségével, például számlákon, az interneten keresztül, televíziós reklámokkal vagy közvetlenül a címzettnek küldött levélben kell tájékoztatást nyújtaniuk a barangolási díjakról. Az árak és a szolgáltatások jellemzői tekintetében minden tájékoztatásnak és ajánlatnak világosnak, érthetőnek, összehasonlíthatónak és átláthatónak kell lennie. A barangolási ajánlatok reklámozása és ügyfelek részére történő értékesítése során teljes mértékben eleget kell tenni a fogyasztóvédelmi jogszabályoknak, különösen a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 86 („a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv”). A barangolásszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a barangolást végző ügyfeleik tisztában legyenek azzal, hogy az érintett időszakban rendelkezésre állnak a szabályozott tarifák, valamint ezen ügyfeleik számára világos és elfogulatlan írásos tájékoztatót kell küldeniük, amely ismerteti az euro-hangtarifa, az euro-SMS tarifa és az euro-adattarifa feltételeit és a jogot az azokra, illetve azokról történő átállásra.

🡻 531/2012/EU rendelet, (85) preambulumbekezdés

Így a barangolásszolgáltatóknak személyre szabott, ingyenes díjszabási tájékoztatást kell nyújtaniuk barangolást végző ügyfeleik számára a barangolásos adatátviteli szolgáltatásoknak ezen ügyfelekre alkalmazandó díjairól, valahányszor az ügyfelek barangolásos adatátviteli szolgáltatást vesznek igénybe egy másik országba történő belépéskor. Ezt a tájékoztatást az ügyfelek mobilkészülékére kell eljuttatni, a tájékoztatás könnyű fogadásának és megértésének biztosítására legalkalmasabb módon, valamint lehetővé téve annak egy későbbi időpontban történő ismételt megtekintését.

🡻 531/2012/EU rendelet, (86) preambulumbekezdés

Annak érdekében, hogy ügyfeleik könnyebben megérthessék a barangolásos adatátviteli szolgáltatások igénybevételének pénzügyi következményeit, valamint, hogy lehetővé tegyék számukra a kiadásaik figyelemmel követését és ellenőrzését, a barangolásszolgáltatóknak a szerződéskötés előtt és azt követően is megfelelő tájékoztatásban kell részesíteniük ügyfeleiket a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások díjaira vonatkozóan. E tájékoztatásban példák is szerepelhetnek, mint például e-mailek és képek küldése, böngészés az interneten, valamint mobil alkalmazások használata során felhasznált adatmennyiség megközelítő mértéke.

🡻 531/2012/EU rendelet, (96) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

A barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások nagykereskedelmi díjaira vonatkozó szabályozási kötelezettségeket addig indokolt fenntartani, ameddig a strukturális intézkedések el nem kezdik érvényesíteni hatásukat, és a nagykereskedelmi piacokon kellő mértékben ki nem fejlődik a verseny. Emellett a piaci trendek ma azt mutatják, hogy a jövőben a mobilszolgáltatásokon belül egyre inkább az adatátviteli szolgáltatások fognak előtérbe kerülni: jelenleg a nagykereskedelmi adatátviteli szolgáltatások bővülése a legdinamikusabb, és áruk szignifikánsan alatta van a jelenlegi szabályozott árszinteknek.

🡻 531/2012/EU rendelet, (97) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

A biztonsági kiskereskedelmi árkorlátokat olyan kellően magas szinten kell megállapítani, hogy ne torzítsák a piaci verseny vonatkozásában a strukturális intézkedésektől várható előnyöket, és teljes mértékben megszüntethetőknek kell lenniük, amint a strukturális intézkedések érvényesíteni kezdik hatásukat, és kialakult a valódi belső piac. Ezért a biztonsági kiskereskedelmi árkorlátoknak egyre csökkenniük kell, végül pedig meg kell szűnniük.

🡻 531/2012/EU rendelet, (98) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

A Bizottságnak a rendelet célkitűzései fényében felül kell vizsgálnia e rendelet eredményességét, és azt, hogy mennyiben járul hozzá az elektronikus hírközlésre vonatkozó 2002-es keretszabályozás végrehajtásához, valamint a belső piac zavartalan működéséhez. Ebben az összefüggésben a Bizottságnak figyelmet kell fordítania a különböző méretű és az Unió különböző részeiből származó mobilszolgáltatók versenyhelyzetére gyakorolt hatásra, a kis- és nagykereskedelmi díjak alakulására, tendenciáira és átláthatóságára, azok tényleges költségekhez való viszonyára, továbbá arra, hogy az e rendeletet kísérő hatásvizsgálat feltételezései milyen mértékben bizonyulnak helyesnek, valamint a megfelelés költségeire és a beruházásokra gyakorolt hatásra. A Bizottságnak – a technológiai fejlődés fényében – figyelembe kell vennie a barangolás alternatíváit jelentő szolgáltatásoknak (például a Wi-Fi-n keresztüli hozzáférésnek) az elérhetőségét és minőségét is.

🡻 531/2012/EU rendelet, (99) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

A barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások nagy- és kiskereskedelmi díjaira vonatkozó szabályozási kötelezettségeket a fogyasztók védelme érdekében mindaddig fenn kell tartani, amíg nagy- és kiskereskedelmi szinten teljes mértékben létre nem jön a verseny. A Bizottságnak ezért 2016. június 30-ig fel kell mérnie, hogy teljesültek-e e rendelet célkitűzései, beleértve annak vizsgálatát is, hogy teljes körűen megvalósultak-e a strukturális intézkedések, továbbá, hogy a barangolási szolgáltatások belső piacán kellő mértékben kifejlődött-e a verseny. Amennyiben a Bizottság arra a következtetése jut, hogy a verseny még nem fejlődött ki kellő mértékben, a Bizottságnak megfelelő javaslatokat kell benyújtania az Európai Parlament és a Tanács számára annak érdekében, hogy 2017-től kezdődően biztosított legyen a fogyasztók megfelelő védelme.

🡻 531/2012/EU rendelet, (100) preambulumbekezdés (kiigazított szöveg)

A fent említett felülvizsgálatot követően és az Unión belüli barangolásos szolgáltatások folyamatos felügyeletének biztosítása érdekében a Bizottság kétévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben szerepel a barangolásos szolgáltatások legújabb trendjeinek általános összefoglalása és az e rendelet célkitűzéseinek teljesítése terén elért eredmények időközi értékelése, továbbá e célkitűzések megvalósításának lehetséges alternatívái.

🡻 531/2012/EU rendelet (kiigazított szöveg)

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)    Ez a rendelet közös megközelítésrőlt hoz létre  rendelkezik annak biztosítása érdekében, hogy a nyilvános mobilhírközlő hálózatok felhasználói az Unión belüli utazásaik során a nemzeti versenypiaci díjakhoz képest ne fizessenek túlságosan magas árat az Unión belüli barangolási szolgáltatásokért hívások kezdeményezése és fogadása, SMS-üzenetek küldése és fogadása, valamint csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások igénybevétele során, hozzájárulva ezzel a belső piac zavartalan működéséhez, magas szintű fogyasztóvédelem elérése mellett, elősegítve a versenyt és az átláthatóságot a piacon, valamint egyaránt ösztönözve az innovációs kezdeményezéseket és a fogyasztók szabad választását.

🡻 531/2012/EU rendelet (kiigazított szöveg)

 új szöveg

Ez a rendelet szabályokat állapít meg, amelyek lehetővé teszik a szabályozott barangolási szolgáltatások és a belföldi mobilhírközlési szolgáltatások egymástól elkülönített értékesítését, és meghatározzaák azokat a szabályozott barangolási szolgáltatások nyújtása céljából történő, a nyilvános mobilhírközlő hálózatokhoz való nagykereskedelmi hozzáférés feltételekeit, amelyek mellett a szabályozott barangolási szolgáltatások nyújtása céljából biztosítani kell a nyilvános mobilhírközlő hálózatokhoz való nagykereskedelmi hozzáférést. Ez a rendelet továbbá átmeneti szabályokat állapít meg az Unión belül kezdeményezett és végződtetett hanghívásokkal és SMS-üzenetekkel összefüggő szabályozott barangolási szolgáltatások, valamint a barangolást végző ügyfelek által az Unión belül egy mobilhírközlő hálózaton történő barangolás során igénybe vett csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások nyújtásáért a barangolásszolgáltatók által felszámítható díjakról. E rendelet alkalmazása egyaránt kiterjed a hálózatüzemeltetők által felszámított nagykereskedelmi díjakra és a barangolásszolgáltatók által felszámított kiskereskedelmi díjakra.

(2)    A szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások és a belföldi mobilhírközlési szolgáltatások egymástól elkülönített értékesítése szükséges közbenső lépés a verseny fokozása érdekében, azaz hogy az ügyfelek által fizetendő barangolási tarifák csökkentésével létrejöjjön a mobilhírközlési szolgáltatások belső piaca, és végül teljesen megszűnjön a nemzeti és a barangolási tarifák közötti különbségtétel.

(2)(3).    Ez a rendelet továbbá szabályokat állapít meg az árak átláthatóságának javítása, valamint a barangolási szolgáltatások felhasználói által fizetendő díjakra vonatkozó tájékoztatás javítása céljából.

(4)    Ez a rendelet a keretirányelv 1. cikkének (5) bekezdése értelmében egyedi intézkedésnek minősül.

(3)(5).    Az e rendeletben foglalt maximális díjak euróban vannak megadva.

(4)(6).    Amennyiben a  9  –12. 7., a 9. és a 12. cikk szerinti maximális díjakat eurótól eltérő pénznemben fejezik ki, az e cikkek szerinti kezdeti díjkorlátokat az Európai Központi Bank által az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012. május 1-jén közzétett referencia átváltási árfolyam alkalmazásával kell az adott pénznemben meghatározni az A 7. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (1) bekezdése és a 12. cikk (1) bekezdése szerinti későbbi díjkorlátok tekintetében a felülvizsgált értékeket a fenti pénznemben  kell meghatározni  az Európai Központi Bank által az Európai Unió Hivatalos Lapjában  az adott naptári év május 1-jén  január 15-én, február 15-én és március 15-én  közzétett referencia átváltási árfolyam átlagának alkalmazásával kell meghatározni. A 7. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (1) bekezdése és a 12. cikk (1) bekezdése szerinti maximális díjak tekintetében az eurótól eltérő pénznemben kifejezett díjkorlátokat  2023  2015-tól kezdve évente felül kell vizsgálni. Az eurótól eltérő pénznemben kifejezett, évente felülvizsgált díjkorlátokat július 1-jétől  május 15-étől  , az ugyanazon év május 1-jén közzétett referencia átváltási árfolyam használatával kell alkalmazni.

(7)    Amennyiben a 8.,10. és 13. cikk szerinti maximális díjakat az eurótól eltérő pénznemben fejezik ki, az említett cikkek szerinti kezdeti díjkorlátokat az Európai Központi Bank által az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012. március 1-jén, április 1-jén és május 1-jén közzétett referencia átváltási árfolyamok középértékének alkalmazásával kell az adott pénznemben meghatározni.

A 8. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (2) bekezdése és a 13. cikk (2) bekezdése szerinti későbbi díjkorlátok tekintetében a felülvizsgált értékeket az adott naptári év március 1-jén, április 1-jén és május 1-jén közzétett referencia átváltási árfolyamok középértékének alkalmazásával kell az adott pénznemben meghatározni. A 8. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (2) bekezdése és a 13. cikk (2) bekezdése szerinti maximális díjak tekintetében az eurótól eltérő pénznemben kifejezett díjkorlátokat 2015-től kezdve évente felül kell vizsgálni. Az eurótól eltérő pénznemben kifejezett, évente felülvizsgált díjkorlátokat július 1-jétől, az ugyanazon év március 1-jén, április 1-jén és május 1-jén közzétett referencia átváltási árfolyamok középértékének használatával kell alkalmazni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1)    E rendelet alkalmazásában a hozzáférési irányelv 2. cikkében, a keretirányelv 2. cikkében és az egyetemes szolgáltatási irányelv az (EU) 2018/1972 irányelv 2. cikkében megállapított fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

(2)    Az (1) bekezdésben említett fogalommeghatározásokon kívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)„barangolásszolgáltató”: olyan vállalkozás, amely a barangolást végző ügyfeleknek szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokat nyújt;

b)„belföldi szolgáltató”: olyan vállalkozás, amely a barangolást végző ügyfeleknek belföldi mobilhírközlési szolgáltatásokat nyújt;

c)„alternatív barangolásszolgáltató” : a belföldi szolgáltatótól eltérő barangolásszolgáltató;

🡻 531/2012/EU rendelet (kiigazított szöveg)

cd)„hazai hálózat”: olyan, valamely tagállamon belüli nyilvános hírközlő hálózat, amelynek révén egy barangolásszolgáltató a barangolást végző ügyfélnek szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokat nyújt;

de)„látogatott hálózat”: olyan földfelszíni nyilvános mobilhírközlő hálózat, amely a barangolást végző ügyfél belföldi szolgáltatójának tagállamától eltérő tagállamban található, és amely lehetővé teszi, hogy a barangolást végző ügyfél – a hazai hálózat üzemeltetőjével kötött megállapodás alapján – hívásokat kezdeményezzen és fogadjon, SMS-üzeneteket küldjön és fogadjon vagy csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatásokat használjon;

ef)„Unión belüli barangolás”: mobilkészülék barangolást végző ügyfél általi használata az Unión belüli hívásfogadásra vagy -kezdeményezésre, Unión belüli SMS-üzenetek küldésére vagy fogadására, illetve csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások igénybevételére attól eltérő tagállamban, mint amelyben a belföldi szolgáltató hálózata található, a hazai hálózat üzemeltetője és a látogatott hálózat üzemeltetője közötti megállapodás alapján;

fg)„barangolást végző ügyfél”: az Unión belül található földfelszíni nyilvános mobilhírközlő hálózaton keresztül szabályozott barangolási szolgáltatásokat nyújtó barangolásszolgáltató ügyfele, akinek az említett barangolásszolgáltatóval kötött szerződése vagy megállapodása lehetővé teszi az Unión belüli barangolást;

gh)„szabályozott barangolásos hívás”: a barangolást végző ügyfél olyan mobil-hanghívása, amelyet egy látogatott hálózaton kezdeményeztek, és a végződtetés szerinti nyilvános hírközlő hálózat az Unión belül található, vagy a barangolást végző ügyfél olyan hívásfogadása, amelyet az Unión belüli nyilvános hírközlő hálózatról kezdeményeztek és egy látogatott hálózaton végződtettek;

hj)„SMS-üzenet”: rövidüzenet-szolgáltatás (Short Message Service) keretében küldött szöveges üzenet, amely elsősorban alfabetikus és/vagy numerikus karakterekből vagy mindkettőből áll, és a nemzeti számozási tervekkel összhangban kiosztott mobil- és/vagy vezetékes számok között küldhető;

ik)„szabályozott barangolásos SMS-üzenet”: barangolást végző ügyfél által küldött olyan SMS-üzenet, amelyet egy látogatott hálózaton kezdeményeztek és az Unión belüli nyilvános hírközlő hálózaton végződtettek, vagy a barangolást végző ügyfél által fogadott olyan SMS-üzenet, amelyet az Unión belüli nyilvános hírközlő hálózatról kezdeményeztek és egy látogatott hálózaton végződtettek;

jm)„szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás”: a barangolást végző ügyfél számára a csomagkapcsolt adatátvitel igénybevételét lehetővé tevő barangolási szolgáltatás a látogatott hálózathoz való kapcsolódó mobilkészüléke segítségével,. A szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nem terjed ki  kivéve  a szabályozott barangolásos hívások vagy SMS-üzenetek továbbításátra és fogadásátra, de  beleértve  kiterjed az MMS-üzenetek továbbításátra és fogadásátra;

ko)„nagykereskedelmi barangolási hozzáférés”: közvetlen nagykereskedelmi barangolási hozzáférés vagy nagykereskedelmi viszonteladói barangolási hozzáférés;

lp)„közvetlen nagykereskedelmi barangolási hozzáférés”: eszközök és/vagy szolgáltatások vagy mindkettő rendelkezésre bocsátása egy mobilhálózat-üzemeltető által egy másik vállalkozás számára meghatározott feltételekkel abból a célból, hogy ez a másik vállalkozás szabályozott barangolási szolgáltatásokat nyújthasson a barangolást végző ügyfeleknek;

mq)„nagykereskedelmi viszonteladói barangolási hozzáférés”: barangolási szolgáltatások nagykereskedelmi alapon történő nyújtása a látogatott hálózat üzemeltetőjétől eltérő mobilhálózat-üzemeltető által egy másik vállalkozás számára abból a célból, hogy ez a másik vállalkozás szabályozott barangolási szolgáltatásokat nyújthasson a barangolást végző ügyfeleknek;

🡻 (EU) 2120/2015 rendelet, 7. cikk, 3. b) pont

nr)„belföldi kiskereskedelmi ár”: a barangolásszolgáltatók által az ügyfél által indított telefonhívásokra és elküldött SMS-üzenetekre (mindkettő ugyanazon tagállamon belüli különböző nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokon belül indított és végződtetett), valamint az ügyfél által felhasznált adatforgalomra megállapított belföldi kiskereskedelmi egységár. Amennyiben nincs konkrét, egységenkénti belföldi kiskereskedelmi ár, belföldi kiskereskedelmi árnak ugyanazt a díjszabási mechanizmust kell tekinteni, amely az ügyfélre az általa végzett telefonhívásokra és elküldött SMS-üzenetekre (mindkettő ugyanazon tagállamon belüli különböző nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokon belül indított és befejezett), valamint az általa felhasznált adatforgalomra az ügyfél tagállamában vonatkozna.;

s)„szabályozott kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások elkülönített értékesítése” : alternatív barangolásszolgáltató által egy látogatott hálózaton belül a barangolást végző ügyfelek számára szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások közvetlen nyújtása.

🡻 531/2012/EU rendelet

 új szöveg

3. cikk

Nagykereskedelmi barangolási hozzáférés

(1)    A mobilhálózat-üzemeltetők minden olyan észszerű igényt teljesítenek, amely a nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre vonatkozikó összes észszerű megkeresésnek eleget tesznek , lehetővé téve különösen azt, hogy a barangolásszolgáltató a belföldön kínált kiskereskedelmi mobilszolgáltatásokkal teljesen megegyező szolgáltatásokat kínálhasson, amennyiben ez műszakilag kivitelezhető .

