EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 8983ff80-5a3c-11ed-92ed-01aa75ed71a1

Consolidated text: A Bizottság (EU) 2020/1550 végrehajtási határozata (2020. október 23.) az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazásának a Bizottság szakértői által a tagállamokban lefolytatott ellenőrzésére szolgáló, a 2021–2025 közötti időszakra vonatkozó többéves program kialakításáról

02020D1550 — HU — 03.11.2022 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1550 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. október 23.)

az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazásának a Bizottság szakértői által a tagállamokban lefolytatott ellenőrzésére szolgáló, a 2021–2025 közötti időszakra vonatkozó többéves program kialakításáról

(HL L 354, 2020.10.26., 9. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1947 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2022. október 13.)

  L 268

31

14.10.2022
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1550 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. október 23.)

az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazásának a Bizottság szakértői által a tagállamokban lefolytatott ellenőrzésére szolgáló, a 2021–2025 közötti időszakra vonatkozó többéves program kialakításáról1. cikk

Az (EU) 2017/625 rendelet 116. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Bizottság szakértői által a tagállamokban végrehajtandó, a 2021–2025 közötti időszakra vonatkozó többéves ellenőrzési programot a melléklet tartalmazza.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

▼M1
MELLÉKLET

Ez a melléklet rögzíti a Bizottság szakértői által a tagállamokban az (EU) 2017/625 rendelet hatálya alá tartozó területeken elvégzendő ellenőrzéseknek a 2021 és 2025 közötti időszakra szóló programját.

Az érintett időszakra vonatkozóan a Bizottság megállapított bizonyos kiemelt területeket az élelmiszer- és takarmánybiztonság, az élelmiszer-minőség, az állategészségügy és állatjólét, a növényegészségügy, a növényvédő szerek, a harmadik országokból származó állatok és áruk Unióba történő beléptetése, az antimikrobiális rezisztencia, valamint az agrár-élelmiszerlánc általános szempontjai (többek között a nemzeti ellenőrzési rendszerek és az illetékes hatóságok működése) területén belül.

A Bizottság által a tagállamokban végzett ellenőrzéseknek ki kell terjedniük az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott területekre. Az egyedi ellenőrzések hatálya alá tartozó konkrét kérdéseket az egyes tagállamok helyzetéhez kell igazítani.

A Bizottság szakértőinek az (EU) 2017/625 rendelet 116. cikkével összhangban ellenőrzéseket, többek között auditokat kell végezniük.

Az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozó területekre vonatkozó jogszabályok tagállami alkalmazásának ellenőrzésére irányuló, a 2021 és 2025 közötti időszakra szóló többéves bizottsági program kiterjed az említett rendeletben meghatározott egyéb területekre is, például a csalásra és a behozatal ellenőrzésére is. Nem minden kiemelt terület igényel külön ellenőrzési sorozatot. Egyes területeken elegendő általánosabb ellenőrzéssorozatot végezni, például az állati eredetű élelmiszerek ellenőrzésének részeként adott esetben ellenőrizhetők az állatok levágás során való kíméletének szempontjai, vagy az állatokra és árukra vonatkozó hatósági ellenőrzések részeként a határállomások megfelelősége.

E melléklet 1–10. fejezete tartalmazza a többéves ellenőrzési programot kiemelt területek és konkrét célkitűzések szerinti bontásban. A 11. fejezet meghatározza a 2023. évi ellenőrzési programot.

1.    Élelmiszer- és takarmánybiztonságKiemelt terület

Konkrét célkitűzések

Állati eredetű élelmiszerek

(pl. élelmiszer-biztonság az emlősök és a madarak húsa, valamint az abból készült termékek, a tej és az abból készült termékek és a halászati termékek esetében, továbbá higiénia az élő kagylók tenyésztése során)

Az állati eredetű élelmiszerek előállítására és forgalomba hozatalára (a nyomon követhetőségre és címkézésre kiterjedően is) vonatkozó uniós élelmiszer-biztonsági jogszabályoknak való tagállami megfelelés ellenőrzése és a kapcsolódó hatósági ellenőrzések végrehajtásának vizsgálata, különös tekintettel az emlősök és madarak húsára és az abból készült termékekre, a tejre és az abból készült termékekre, a halászati termékekre és az élő kagylókra.

