EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document c69413f4-5205-11ec-91ac-01aa75ed71a1

Consolidated text: Az EU–Kolumbia-Peru Kereskedelmi Bizottság 3/2014. sz. határozata (2014. május 16.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodás 304. cikke (1) és (4) bekezdésében említett választott bírók névjegyzékeinek létrehozása [2015/1047]

02015D1047 — HU — 17.08.2021 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EU–KOLUMBIA-PERU KERESKEDELMI BIZOTTSÁG 3/2014. sz. HATÁROZATA

(2014. május 16.)

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodás 304. cikke (1) és (4) bekezdésében említett választott bírók névjegyzékeinek létrehozása [2015/1047]

(HL L 167, 2015.7.1., 85. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

AZ EU–KOLUMBIA-PERU-ECUADOR KERESKEDELMI BIZOTTSÁG 2/2021 HATÁROZATA (2021. augusztus 17.)

  L 328

107

16.9.2021
▼B

AZ EU–KOLUMBIA-PERU KERESKEDELMI BIZOTTSÁG 3/2014. sz. HATÁROZATA

(2014. május 16.)

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodás 304. cikke (1) és (4) bekezdésében említett választott bírók névjegyzékeinek létrehozása [2015/1047]A KERESKEDELMI BIZOTTSÁG,

tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött, 2012. június 26-án Brüsszelben aláírt kereskedelmi megállapodásra (a továbbiakban: a Megállapodás) és különösen annak 304. cikke (1) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Kereskedelmi Bizottság első ülésén összeállít egy választott bíróként tevékenykedő, 25 személyt tartalmazó névjegyzéket és további névjegyzékeket, amelyek a Megállapodás hatálya alá tartozó sajátos kérdésekben ágazati tapasztalatokkal rendelkező, 12 személyt tartalmaznak.

(2)

A Megállapodás szerint létrejött szakbizottságok által hatáskörébe utalt tárgyat illetően kizárólag a Kereskedelmi Bizottság jogosult a Megállapodással előirányzott határozatok értékelésére és elfogadására,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:1. A Megállapodás 304. cikkének (1) és (4) bekezdése alkalmazásában választott bíróként tevékenykedő személyek névjegyzékeit e határozat melléklete tartalmazza.

2. E határozat 2014. október 7-én lép hatályba.

Kelt Limában, 2014. május 16-án.

a Kereskedelmi Bizottság részéről

Kolumbia kereskedelmi, ipari és turisztikai minisztere

Cecilia ÁLVAREZ-CORREA

az Európai Bizottság kereskedelmi biztosa

Karel DE GUCHT

Peru külkereskedelmi és turisztikai minisztere

Blanca Magali SILVA VELARDE-ÁLVAREZ

MELLÉKLET

A Megállapodás 304. cikke (1) bekezdésében említett választott bírók névjegyzéke

Kolumbia által javasolt választott bírók

1. 

Eric Tremolada Álvarez

▼M1

2. 

Javier Gamboa

3. 

Claudia Orozco

▼B

4. 

Silvia Anzola de González

5. 

Boris Darío Hernández Salame

▼M1

az Ecuador által javasolt választott bírók

1. 

Hugo Perezcano Díaz

2. 

Alejandro Sánchez

3. 

Carlos Vejar

4. 

Alan Yanovich

5. 

Andrés Jana

▼B

Az EU által javasolt választott bírók

1. 

Giorgio Sacerdoti

2. 

Ramon Torrent

3. 

Pieter Jan Kuijper

4. 

Claus-Dieter Ehlermann

5. 

Claudio Dordi

Peru által javasolt választott bírók

1. 

Alfredo Ferrero Diez Canseco

2. 

Diego Calmet Mujica

3. 

Fernando Piérola

▼M1

4. 

Victor Saco

5. 

Javier Hernando Illescas Mucha

▼B

Elnökök

1. 

Bradly Condon (Kanada)

▼M1

2. 

Pedro Negueloaetcheverry (Ecuador)

▼B

3. 

Shotaro Oshima (Japán)

4. 

Merit Janow (USA)

5. 

Luiz Olavo Baptista (Brazília)

6. 

Pierre Pettigrew (Kanada)

7. 

Ricardo Ramírez Hernández (Mexikó)

8. 

Jorge Miranda (Mexikó)

9. 

Maryse Robert (Kanada)

10. 

María Luisa Pagán (Puerto Rico)

A Megállapodás hatálya alá tartozó sajátos kérdésekben ágazati tapasztalatokkal rendelkező, a megállapodás 304. cikke (4) bekezdésében említett választott bírók kiegészítő névjegyzéke

Árukereskedelemmel foglalkozó szakértők

Kolumbia által javasolt választott bírók

1. 

Juan Carlos Elorza

2. 

Ramón Madriñan

3. 

María Clara Lozano

▼M1

az Ecuador által javasolt választott bírók

1. 

Pablo Bentes

2. 

Jan Bohanes

3. 

Sofía Bonilla

▼B

Az EU által javasolt választott bírók

1. 

Hannes Schloemann

2. 

Jan Bourgeois

3. 

Maurizio Mensi

Peru által javasolt választott bírók

1. 

Jose Antonio de la Puente

2. 

Marcela Zea

3. 

Julio Guadalupe

Elnökök

1. 

Rafael Cornejo

2. 

Kirsten Hilman

3. 

Mario Matus

Szolgáltatáskereskedelemmel, letelepedéssel, versennyel, szellemitulajdon-jogokkal vagy kormányzati beszerzéssel foglalkozó szakértők

Kolumbia által javasolt választott bírók

1. 

Eduardo Silva

2. 

Ernesto Rengifo

3. 

Ricardo Metke

▼M1

az Ecuador által javasolt választott bírók

1. 

Gustavo Guerra

2. 

Alfredo Corral

3. 

Genaro Eguiguren

▼B

Az EU által javasolt választott bírók

1. 

Jan Wouters

2. 

Kim Van der Borght

3. 

Alexander Belohlavek

Peru által javasolt választott bírók

1. 

Luis Alonso García

2. 

Ricardo Paredes

3. 

Benjamín Chávez

Elnökök

1. 

Luis González García

▼M1

2. 

Tania Voon

▼B

3. 

Thomas Cottier

Top