(2)    A mobilhálózat-üzemeltetők csak objektív kritériumok alapján utasíthatnak vissza nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre vonatkozó igényeket.

(3)    A nagykereskedelmi barangolási hozzáférés a szabályozott barangolási szolgáltatásoknak az ügyfelek részére a rendelkezésre álló bármelyik hálózati technológia vagy generáció révén  történő nyújtásához szükséges valamennyi hálózati elemre és kapcsolódó eszközre, releváns szolgáltatásra, szoftverre és informatikai rendszerre vonatkozik.

🡻 (EU) 920/2017 rendelet, 1. cikk, 1. a) pont

(4)    A nagykereskedelmi barangolási hozzáférés (3) bekezdésben említett összetevőinek nyújtására a 107., 119. és 12. cikkben megállapított, a szabályozott nagykereskedelmi barangolási díjakra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, kivéve, ha a nagykereskedelmi barangolási megállapodásban részes mindkét fél kifejezetten abban állapodik meg, hogy a megállapodás alkalmazásából adódó átlagos nagykereskedelmi barangolási díjakra a megállapodás érvényességének ideje alatt nem vonatkozik a szabályozott maximális nagykereskedelmi barangolási díj.

🡻 531/2012/EU rendelet

Az első albekezdés sérelme nélkül, a mobilhálózat-üzemeltetők nagykereskedelmi viszonteladói barangolási hozzáférés esetén tisztességes és észszerű díjakat számíthatnak fel a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó összetevőkre vonatkozóan.

(5)    A mobilhálózat-üzemeltetők a (8) bekezdésben említett BEREC-iránymutatások figyelembevételével referenciaajánlatot tesznek közzé, és azt a nagykereskedelmi barangolási hozzáférést kérő vállalkozások rendelkezésére bocsátják. A mobilhálózat-üzemeltetők legkésőbb egy hónappal a kérelem kézhezvételét követően a hozzáférést kérő vállalkozás rendelkezésére bocsátanak egy ilyen hozzáférésre vonatkozó, az ezen cikknek megfelelő szerződéstervezetet. A nagykereskedelmi barangolási hozzáférést észszerű időn belül, de legkésőbb három hónappal a szerződés megkötését követően meg kell adni. A nagykereskedelmi barangolási hozzáférés iránti kérelemmel megkeresett mobilhálózat-üzemeltetők és a hozzáférést kérő vállalkozások a tárgyalások során jóhiszeműen járnak el.

🡻 (EU) 920/2017 rendelet, 1. cikk, 1. b) pont

 új szöveg

(6)    Az (5) bekezdésben említett referenciaajánlatnak kellően részletesnek kell lennie, abban szerepelnie kell a (3) bekezdésben említett, a nagykereskedelmi barangolási hozzáféréshez szükséges valamennyi összetevőnek, továbbá tartalmaznia kell a közvetlen nagykereskedelmi barangolási hozzáférés és a nagykereskedelmi viszonteladói barangolási hozzáférés szempontjából releváns ajánlatok leírását és a kapcsolódó feltételeket. A referenciaajánlatnak minden szükséges információt tartalmaznia kell ahhoz, hogy a barangolásszolgáltató gondoskodhasson arról, hogy ügyfelei az illetékes segélyszolgálati állomáson keresztül díjmentesen elérhessék a segélyhívó szolgálatokat, valamint arról, hogy a hívó helyére vonatkozó információk díjmentes továbbításra kerüljenek az illetékes segélyszolgálati állomáshoz barangolási szolgáltatások használatával.

Az említett referenciaajánlat feltételeket tartalmazhat a tartós barangolás, illetve a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű, a barangolási szolgáltató fogyasztóinak az Unión belüli időszakos utazása során nyújtott szabályozott barangolási szolgáltatástól eltérő célokra való használatának megakadályozása céljából. A referenciaajánlatban történő meghatározás esetén ezek a feltételek tartalmazzák azokat az egyedi intézkedéseket, amelyeket a látogatott hálózat üzemeltetője hozhat a tartós barangolás vagy a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű használatának megakadályozása érdekében, valamint azon objektív kritériumokat, amelyek alapján ilyen intézkedések hozhatók. Ezek a kritériumok hivatkozhatnak az összesített barangolási forgalmi adatokra. A barangolásszolgáltató ügyfeleinek egyéni forgalmára vonatkozó egyedi információkra nem hivatkozhatnak.

A referenciaajánlat többek között előírhatja, hogy amennyiben a látogatott hálózat üzemeltetője okkal feltételezheti, hogy a barangolásszolgáltató ügyfeleinek jelentős része végez tartós barangolást, illetve használja nem rendeltetésszerűen vagy visszaélésszerűen a nagykereskedelmi barangolási hozzáférést, a látogatott hálózat üzemeltetője – az uniós és nemzeti adatvédelmi követelmények sérelme nélkül – olyan információkat kérhessen a barangolásszolgáltatótól, amelyek alapján megállapítható, hogy a barangolásszolgáltató ügyfeleinek jelentős része tartósan barangol-e, illetve nem rendeltetésszerűen vagy visszaélésszerűen használja-e a nagykereskedelmi barangolási hozzáférést a látogatott üzemeltető hálózatán, így például arra vonatkozó információt, hogy az ügyfelek mekkora hányada esetében állapították meg az alkalmazott belföldi kiskereskedelmi áron nyújtott, szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű használatának kockázatát objektív mutatók alapján, összhangban a 86d. cikk alapján elfogadott, a méltányos használatra vonatkozó feltételek alkalmazására vonatkozó részletes szabályokkal.

A referenciaajánlat végső eszközként, amennyiben kevésbé szigorú intézkedésekkel nem sikerült orvosolni a helyzetet, lehetőséget biztosíthat a nagykereskedelmi barangolási megállapodás megszüntetésére, ha a látogatott hálózat üzemeltetője objektív kritériumok alapján megállapította, hogy a barangolásszolgáltató ügyfeleinek jelentős hányada tartós barangolást végez, illetve nem rendeltetésszerűen vagy visszaélésszerűen használja a nagykereskedelmi barangolási hozzáférést, és erről tájékoztatta a hazai hálózat üzemeltetőjét.

A nagykereskedelmi barangolási megállapodásnak a látogatott hálózat üzemeltetője általi, a tartós barangolásra, illetve a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű használatára alapozott egyoldalú megszüntetésére kizárólag a látogatott hálózat üzemeltetője nemzeti szabályozó hatóságának előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

A látogatott hálózat üzemeltetőjének nemzeti szabályozó hatósága a látogatott hálózat üzemeltetője nagykereskedelmi barangolási megállapodás megszüntetésére vonatkozó engedély iránti kérelmének kézhezvételét követő három hónapon belül, a hazai hálózat üzemeltetőjének szabályozó hatóságával folytatott konzultációt követően határoz a kérelem jóváhagyásáról vagy elutasításáról, és erről tájékoztatja a Bizottságot.

A látogatott hálózat üzemeltetőjének nemzeti szabályozó hatósága és a hazai hálózat üzemeltetőjének nemzeti szabályozó hatósága egyaránt felkérheti a BEREC-et, hogy fogadjon el véleményt az e rendelettel összhangban meghozandó intézkedésekről. A BEREC-nek a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül véleményt kell nyilvánítania.

Amennyiben a BEREC-kel konzultáltak, a látogatott hálózat üzemeltetőjének nemzeti szabályozó hatósága, mielőtt a hatodik albekezdésben említett három hónapos határidőnek megfelelően határoz arról, hogy a nagykereskedelmi barangolási megállapodás megszüntetésére irányuló kérelmet jóváhagyja vagy elutasítja-e, megvárja és a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a BEREC véleményét.

A látogatott hálózat üzemeltetője nemzeti szabályozó hatóságának nyilvánosságra kell hoznia a nagykereskedelmi barangolási megállapodás megszüntetésére vonatkozó engedélyekkel kapcsolatos információt, az üzleti titoktartási kötelezettség függvényében.

E bekezdés ötödik–kilencedik albekezdése nem érinti a nemzeti szabályozó hatóság azon hatáskörét, hogy a 1816. cikk (76) bekezdése alapján előírja az e rendeletben foglalt kötelezettségek megsértésének azonnali megszüntetését, valamint a látogatott hálózat üzemeltetőjének azon jogát, hogy megfelelő intézkedéseket hozzon a csalás elleni küzdelem érdekében.

Szükség esetén a nemzeti szabályozó hatóságok előírhatják a referenciaajánlatok megváltoztatását – így azon egyedi intézkedések tekintetében is, amelyeket a látogatott hálózat üzemeltetője hozhat annak érdekében, hogy megakadályozza a tartós barangolást, illetve a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű használatát, valamint azon objektív kritériumok vonatkozásában, amelyek alapján a látogatott hálózat üzemeltetője ilyen intézkedéseket hozhat – annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek az e cikkben megállapított kötelezettségeknek.

🡻 531/2012/EU rendelet (kiigazított szöveg)

(7)    Amennyiben a hozzáférést kérő vállalkozás kereskedelmi tárgyalásokat kíván kezdeni annak érdekében, hogy a hozzáférés a referenciaajánlatban nem szereplő összetevőkre is kiterjedjen, a mobilhálózat-üzemeltetőknek erre a kérelemre észszerű időn belül, de legkésőbb két hónappal a kérelem kézhezvételét követően választ kell adniuk. E bekezdés alkalmazása esetén a (2) és (5) bekezdés nem alkalmazandó.

(8)    Annak érdekében, hogy hozzájáruljon e cikk következetes alkalmazásához, a BEREC az érintett felekkel folytatott konzultációt követően és a Bizottsággal szoros együttműködésben 2012. szeptember 30-ig  e rendelet elfogadásától számított hat hónapon belül   naprakésszé teszi iránymutatásokat fogalmaz meg a nagykereskedelmi barangolási hozzáféréssel kapcsolatban az 531/2012/EU rendelet 3. cikkének (8) bekezdésével összhangban meghatározott iránymutatásokat.

(9)    Az (5)–(7) bekezdést 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

4. cikk

🡻 (EU) 2120/2015 rendelet, 7. cikk, 3. a) pont

A szabályozott kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások elkülönített értékesítése

🡻 531/2012/EU rendelet

(1)    Sem a belföldi szolgáltatók, sem a barangolásszolgáltatók nem akadályozhatják meg, hogy ügyfeleik igénybe vegyenek alternatív barangolásszolgáltató által a látogatott hálózaton belül közvetlenül nyújtott szabályozott adatátviteli szolgáltatásokat.

(2)    A barangolást végző ügyfelek jogosultak bármikor barangolásszolgáltatót váltani. Ha egy barangolást végző ügyfél úgy dönt, hogy barangolásszolgáltatót kíván váltani, a váltást indokolatlan késedelem nélkül, – azaz minden esetben a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítésének végrehajtásához választott műszaki megoldástól függően a lehető legrövidebb időn belül, de az új barangolásszolgáltatóval történő megállapodás megkötésétől számított legfeljebb három munkanapon belül – végre kell hajtani.

(3)    Az alternatív barangolásszolgáltatóhoz történő, vagy a barangolásszolgáltatók közötti váltásnak térítésmentesnek kell lennie az ügyfél számára, és erre minden díjcsomagban lehetőséget kell biztosítani. A szolgáltatóváltás nem vonhat maga után semmilyen ezzel kapcsolatos előfizetést vagy az előfizetésnek a barangoláson kívüli egyéb elemeire vonatkozó, a váltás előtti feltételekhez képest további rögzített, illetve rendszeres díjat.

(6)    Ezt a cikket 2014. július 1-jétől kell alkalmazni.

5. cikk

🡻 (EU) 2120/2015 rendelet, 7. cikk, 4. a) pont

A szabályozott kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások elkülönített értékesítésének megvalósítása

🡻 (EU) 2120/2015 rendelet, 7. cikk, 4. b) pont

(1)    A belföldi szolgáltatók kötelesek eleget tenni a szabályozott kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások elkülönített értékesítésére vonatkozó, a 4. cikkben előírt kötelezettségnek, hogy a barangolást végző ügyfelek így elkülönített szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokat vehessenek igénybe. A belföldi szolgáltatók kötelesek kielégíteni minden ésszerű, az eszközökhöz és a kapcsolódó kiegészítő támogatási szolgáltatásokhoz való hozzáférésre irányuló, a szabályozott kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások elkülönített értékesítése szempontjából releváns igényt. A szabályozott kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások elkülönített értékesítéséhez szükséges említett eszközökhöz és a támogatási szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek – ideértve a felhasználók személyazonosságának igazolását célzó szolgáltatásokat is – térítésmentesnek kell lennie, és az nem vonhat maga után a barangolást végző ügyfelek által közvetlenül megfizetendő díjakat.

🡻 (EU) 2120/2015 rendelet, 7. cikk, 4. c) pont

(2)    Annak érdekében, hogy a szabályozott kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások elkülönített értékesítésének megvalósítása az Unióban következetes legyen, és mindenhol egyidejűleg menjen végbe, a Bizottság a BEREC-vel folytatott konzultációt követően végrehajtási jogi aktusok révén elfogadja a szabályozott kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások elkülönített értékesítésének végrehajtásához szükséges műszaki megoldásokra vonatkozó részletes szabályokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

🡻 (EU) 2120/2015 rendelet, 7. cikk, 4. d) pont

(3)    A szabályozott kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli szolgáltatások elkülönített értékesítésének végrehajtásához szükséges műszaki megoldásnak az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:

🡻 531/2012/EU rendelet

a)fogyasztóbarát megközelítés, és mindenekelőtt annak lehetővé tétele, hogy az ügyfelek hívószámuk megtartásával, valamint ugyanazon mobilkészülék használatával könnyen és gyorsan válthassanak alternatív barangolásszolgáltatóra;

b)valamennyi fogyasztói keresletkategória versenyképes kiszolgálásának képessége, beleértve az adatátviteli szolgáltatások intenzív használatát;

c)a verseny hatékony elősegítésének képessége, figyelembe véve az üzemeltetőknek az infrastrukturális eszközeik vagy kereskedelmi megállapodásaik kiaknázására irányuló mozgásterét;

d)költséghatékonyság, figyelembe véve a belföldi szolgáltatók és az alternatív barangolásszolgáltatók közötti költségmegosztást;

e)a 4. cikk (1) bekezdésében említett kötelezettségek érvényesítésére való hatékony képesség;

f)a legmagasabb fokú kölcsönös átjárhatóság lehetővé tétele;

g)felhasználóbarát jelleg, mindenekelőtt ami hálózatváltás esetén a mobil készülék fogyasztók általi technikai kezelését illeti;

h)annak biztosítása, hogy az uniós ügyfelek által harmadik országokban végzett barangolást, valamint a harmadik országok ügyfelei által az Unióban végzett barangolást ne lehessen gátolni;

i)a magánéletnek, a személyes adatoknak, a hálózatok biztonságának és integritásának a keretirányelvben és a különös irányelvekben előírt védelmére, továbbá az említett irányelvekben előírt átláthatóságra vonatkozó szabályok tiszteletben tartásának biztosítása;

j)annak figyelembevétele, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok a keretirányelv 8. cikke (4) bekezdésének g) pontjával összhangban ösztönzik, hogy a végfelhasználók információkhoz férjenek hozzá és információt terjesszenek, valamint saját választásuk szerinti alkalmazásokat futtassanak és szolgáltatásokat vegyenek igénybe;

k)annak biztosítása, hogy a szolgáltatók azonos körülmények között azonos feltételeket biztosítsanak.

(4)    A műszaki megoldás a (3) bekezdésben lefektetett kritériumok teljesítése céljából több technikai feltételt is egyesíthet.

(5)    A Bizottság szükség esetén megbízza valamelyik európai szabványügyi testületet az érintett szabványoknak a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítésének harmonizált végrehajtásához szükséges módosításával.

(6)    E cikk (1), (3), (4) és (5) bekezdését 2014. július 1-jétől kell alkalmazni.

🡻 531/2012/EU rendelet

6 4. cikk

Bizottsági eljárás

(1)    A Bizottságot az (EU) 2018/1972 keretirányelv 118. cikkének (1) bekezdése 22. cikke által létrehozott hírközlési bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

(2)    Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

🡻 (EU) 2120/2015 rendelet, 7. cikk, 5. pont (kiigazított szöveg)

5 6a. cikk

 Szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtása 

A kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlése

2017. június 15-től – feltéve, hogy a szóban forgó időpontban a 19. cikk (2) bekezdésében említett javaslat alapján elfogadott jogalkotási aktus már alkalmazandó lesz – 

(1) aA barangolásszolgáltatók a barangolást végző ügyfeleiknek nem számíthatnak fel a belföldi kiskereskedelmi áron felül semmilyen többletdíjat a tagállamokban a szabályozott barangolásos hívásindításokért vagy hívásfogadásokért, az elküldött szabályozott barangolásos SMS-üzenetekért és a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások használatáért, ideértve az MMS üzeneteket is, illetve a 66b. és 76c. cikkre is figyelemmel semmilyen általános díjat nem számíthatnak fel a végberendezés vagy szolgáltatás külföldön történő használatának lehetővé tételéért.

 új szöveg

(2) A barangolásszolgáltatóknak – amennyiben műszakilag megvalósítható – biztosítaniuk kell, hogy a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokat ugyanolyan feltételek mellett nyújtsák, mintha ezeket a szolgáltatásokat az ügyfelek belföldön vennék igénybe, különösen a szolgáltatás minősége tekintetében.

🡻 (EU) 2120/2015 rendelet, 7. cikk, 5. pont (kiigazított szöveg)

6 6b. cikk

Méltányos használat

(1)    A barangolásszolgáltatók e cikkel, valamint a 86d. cikkben említett végrehajtási jogi aktusokkal összhangban a méltányos használatra vonatkozó feltételeket („fair use policy”) alkalmazhatnak a vonatkozó belföldi kiskereskedelmi árszínvonalon nyújtott szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások használatára annak megakadályozása céljából, hogy a barangolást végző ügyfelek a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokat nem rendeltetésszerűen vagy visszaélésszerűen – például a belföldi szolgáltatójuk tagállamától eltérő tagállam területén, az időszakos utazásaikon kívül használják.