Élelmiszer-eredetű zoonózisok

(pl. Salmonella)

A tagállamok Bizottság által társfinanszírozott nemzeti állategészségügyi programjainak és az azokra vonatkozó hatósági ellenőrzések végrehajtásának ellenőrzése.

Nem állati eredetű élelmiszerek

(pl. élelmiszer-biztonság a gyümölcsök és zöldségek, fűszernövények, fűszerek és csírák esetében)

A nem állati eredetű élelmiszerek előállítására és forgalomba hozatalára (a nyomon követhetőségre és címkézésre kiterjedően is) vonatkozó uniós élelmiszer-biztonsági jogszabályoknak való tagállami megfelelés ellenőrzése és a kapcsolódó hatósági ellenőrzések végrehajtásának vizsgálata, különös tekintettel a mikrobiológiai biztonságosságra.

Élő állatokban és állati eredetű élelmiszerekben előforduló maradékanyagok

(állatgyógyászati készítmények, növényvédő szerek és szennyező anyagok maradékanyagai)

Az állatgyógyászati készítmények, a növényvédő szerek és a szennyező anyagok élő állatokban és állati eredetű élelmiszerekben előforduló maradékanyagaira vonatkozó uniós jogszabályoknak való tagállami megfelelés ellenőrzése.

Nem állati eredetű élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok

(pl. mikotoxinok)

A tagállamok többéves nemzeti ellenőrzési tervei és az azokról szóló jelentések alapján annak ellenőrzése, hogy a nem állati eredetű élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok tekintetében végzett hatósági ellenőrzések megfelelnek-e a vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

2.    Takarmányok és takarmánybiztonságKiemelt terület

Konkrét célkitűzések

Általános takarmányhigiénia

(takarmányhigiénia, létesítmények engedélyezése és nyilvántartásba vétele, nyomonkövethetőség, címkézés és szennyező anyagok)

A takarmányhigiéniára vonatkozó uniós jogszabályoknak való tagállami megfelelés ellenőrzése és a kapcsolódó hatósági ellenőrzések vizsgálata (különös tekintettel a takarmányhigiéniára, a létesítmények engedélyezésére és nyilvántartásba vételére, a szennyező anyagokra, a nyomonkövethetőségre és a címkézésre).

Gyógyszeres takarmányok

A gyógyszeres takarmányok előállítására vonatkozó, 2022 januárjától alkalmazandó uniós jogi követelményeknek való tagállami megfelelés ellenőrzése.

Állati melléktermékek és azokból származó termékek

(húságazat, feldolgozóüzemek))

Az Unióban előállított vagy az Unió piacán forgalomba hozott állati melléktermékek és az azokból származó termékek kezelésére, felhasználására és ártalmatlanítására vonatkozó uniós jogszabályoknak való tagállami megfelelés ellenőrzése és a kapcsolódó hatósági ellenőrzések végrehajtásának vizsgálata, különös tekintettel a húságazatra és a feldolgozóüzemekre.

3.    ÁllategészségügyKiemelt terület

Konkrét célkitűzések

Az (EU) 2016/429 rendelet szerinti A kategóriájú betegségek

(pl. afrikai sertéspestis, magas patogenitású madárinfluenza)

A főbb aktív állatbetegségek – például az afrikai sertéspestis és a magas patogenitású madárinfluenza – elleni védekezésre vonatkozó uniós jogszabályoknak való tagállami megfelelés ellenőrzése és a kapcsolódó hatósági ellenőrzések végrehajtásának vizsgálata.

Nem élelmiszer-eredetű zoonózisok

(pl. veszettség)

Annak ellenőrzése, hogy a tagállamok képesek-e felderíteni, nyomon követni és ellenőrizni a releváns, nem élelmiszerből származó zoonózisokat.

