EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 200a25ff-538e-11ec-91ac-01aa75ed71a1

Consolidated text: A Bizottság (EU) 2021/940 végrehajtási rendelete (2021. június 10.) az Oroszországból származó nyírfa rétegelt lemezek behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

02021R0940 — HU — 11.06.2021 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/940 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. június 10.)

az Oroszországból származó nyírfa rétegelt lemezek behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

(HL L 205, 2021.6.11., 47. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1930 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. november 8.)

  L 394

7

9.11.2021
▼B

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/940 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. június 10.)

az Oroszországból származó nyírfa rétegelt lemezek behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről1. cikk

(1)  
A Bizottság ideiglenes dömpingellenes vámot vet ki a jelenleg az ex 4412 33 00 KN-kód (TARIC-kód: 4412330010 ) alá besorolt, Oroszországból származó, kizárólag egyenként legfeljebb 6 mm vastagságú furnérlapokból álló rétegelt lemez behozatalára, amelynek – a 4412 33 alszám alá tartozó – külső rétegei közül legalább az egyik nyírfából készül, bevonattal vagy anélkül.
(2)  

Az (1) bekezdésben meghatározott és az alább felsorolt vállalatok által gyártott termék vámfizetés előtti, nettó, uniós határparitáson megállapított árára alkalmazandó ideiglenes dömpingellenes vámtételek a következők:Vállalat

Ideiglenes dömpingellenes vám

TARIC-kiegészítő kód

►M1  A Sveza csoport, amely a következő hét exportáló gyártóból áll: „SVEZA Tyumen” korlátolt felelősségű társaság; „SVEZA Ust-Izhora” részvénytársaság; „SVEZA Verhnaya Sinyachiha” részvénytársaság; „SVEZA Kostroma” részvénytársaság; „SVEZA Manturovo” részvénytársaság; „SVEZA Novator” részvénytársaság; „SVEZA Uralskiy” korlátolt felelősségű társaság ◄

15,9 %

C659

Syktyvkar Plywood Mill Ltd.

15,0 %

C660

Zheshartsky LРK LLC

15,3 %

C661

A mellékletben felsorolt egyéb együttműködő vállalatok

15,7 %

 

Minden más vállalat

15,9 %

C999

(3)  
A (2) bekezdésben megjelölt vállalatok esetében meghatározott egyedi vámtételek alkalmazásának feltétele olyan érvényes kereskedelmi számla bemutatása a tagállamok vámhatóságainak, amelyen szerepel a számlát kibocsátó vállalat név és beosztás szerint azonosított tisztségviselője által keltezett és aláírt következő nyilatkozat: „Alulírott igazolom, hogy az e számla tárgyát képező, az Európai Unióba történő kivitelre értékesített (mennyiség) nyírfa rétegelt lemezt a(z) (vállalat neve és címe) (TARIC-kiegészítő kód) állította elő Oroszországban. Kijelentem, hogy az e számlán szereplő adatok hiánytalanok és megfelelnek a valóságnak”. Ha ilyen számlát nem mutatnak be, a minden más vállalatra alkalmazandó vámot kell alkalmazni.
(4)  
Az (1) bekezdésben meghatározott termék Unión belüli szabad forgalomba bocsátásának feltétele az ideiglenes vám összegével megegyező vámbiztosíték nyújtása.
(5)  
Eltérő rendelkezés hiányában a vámokra vonatkozó hatályos rendelkezések alkalmazandók.

2. cikk

(1)  
Az érdekelt felek az e rendeletre vonatkozó írásbeli észrevételeiket az e rendelet hatálybalépésétől számított 15 naptári napon belül nyújthatják be a Bizottságnak.
(2)  
Azok az érdekelt felek, amelyek kérni kívánják a Bizottság előtti meghallgatásukat, ilyen irányú kérésüket az e rendelet hatálybalépésétől számított 5 naptári napon belül nyújthatják be.
(3)  
Azok az érdekelt felek, amelyek kérni kívánják a kereskedelmi ügyekben eljáró meghallgató tisztviselő előtti meghallgatásukat, ilyen irányú kérésüket az e rendelet hatálybalépésétől számított 5 naptári napon belül nyújthatják be. A meghallgató tisztviselő megvizsgálja az e határidőn túl benyújtott kérelmeket, és e kérelmek elfogadásáról az adott eset körülményeinek megfelelően határozhat.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az 1. cikket hat hónapig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLET

A mintában nem szereplő együttműködő exportáló gyártókNév

TARIC-kiegészítő kód

Arkhangelsk Plywood Plant JSC

C662

CJSC Murom

C663

LLC InvestForest

C664

Joint Stock Company Bryansk Plywood Mill

C665

Joint-Stock Company Krasnyi Yakor

C666

Limited Liability Company Fanernyiy Zavod

C667

Limited Liability Company UPM-Kymmene Chudovo

C668

►M1  LLC Murashinskiy plywood plant ◄

C669

Parfino Plywood Factori

C670

ZAO Plyterra

C671

Plywood Plant Vlast Truda JSC

C672

Limited Liability Company Vyatsky Plywood Mill

C673

Top