A méltányos használatra vonatkozó feltételeknek lehetővé kell tenniük a barangolási szolgáltatást igénybe vevő ügyfél számára, hogy bizonyos mennyiségű, a díjcsomagjának megfelelő, belföldi kiskereskedelmi árszínvonalon nyújtott szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatást vegyen igénybe.

(2)    A méltányos használatra vonatkozó feltételek szerinti korlátokat meghaladó szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokra a 96e. cikk alkalmazandó.

7 6c. cikk

A kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlésének Ffenntarthatóságia  mechanizmus 

(1)    Meghatározott és rendkívüli körülmények fennállása esetén, amennyiben valamely barangolásszolgáltató számára nem térül meg az 56a. és 66b. cikk szerinti szabályozott barangolási szolgáltatások nyújtásának összes tényleges és várható költsége az említett szolgáltatás nyújtásából származó tényleges és várható bevételéből, úgy a szóban forgó barangolásszolgáltató engedélyt kérhet arra, hogy a belföldi díjszabási modellje fenntarthatóságának biztosítása érdekében többletdíjat alkalmazzon. Kizárólag olyan mértékű többletdíj alkalmazható, amely a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásához szükséges költségek megtérüléséhez szükséges, figyelemmel az alkalmazandó maximális nagykereskedelmi díjakra.

(2)    Amennyiben egy barangolásszolgáltató úgy dönt, hogy élni kíván az e cikk (1) bekezdésében foglalt lehetőséggel, haladéktalanul kérelmet kell benyújtania a nemzeti szabályozó hatósághoz, és a 86d. cikkben említett végrehajtási jogi aktusoknak megfelelően e hatóság rendelkezésére kell bocsátania az összes szükséges információt. A barangolásszolgáltatónak ezt követően 12 hónaponként naprakésszé kell tennie, majd el kell juttatnia ezt az információt a nemzeti szabályozó hatósághoz.

(3)    A (2) bekezdés szerinti kérelem kézhezvételét követően a nemzeti szabályozó hatóságnak értékelnie kell, hogy a barangolásszolgáltató kellően alátámasztotta-e azt a tényt, hogy az (1) bekezdésben foglaltak értelmében nem térülnek meg a költségei, és emiatt veszélybe kerül a belföldi díjszabási modelljének fenntarthatósága. A belföldi díjszabási modell fenntarthatóságának értékelését a barangolásszolgáltatóra jellemző releváns objektív tényezők alapján kell elvégezni, ideértve az érintett tagállamban üzemelő barangolásszolgáltatók közötti objektív eltéréseket, valamint a belföldi árak és jövedelmek szintjét. A nemzeti szabályozó hatóságnak engedélyeznie kell a többletdíjat, amennyiben az (1) bekezdésben és az e bekezdésben megállapított feltételek teljesülnek.

(4)    A nemzeti szabályozó hatóság a (2) bekezdés alapján benyújtott kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül engedélyezi a többletdíjat, kivéve, amikor a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan, illetve a barangolásszolgáltató nem bocsátott rendelkezésre elegendő információt. Amennyiben a nemzeti szabályozó hatóság úgy ítéli meg, hogy a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan, illetve a barangolásszolgáltató nem bocsátott rendelkezésre elegendő információt, meg kell hallgatnia a barangolásszolgáltatót, és a meghallgatást követő két hónapon belül meg kell hoznia végleges döntését arra vonatkozóan, hogy engedélyezi, módosítja vagy elutasítja a többletdíjat.

8 6d. cikk

A méltányos használatra vonatkozó feltételek végrehajtása és a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlése fenntarthatósági ának  mechanizmus  végrehajtása megvalósítása

🡻 (EU) 2120/2015 rendelet, 7. cikk, 5. pont (kiigazított szöveg)

 új szöveg

(1)    A 66b. és 76c. cikk egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság 2016. december 15-ig, a BEREC-k vel folytatott konzultációt követően, végrehajtási jogi aktusokat fogad el,  és vizsgál felül időszakosan a piaci fejlemények fényében  révén részletes szabályokat fogad el egyrészt a méltányos használatra vonatkozó feltételek alkalmazásáról, másrészt arról a módszertanról, amely a kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások belföldi árakon történő nyújtásának  többletdíjak eltörlésének fenntarthatóságát hivatott értékelni, harmadrészt pedig valamint a barangolásszolgáltató által az ezen értékelés céljából benyújtandó kérelemről. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(2)    A 6b. cikket illetően, a méltányos használatra vonatkozó feltételek alkalmazását érintő részletes szabályokat megállapító végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor a Bizottság figyelembe veszi a következőket:

a)az árképzési és fogyasztási minták alakulása a tagállamokban;

b)a belföldi árszínvonalak Unión belüli közeledésének mértéke;

c)utazási szokások az Unióban;

d)a verseny torzulásának észlelhető kockázatai, valamint a beruházásösztönzés a belföldi piacokon és a látogatott tagállamok piacain.

(3)    A 6c. cikket illetően, Amikor a Bizottsága barangolásszolgáltatók esetében a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlésének  a kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások belföldi árakon történő nyújtásának fenntarthatóságát értékelni hivatott módszertanra vonatkozó részletes szabályokat megállapító végrehajtási jogi aktusokat fogad el a barangolásszolgáltatókra vonatkozóan elfogadásakor a Bizottság a következőket veszi alapul:

a)a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásával összefüggő összes tényleges és várható költségnek az egyenetlen forgalomra vonatkozó tényleges nagykereskedelmi barangolási díjakhoz képest történő, és a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásához szükséges együttes és közös költségek észszerű megosztását szem előtt tartó megállapítása;

b)a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásából származó összes tényleges és várható bevétel megállapítása;

c)a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások használata, valamint a barangolási szolgáltatók fogyasztóinak belföldi forgalma;

d)a verseny szintje, a belföldi piacon érvényes árak és bevételek, valamint minden olyan észlelhető kockázat, miszerint a belföldi kiskereskedelmi árakon történő barangolás érezhetően befolyásolná az ilyen árak alakulását.

(4)    A Bizottság a piaci fejlemények fényében rendszeres időközönként felülvizsgálja az (1) bekezdés alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokat.

(4)(5).    A nemzeti szabályozó hatóságnak szigorúan nyomon kell követnie és felügyelnie kell a méltányos használatra vonatkozó feltételek alkalmazását és a  kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások belföldi árakon történő nyújtásának  kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlésének fenntarthatóságához kapcsolódó intézkedéseket, és ennek során a legmesszebbmenőkig szem előtt kell tartania az érintett tagállamra jellemző releváns objektív tényezőket és a barangolásszolgáltatók közötti releváns objektív eltéréseket. A 76c. cikk (3) bekezdésében foglalt eljárás sérelme nélkül a nemzeti szabályozó hatóságnak kellő időben érvényre kell juttatnia a 66b. és a 76c. cikk követelményeit és az e cikk (1) (2) bekezdése ében alapján elfogadott  előírt végrehajtási jogi aktusokat. A nemzeti szabályozó hatóság bármikor kérheti a barangolásszolgáltatótól a többletdíj módosítását vagy alkalmazásának megszüntetését, amennyiben a többletdíj nem felel meg a 66b. vagy a76c. cikkben foglaltaknak. A nemzeti szabályozó hatóságnak évente tájékoztatnia kell az Bizottságot a 66b. és 76c. cikke valamint e cikk alkalmazásáról.

 új szöveg

(5)    Az (EU) 2016/2286 végrehajtási rendeletet az (1) bekezdés alapján elfogadott új végrehajtási jogi aktus hatálybalépéséig továbbra is alkalmazni kell.

🡻 (EU) 2120/2015 rendelet, 7. cikk, 5. pont (kiigazított szöveg)

 új szöveg

9 6e. cikk

Szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtása  Kiskereskedelmi többletdíjak kivételes alkalmazása szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások használatáért és alternatív díjak biztosítása  

(1)    A második albekezdés sérelme nélkül amennyiben egy barangolásszolgáltató többletdíjat számol fel a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások méltányos használatra vonatkozó feltételek szerinti korlátokat meghaladó használatáért, a díjnak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek (héa nélküli értékek):

a)a szabályozott barangolásos hívások kezdeményezéséért, a szabályozott barangolásos SMS-ek küldéséért és a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért felszámolt többletdíj nem haladhatja meg a 107. cikk (2) bekezdésében, a 119. cikk (1) bekezdésében, illetve a 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott maximális nagykereskedelmi díjakat;

b)a belföldi kiskereskedelmi árnak és a szabályozott barangolásos hívások indításáért, a szabályozott barangolásos SMS-ek küldéséért és a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért felszámolt esetleges többletdíjnak az összege nem haladhatja meg a percenkénti 0,19 EUR, az SMS-enkénti 0,06, illetve a megabájtonkénti 0,20 EUR összeget;

cb)a szabályozott barangolásos hívások fogadásért felszámított esetleges többletdíj nem haladhatja meg az (EU) 2018/1972 irányelv 75. cikkének (1) bekezdésével összhangban az adott évre vonatkozóan meghatározott, az Unió egészében egységes maximális mobil hívásvégződtetési díjakat. Amennyiben a Bizottság az (EU) 2018/1972 irányelv 75. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus felülvizsgálatát követően úgy határoz, hogy a továbbiakban nincs szükség az Unió egészére kiterjedő hívásvégződtetési díj meghatározására, és nem ír elő maximális mobil hívásvégződtetési díjat, a szabályozott barangolásos hívások fogadásakor alkalmazott többletdíj nem haladhatja meg az említett irányelv 75. cikke alapján elfogadott legutóbbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott díjat .az Unió tagállamaiban érvényben lévő maximális mobil hívásvégződtetési díjak (2) bekezdés szerint meghatározott súlyozott átlagát.

A barangolásszolgáltatók nem alkalmazhatnak többletdíjat a fogadott szabályozott barangolásos SMS üzenetekért, illetve a barangolásos hangposta-üzenetek fogadásáért. Ez nem érinti az egyéb vonatkozó díjakat, például az ilyen üzenetek meghallgatásáért felszámolható díjakat.

A barangolásszolgáltatóknak a kezdeményezett és fogadott barangolásos hívások után másodpercenkénti díjat kell felszámolniuk. A barangolásszolgáltatók a kezdeményezett hívások esetében 30 másodpercet meg nem haladó hosszúságú minimális díjazási időszakot alkalmazhatnak. A barangolásszolgáltatók kötelesek ügyfeleiknek a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokat kilobájtalapon számlázni, kivéve a MMS üzeneteket, amelyek egységenként számlázhatók. Ilyen esetben az a kiskereskedelmi díj, amelyet egy barangolásszolgáltató a barangolást végző ügyfelének egy barangolásos MMS-üzenet küldéséért vagy fogadásáért felszámíthat, nem haladhatja meg a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért felszámolható, az első albekezdésben foglalt maximális kiskereskedelmi díjat.

A 6f. cikk (1) bekezdésében említett időszakban ez a bekezdés nem zárja ki az olyan ajánlatokat, amelyek a barangolást végző ügyfeleknek napidíj vagy más rendszeres, fix összegű díj ellenében bizonyos mennyiségű szabályozott barangolási szolgáltatás használatát teszik lehetővé, feltéve, hogy az említett mennyiség teljes felhasználása esetén olyan egységár adódik a szabályozott barangolásos kezdeményezett, illetve fogadott hívásokra, küldött SMS üzenetekre és barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra vetítve, amely nem haladja meg a vonatkozó belföldi kiskereskedelmi árat és az első albekezdésben foglalt maximális többletdíjat.

(2)    A Bizottság 2015. december 31-ig, a BEREC-vel folytatott konzultációt követően és az e bekezdés második albekezdésére is figyelemmel végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza a maximális mobil hívásvégződtetési díjaknak az (1) bekezdés első albekezdésének c) pontjában említett súlyozott átlagát. A Bizottság ezeket a végrehajtási jogi aktusokat évente felülvizsgálja. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A maximális mobil hívásvégződtetési díjak súlyozott átlagának az alábbi kritériumokon kell alapulnia:

a)azok a maximális mobil hívásvégződtetési díjszintek, amelyeket a keretirányelv 7. és 16. cikkével és a hozzáférési irányelv 13. cikkével összhangban a nemzeti szabályozó hatóságok határoztak meg a piacon a hanghívás-végződtetés nagykereskedelmi árára az egyes mobilhálózatok esetében, és

b)az összes előfizető száma a tagállamokban.

(2)(3).    A barangolásszolgáltatók kínálhatnak, a barangolást végző ügyfelek pedig önszántukból választhatnak az 5 6a., a 66b., a 76c. cikkben és e cikk (1) bekezdésében foglaltaktól eltérő barangolási díjszabást is, aminek eredményeként a barangolást végző ügyfelek a szabályozott barangolási szolgáltatásért más díjat fizetnek, mint amit e döntés hiányában fizetnének. A barangolásszolgáltató ezeket a barangolást végző ügyfeleket köteles emlékeztetni arra, hogy ezáltal a barangoláshoz kapcsolódó mely előnyöket veszítenek el.

A barangolásszolgáltatóknak az első albekezdés sérelme nélkül valamennyi jelenlegi és új, barangolást végző ügyfélre automatikusan az 5 6a. és 66b. cikkel, illetve az e cikk (1) bekezdésével összhangban meghatározott díjszabást kell alkalmazniuk.

A barangolást végző ügyfél bármikor kérheti az 5. 6a., a 6.6b., a 7.6c., és az e cikk (1) bekezdése szerinti díjszabásra való áttérést vagy az attól való eltérést. Ha a barangolást végző ügyfél önszántából úgy dönt, hogy a5 6a., a 66b., a 76c. és az e cikk (1) bekezdése szerinti díjszabásra tér át vagy attól eltér, akkor ezt az átállást a kérelem beérkezésétől számított egy munkanapon belül eszközölni kell, annak térítésmentesnek kell lennie, és nem járhat olyan feltételekkel, illetve korlátozásokkal, amelyek az előfizetésnek a barangoláshoz nem kapcsolódó elemeire vonatkoznak. Ha az előző barangolási díjszabás érvényességének kezdete óta még nem telt el egy előre meghatározott, két hónapot meg nem haladó időtartam, a barangolásszolgáltatók elhalaszthatják az átállást az említett időtartam leteltéig.

(3)(4).     Az (EU) 2018/1972 irányelv III. része III. címének sérelme nélkül  aA barangolásszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy minden olyan szerződésben, amely bármilyen típusú szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásra is kiterjed, meg legyenek határozva a szóban forgó szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatás jellemzői, többek között:

a)a konkrét díjcsomag vagy díjcsomagok, az egyes díjcsomagok keretében kínált szolgáltatások típusa, a kommunikáció mennyiségét is feltüntetve;

b)esetleges korlátozások az alkalmazandó belföldi kiskereskedelmi árszínvonalon nyújtott szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások használatára vonatkozóan, ezen belül számszerű információk arról, hogy a méltányos használatra vonatkozó esetleges feltételek hogyan alkalmazandók az érintett szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatás fő árképzési, mennyiségi és más paramétereihez képest;.

 új szöveg

c) az Unión belüli barangolás során észszerűen elvárható szolgáltatásminőség.

(4) A barangolásszolgáltatók biztosítják, hogy a bármilyen típusú szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatást tartalmazó szerződések nyújtsanak tájékoztatást azokról a szolgáltatástípusokról, amelyekre barangolás esetén magasabb díjak vonatkozhatnak.

🡻 (EU) 2120/2015 rendelet, 7. cikk, 5. pont (kiigazított szöveg)

 új szöveg

(5) A barangolásszolgáltatók kötelesek nyilvánosságra hozni az első albekezdésben (3)  és (4)  bekezdésben említett információkat.

6f. cikk

Átmeneti kiskereskedelmi barangolási többletdíjak

(1)    A barangolásszolgáltatók 2016. április 30-tól 2017. június 14-ig a belföldi kiskereskedelmi áron felül többletdíjat alkalmazhatnak a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásáért.

(2)    Az e cikk (1) bekezdésében említett időszak alatt a 6e. cikk értelemszerűen alkalmazandó.

🡻 531/2012/EU rendelet

10 7. cikk

Szabályozott barangolásos hívások nagykereskedelmi díjai

🡻 (EU) 920/2017 rendelet, 1. cikk, 2. pont (kiigazított szöveg)

 új szöveg

(1)    2017. június 15-től aA látogatott hálózat üzemeltetője által a barangolásszolgáltatónak a látogatott hálózatról kezdeményezett szabályozott barangolásos hívás nyújtásáért – beleértve többek között annak kezdeményezési, továbbítási és végződtetési költségét is – felszámított átlagos nagykereskedelmi díj percenként nem haladhatja meg a 0,032 0,022  EUR összegű biztonsági árkorlátot. Ez a maximális nagykereskedelmi díj a 19. cikk sérelme nélkül 2022. június 30-ig 0,032 EUR marad  2025. január 1-jén percenként 0,019 EUR-ra csökken, és – a 21., 22. és 23. cikk sérelme nélkül – 2032. június 30-ig percenként 0,019 EUR marad .

(2)    Az (1) bekezdésben említett átlagos nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni bármely két üzemeltető között, és azt tizenkét hónapos időszakra vagy az (1) bekezdésben meghatározottak szerint a maximális átlagos nagykereskedelmi díj alkalmazási idejének lejártáig vagy a 2022.  2032.  június 30-ig hátralévő rövidebb időszakra kell számítani.

🡻 531/2012/EU rendelet

(3)    Az (1) bekezdésben említett átlagos nagykereskedelmi díjat úgy kell kiszámítani, hogy a teljes nagykereskedelmi barangolásos árbevételt el kell osztani a vonatkozó időszakban az érintett üzemeltető által az Unión belüli nagykereskedelmi barangolásos hívások nyújtására ténylegesen felhasznált, másodpercalapon összesített nagykereskedelmi barangolásos percek számával, mindezt úgy kiigazítva, hogy figyelembe vegye a látogatott hálózat üzemeltetőjének azt a lehetőségét, hogy legfeljebb 30 másodperces kezdeti minimális díjazási időszakot alkalmazhat.