Az (EU) 2016/429 rendelet szerinti B és C kategóriájú betegségek

(pl. tuberkulózis, brucellózis)

Az enzootikus betegségek elleni védekezésre vonatkozó uniós jogszabályoknak való tagállami megfelelés ellenőrzése és a kapcsolódó hatósági ellenőrzések végrehajtásának vizsgálata, különös tekintettel a Bizottság által társfinanszírozott nemzeti állategészségügyi programok végrehajtásának és hatékonyságának szintjére.

Felkészültség és megelőzés

(pl. vészhelyzeti tervezés)

A járványos állatbetegségek többszöri kitörésével szembeni felkészültségre vonatkozó uniós jogszabályoknak való tagállami megfelelés ellenőrzése és a kapcsolódó hatósági ellenőrzések végrehajtásának vizsgálata.

4.    ÁllatjólétKiemelt terület

Konkrét célkitűzések

Szállítás

(pl. szállításra alkalmatlan állatok, állatszállító hajók, el nem választott borjak, az állatok szállítását ellenőrző állomások)

Az állatok szállítás közbeni jólétére vonatkozó uniós jogszabályoknak való tagállami megfelelés ellenőrzése és a kapcsolódó hatósági ellenőrzések végrehajtásának vizsgálata, különös tekintettel a szállításra alkalmatlan állatokra, az állatszállító hajókra, az el nem választott borjakra és az állatok szállítását ellenőrző állomásokra.

Mezőgazdasági üzem

(pl. tojótyúkok)

Az állatok nevelés alatti jólétére vonatkozó uniós jogszabályoknak való tagállami megfelelés ellenőrzése és a kapcsolódó hatósági ellenőrzések végrehajtásának vizsgálata.

Vágás

(pl. kérődzők, baromfi)

A kérődzők és baromfik levágása során alkalmazandó állatjóléti intézkedésekre vonatkozó uniós jogszabályoknak való tagállami megfelelés ellenőrzése és a kapcsolódó hatósági ellenőrzések végrehajtásának vizsgálata.

5.    NövényegészségügyKiemelt terület

Konkrét célkitűzések

Növénykárosítók megjelenése

(komoly veszélyt jelentő károsítók)

Az Unió területén előforduló növénykárosítók elleni védekezésre vonatkozó uniós jogszabályoknak való tagállami megfelelés ellenőrzése és a kapcsolódó hatósági ellenőrzések végrehajtásának vizsgálata, különös tekintettel a komoly veszélyt jelentő károsítókra, mint például a Xylella fastidiosa, a paradicsom barna termés-ráncosodás vírus, a fenyőrontó fonálféreg, a simahátú csillagoscincér, a levélbolha és más, prioritásnak tekintett károsítók.

Felkészültség és megelőzés

(pl. vészhelyzeti tervezés, növényegészségügyi felderítési programok)

A növényegészségügyi vészhelyzeti tervek elkészítésére és naprakésszé tételére vonatkozó uniós jogszabályoknak való tagállami megfelelés ellenőrzése.

A kiemelt zárlati károsítókra vonatkozó felderítési programok kidolgozásának és végrehajtásának értékelése a növényegészségügyi rendelet szerint.

Növények, növényi termékek és egyéb áruk Unión belüli mozgatása

(növényútlevelek)

A növények, növényi termékek és egyéb áruk Unión belüli mozgatására vonatkozó uniós növényegészségügyi jogszabályoknak való tagállami megfelelés ellenőrzése és a kapcsolódó hatósági ellenőrzések végrehajtásának vizsgálata, különös tekintettel a növényútlevelekre.

6.    Növényvédő szerek forgalomba hozatala és használata, valamint fenntartható használatukKiemelt terület

Konkrét célkitűzések

Növényvédő szerek

(növényvédő szerek engedélyezése, forgalomba hozatala és használata, növényvédőszer-maradványok)

A növényvédő szerek engedélyezésére, forgalomba hozatalára és használatára, valamint a növényvédőszer-maradványokra vonatkozó uniós jogszabályoknak való tagállami megfelelés ellenőrzése és a kapcsolódó hatósági ellenőrzések végrehajtásának vizsgálata.