119. cikk

A szabályozott barangolásos SMS-üzenetek nagykereskedelmi díjai

🡻 (EU) 920/2017 rendelet, 1. cikk, 3. pont (kiigazított szöveg)

 új szöveg

(1)    2017. június 15-től  aA látogatott hálózat üzemeltetője által a barangolásszolgáltatónak a látogatott hálózatról küldött szabályozott barangolásos SMS-üzenet nyújtásáért felszámított átlagos nagykereskedelmi díj SMS-üzenetenként nem haladhatja meg a 0,01  0,004  EUR összegű biztonsági árkorlátot.  A fenti maximális nagykereskedelmi díj 2025. január 1-jén SMS-üzenetenként 0,003 EUR-ra csökken,  és ez a 2119.,  22. és 23.  cikk sérelme nélkül  2032.  2022. június 30-ig 0,01  0,003  EUR marad.

🡻 531/2012/EU rendelet

 új szöveg

(2)    Az (1) bekezdésben említett átlagos nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni bármely két üzemeltető között, és azt tizenkét hónapos időszakra vagy  az (1) bekezdésben meghatározottak szerint a maximális átlagos nagykereskedelmi díj alkalmazási idejének lejártáig vagy  a  2032  2022. június 30-ig hátralévő rövidebb időszakra kell számítani.

(3)    Az (1) bekezdésben említett átlagos nagykereskedelmi díjat úgy kell kiszámítani, hogy a vonatkozó időszak alatt a látogatott hálózat üzemeltetője vagy a hazai hálózat üzemeltetője által a szabályozott barangolásos SMS-üzenetek Unión belüli küldésével és továbbításával nyert nagykereskedelmi barangolásos árbevételt el kell osztani az érintett barangolásszolgáltató vagy a hazai hálózat üzemeltetője nevében az adott időszakban küldött és továbbított ilyen SMS-üzenetek számával.

(4)    A látogatott hálózat üzemeltetője az (1) bekezdésben említett díjon kívül nem számíthat fel más díjat a barangolást végző ügyfél barangolásszolgáltatójának vagy hazaihálózat-üzemeltetőjének az ő látogatott hálózatában barangolást végző ügyfélnek küldött szabályozott barangolásos SMS-üzenetek végződtetéséért.

11. cikk

A szabályozott barangolásos SMS-üzenetek műszaki jellemzői

A barangolásszolgáltatók, a belföldi szolgáltatók, a hazai hálózatok üzemeltetői vagy a látogatott hálózatok üzemeltetői nem változtathatják meg a szabályozott barangolásos SMS-üzenetek műszaki jellemzőit oly módon, hogy azok eltérjenek a belföldi piacon nyújtott SMS-üzenetek műszaki jellemzőitől.

12. cikk

A szabályozott barangolásos adattovábbításiátviteli szolgáltatások nagykereskedelmi díjai

🡻 (EU) 920/2017 rendelet, 1. cikk, 4. pont (kiigazított szöveg)

 új szöveg

(1)    2017. június 15-től aA látogatott hálózat üzemeltetője által a barangolásszolgáltatónak a látogatott hálózaton keresztül nyújtott szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nyújtásáért felszámított átlagos nagykereskedelmi díj az átvitt adatmennyiség egy gigabájtjára vetítve nem haladhatja meg a  2,00  7,70 EUR összegű biztonsági árkorlátot. Ez a maximális nagykereskedelmi díj  az átvitt adatmennyiség  egy gigabájtra vetítve 2018. január 1-jétől 6,00 EUR-ra, 2019. január 1-jétől 4,50 EUR-ra, 2020.  2025.  január 1-jétől 3,50  1,50  EUR-ra, 2021. január 1-jétől 3,00 EUR-ra és 2022. január 1-jétől 2,50 EUR-ra csökken., Ez  és  a 21.19.,  a 22. és a 23.  cikk sérelme nélkül  2032.  2022. június 30-ig az átvitt adatmennyiség egy gigabájtjára vetítve 2,50  1,50  EUR marad.

🡻 531/2012/EU rendelet

 új szöveg

(2)    Az (1) bekezdésben említett átlagos nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni bármely két üzemeltető között, és azt tizenkét hónapos időszakra vagy az (1) bekezdésben meghatározottak szerint egy maximális átlagos nagykereskedelmi díj alkalmazási idejének lejártáig vagy a 2032. június 30-ig  2022. június 30-ig hátralévő rövidebb időszakra kell számítani.

(3)    Az (1) bekezdésben előírt átlagos nagykereskedelmi díjat úgy kell kiszámítani, hogy az adott időszak alatt a látogatott hálózat vagy a hazai hálózat üzemeltetőjéhez a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nyújtása címén befolyó teljes nagykereskedelmi árbevételt el kell osztani a szolgáltatás nyújtása során az adott időszakban ténylegesen felhasznált adatok megabájtban kifejezett mennyiségével, kilobájtalapon összesítve azt az érintett barangolásszolgáltató vagy hazaihálózat-üzemeltető nevében az adott időszakra vonatkozóan.

 új szöveg

13. cikk

A segélyhívások nagykereskedelmi díjai

A 10., 11. és 12. cikk sérelme nélkül a látogatott hálózat üzemeltetője nem számíthat fel díjat a barangolásszolgáltatónak a barangolást végző ügyfél által kezdeményezett segélyhívással és a hívó helyére vonatkozó információk továbbításával kapcsolatban.

🡻 531/2012/EU rendelet (kiigazított szöveg)

14. cikk

A barangolásos hívások és SMS-üzenetek kiskereskedelmi díjainak  feltételeinek  átláthatósága

(1)    A barangolást végző ügyfelek arra való figyelmeztetése érdekében, hogy híváskezdeményezéskor és -fogadáskor, valamint SMS-üzenet küldésekor barangolási díjak vonatkoznak rájuk, minden barangolásszolgáltató köteles – kivéve, ha az ügyfél értesítette  ügyfelek értesítették a barangolásszolgáltatót, hogy nem kívánja  kívánják e szolgáltatást igénybe venni – automatikusan, indokolatlan késedelem nélkül, ingyenesen, üzenetszolgáltatás útján alapvető, személyre szóló díjszabási tájékoztatást adni a barangolást végző ügyfeleknek ügyfélnek, amikor azok  az a belföldi szolgáltatójuk  szolgáltatójának tagállamától eltérő tagállam területére lép  lépnek , a szóban forgó ügyfél által látogatott tagállamban történő híváskezdeményezésre és -fogadásra, valamint SMS-üzenetek küldésére vonatkozó (héát tartalmazó) barangolási díjakról.

🡻 (EU) 2120/2015 rendelet, 7. cikk, 7. a) pont

E személyre szóló, árképzésre vonatkozó alaptájékoztatást az ügyfél belföldi szolgáltatója által kiállított belföldi számla pénznemében kell kifejezni és annak a következő információkat kell tartalmaznia:

a)a barangolást végző ügyfélre az Unión belül érvényes, méltányos használatra vonatkozó feltételek, valamint a szóban forgó méltányos használatra vonatkozó feltételek szerinti korlátok meghaladása esetén alkalmazott többletdíjak; és

b)a 76c. cikkel összhangban alkalmazott bármely többletdíj.

 új szöveg

Amikor a barangolást végző ügyfél a hazai szolgáltatójától eltérő tagállamba lép be, a barangolásszolgáltatóknak indokolatlan késedelem nélkül és díjmentesen, üzenetküldő szolgáltatás útján automatikus tájékoztatást kell nyújtaniuk az ügyfél számára – kivéve, ha a barangolást végző ügyfél értesítette a barangolásszolgáltatót arról, hogy nem igényel ilyen szolgáltatást – arról, hogy a hozzáadott értékű szolgáltatások igénybevételével potenciálisan magasabb díjakra kell számítaniuk, ideértve egy e célra létrehozott weboldalra mutató linket is, amely tájékoztatást nyújt azokról a szolgáltatástípusokról, amelyekre magasabb költségek vonatkozhatnak, és adott esetben a hozzáadott értékű szolgáltatásokhoz rendelt hívószámtartományokról.

🡻 531/2012/EU rendelet (kiigazított szöveg)

Az első albekezdésben említett, alapvető, személyre szóló díjszabási tájékoztatásnak  uUgyancsak tartalmaznia kell a (2) bekezdésben említett, további tájékoztatás céljából ingyenesen hívható telefonszámot, valamint a segélyszolgálatoknak az ingyenesen hívható 112-es egységes európai segélyhívószám tárcsázásával való elérésére vonatkozó információkat.

Az ügyfélnek minden üzenet kapcsán meg kell adni a lehetőséget, hogy térítésmentesen és egyszerű módon értesíthesse a barangolásszolgáltatót, hogy az automatikus üzenetszolgáltatást a jövőben nem kívánja igénybe venni. Annak az ügyfélnek, aki értesítést küldött, hogy nem kívánja igénybe venni az automatikus üzenetszolgáltatást, joga van e szolgáltatást bármikor ingyenesen újból kérni a barangolásszolgáltatótól.

A barangolásszolgáltatóknak az első albekezdésben említett, személyre szóló díjszabási tájékoztatást a vak és gyengén látó ügyfelek részére, az ügyfél kérésére, automatikusan és ingyenesen, hanghívással kell nyújtaniuk.

🡻 (EU) 2120/2015 rendelet, 7. cikk, 7. b) pont

Az első, második, ötödiknegyedik és hatodikötödik albekezdés – a méltányos használatra vonatkozó feltételekre, valamint a 76c. cikkel összhangban alkalmazott többletdíjakra való hivatkozás kivételével – a barangolásszolgáltatók által nyújtott és az Unión kívül utazó, barangolást végző ügyfelek által igénybe vett barangolásos hangátviteli és SMS-szolgáltatásokra is alkalmazandó.

🡻 531/2012/EU rendelet (kiigazított szöveg)

(2)    Az (1) bekezdésben  szereplő információk kiegészítéseként, az ügyfélnek – függetlenül az Unión belüli tartózkodási helyétől – joga van ingyenesen, hanghívás vagy SMS révén személyre szabott, részletesebb információt kérni és kapni a látogatott hálózaton belül a hanghívásokra és SMS-re vonatkozó barangolási díjszabásokról, valamint tájékoztatást kérni és kapni az e rendelet alapján alkalmazandó átláthatósági intézkedésekről. Az ilyen kérések kezelése a barangolásszolgáltató által erre a célra kijelölt ingyenesen hívható telefonszámon keresztül történik. Az (1) bekezdésben előírt kötelezettségek az SMS-funkciót nem támogató készülékek esetében nem alkalmazandók.

🡻 (EU) 2120/2015 rendelet, 7. cikk, .7. c) pont

32a.    A barangolásszolgáltató köteles értesítést küldeni a barangolást végző ügyfélnek, amint a fogyasztása teljes mértékben kimeríti a szabályozott barangolási hangátviteli vagy SMS-szolgáltatások használatára alkalmazandó méltányos használati mennyiséget, illetve eléri a 76c. cikk szerint alkalmazandó valamely felhasználási határt. Az értesítésben fel kell tüntetni azt a többletdíjat is, amelyet a szolgáltató alkalmazni fog, ha a barangolást végző további szabályozott barangolási hangátviteli vagy SMS-szolgáltatásokat vesz igénybe. Biztosítani kell minden ügyfél számára a jogot, hogy kérhesse barangolásszolgáltatójától az ilyen értesítések küldésének megszüntetését, és hogy bármikor térítésmentesen kérhesse a barangolásszolgáltatótól a szolgáltatás visszaállítását.

🡻 (EU) 2120/2015 rendelet, 7. cikk, 7. d) pont

(4)(3).    A barangolásszolgáltatók szerződéskötésekor kötelesek minden ügyfelüket kimerítően tájékoztatni az érvényes barangolási díjakról. Ezenkívül a díjakban bekövetkező minden változás alkalmával indokolatlan késedelem nélkül naprakész tájékoztatást kell adniuk barangolást végző ügyfeleiknek az érvényes barangolási díjakról.

A barangolásszolgáltatóknak továbbá észszerű időközönként emlékeztetőt kell küldeniük az összes olyan ügyfélnek, aki más díjszabást választott.

🡻 531/2012/EU rendelet

(5)(4).    A szolgáltatóknak tájékoztatniuk kell az ügyfeleiket arról, hogy hogyan lehet elkerülni a szándékolatlan barangolást a határ menti régiókban. A barangolásszolgáltatóknak minden észszerű lépést meg kell tenniük azért, hogy megóvják az ügyfeleiket attól, hogy saját tagállamukban barangolási díjat fizessenek olyan barangolási szolgáltatásokért, amelyekhez szándékolatlanul jutottak hozzá.

15. cikk

A barangolásos kiskereskedelmi adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozó átláthatósági és védőmechanizmusok

(1)    A barangolásszolgáltatóknak a (2) és (43) bekezdéssel összhangban biztosítaniuk kell, hogy barangolást végző ügyfeleik a szerződéskötés előtt és azt követően is megfelelő tájékoztatásban részesüljenek az általuk igénybe vett szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások díjszabására vonatkozóan, olyan módon, amely elősegíti, hogy az ügyfelek megértsék e használat pénzügyi következményeit, és lehetővé teszi számukra a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra fordított kiadásaik nyomon követését és ellenőrzését.

Szükség esetén a barangolásszolgáltatók a szerződéskötés előtt, majd azt követően rendszeresen tájékoztatják ügyfeleiket az automatikus és ellenőrizetlen barangolásos adatátviteli szolgáltatási kapcsolatok és letöltések kockázatáról. A barangolásszolgáltatóknak ezenkívül térítésmentesen, valamint világosan és könnyen érthető módon kell tájékoztatniuk ügyfeleiket arról, hogyan kapcsolhatják ki ezeket az automatikus barangolásos adatátviteli szolgáltatási kapcsolatokat a barangolásos adatátviteli szolgáltatások ellenőrizetlen igénybevételének kiküszöbölése érdekében.

🡻 (EU) 2120/2015 rendelet, 7. cikk, 8. a) pont

(2)    A barangolásszolgáltató köteles automatikus üzenetet küldeni a barangolást végző ügyfélnek, amelyben értesíti, hogy az ügyfél szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatást vesz igénybe, és személyre szóló, díjszabásra vonatkozó alaptájékoztatást kell nyújtania a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nyújtásáért a barangolást végző ügyfélre az érintett tagállamban kiszabható díjakról (az ügyfél belföldi szolgáltatója által kiállított belföldi számla pénznemében), kivéve, ha az ügyfél értesítette a barangolásszolgáltatót, hogy nem kéri ezeket az információkat.

E személyre szóló, díjszabásra vonatkozó alaptájékoztatásnak a következő információkat kell tartalmaznia:

a)a barangolást végző ügyfélre az Unión belül érvényes, méltányos használatra vonatkozó feltételek, valamint a szóban forgó méltányos használatra vonatkozó feltételek szerinti korlátok meghaladása esetén alkalmazott többletdíjak; és

b)a 7 6c. cikkel összhangban alkalmazott bármely többletdíj.

Az információkat a barangolást végző ügyfél mobil készülékére kell eljuttatni például SMS-üzenet, e-mail vagy a mobilkészüléken felugró ablak formájában, valahányszor a barangolást végző ügyfél egy, a belföldi szolgáltatójának tagállamától eltérő tagállamba lép, és e tagállamban először vesz igénybe barangolásos adatátviteli szolgáltatást. A tájékoztatást térítésmentesen, a tájékoztatás fogadását és könnyű megértését elősegítő módon és abban a pillanatban kell nyújtani, amikor a barangolást végző ügyfél a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatást kezdeményezi.

Annak az ügyfélnek, aki értesítette barangolásszolgáltatóját, hogy nem kívánja igénybe venni az automatikus díjszabási tájékoztatást, joga van e szolgáltatást bármikor ingyenesen újból kérni barangolásszolgáltatójától.

🡻 (EU) 2120/2015 rendelet, 7. cikk, 8. b) pont

(32a)    A barangolásszolgáltató köteles értesítést küldeni, amint a fogyasztás teljes mértékben kimeríti a szabályozott barangolási adatátviteli szolgáltatás használatára alkalmazandó méltányos használati mennyiséget, illetve eléri a 76c. cikk szerint alkalmazandó valamely felhasználási határt. Az értesítésben fel kell tüntetni azt a többletdíjat is, amelyet a szolgáltató alkalmazni fog, ha a barangolást végző további szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatást vesz igénybe. Biztosítani kell minden ügyfél számára a jogot, hogy kérhesse barangolásszolgáltatójától az ilyen értesítések küldésének megszüntetését, és hogy bármikor térítésmentesen kérhesse a barangolásszolgáltatótól a szolgáltatás visszaállítását.

🡻 (EU) 2120/2015 rendelet, 7. cikk, .8. c) pont

(4)(3).    A barangolásszolgáltatónak valamennyi barangolást végző ügyfele számára biztosítania kell azt a lehetőséget, hogy önszántából és térítésmentesen választhasson olyan megoldást, amely időben tájékoztatást ad az addigi összes fogyasztásáról adatmennyiségben vagy a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért a barangolást végző ügyfél részére történő számlázás pénznemében kifejezve, és amely garantálja, hogy az ügyfél kifejezett beleegyezése nélkül a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért egy adott időszakban fizetendő összes díj – kivéve az egységenként számlázott MMS-üzenetek díját – nem haladja meg a megadott pénzügyi korlátot.

🡻 531/2012/EU rendelet (kiigazított szöveg)

Ezért  E célból a barangolásszolgáltatók egy vagy több maximális pénzügyi korlátot bocsátanak rendelkezésre meghatározott használati időszakok tekintetében, feltéve, hogy az ügyfeleket előre tájékoztatják az azoknak megfelelő adatmennyiségekről. Ezen pénzügyi korlátok egyikének (az alapértelmezett pénzügyi korlátnak) havi számlázási időszakonként meg kell közelítenie az 50 EUR-t, de nem haladhatja meg azt (héa nélkül).

A barangolásszolgáltató adatmennyiségben kifejezett korlátokat is megállapíthat, feltéve, hogy az ügyfeleket előre tájékoztatja az azoknak megfelelő pénzösszegekről. Ezen korlátok egyike (az alapértelmezett adatmennyiségi határ) esetében a megfelelő pénzösszegnek havi számlázási időszakonként legfeljebb 50 EUR-nak kell lennie (héa nélkül).

Ezenfelül a barangolásszolgáltató a barangolást végző ügyfele részére további, különböző – azaz magasabb vagy alacsonyabb – havi felső pénzügyi korlátokat is kínálhat.

A második és a harmadik albekezdésben említett alapértelmezett korlátokat minden olyan ügyfélre alkalmazni kell, aki nem választott más korlátot.

Valamennyi barangolásszolgáltató biztosítja továbbá megfelelő értesítés küldését a barangolást végző ügyfél mobil készülékére, például SMS-üzenet, e-mail vagy a számítógépén felugró ablak formájában a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozó, megállapodás szerinti felső pénzügyi vagy adatforgalmi korlát 80 %-ának elérésekor. Biztosítani kell minden ügyfél számára a jogot, hogy kérhesse barangolásszolgáltatójától az ilyen értesítések küldésének megszüntetését, illetve, hogy bármikor díjmentesen kérhesse a szolgáltatótól a szolgáltatás visszaállítását.

Ha ezt a pénzügyi vagy adatforgalmi korlátot egyébként túllépnék, értesítést kell küldeni a barangolást végző ügyfél mobil készülékére. Ezen értesítésnek jeleznie kell, hogy az ügyfél milyen eljárást követve kérheti a szolgáltatás folytatását, illetve fel kell tüntetnie a korláton felüli egységekhez kapcsolódó költségeket. Amennyiben a barangolást végző ügyfél nem válaszol a kézbesített értesítésnek megfelelően, a barangolásszolgáltató haladéktalanul megszünteti a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás nyújtását és az ezért fizetendő további díjak felszámolását a barangolást végző ügyfél számára, kivéve, ha és ameddig az ügyfél kéri e szolgáltatások további vagy újbóli nyújtását.

Amennyiben a barangolást végző ügyfél „pénzügyi vagy adatforgalomra vonatkozó limit” funkciót igényel vagy annak megszüntetését kéri, a váltásnak a kérelem kézhezvételét követő egy munkanapon belül, ingyenesen kell megtörténnie, és nem köthető az előfizetés más részeire vonatkozó feltételekhez és korlátozásokhoz.

(5)(4).    A (2) és a (43) bekezdés nem alkalmazandó a mobil adatátvitelt használó, gép-gép kapcsolat elvén működő készülékekre.

(6)(5).    A barangolásszolgáltatóknak minden észszerű lépést meg kell tenniük azért, hogy megóvják az ügyfeleiket attól, hogy saját tagállamukban barangolási díjat fizessenek olyan barangolási szolgáltatásokért, amelyekhez szándékolatlanul jutottak hozzá. Ez magában foglalja az ügyfelek tájékoztatását arról, hogy hogyan kerülhetik el a szándékolatlan barangolást a határ menti régiókban.

🡻 (EU) 2120/2015 rendelet, 7. cikk, 8. d) pont

(7)(6).    Ez a cikk – az (65) bekezdés, a (2) bekezdés második albekezdése és a (32a) bekezdés kivételével, valamint e bekezdés második és harmadik albekezdésére figyelemmel – azokra a barangolásszolgáltatók által nyújtott barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra is alkalmazandó, amelyeket a barangolást végző ügyfelek az Unión kívüli utazásaik során vesznek igénybe.

🡻 531/2012/EU rendelet

Amennyiben az ügyfél a (3) bekezdés első albekezdésében említett megoldást választja, a (43) bekezdésben rögzített követelmények nem alkalmazandók abban az esetben, ha az Unión kívüli látogatott országban működő látogatott hálózat üzemeltetője nem engedélyezi a barangolásszolgáltatónak az ügyfelei általi használat valós idejű ellenőrzését.

Ilyen esetben az ügyfelet, amikor ilyen országba lép be, indokolatlan késedelem nélkül és ingyenesen SMS-üzenetben értesíteni kell, hogy az addigi összes fogyasztásra vonatkozó tájékoztatás és a megadott pénzügyi korlát betartására vonatkozó garancia nem áll rendelkezésre.

 új szöveg

16. cikk

Átláthatóság a segélyhívó szolgálatok elérhetőségét illetően

A barangolásszolgáltatók biztosítják, hogy barangolást végző ügyfeleik megfelelő tájékoztatást kapjanak a látogatott tagállamban a segélyhívó szolgálatok elérésének módjáról.

A barangolásszolgáltató automatikus üzenete tájékoztatja a barangolást végző ügyfelet arról, hogy a 112-es egységes európai segélyhívószám hívásával és a látogatott tagállamban a segélyhívó szolgálatok elérése céljából előírt, segélyhívási célú kommunikációt biztosító alternatív hozzáférési eszközökkel díjmentesen elérheti a segélyhívó szolgálatokat. Az információt SMS-üzenettel kell eljuttatni a barangolást végző ügyfél mobilkészülékére minden olyan alkalommal, amikor a barangolást végző ügyfél a belföldi szolgáltatójától eltérő tagállamba lép. A tájékoztatást a fogadását és könnyű megértését elősegítő módon díjmentesen kell biztosítani akkor, amikor a barangolást végző ügyfél barangolásos szolgáltatást kezdeményez.

17. cikk

A hozzáadott értékű szolgáltatásokhoz rendelt hívószámok adatbázisa

A BEREC-nek egységes uniós szintű adatbázist kell létrehoznia és fenntartania az egyes tagállamokban a hozzáadott értékű szolgáltatásokhoz rendelt számtartományokról, amelyet hozzáférhetővé kell tennie a nemzeti szabályozó hatóságok és az üzemeltetők számára. Az adatbázist 2023. december 31-ig kell létrehozni. E célból a nemzeti szabályozó hatóság vagy más illetékes hatóság indokolatlan késedelem nélkül elektronikus úton eljuttatja a BEREC-nek a szükséges információkat és a releváns frissítéseket.

🡻 531/2012/EU rendelet

18 16. cikk

Felügyelet és jogérvényesítés

(1)    A nemzeti szabályozó hatóságok illetékességi területükön figyelemmel kísérik és felügyelik e rendelet betartását.

🡻 (EU) 2120/2015 rendelet, 7. cikk, 9. a) pont

A nemzeti szabályozó hatóságok szigorúan nyomon követik és felügyelik a 66b., 76c. cikket és a 96e. cikk (3) bekezdését igénybe vevő barangolásszolgáltatókat.

🡻 (EU) 920/2017 rendelet, 1. cikk, 5. a) pont

(2)    A nemzeti szabályozó hatóságok és adott esetben a BEREC kötelesek az e rendelet és különösen a z 56a., 66b., 76c., 96e., 107., 119. és 12. cikk alkalmazására vonatkozó naprakész információkat az érintett felek számára könnyen hozzáférhető módon nyilvánosságra hozni.

🡻 531/2012/EU rendelet (kiigazított szöveg)

(3)    A nemzeti szabályozó hatóságok a 1921. cikkben előírt felülvizsgálatra történő felkészülés keretében az Európai Unió működéséről szóló sSzerződés 349. cikkében említett legkülső régiókban is figyelemmel kísérik a barangolást végző ügyfeleknek nyújtott hang- és adatátviteli szolgáltatások – köztük az SMS és az MMS – nagy- és kiskereskedelmi díjainak alakulását. A nemzeti szabályozó hatóságok a szomszédos tagállamok határ menti régióiban különös figyelmet fordítanak a szándékolatlan barangolás sajátos eseteire, továbbá figyelemmel kísérik, hogy alkalmaznak-e forgalomterelési technikákat az ügyfelek kárára.

A nemzeti szabályozó hatóságok figyelemmel kísérik a szándékolatlan barangolást és arról információt gyűjtenek, továbbá meghozzák a megfelelő intézkedéseket.

(4)    A nemzeti szabályozó hatóságoknak hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy az e rendelet szerint kötelezett vállalkozásoktól bekérjék az e rendelet végrehajtását és érvényre juttatását érintő összes információt. Azon vállalkozások – a nemzeti szabályozó hatóságok kérésére, az előírt határidőket betartva és részletességgel – késlekedés nélkül kötelesek kiadni ezeket az információkat.

🡻 (EU) 920/2017 rendelet, 1. cikk, 5. b) pont

(54a)    Ha valamely nemzeti szabályozó hatóság az üzleti titoktartásra vonatkozó uniós és nemzeti szabályokkal összhangban bizalmasnak minősíti az információt, a Bizottság, a BEREC és bármely egyéb érintett nemzeti szabályozó hatóság biztosítja a titoktartást. Az üzleti titoktartás nem akadályozhatja meg, hogy a nemzeti szabályozó hatóság, a Bizottság, a BEREC és az egyéb érintett nemzeti szabályozó hatóságok az e rendelet alkalmazásának felülvizsgálata, nyomon követése és felügyelete céljából időben megosszák egymással az információkat.

🡻 531/2012/EU rendelet

(6)(5).    A nemzeti szabályozó hatóságok saját kezdeményezésük alapján is felléphetnek az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében. Amennyiben szükséges, élhetnek különösen az hozzáférési (EU) 2018/1972 irányelv 615. cikke szerinti hatáskörökkel a megfelelő hozzáférés és összekapcsolás biztosítása érdekében, hogy ezáltal garantálják a barangolási szolgáltatások végpontok közötti kapcsolódását és kölcsönös átjárhatóságát, például abban az esetben, ha az ügyfelek nem tudnak szabályozott barangolásos SMS-üzeneteket váltani egy más tagállamban található földfelszíni nyilvános mobilhírközlő hálózat ügyfeleivel az ilyen üzenetek továbbítását lehetővé tevő megállapodás hiányának következtében.

(7)(6)    A nemzeti szabályozó hatóságoknak hatáskörrel kell rendelkezniük ahhoz, hogy az e rendeletben előírt kötelezettségek megszegését megállapítva előírhassák e jogsértés azonnali megszüntetését.

1917. cikk

Vitarendezés

(1)    A valamely tagállamban elektronikus hírközlő hálózatot biztosító vagy elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó vállalkozások között az e rendeletben megállapított kötelezettségekkel kapcsolatban kialakuló vita esetén az keretirányelv (EU) 2018/1972 irányelv2620. és 2721. cikkében meghatározott vitarendezési eljárásokat kell alkalmazni.

🡻 (EU) 920/2017 rendelet, 1. cikk, 6. pont

 új szöveg

A látogatott hálózatok üzemeltetői és más üzemeltetők közötti, a szabályozott nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásához szükséges szolgáltatáselemek díjával kapcsolatos esetleges viták az keretirányelv (EU) 2018/1972 irányelv 2620. és 2721. cikke alapján az illetékes nemzeti szabályozó hatóság vagy hatóságok elé utalhatók. Ilyen esetekben az illetékes nemzeti szabályozó hatóság vagy hatóságok konzultálhatnak  értesítik a BEREC-ketl  a vitáról, annak következetes megoldása érdekében  a keretirányelvvel, a különös irányelvekkel vagy e rendelettel összhangban a vita megoldása érdekében teendő lépésekről. Amennyiben a BEREC-kel konzultáltak, az illetékes nemzeti szabályozó hatóság vagy hatóságok megvárják a BEREC véleményét, mielőtt lépéseket tennének a vita megoldása érdekében.

🡻 531/2012/EU rendelet (kiigazított szöveg)

 új szöveg

(2)    Az e rendelet hatálya alá tartozó kérdéssel kapcsolatban ügyfeleket vagy végfelhasználókat érintő megoldatlan vita esetén a tagállamok biztosítják az egyetemes szolgáltatási (EU) 2018/1972 irányelv 2534. cikkében meghatározott peren kívüli vitarendezési eljárások hozzáférhetőségét.

2018. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek minden szükséges intézkedést ezek végrehajtására. Az előírt szankcióknak hatásosaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok haladéktalanul  értesítik a Bizottságot az említett szabályokról és rendelkezésekről 2013. június 30-ig, valamint az ezeket érintő későbbi módosításokról pedig haladéktalanul kötelesek értesíteni a Bizottságot.

🡻 (EU) 2120/2015 rendelet, 7. cikk, 10. pont (kiigazított szöveg)

2119. cikk

Felülvizsgálat

(1)    2015. november 29-ig a Bizottság a barangolási szolgáltatások nagykereskedelmi piacának felülvizsgálatát kezdeményezi azzal a céllal, hogy megállapítsa, milyen intézkedések szükségesek ahhoz, hogy a kiskereskedelmi barangolási többletdíjakat 2017. június 15-ig meg lehessen szüntetni. A Bizottság ennek részeként többek között megvizsgálja, hogy milyen mértékű a verseny a nemzeti nagykereskedelmi piacokon, és elemzi különösen a felmerült nagykereskedelmi költségek és az alkalmazott nagykereskedelmi díjak szintjét, valamint a korlátozott földrajzi kiterjedésű szolgáltatók versenyhelyzetét, beleértve a kereskedelmi megállapodásoknak a versenyre gyakorolt hatását és a szolgáltatók azon képességét, hogy kihasználják a méretgazdaságosságot. A Bizottság megvizsgálja továbbá a kiskereskedelmi barangolási piacokon a versenyt érintő fejleményeket, továbbá a verseny torzulásának bármely megfigyelhető kockázatát, valamint a beruházási ösztönzőket a belföldi piacokon és a látogatott tagállamok piacain. A Bizottság a kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások utáni többletdíj felszámolásának lehetővé tételéhez szükséges intézkedések elemzése során figyelembe veszi, hogy biztosítani kell, hogy a látogatott hálózatok üzemeltetői fedezni tudják a szabályozott nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások valamennyi költségét, beleértve az együttes és közös költségeket is. A Bizottság figyelembe veszi továbbá azt is, hogy meg kell akadályozni a tartós barangolást, illetve a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű, a barangolásszolgáltatók ügyfeleinek az Unión belüli időszakos utazása során nyújtott szabályozott barangolási szolgáltatástól eltérő célokra való használatát.

(2)    A Bizottság 2016. június 15-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az (1) bekezdésben említett felülvizsgálat megállapításairól.

A jelentést ki kell egészíteni egy előzetes nyilvános konzultáció figyelembevételével készítendő, megfelelő jogalkotási javaslattal, amely a szabályozott barangolási szolgáltatásokra ebben rendeletben meghatározott nagykereskedelmi díjak módosítására, vagy más olyan megoldásra irányul, amellyel kezelhetők az azonosított nagykereskedelmi szintű problémák, azzal a céllal, hogy a kiskereskedelmi barangolási többletdíjakat 2017. június 15-ig el lehessen törölni.

🡻 (EU) 920/2017 rendelet, 1. cikk, 7. a) pont (kiigazított szöveg)

 új szöveg

(3)(1)    A Bizottság továbbá 2018. december 15-ig ideiglenes jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amely valamennyi vonatkozó BEREC-jelentést figyelembe véve összefoglalja a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlésének hatásait. Ezután aA Bizottság a BEREC-kel való konzultációt követően kétévente  két  jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére., , amelyet adott esetben  Szükség esetén, az egyes jelentések benyújtását követően, a Bizottság a 22. cikk alapján felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el  a szabályozott barangolási szolgáltatások e rendeletben megállapított maximális nagykereskedelmi díjainak módosítására irányuló jogalkotási javaslat kísér. Az első ilyen jelentést 2019. december 15-ig  2025. június 30-ig, a másodikat pedig 2029. június 30-ig  kell benyújtani.

Ezekben a kétévenkénti  A jelentésekben értékelni kell többek között az alábbiakat:

a)a szolgáltatások – ezen belül a szabályozott kiskereskedelmi barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások alternatíváját jelentő szolgáltatások – elérhetősége és minősége, különösen a technológiai fejlődés , valamint a különböző hálózati technológiákhoz és generációkhoz való hozzáférés fényében;

b)a verseny mértéke a kis- és nagykereskedelmi barangolási piacon, különösen az üzemeltetők által fizetett tényleges nagykereskedelmi árak, valamint a kisebb, független vagy új üzemeltetők és a virtuális mobilhálózat-üzemeltetők (MVNO) versenyhelyzete, ideértve az üzemeltetők közötti kereskedelmi megállapodások,  a különböző kereskedési platformokon és hasonló eszközök révén lebonyolított forgalom versenyre gyakorolt hatását, valamint az üzemeltetők közötti összekapcsolódottság mértékét. nek a versenyre gyakorolt hatását is;

 új szöveg

c) a gépek közötti barangolás alakulása;

🡻 (EU) 920/2017 rendelet, 1. cikk, 7. a) pont

cd)az, hogy a 3. és 4. cikkben meghatározott strukturális intézkedések, és különösen – a nemzeti szabályozó hatóságok által nyújtott információk alapján – a 3. cikk (6) bekezdésében megállapított, előzetes engedélyezésre irányuló eljárás végrehajtása milyen mértékben eredményezte a versenyhelyzet fejlődését a szabályozott barangolási szolgáltatások belső piacán;

de)a rendelkezésre álló kiskereskedelmi díjcsomagok alakulása;

ef)az adatfogyasztási szokások változásai mind a belföldi, mind a barangolásos szolgáltatások tekintetében;

fg)a belföldi díjszabási modell fenntarthatósága a hazai hálózatüzemeltetők számára, valamint az, hogy milyen mértékben engedélyezték a kivételes kiskereskedelmi barangolási többletdíjakat a 76c. cikk alapján;

gh)a szabályozott nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások hatékony módon történő nyújtása keretében felmerült költségek megtérülése a látogatott hálózatok üzemeltetői számára;

hi)az üzemeltetők által a 86d. cikkel összhangban alkalmazott, a méltányos használatra vonatkozó feltételek alkalmazásának hatása, ideértve az ilyen feltételek alkalmazása és végrehajtása során tetten érhető következetlenségek azonosítását;.

 új szöveg

j) a barangolást végző ügyfelek és szolgáltatók által a hozzáadott értékű szolgáltatásokkal kapcsolatban tapasztalt problémák mértéke;

k) e rendelet segélyhívásokra vonatkozó intézkedéseinek alkalmazása.