Növényvédő szerek fenntartható használata

A növényvédő szerek fenntartható használatára vonatkozó uniós jogszabályoknak való tagállami megfelelés ellenőrzése és a kapcsolódó hatósági ellenőrzések végrehajtásának vizsgálata.

7.    Élelmiszer-minőségKiemelt terület

Konkrét célkitűzések

Biogazdálkodás

Az ökológiai termékekre előállítására és címkézésére vonatkozó, alkalmazandó uniós jogszabályoknak való tagállami megfelelés és a kapcsolódó hatósági ellenőrzések végrehajtásának ellenőrzése.

Földrajzi jelzések

A földrajzi jelzéssel – például oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM), oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) és hagyományos különleges termék (HKT) – ellátott termékek előállítására és címkézésére vonatkozó uniós jogszabályoknak való tagállami megfelelés ellenőrzése és a kapcsolódó hatósági ellenőrzések végrehajtásának vizsgálata.

8.    Harmadik országból származó állatok és áruk Unióba történő beléptetéseKiemelt terület

Konkrét célkitűzések

Állatok és áruk hatósági ellenőrzése

A harmadik országokból az Unióba beléptetett állatok és áruk hatósági ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségek tagállami teljesítésének ellenőrzése.

Az Unióba történő beléptetésre vonatkozó általános és konkrét uniós követelményeknek való megfelelés ellenőrzése a harmadik országokból származó állatok és áruk esetében.

Külön hangsúlyt kapnak az (EU) 2017/625 rendeletben és a kapcsolódó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban és végrehajtási jogi aktusokban rögzített szabályok.

A határállomások megfelelősége

A vonatkozó uniós jogszabályokban a határállomásokra, többek között a vizsgálati központokra vonatkozóan meghatározott minimumkövetelményeknek való megfelelés ellenőrzése a tagállamok által kijelölésre javasolt határállomások esetében, mielőtt e határállomások kijelölése megtörténne.

Az (EU) 2017/625 rendelet 61. cikke (2) bekezdésének megfelelően újból kijelölt határállomások, kijelölt beléptetési pontok, beléptetési pontok és első beléptetési pontok alkalmazandó minimumkövetelményeknek való megfelelésének ellenőrzése.

Az (EU) 2017/625 rendelet 53. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, a határállomásoktól eltérő ellenőrző pontok alkalmazandó minimumkövetelményeknek való megfelelésének ellenőrzése.

Hatósági növényegészségügyi ellenőrzések

A harmadik országokból az Unióba beléptetett növények, növényi termékek és egyéb áruk hatósági növényegészségügyi ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségek tagállami teljesítésének ellenőrzése.

Biztosítékok nyújtása arra vonatkozóan, hogy a harmadik országokból az Unióba belépő növények, növényi termékek és egyéb áruk megfelelnek az Unióba való belépésre alkalmazandó uniós növényegészségügyi követelményeknek.

9.    Antimikrobiális rezisztenciaKiemelt terület

Konkrét célkitűzések

Zoonózisbaktériumoknál és kommenzális baktériumoknál előforduló antimikrobiális rezisztencia nyomon követése

A zoonózisbaktériumoknál és a kommenzális baktériumoknál előforduló antimikrobiális rezisztencia nyomon követésére vonatkozó jogszabályoknak való tagállami megfelelés, és ezáltal az antimikrobiális rezisztencia (AMR) leküzdése érdekében 2017-ben elfogadott, egységes egészségügyi megközelítés szerinti európai cselekvési terv (1) teljeskörű végrehajtásához való hozzájárulás ellenőrzése.

(1)   

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Az egységes egészségügyi megközelítés szerinti európai cselekvési terv az antimikrobiális rezisztencia (AMR) leküzdése érdekében, COM(2017) 339 final, 2017.6.29.

10.    Az agrár-élelmiszerlánc általános szempontjaiKiemelt terület

Konkrét célkitűzések

Csalás

Információgyűjtés az agrár-élelmiszeripari lánc mentén elkövetett csalások elleni küzdelmet szolgáló nemzeti intézkedések megfelelőségéről és hatékony végrehajtásáról az (EU) 2017/625 rendelettel összhangban.