🡻 (EU) 920/2017 rendelet, 1. cikk, 7. b) pont

 új szöveg

(2)(4).    A BEREC az uniós barangolási piacokon folyó verseny alakulásának értékeléséhez rendszeresen adatokat gyűjt a nemzeti szabályozó hatóságoktól a szabályozott barangolásos hangátviteli, SMS- és adatátviteli szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi díjainak alakulásáról, ideértve a kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan barangolási forgalomra alkalmazott nagykereskedelmi díjakat is , a kereskedési platformok és hasonló eszközök használatáról, a gépek közötti barangolás alakulásáról, valamint arról, hogy a nagykereskedelmi barangolási megállapodások mennyire foglalkoznak a szolgáltatás minőségével és biztosítanak hozzáférést a különböző hálózati technológiákhoz és generációkhoz. A BEREC emellett rendszeresen adatokat gyűjt a nemzeti szabályozó hatóságoktól a méltányos használatra vonatkozó szabályok üzemeltetők általi alkalmazásáról, a kizárólag belföldi díjszabások alakulásáról, a fenntarthatósági mechanizmusok alkalmazásáról és a barangolással kapcsolatos panaszokról. Az (1) bekezdés szerinti konzultáció során a BEREC további információkat gyűjt és biztosít az átláthatóságról, a segélyhívással kapcsolatos intézkedések alkalmazásáról és a hozzáadott értéket képviselő szolgáltatásokról .

A BEREC továbbá adatokat gyűjt a 107., 11. 9. és 12. cikkben meghatározott maximális nagykereskedelmi barangolási díjaktól való eltéréssel megkötött nagykereskedelmi barangolási megállapodásokról, valamint a tartós barangolás, illetve a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű, a barangolásszolgáltatók ügyfeleinek az Unión belüli időszakos utazásuk során nyújtott szabályozott barangolási szolgáltatástól eltérő célokra való használatának megakadályozása céljából hozott nagykereskedelmi szintű szerződéses intézkedések végrehajtásáról.

Ezeket az adatokat évente legalább  egyszer  kétszer közölni kell a Bizottsággal. A Bizottság a szóban forgó adatokat nyilvánosan közzéteszi.

A BEREC az összegyűjtött adatok alapján rendszeresen jelentést tesz a belföldi és barangolásos szolgáltatásokra vonatkozó árképzési és fogyasztási szokásoknak az egyes tagállamokban tapasztalható alakulásáról, valamint a barangolásszolgáltatók közötti kiegyensúlyozatlan forgalomra vonatkozó tényleges nagykereskedelmi barangolási díjak alakulásáról és a barangolásos szolgáltatások kiskereskedelmi árai, nagykereskedelmi díjai és nagykereskedelmi költségei közötti viszonyról. A BEREC felméri, hogy ezek a tényezők milyen szorosan kapcsolódnak egymáshoz.

A BEREC ezenkívül évi rendszerességgel információt gyűjt a nemzeti szabályozó hatóságoktól az üzemeltetők által az ügyfeleiknek kínált különböző díjszabások átláthatóságáról és összehasonlíthatóságáról. A Bizottság ezeket az adatokat és eredményeket közzéteszi.

 új szöveg

22. cikk

A maximális nagykereskedelmi díjak felülvizsgálata

A Bizottság – a BEREC véleményének maximális figyelembevételével – a 23. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el azon maximális nagykereskedelmi díjak módosítása céljából, amelyeket a látogatott hálózat üzemeltetője a 10., 11. és 12. cikk értelmében a látogatott hálózaton keresztül történő szabályozott barangolásos hangátvitel, SMS- vagy adatátviteli szolgáltatások nyújtásáért a barangolásszolgáltatónak felszámíthat.

A Bizottság e célból:

a) betartja az I. mellékletben meghatározott elveket, kritériumokat és paramétereket;

b) figyelembe veszi az Unióban jelenleg alkalmazott átlagos nagykereskedelmi díjakat, valamint azt, hogy megfelelő gazdasági teret kell hagyni a kereskedelmi piac fejlődéséhez;

c) figyelembe veszi a BEREC, a nemzeti szabályozó hatóságok vagy közvetlenül az elektronikus hírközlő hálózatokat üzemeltető és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások által rendelkezésre bocsátott piaci információkat.

23. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)    A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)    A Bizottságnak a 21. és 22 . cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól 2025. január 1-jétől kezdődő hatállyal.

(3)    Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 21. és 22. cikkekben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)    A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)    A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)    A 21. és 22. cikkek értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam egy hónappal meghosszabbodik.

🡻 531/2012/EU rendelet (kiigazított szöveg)

 új szöveg

24 20. cikk

Bejelentési kötelezettségek

A tagállamok közlik a Bizottsággal, hogy melyek az e rendelet alá tartozó feladatok elvégzéséért felelős nemzeti szabályozó hatóságok.

25 21. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 717/2007/EK  531/2012/EU rendelet az I. melléklettel összhangban 2012. július 1-jén hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletekre történő hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

26 22. cikk

Hatálybalépés és hatályvesztés lejárat

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon  2022. július 1-jén lép hatályba, és rendelkezéseit ettől a naptól kell alkalmazni, kivéve, ha egyes cikkek ettől eltérően rendelkeznek.

Ez a rendelet 2022  2032.  június 30-án hatályát vesztijár le.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről    a Tanács részéről

az elnök    az elnök

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1.A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI 

1.1.A javaslat/kezdeményezés címe 

Az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (ÁTDOLGOZÁS) irányuló javaslat

1.2.Az érintett szakpolitikai terület(ek) (Programklaszter)

Egységes piac

Elektronikus hírközlés – Uniós roamingpolitika

2020. évi munkaprogram – A digitális korra felkészült Európa – Digitalizáció a fogyasztók érdekében

1.3.A javaslat/kezdeményezés a következőre irányul: 

 új intézkedés 

 kísérleti projektet/előkészítő intézkedést követő új intézkedés 87  

 jelenlegi intézkedés meghosszabbítása 

 egy vagy több intézkedés összevonása vagy átalakítása egy másik/új intézkedéssé 

1.4.A javaslat/kezdeményezés indoklása 

1.4.1.Rövid vagy hosszú távon kielégítendő szükséglet(ek) a kezdeményezés végrehajtásának részletes ütemtervével

A javaslat célja, hogy 2022 utánra is meghosszabbítsa az EU-n belüli barangolási piacot szabályozó szabályokat, egyszersmind módosítsa a maximális nagykereskedelmi díjakat, új intézkedéseket vezessen be a belföldi díjszabás szerinti barangolás (RLAH) valódi élményének biztosítása érdekében, valamint hatályon kívül helyezze a már feleslegessé vált egyéb intézkedéseket. Az egyértelműség érdekében a javaslatot az elmúlt években többször is módosult 531/2012/EU rendelet átdolgozása formájában terjesztjük elő.

Az új rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba, biztosítva a folytonosságot a korábbi 531/2012/EU rendelettel, amely 2022. június 30-án hatályát veszti. Rendeletként a jogi aktus hatálybalépésétől kezdődően automatikusan és egységesen alkalmazandó valamennyi uniós országra, anélkül, hogy át kellene ültetni a nemzeti jogba. A rendelet teljes egészében kötelező lesz valamennyi uniós országra nézve.

Ami a hozzáadott értékű szolgáltatásokhoz rendelt hívószámok adatbázisát illeti, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) megbízást kap arra, hogy azt 2023. december 31-ig létrehozza.

Az (EU) 2018/1971 rendelet (a BEREC-rendelet) kifejezetten előírja, hogy az 531/2012/EU rendelet (az ezen átdolgozás tárgyát képező barangolási rendelet) az Unió egészére kiterjedő barangolás tekintetében kiegészíti és alátámasztja az elektronikus hírközlés szabályozási kerete által előírt szabályokat, valamint meghatározza a BEREC egyes feladatait.

Az (EU) 2018/1971 rendelet 3. cikkének a BEREC célkitűzéseit meghatározó (1) bekezdése előírja, hogy a BEREC a tevékenységét az 531/2012/EU rendelet hatályán belül végzi. Az (EU) 2018/1971 rendelet 4. cikke, amely meghatározza a BEREC szabályozási feladatait, azt is előírja, hogy a BEREC ellátja az Unió jogi aktusai – különösen az 531/2012/EU rendelet – által ráruházott egyéb feladatokat.

Az (EU) 2018/1971 rendelet ezért megbízza a BEREC-et a barangolási rendelet által ráruházott feladatok végrehajtásával. A BEREC további emberi és pénzügyi erőforrások nélkül látja el a feladatokat, ideértve a hozzáadott értéket képviselő szolgáltatások adatbázisának létrehozását és karbantartását is.

1.4.2.Az Unió részvételéből származó hozzáadott érték (adódhat többek között a koordinációból eredő előnyökből, a jogbiztonságból, a fokozott hatékonyságból vagy a kiegészítő jellegből). E pontban „az Unió részvételéből származó hozzáadott érték” azt az uniós részvételből adódó értéket jelenti, amely többletként jelentkezik ahhoz az értékhez képest, amely a tagállamok egyedüli fellépése esetén jött volna létre.

Az európai szintű fellépés indokai (előzetes):

Amint arra a főtanácsnok a kiemelt jelentőségű C-58/08. sz. Vodafone-ügyben rámutatott, a saját tagállamon belül kezdeményezett hívások és a barangolás során kezdeményezett hívások tekintetében fennálló árkülönbségek jogosan tekinthetők a határon átnyúló szolgáltatásoktól – mint amilyen a barangolás is – való elriasztásnak Ez meggátolhatja egy olyan belső piac létrejöttét, amelyben az áruk, személyek, szolgáltatások és a tőke szabad mozgása biztosított. A mobilkommunikációs ágazatban valószínűleg nincs tisztább határon átnyúló tevékenység a barangolásnál.” 88

A szolgáltatások határokon átnyúló jellege uniós szintű fellépést indokol, mivel a tagállamok önmagukban nem tudják hatékonyan kezelni a problémát, a nemzeti szabályozó hatóságok pedig nem tudták önállóan kezelni ezt a helyzetet 89 .

A fenti C-58/08. sz. Vodafone-ügyben hozott 2010. június 8-i ítéletében a Bíróság megállapította, hogy korábban „a kiskereskedelmi árak magas szintjét a nemzeti szabályozó hatóságok, az állami hatóságok, valamint a fogyasztóvédelmi szövetségek Európa-szerte folyamatosan fennálló problémának tekintették, továbbá hogy e problémának a meglévő jogi keretek alapján történő megoldására irányuló kísérletek eredményeként nem csökkentek az árak” 90 .

Hasonlóképpen, a javaslatban szereplő új intézkedések által érintett kérdések is szorosan kapcsolódnak a barangolás határokon átnyúló jellegéhez, mely jelleg befolyással van rájuk. Ezért ezeket a kérdéseket a tagállamok nem tudják megfelelően kezelni, és az uniós szintű fellépés hatékonyabb lenne, mint a nemzeti szintű fellépés. Az új javasolt intézkedések által orvosolni kívánt mögöttes problémák potenciálisan vagy elriaszthatnak a barangolás használatától, ezáltal akadályokat teremthetnek a mobilszolgáltatások és alkalmazások egységes piacon való utazás során történő használata terén, vagy általánosabb zavart okozhatnak az uniós szintű barangolási piac zavartalan működésében. A vonatkozó ítélkezési gyakorlat szerint ez olyan célkitűzés, amelyet uniós szinten kell és lehet a legjobban megvalósítani 91 .

A várható uniós hozzáadott érték (utólagos):

E javaslat várható uniós hozzáadott értéke: i. a barangolásra vonatkozó uniós szabályok által már elért előnyök fenntartása a magas szintű fogyasztóvédelem, a fokozott bizalom és a végfelhasználók számára biztosított nagyobb választék tekintetében, ii. a belföldi díjszabás szerinti barangolás fenntarthatóságának és a nagykereskedelmi szintű költségmegtérülésnek a biztosítása, valamint iii. az olyan megoldatlan, a barangolás során felmerülő kérdések kezelése, amelyek továbbra is észszerűen úgy tekinthetők, hogy visszatartják az embereket e tipikusan határokon átnyúló szolgáltatás igénybevételétől.

1.4.3.Hasonló korábbi tapasztalatok tanulsága

A barangolásra vonatkozó uniós szabályok hozzájárultak a magas szintű fogyasztóvédelemhez, amely erősíti a bizalmat és nagyobb választási lehetőség biztosít a felhasználók számára. A barangolási forgalom 2017 júniusa óta tartó gyors és jelentős mértékű növekedése azt mutatja, hogy az RLAH-reform elérte azt a célkitűzését, hogy az EU-ban utazók körében létrehozzon egy azelőtt kiaknázatlan keresletet a mobilhasználat iránt. Konkrétan 2016 nyara és 2018 nyara között a kiskereskedelmi barangolási forgalom a hanghívások tekintetében megháromszorozódott, az adatforgalom tekintetében pedig a tizenkétszeresére nőtt. Ebben az értelemben a felülvizsgálat megerősíti a reform sikerét és azt, hogy a barangolási piac általánosságban jól működik a barangolási szabályok alapján. A javaslat fenn kívánja tartani a nagykereskedelmi árplafonok fokozatos csökkentésére és a költségmegtérülés biztosítására irányuló megközelítést, mivel ezek az intézkedések a biztosítéki mechanizmusokkal (fenntarthatósági eltérések és a méltányos használatra vonatkozó politika) együtt alapvető fontosságúnak bizonyultak az RLAH fenntartható biztosítása szempontjából.

1.4.4.Egyéb releváns eszközökkel való összeegyeztethetőség és lehetséges szinergia

A kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlése lényeges lépés volt az EU egészére kiterjedő egységes digitális piac létrehozása és megfelelő működése felé.

A barangolási piacoknak az RLAH uniós szintű bevezetése érdekében történő szabályozása különösen hasznos volt azon szakpolitikai cél elérése tekintetében, hogy jól működő piacok az egész Unióban megfizethető áron biztosítsanak nagy teljesítményű vezeték nélküli szélessávú infrastruktúrához való hozzáférést az európai ügyfelek számára.

A fentiekre tekintettel el kell kerülni, hogy az 531/2012/EU rendelet 2022. június 30-i hatályvesztésekor ezen eredmények csorbuljanak. Ezért a barangolásra vonatkozó hatályos szabályok felülvizsgálatára irányuló javaslat bekerült a 2020. évi bizottsági munkaprogramba „A digitális korra felkészült Európa” fő cél és a „Digitalizáció a fogyasztók érdekében” egyedi célkitűzés keretében.

A javaslat kiegészíti az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexet (EEHK) 92 , amelyet a tagállamoknak 2020. december 21-ig kellett átültetniük. Az EEHK-nak nemcsak az a célja, hogy nagy fokú összekapcsoltságot biztosítson és előmozdítsa az 5G kiépítését, hogy annak előnyeiből valamennyi európai polgára részesüljön, hanem az is, hogy hatékony fogyasztóvédelmet biztosítson az e-kommunikációval összefüggésben, nagyobb választékot biztosítva az európai polgárok számára az információk átláthatóságának javításával, valamint a szerződések maximális időtartamára és a számhordozhatóságra vonatkozó konkrét szabályokkal. Az EEHK további célja, hogy segélyhívási célú kommunikáció révén ingyenes hozzáférést biztosítson a végfelhasználók számára a segélyhívó szolgálatokhoz, és biztosítsa a hívó helyére vonatkozó információk elérhetőségét. Az EEHK nem érinti az e javaslatot megelőzően az 531/2012/EU rendeletben rögzített, barangolásra vonatkozó rendelkezéseket.  

1.5.Időtartam és pénzügyi hatás 

 határozott időtartam

   időtartam: 2022.7.1-jétől 2032.6.30-ig

   pénzügyi hatás: ÉÉÉÉ-tól/-től ÉÉÉÉ-ig a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében és ÉÉÉÉ-tól/-től ÉÉÉÉ-ig a kifizetési előirányzatok esetében

◻ határozatlan időtartam

beindítási időszak: ÉÉÉÉ-tól/-től ÉÉÉÉ-ig

azt követően: rendes ütem

1.6.Tervezett irányítási módszer(ek) 93   

 Bizottság általi közvetlen irányítás

a Bizottság szervezeti egységein keresztül, ideértve az uniós küldöttségek személyzetét

   végrehajtó ügynökségen keresztül

 Megosztott irányítás a tagállamokkal

 Közvetett irányítás a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatoknak a következőkre történő átruházásával:

harmadik országok vagy az általuk kijelölt szervek

nemzetközi szervezetek és ügynökségeik (nevezze meg)

az EBB és az Európai Beruházási Alap

a költségvetési rendelet 70. és 71. cikkében említett szervek

közjogi szervek

magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervek, amennyiben megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtanak

valamely tagállam magánjoga alapján működő, köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával megbízott és megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtó szervek

az EUSZ V. címének értelmében a KKBP terén konkrét fellépések végrehajtásával megbízott, és a vonatkozó alap-jogiaktusban meghatározott személyek.

Egynél több irányítási módszer feltüntetése esetén kérjük, adjon részletes felvilágosítást a „Megjegyzések” rovatban.

Megjegyzések

A BEREC 2023. december 31-ig elvégzi az adatgyűjtési és jelentéstételi tevékenységeket, valamint létrehozza és karbantartja a hozzáadott értékű szolgáltatásokhoz rendelt számtartományok uniós szintű adatbázisát. Az adatbázis átláthatósági eszközként szolgál, amely lehetővé teszi a nemzeti szabályozó hatóságok és az üzemeltetők számára, hogy közvetlenül hozzáférjenek az arra vonatkozó információkhoz, hogy az egyes tagállamokban mely számtartományok eredményezhetnek magasabb költségeket (hívásvégződtetési díjakat). A BEREC megbízatása kiterjed a fent említett feladatokra. A BEREC további emberi és pénzügyi erőforrások nélkül látja el a feladatokat, ideértve a hozzáadott értéket képviselő szolgáltatások adatbázisának létrehozását és karbantartását.

2.IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

2.1.A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések 

Gyakoriság és feltételek

A Bizottság, a BEREC és a nemzeti szabályozó hatóságok közösen ellenőrzik és tesznek jelentést a barangolási piac működéséről és a barangolásról szóló rendeletben foglalt intézkedések végrehajtásáról, az említett rendelet felügyeletről és végrehajtásról szóló 18. cikkében, valamint felülvizsgálatról szóló 21. cikkében előírtak szerint, amelyek adatgyűjtési és jelentéstételi rendszert is meghatároznak.

2.2.Irányítási és kontrollrendszer(ek) 

2.2.1.Az irányítási módszer(ek), a finanszírozás végrehajtási mechanizmusai, a kifizetési módok és a javasolt kontrollstratégia indokolása

Nem releváns, mivel a kezdeményezés főként a 7. fejezet alá tartozó igazgatási kiadásokat von maga után.

2.2.2.A felismert kockázatokkal és a csökkentésükre létrehozott belső kontrollrendszerekkel kapcsolatos információk

Ugyanaz.

2.2.3.A kontroll költséghatékonyságának becslése és indokolása (a „kontroll költségei ÷ a kezelt kapcsolódó források értéke” hányados) és a hibakockázat várható szintjeinek értékelése (kifizetéskor és záráskor) 

Ugyanaz.

2.3.A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések 

Tüntesse fel a meglévő vagy tervezett megelőző és védintézkedéseket, pl. a csalás elleni stratégiából.

Ugyanaz.

3.A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA 

3.1.A többéves pénzügyi keret érintett fejezete/fejezetei és a költségvetés érintett kiadási sora/sorai 

A többéves pénzügyi keret fejezete

Költségvetési sor

Kiadás 
típusa

Hozzájárulás

Szám  
[Fejezet………………………...…………]

diff./nem diff. 94

EFTA-országoktól 95

tagjelölt országoktól 96

harmadik országoktól

a költségvetési rendelet [21. cikke (2) bekezdésének b) pontja] értelmében

7

1

Szám: 20 02 06

7. fejezet:

Igazgatási kiadások

Szám: 02.200403

1. fejezet: Egységes piac, innováció és digitális gazdaság

Az elektronikus hírközlés területére vonatkozó uniós politika meghatározása és végrehajtása

./nem diff.

/NEM

/NEM

/NEM

/NEM

3.2.A kiadásokra gyakorolt becsült hatás 

3.2.1.A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összegzése 

millió EUR (három tizedesjegyig)

A többéves pénzügyi keret  
fejezete

1.

Egységes piac, innováció és digitális gazdaság

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2027 után

ÖSSZESEN

Operatív előirányzatok (a 3.1. pontban felsorolt költségvetési sorok szerinti bontásban

Az elektronikus hírközlés területére vonatkozó uniós politika meghatározása és végrehajtása 02,200403

Kötelezettségvállalási előirányzatok

(1)

0

0,150

0

0,705

0

0,150

0

0,855

1,860

Kifizetési előirányzatok

(2)

0

0

0,075

0,155

0,550

0,075

0,075

0,930

1,860

A program keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok 97  

kötelezettségvállalási előirányzatok = kifizetési előirányzatok

(3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A program keretéhez tartozó előirányzatok ÖSSZESEN

Kötelezettségvállalási előirányzatok

=(1)+(3)

0

0,150

0

0,705

0

0,150

0

0,855

1,860

Kifizetési előirányzatok

=(2)+(3)

0

0

0,075

0,155

0,550

0,075

0,075

0,930

1,860

A többéves pénzügyi keret  
fejezete

7.

„Igazgatási kiadások”

millió EUR (három tizedesjegyig)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2027 után

ÖSSZESEN

Humánerőforrás

0,216

0,431

0,431

0,431

0,431

0,431

1,940

4,310

Egyéb igazgatási kiadások

0

0

0,020

0,020

0

0

0,020

0,020

0,080

A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN

(Összes kötelezettségvállalási előirányzat = Összes kifizetési előirányzat)

0

0,216

0,451

0,451

0,431

0,431

0,451

1,960

4,390

millió EUR (három tizedesjegyig)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2027 után

ÖSSZESEN

A többéves pénzügyi keret
FEJEZETEIHEZ tartozó  
előirányzatok ÖSSZESEN

Kötelezettségvállalási előirányzatok

0

0,366

0,431

1,156

0,451

0,581

0,431

2,835

6,250

Kifizetési előirányzatok

0

0,216

0,506

0,606

1,001

0,506

0,506

2,910

6,250

3.2.2.Az igazgatási jellegű előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása

   A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után igazgatási jellegű előirányzatok felhasználását.

   A javaslat/kezdeményezés az alábbi igazgatási jellegű előirányzatok felhasználását vonja maga után:

millió EUR (három tizedesjegyig)

Évek

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ÖSSZSEN, 2032-vel bezárólag

A többéves pénzügyi keret 
7. FEJEZETE

Humánerőforrás

0

0,216

0,431

0,431

0,431

0,431

0,431

4,310

Egyéb igazgatási kiadások

0

0

0,020

0,020

0

0

0,020

0,060

A többéves pénzügyi keret 
7. FEJEZETÉNEK részösszege

0

0,216

0,451

0,451

0,431

0,431

0,451

4,370

A 7. FEJEZETBE bele nem tartozó előirányzatok 98

Humánerőforrás

Egyéb igazgatási  
jellegű kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

A többéves pénzügyi 
keret 7. FEJEZETÉBE 
bele nem tartozó előirányzatok részösszege

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

0

0,216

0,451

0,451

0,431

0,431

0,451

4,370

A humánerőforrással és más igazgatási jellegű kiadásokkal kapcsolatos előirányzat-igényeket az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt előirányzatokkal és/vagy az adott főigazgatóságon belüli átcsoportosítással kell teljesíteni. A források adott esetben a költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további allokációkkal.

A 2022-re előirányzott költségvetés csak fél évet vesz figyelembe, mivel az 531/2012/EU rendelet 2022. június 30-án hatályát veszti.3.2.2.1.Becsült humánerőforrás-szükségletek

   A javaslat/kezdeményezés nem igényel humánerőforrást.

   A javaslat/kezdeményezés az alábbi humánerőforrás-igénnyel jár:

A becsléseket teljes munkaidős egyenértékben kell kifejezni

Évek

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

A központban és a bizottsági képviseleteken

2

2

2

2

2

2

Küldöttségek

Kutatás

Külső munkatársak teljes munkaidős egyenértékben (FTE) kifejezve 99

7. fejezet

A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETÉBŐL finanszírozva 

– a központban

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

– a küldöttségeknél

A programkeretből finanszírozva  100

– a központban

– a küldöttségeknél

Kutatás

Egyéb (meghatározandó)

ÖSSZESEN

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

A humánerőforrás-igényeknek az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt és/vagy az adott főigazgatóságon belül átcsoportosított személyzettel kell eleget tenni. A források adott esetben a meglévő költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további allokációkkal.

Az elvégzendő feladatok leírása:

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

Évi 2 teljes munkaidős egyenérték, a következőképpen elemezve:

– a barangolásról szóló felülvizsgálat és a kapcsolódó bizottsági jelentések koordinálása, a Bizottság végrehajtási jogi aktusainak felülvizsgálata, a komitológia (CoCoM), a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és elfogadása, egy külső szakértői csoport létrehozása, együttműködés a BEREC-kel és az iránymutatások kidolgozásának elősegítése.

– nyomon követés, adatgyűjtés és -elemzés koordinálása, közös COM–BEREC felmérések végzése, együttműködés a BEREC-kel és a JRC-koordinációval.

– előretekintő elemzés (technológiai és üzleti fejlemények)

– a közbeszerzés biztosítása, a külső tanulmányok koordinálása és irányítása (ideértve a Közös Kutatóközponttal kötött adminisztratív megállapodásokat, a technológiai fejlődés tanulmányozását, a nagykereskedelmi árplafonok értékelésének költségmodelljeit is).

– jogi elemzés, parlamenti kérdések és egyéb kérdések megválaszolása, állampolgári és egyéb panaszok kezelése, kötelezettségszegési eljárások

Külső munkatársak

0,5 teljes munkaidős egyenértékű (FTE) CA és 1 FTE END, akik hozzájárulnak a következő feladatokhoz:

– adatgyűjtés és -elemzés, jogi elemzés, parlamenti kérdések és egyéb kérdések megválaszolása, panaszok kezelése

– hozzájárulás a barangolás felülvizsgálatához és előretekintő elemzéséhez (technológiai és üzleti fejlemények)

– hozzájárulás a külső tanulmányok koordinálásához és irányításához (ideértve a Közös Kutatóközponttal kötött adminisztratív megállapodást, a technológiai fejlődés tanulmányozását, a nagykereskedelmi árplafonok értékelésének költségmodelljeit).

3.2.3.Harmadik felek részvétele a finanszírozásban 

A javaslat/kezdeményezés

   nem irányoz elő harmadik felek általi társfinanszírozást.

   előirányoz harmadik felek általi társfinanszírozást az alábbi becslések szerint:

előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig)

Évek

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ÖSSZESEN

Tüntesse fel a társfinanszírozó szervet 

Társfinanszírozott előirányzatok ÖSSZESEN

3.2.4.A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség 

A javaslat/kezdeményezés

   teljes mértékben finanszírozható a többéves pénzügyi keret érintett fejezetén belüli átcsoportosítás révén.

A 3.2.1. pontban említett működési költségeket a 02 20 04 03. operatív költségvetési sor pénzügyi programozásán belüli átcsoportosítással fedezik.

   a többéves pénzügyi keret lekötetlen mozgásterének és/vagy a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletben meghatározott különleges eszközök felhasználását teszi szükségessé.

   a többéves pénzügyi keret módosítását teszi szükségessé.

3.3.A bevételre gyakorolt becsült hatás 

   A javaslatnak/kezdeményezésnek nincs pénzügyi hatása a bevételre.

   A javaslatnak/kezdeményezésnek van pénzügyi hatása – a bevételre gyakorolt hatása a következő:

   a javaslat a saját forrásokra gyakorol hatást

   a javaslat az egyéb bevételekre gyakorol hatást

kérjük adja meg, hogy a bevétel kiadási sorhoz van-e rendelve    

millió EUR (három tizedesjegyig)

Bevételi költségvetési sor:

A javaslat/kezdeményezés hatása 101

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

… jogcímcsoport

A címzett bevételek esetében tüntesse fel az érintett kiadáshoz tartozó költségvetési sor(oka)t.

Egyéb megjegyzések (pl. a bevételre gyakorolt hatás számítására használt módszer/képlet vagy egyéb más információ). 

(1)    Az Európai Parlament és a Tanács 531/2012/EU rendelete (2012. június 13.) az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) (HL L 172., 2012.6.30., 10. o.).
(2)    Lásd a javaslat II. mellékletét.
(3)    Az Európai Parlament és a Tanács 717/2007/EK rendelete (2007. június 27.) a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról (roaming), valamint a 2002/21/EK irányelv módosításáról (HL L 171., 2007.6.29., 32. o.).
(4)    Az Európai Parlament és a Tanács 544/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 717/2007/EK rendelet, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv módosításáról (HL L 167., 2009.6.29., 12. o.).
(5)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2120 rendelete (2015. november 25.) a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 310., 2015.11.26., 1. o.).
(6)    A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a nagykereskedelmi barangolási piacok felülvizsgálatáról, COM(2016) 0398 final.
(7)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/920 rendelete (2017. május 17.) az 531/2012/EU rendeletnek a nagykereskedelmi barangolási piacokra vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L 147., 2017.6.9., 1. o.).
(8)    Jelentés a barangolási piac felülvizsgálatáról, COM(2019) 616 final; elérhető itt .
(9)    Lásd: „A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata” szakasz.
(10)    Lásd: „Célravezető szabályozás és egyszerűsítés” szakasz.
(11)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1972 irányelve (2018. december 11.) az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról (átdolgozás) (HL L 321., 2018.12.17., 36. o.).
(12)

   Közlemény – Európa digitális jövőjének megtervezése (COM(2020) 67).

(13)    Közlemény – Éves fenntartható növekedési stratégia, COM(2020) 575 final.
(14)    Rendelet a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról, COM(2020) 408 final.
(15)    A belső piaci akadályokról szóló jelentés (COM(2020) 93 final) megerősítette, hogy amennyiben nem aknázzuk ki az egységes piac teljes potenciálját, annak hátrányait legnagyobb valószínűséggel a kkv-k és a polgárok szenvedik el.
(16)    Lásd: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_416
(17)

   Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1128 rendelete (2017. június 14.) az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról (HL L 168., 2017.6.30., 1. o.).

(18)    Lásd: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digitalyou-digital-culture
(19)

   A C-491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco ügyben hozott ítélet (EBHT 2002., I-11453. o.) 60. pontja és a C-217/04. sz. Egyesült Királyság kontra Parlament és Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 2006., I-3771. o.) 42. pontja.

(20)

   A C-380/03. sz., Németország kontra Parlament és Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 2006., I-11573. o.) 37. pontja, valamint az idézett ítélkezési gyakorlat.

(21)

   A C-376/98. sz., Németország kontra Parlament és Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 2000., I-8419. o.) 84. és 106. pontja.

(22)

   Poiares Maduro főtanácsnoknak a C-58/08. sz. ügyre (ECLI:EU:C:2009:596) vonatkozó, 2009. október 1-jei indítványa.

(23)

   Amint azt az ERG a Bizottság Információs Társadalmi és Médiaügyi Főigazgatóságának 2005 decemberében küldött levelében jelezte.

(24)    A Bíróság C-58/08. sz., Vodafon-ügyben 2010. június 8-án hozott ítéletének (ECLI:EU:C:2010:321) 40. pontja.
(25)    A Bíróság C-58/08. sz., Vodafon-ügyben 2010. június 8-án hozott ítéletének (ECLI:EU:C:2010:321) 77. pontja.
(26)    A szubszidiaritási elv javasolt megközelítésben való tiszteletben tartásának részletesebb értékelését az e javaslatot kísérő, mellékelt szubszidiaritási táblázat tartalmazza.
(27)

   A Bíróság C-58/08. sz. Vodafon-ügyben 2010. június 8-án hozott ítéletének (ECLI:EU:C:2010:321) 76–78. pontja.

(28)    Lásd még a technológiai változások barangolási szolgáltatásokra gyakorolt lehetséges hatásának a technológiai fejleményekről és a barangolásról szóló tanulmányban (SMART 2018/0012) elvégzett értékelését, amely itt érhető el, és az e javaslatot kísérő hatásvizsgálat tartalmazza.
(29)    Bizottsági szolgálati munkadokumentum – Hatásvizsgálat az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (átdolgozás).
(30)    További részletekért lásd az e javaslatot kísérő hatásvizsgálat 1. mellékletét (Tények) és 6. mellékletét (Az értékelés megállapításai).
(31)    A konzultáció eredményei itt olvashatók:
(32)    További részletekért lásd még az e javaslatot kísérő hatásvizsgálat 2. mellékletét (Konzultáció az érdekelt felekkel) és 6. mellékletét (Az értékelés megállapításai).
(33)    Lásd az Európai Bizottság „Ossza meg velünk véleményét!” weboldalát, amely itt érhető el.
(34)    A BEREC 2019. június 19-i véleménye a barangolási piac működésének EB általi értékeléséhez, BoR(19)101; elérhető itt .
(35)    A BEREC kiegészítő elemzése a nagykereskedelmi barangolási költségekről, BoR (19) 168, 2019. szeptember 20., elérhető itt .
(36)    A BEREC-nek az Európai Bizottság felkérése alapján összeállított hozzájárulása az új barangolási rendeletekre vonatkozó jogalkotási javaslat előkészítéséhez, BoR (20) 131, 2020. június 30., elérhető itt .
(37)    Az utolsó öt teljesítményfelmérő jelentés (melyek a 2017 áprilisa és 2019 szeptembere közötti időszakot fedik le) a következő linkeken érhető el: 20. teljesítményfelmérő jelentés (2017 áprilisától 2017 szeptemberéig), 21. teljesítményfelmérő jelentés (2017 októberétől 2018 márciusáig), 22. teljesítményfelmérő jelentés (2018 áprilisától 2018 szeptemberéig), 23. teljesítményfelmérő jelentés (2018 októberétől 2019 márciusáig) és 24. teljesítményfelmérő jelentés (2019 áprilisától 2019 szeptemberéig).
(38)    A BEREC jelentései a nemzetközi barangolási díjak átláthatóságáról és összehasonlíthatóságáról, a következő linkeken érhetők el: a 2017 -es évre, a 2018 -as évre és a 2019 -es évre.
(39)    „Technological developments and roaming” (A technológiai fejlődés és a barangolás) (SMART 2018/0012), lásd a tanulmány zárójelentését, elérhető itt .
(40)     Flash Eurobarometer 468 „The end of roaming charges one year later” (Egy évvel a barangolási díjak eltörlése után), 2018. június.
(41)    A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a barangolási piac felülvizsgálatáról (COM(2019) 616 final) és a barangolási piac felülvizsgálatáról szóló bizottsági jelentést kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum (SWD(2019) 416 final), elérhető itt .
(42)    A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az (EU) 2015/2120 rendelet és az (EU) 2017/920 rendelet által módosított, az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról szóló, 2012. június 13-i 531/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (COM(2018) 822 final), elérhető itt .
(43)    Bizottsági szolgálati munkadokumentum a barangolás méltányos használatára vonatkozó feltételekre és a fenntarthatósági eltérésre vonatkozó (EU) 2016/2286 bizottsági végrehajtási rendeletben megállapított szabályok felülvizsgálatának megállapításairól (SWD(2019) 288 final), elérhető itt .
(44)    Költségmodell (SMART 2017/0091), „Assessment of the cost of providing mobile telecom services in the EU/EEA” (Értékelés a mobil távközlési szolgáltatások nyújtásának költségeiről az EU-ban/EGT-ben), elérhető itt .
(45)    „Technological developments and roaming” (A technológiai fejlődés és a barangolás) (SMART 2018/0012), elérhető itt .
(46)    A fenntarthatósági elemzés a BEREC által készített 19. és 25. nemzetközi barangolási teljesítményfelmérő jelentés adatait használta fel. További részletekért lásd az e javaslatot kísérő hatásvizsgálat 4. mellékletét.
(47)    SMART 2018-011).
(48)    Lásd: „A javaslat indokolása és célja, a főbb módosítások és a változatlan rendelkezések” szakasz.
(49)    A belföldi díjszabás szerinti barangolás bevezetése olyan intézkedésekkel egészült ki, amelyek célja annak biztosítása volt, hogy az üzemeltetők fenntartható módon nyújthassanak szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatásokat. A jelenlegi barangolási szabályokban 3 %-os negatív barangolási árrés képezi azt a küszöbértéket, amellyel a fenntarthatósági eltérés alkalmazása indokoltan kérelmezhető. Amennyiben az üzemeltető kérésére a nemzeti szabályozó hatóságok engedélyezik az eltérést, az üzemeltető a rendeletben meghatározott, kis összegű pótdíjat alkalmazhat.
(50)    A Bizottság 1203/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 14.) az Unión belüli szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások elkülönített értékesítéséről (HL L 347., 2012.12.15., 1. o.).
(51)    Lásd az (EU) 2018/1972 irányelv 75. cikkét.
(52)    Az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról (Keretirányelv) (HL L 108., 2002.4.24., 33. o.).
(53)    HLC […]. […]. […]. o.
(54)    HLC […]. […]. […]. o.
(55)    Az Európai Parlament és a Tanács 531/2012/EU rendelete (2012. június 13.) az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) (HL L 172., 2012.6.30., 10. o.).
(56)    Lásd a II. mellékletet.
(57)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2120 rendelete (2015. november 25.) a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 310., 2015.11.26., 1. o.).
(58)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/920 rendelete (2017. május 17.) az 531/2012/EU rendeletnek a nagykereskedelmi barangolási piacokra vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L 147., 2017.6.9., 1. o.).
(59)    A nettó kimenő forgalmat bonyolító szolgáltató olyan ügyfélkörrel rendelkezik, amely több mobilszolgáltatást vesz igénybe külföldön (azaz a más uniós országokban működő partnerszolgáltatók hálózatán), mint amennyit a partnerszolgáltatók ügyfélköre vesz igénybe az ő hálózatán.
(60)    HL L 171., 2007.6.29., 32. o.
(61)    Lásd az I. mellékletet.
(62)    Az Európai Parlament és a Tanács 243/2012/EU határozata (2012. március 14.) egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról (HL L 81., 2012.3.21., 7. o.)
(63)    Az Európai Parlament és a Tanács 2002/19/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról (Hozzáférési irányelv) (HL L 108., 2002.4.24., 7. o.).
(64)    Az Európai Parlament és a Tanács 2002/20/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről (Engedélyezési irányelv) (HL L 108., 2002.4.24., 21. o.).
(65)    Az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról (Keretirányelv) (HL L 108., 2002.4.24., 33. o.).
(66)    Az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve (2002. március 7.) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról (Egyetemes szolgáltatási irányelv) (HL L 108., 2002.4.24., 51. o.).
(67)    Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).
(68)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1972 irányelv (2018. december 11.) az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról (HL L 321., 2018.12.17., 36. o.).
(69)    HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
(70)    Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
(71)    A Bizottság (EU) 2016/2286 végrehajtási rendelete (2016. december 15.) a méltányos használatra vonatkozó feltételek alkalmazására és a kiskereskedelmi barangolási többletdíjak eltörlése fenntarthatóságának értékelési módszertanára, valamint a barangolásszolgáltatók által az értékelés céljából benyújtandó kérelemre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 344., 2016.12.17., 46. o.).
(72)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/882 irányelve (2019. április 17.) a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről (HL L 151., 2019.6.7., 70. o.).
(73)    Az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról (Keretirányelv) (HL L 108., 2002.4.24., 33. o.).
(74)    Az Európai Parlament és a Tanács 2002/19/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról („Hozzáférési irányelv”) (HL L 108., 2002.4.24., 7. o.).
(75)    Az Európai Parlament és a Tanács 2002/20/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről („Engedélyezési irányelv”) (HL L 108., 2002.4.24., 21. o.).
(76)    Az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve (2002. március 7.) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról (Egyetemes szolgáltatási irányelv) (HL L 108., 2002.4.24., 51. o.).
(77)    HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
(78)    Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).
(79)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).
(80)    HL L 114., 2003.5.8., 45. o.
(81)    HL C 165., 2002.7.11., 6. o.
(82)    Az Európai Parlament és a Tanács 1211/2009/EK rendelete (2009. november 25.) az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról (HL L 337., 2009.12.18., 1. o.).
(83)    A Bizottság ajánlása (2007. december 17.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján előzetes szabályozás alá vonható érintett elektronikus hírközlési ágazatbeli termék- és szolgáltatáspiacokról (HL L 344., 2007.12.28., 65. o.).
(84)    HL C 285. E, 2006.11.22., 143. o.
(85)    Az Európai Parlament és a Tanács 544/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 717/2007/EK rendelet, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv módosításáról (HL L 167., 2009.6.29., 12. o.).
(86)    HL L 149., 2005.6.11., 22. o.
(87)    A költségvetési rendelet 58. cikke (2) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint.
(88)    Poiares Maduro főtanácsnok 2009. október 1-jei indítványa a C-58/08. sz. ügyben, ECLI:EU:C:2009:596
(89)