Az auditok ajánlásainak utólagos nyomon követése (ágazati és általános)

A bizottsági ellenőrzések során feltárt konkrét vagy rendszeres hiányosságok orvoslására irányulóan a tagállamok által hozott utólagos nyomonkövetési intézkedések megfelelőségének ellenőrzése.

Géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) (pl. engedélyezés, forgalomba hozatal, nyomonkövethetőség, címkézés)

A géntechnológiával módosított szervezetek engedélyezésére és forgalomba hozatalára, nyomon követhetőségére, valamint az ilyen szervezeteket tartalmazó élelmiszerek és takarmányok címkézésére vonatkozó uniós jogszabályoknak való tagállami megfelelés ellenőrzése és a kapcsolódó hatósági ellenőrzések végrehajtásának vizsgálata.

Hozzájárulás az új génkezelési technikákkal előállított termékekkel kapcsolatos jogérvényesítéshez, és az ezzel kapcsolatos szakértelem kiépítése.

Vészhelyzetek, felmerülő problémák és új fejlemények

A tagállamokban a vészhelyzetekkel, felmerülő problémákkal vagy új fejleményekkel kapcsolatos vizsgálatok és információgyűjtés.

11.    A 2023. évi ellenőrzési programTerület

Kiemelt terület

Fókusz 2023-ban

Élelmiszer és élelmiszer-biztonság

Állati eredetű élelmiszerek

Az emlősök és madarak húsának és az azokból készült termékeknek a biztonságossága

A tej és az abból készült termékek biztonságossága

A halászati termékek biztonságossága

Higiénia az élő kagylók tenyésztése során

Nem állati eredetű élelmiszerek

Mikrobiológiai biztonság

Élő állatokban és állati eredetű élelmiszerekben előforduló maradékanyagok

Kémiai biztonság – maradékanyagok

Nem állati eredetű élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok

Kémiai biztonság – szennyező anyagok

Takarmányok és takarmánybiztonság

Takarmánybiztonság

Általános takarmányhigiénia (beleértve a gyógyszeres takarmányokat is)

Állati melléktermékek és azokból származó termékek

Állategészségügy

Az (EU) 2016/429 rendelet szerinti A kategóriájú betegségek

Afrikai sertéspestis

Magas patogenitású madárinfluenza

Az (EU) 2016/429 rendelet szerinti B és C kategóriájú betegségek

Halbetegségek

Felkészültség és megelőzés

Vészhelyzeti tervezés

Állatjólét

Szállítás

El nem választott borjak, beleértve az ellenőrző állomások megállóit is

Mezőgazdasági üzem

Szarvasmarha (marhahús)

Halak (beleértve a leölést is)

Növényegészségügy

Növénykárosítók megjelenése

Jelentős veszélyt jelentő növénykárosítók megjelenése

Növények, növényi termékek és egyéb áruk Unión belüli mozgatása

Növényútlevelek

Növényvédő szerek és fenntartható használatuk

Növényvédő szerek

Kémiai biztonság (növényvédő szerek engedélyezése, forgalomba hozatala és használata)

Élelmiszer-minőség

Biogazdálkodás

Biogazdálkodás

Földrajzi jelzések

Földrajzi jelzések

Harmadik országból származó állatok és áruk Unióba történő beléptetése

Állatok és áruk hatósági ellenőrzése

Állatok és áruk

Határállomások

A határállomások megfelelősége

Hatósági növényegészségügyi ellenőrzések

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

Antimikrobiális rezisztencia

Zoonózisbaktériumoknál és kommenzális baktériumoknál előforduló antimikrobiális rezisztencia nyomon követése

A zoonózisbaktériumoknál és kommenzális baktériumoknál előforduló antimikrobiális rezisztencia

Az agrár-élelmiszerlánc általános szempontjai

Az auditok ajánlásainak utólagos nyomon követése

Az ellenőrzési ajánlások általános és ágazati nyomon követése

Géntechnológiával módosított szervezetek

Géntechnológiával módosított szervezetek

Vészhelyzetek, felmerülő problémák és új fejlemények

Vészhelyzetek, felmerülő problémák és új fejlemények

Top