   Lásd az ERG-nek a Bizottság Információs Társadalmi Főigazgatóságához címzett 2005. decemberi levelét.

(90)    A Bíróság 2010. június 8-i ítélete, Vodafon, C-58/08, ECLI:EU:C:2010:321, 40. pont.
(91)    A Bíróság 2010. június 8-i ítélete, Vodafon, C-58/08, ECLI:EU:C:2010:321, 76–78. pont.
(92)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1972 irányelve (2018. december 11.) az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról (átdolgozás) (HL L 321., 2018.12.17., 36. o.).
(93)    Az egyes irányítási módszerek ismertetése, valamint a költségvetési rendeletre való megfelelő hivatkozások megtalálhatók a BudgWeb oldalon: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(94)    Diff. = Differenciált előirányzatok / Nem diff. = Nem differenciált előirányzatok.
(95)    EFTA: Európai Szabadkereskedelmi Társulás.
(96)    Tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek.
(97)    Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.
(98)    Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.
(99)    AC = szerződéses alkalmazott; AL = helyi alkalmazott; END = kirendelt nemzeti szakértő; INT = kölcsönmunkaerő (átmeneti alkalmazott); JPD = küldöttségi pályakezdő szakértő.
(100)    Az operatív előirányzatokból finanszírozott külső munkatársakra vonatkozó részleges felső határérték (korábban: BA-tételek).
(101)    A tradicionális saját források (vámok, cukorilletékek) tekintetében nettó összeget kell megadni, amely a 20 %-kal (beszedési költségek) csökkentett bruttó összegnek felel meg.
Top

Brüsszel, 2021.2.24.

COM(2021) 85 final

MELLÉKLETEK

a következőhöz:

Javaslat
Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) (átdolgozás)

{SEC(2021) 90 final} - {SWD(2021) 27 final} - {SWD(2021) 28 final} - {SWD(2021) 29 final}


🡻 531/2012/EU rendelet (kiigazított szöveg)

I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosítása

(a 21. cikk szerint)

Az Európai Parlament és a Tanács 717/2007/EK rendelete (HL L 171., 2007.6.29., 32. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 544/2009/EK rendelete (HL L 167., 2009.6.29., 12. o.)

csak az 1. cikk

II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 717/2007/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

1. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

1. cikk, (4) bekezdés

1. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés, első mondat

1. cikk, (5) bekezdés

1. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés, második mondat

1. cikk, (6) bekezdés, első albekezdés

1. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés

1. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés, első mondat

1. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, első mondat

1. cikk, (7) bekezdés, második albekezdés, első mondat

1. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés, második mondat

1. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés, második és harmadik mondat

1. cikk, (7) bekezdés, második albekezdés, második és harmadik mondat

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, bevezető szövegrész

2. cikk, (2) bekezdés, bevezető szövegrész

2. cikk, (2) bekezdés, a) pont

2. cikk, (2) bekezdés, i) pont

2. cikk, (2) bekezdés, b) pont

2. cikk, (2) bekezdés, a) pont

2. cikk, (2) bekezdés, b) pont

2. cikk, (2) bekezdés, c) pont

2. cikk, (2) bekezdés, c) pont

2. cikk, (2) bekezdés, d) pont

2. cikk, (2) bekezdés, g) pont

2. cikk, (2) bekezdés, e) pont

2. cikk, (2) bekezdés, d) pont

2. cikk, (2) bekezdés, f) pont

2. cikk, (2) bekezdés, f) pont

2. cikk, (2) bekezdés, g) pont

2. cikk, (2) bekezdés, e) pont

2. cikk, (2) bekezdés, h) pont

2. cikk, (2) bekezdés, i) pont

2. cikk, (2) bekezdés, j) pont

2. cikk, (2) bekezdés, j) pont

2. cikk, (2) bekezdés, k) pont

2. cikk, (2) bekezdés, h) pont

2. cikk, (2) bekezdés, l) pont

2. cikk, (2) bekezdés, k) pont

2. cikk, (2) bekezdés, m) pont

2. cikk, (2) bekezdés, n) pont

2. cikk, (2) bekezdés, o) pont

2. cikk, (2) bekezdés, p) pont

2. cikk, (2) bekezdés, q) pont

3., 4., 5. és 6. cikk

3. cikk, (1) bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés

7. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

3. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

7. cikk, (3) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (1) bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés

4. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

4. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

8. cikk, (3) bekezdés

4. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés

8. cikk, (4) bekezdés

4. cikk, (4) bekezdés

8. cikk, (5) bekezdés

4a. cikk

9. cikk

4b. cikk

10. cikk

4b. cikk, (7) bekezdés

4c. cikk

11. cikk

12. cikk

13. cikk

6. cikk, (1) bekezdés, elsőtől az ötödik albekezdésig

14. cikk, (1) bekezdés, elsőtől az ötödik albekezdésig

14. cikk, (1) bekezdés, hatodik albekezdés

6. cikk, (2) bekezdés

14. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (3) bekezdés, első és második albekezdés

14. cikk, (3) bekezdés, első és második albekezdés

14. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés

14. cikk, (4) bekezdés

6a. cikk

15. cikk

15. cikk, (4) bekezdés

15. cikk, (5) bekezdés

15. cikk, (6) bekezdés

6a. cikk, (4) bekezdés

7. cikk

16. cikk

16. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

8. cikk

17. cikk

9. cikk

18. cikk

10. cikk

11. cikk, (1) bekezdés, bevezető szövegrész

19. cikk, (1) bekezdés, bevezető szövegrész

19. cikk, (1) bekezdés, a) és b) pont

11. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, első–negyedik francia bekezdés

19. cikk, (1) bekezdés, c)–f) pont

19. cikk, (1) bekezdés, g) és h) pont

11. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

19. cikk, (2) bekezdés

11. cikk, (2) bekezdés

19. cikk, (3) bekezdés

19. cikk, (4) bekezdés

12. cikk

20. cikk

21. cikk

13. cikk

22. cikk

 új szöveg

I. MELLÉKLET

A maximális nagykereskedelmi díjak meghatározásának kritériumai

A 22. cikkben említett maximális nagykereskedelmi díjak meghatározásának elvei, kritériumai és paraméterei:

a) a díjaknak egy, a tagállamok valamelyikében működő hatékony üzemeltetőnél az adott szabályozott nagykereskedelmi szolgáltatás nyújtásakor felmerülő nagykereskedelmi barangolási költségek megtérülésén kell alapulniuk; a hatékony költségek értékelésének az aktuális költségértékeken kell alapulnia; a hatékony költségek kiszámítására szolgáló költségmeghatározási módszertannak a harmadik feleknek nyújtott nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások együttes és a közös költségekkel növelt hosszú távú növekményes költségeit használó, alulról építkező modellezési megközelítésen (LRIC+) kell alapulnia;

b) a növekmény a konkrét helyzet szempontjából releváns részre (szolgáltatásra) utal, itt a barangolási szolgáltatásokra. Az LRIC költségstandard kizárólag az e konkrét szolgáltatás nyújtásához szükséges elemeket foglalja magában;

c) az LRIC+ költségstandard lehetővé teszi az egyéb szolgáltatások szempontjából releváns együttes és közös költségek beszámítását;

d) mivel a hosszú távú fenntarthatóság érdekében a hálózatüzemeltetők együttes és közös költségeinek meg kell térülnie, az együttes és közös költségek megoszlanak az azokat generáló szolgáltatások között, így azok az e szolgáltatások becsült költségeit meghaladó árplafon révén térülnek meg;

e) a mobilhálózat-üzemeltetők esetében a legkisebb hatékony méretnek a legalább 20 %-os piaci részesedésnek kell megfelelnie;

f) az értékcsökkenéssel kapcsolatos megközelítésként a gazdasági amortizációt kell választani; valamint

g) a hálózatok modellezéséhez előretekintő, IP-törzshálózaton alapuló technológiát kell választani, tekintettel a lehető leghosszabb érvényességi idő alatt valószínűleg felhasználásra kerülő különféle technológiákra. 

🡹

II. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításai

Az Európai Parlament és a Tanács 531/2012/EU rendelete
(HL L 172., 2012.6.30., 10. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2015/2009/EK rendelete
(HL L 310., 2009.6.29., 1)

csak a 7. cikk

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/920 rendelete
(HL L 147., 2017.6.9., 1. o.)

_____________

III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 531/2012/EU rendelet

Ez a rendelet

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (4) bekezdés

1. cikk, (5) bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

1. cikk, (6) bekezdés

1. cikk, (4) bekezdés

1. cikk, (7) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, a) és b) pont

2. cikk, (2) bekezdés, a) és b) pont

2. cikk, (2) bekezdés, c) pont

2. cikk, (2) bekezdés, d) pont

2. cikk, (2) bekezdés, c) pont

2. cikk, (2) bekezdés, e) pont

2. cikk, (2) bekezdés, d) pont

2. cikk, (2) bekezdés, f) pont

2. cikk, (2) bekezdés, e) pont

2. cikk, (2) bekezdés, g) pont

2. cikk, (2) bekezdés, f) pont

2. cikk, (2) bekezdés, h) pont

2. cikk, (2) bekezdés, g) pont

2. cikk (2) bekezdés j) pont

2. cikk, (2) bekezdés, h) pont

2. cikk (2) bekezdés k) pont

2. cikk, (2) bekezdés, i) pont

2. cikk, (2) bekezdés, m) pont

2. cikk (2) bekezdés j) pont

2. cikk, (2) bekezdés, o) pont

2. cikk (2) bekezdés k) pont

2. cikk, (2) bekezdés, p) pont

2. cikk, (2) bekezdés, l) pont

2. cikk, (2) bekezdés, q) pont

2. cikk, (2) bekezdés, m) pont

2. cikk, (2) bekezdés, r) pont

2. cikk, (2) bekezdés, n) pont

2. cikk, (2) bekezdés, s) pont

3. cikk, (1)–(8) bekezdés

3. cikk, (1)–(8) bekezdés

3. cikk, (9) bekezdés

4. cikk

5. cikk

6. cikk

4. cikk

6a. cikk

5. cikk, (1) bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés

6b. cikk

6. cikk

6c. cikk

7. cikk

6d. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés

8. cikk (1), (2) és (3) bekezdés

6d. cikk, (4) bekezdés

6d. cikk, (5) bekezdés

8. cikk, (4) bekezdés

8. cikk, (5) bekezdés

6e. cikk, (1), bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

9. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

6e. cikk, (1) bekezdés, a) pont

9. cikk, (1) bekezdés, a) pont

6e. cikk, (1) bekezdés, b) pont

6e. cikk, (1) bekezdés, c) pont

9. cikk, (1) bekezdés, b) pont

6e. cikk, (1) bekezdés, második és harmadik albekezdés

9. cikk, (1) bekezdés, második és harmadik albekezdés

6e. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés

6e. cikk, (2) bekezdés

6e. cikk, (3) bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés

6e. cikk, (4), bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

9. cikk, (3) bekezdés, bevezető szövegrész

6e. cikk, (4), bekezdés, első albekezdés, a) és b) pont

9. cikk, (3) bekezdés, a) és b) pont

9. cikk, (3) bekezdés, c) pont

9. cikk, (4) bekezdés

6e. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

9. cikk, (5) bekezdés

6f. cikk

7. cikk

10. cikk

9. cikk

11. cikk

11. cikk

12. cikk

12. cikk

13. cikk

14. cikk, (1) bekezdés, első és második albekezdés

14. cikk, (1) bekezdés, első és második albekezdés

14. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés

14. cikk, (1) bekezdés, harmadik és negyedik albekezdés

14. cikk, (1) bekezdés, negyedik és ötödik albekezdés

14. cikk, (1) bekezdés, ötödik és hatodik albekezdés

14. cikk, (1) bekezdés, hatodik és hetedik albekezdés

14. cikk, (2) bekezdés

14. cikk, (2) bekezdés

14. cikk, (2a) bekezdés

14. cikk, (3) bekezdés

14. cikk, (3) bekezdés

14. cikk, (4) bekezdés

14. cikk, (4) bekezdés

14. cikk, (5) bekezdés

15. cikk, (1) és (2) bekezdés

15. cikk, (1) és (2) bekezdés

15. cikk, (2a) bekezdés

15. cikk, (3) bekezdés

15. cikk, (3) bekezdés

15. cikk, (4) bekezdés

15. cikk, (4) bekezdés

15. cikk, (5) bekezdés

15. cikk, (5) bekezdés

15. cikk, (6) bekezdés

15. cikk, (6) bekezdés

15. cikk, (7) bekezdés

16. cikk

17. cikk

16. cikk, (1)–(4) bekezdés

18. cikk, (1)–(4) bekezdés

16. cikk, (4 a) bekezdés

16. cikk, (5) bekezdés

16. cikk, (5) bekezdés

16. cikk, (6) bekezdés

16. cikk, (6) bekezdés

16. cikk, (7) bekezdés

17. cikk

19. cikk

18. cikk

20. cikk

19. cikk, (1) bekezdés

19. cikk, (2) bekezdés

19. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

21. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

19. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés, a) és b) pont

21. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, a) és b) pont

21. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, c) pont

19. cikk, (3) bekezdés, c) pont

21. cikk, (1) bekezdés, d) pont

19. cikk, (3) bekezdés, d) pont

21. cikk, (1) bekezdés, e) pont

19. cikk, (3) bekezdés, e) pont

21. cikk, (1) bekezdés, f) pont

19. cikk, (3) bekezdés, f) pont

21. cikk, (1) bekezdés, g) pont

19. cikk, (3) bekezdés, g) pont

21. cikk, (1) bekezdés, h) pont

19. cikk, (3) bekezdés, h) pont

21. cikk, (1) bekezdés, i) pont

21. cikk, (1) bekezdés, j) pont

21. cikk, (1) bekezdés, k) pont

19. cikk, (4) bekezdés, elsőtől a negyedik albekezdésig

21. cikk, (2) bekezdés, elsőtől a negyedik albekezdésig

19. cikk, (4) bekezdés, ötödik albekezdés

22. cikk

23. cikk

20. cikk

24. cikk

21. cikk

25. cikk

22. cikk

26. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

Top