EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/150/04

Pályázati Felhívás GR/002/21 A szellemi tulajdon értékével és a hamisítás és kalózkodás okozta károkkal foglalkozó figyelemfelhívó tevékenységek támogatása 2021/C 150/04

OJ C 150, 28.4.2021, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2021.4.28.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 150/7


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

GR/002/21

A szellemi tulajdon értékével és a hamisítás és kalózkodás okozta károkkal foglalkozó figyelemfelhívó tevékenységek támogatása

(2021/C 150/04)

1.   Célkitűzések és leírás

E pályázati felhívás célja, hogy felhívja a figyelmet a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmének előnyeire és az e jogok megsértése által okozott károkra azáltal, hogy felhívja az európai fiatalok figyelmét arra, hogy a szellemi tulajdon fontos szerepet játszik a kreativitás, az innováció és a vállalkozói szellem előmozdításában. Célja a tudás növelése, és a kiemelt fontosságú célközönségnek a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok tiszteletben tartására való ösztönzése annak érdekében, hogy a hamisított áruk beszerzését és a digitális tartalmak illegális forrásokból való hozzáférését csökkentve végső soron megváltoztassa az emberek magatartását.

A felhívás konkrét célkitűzései a következők:

a szellemi tulajdon értékére vonatkozó ismeretek növelése, és annak eszközként való alkalmazása a kreativitás és az innováció védelmére azáltal, hogy ebben az összefüggésben konkrét és objektív információkat biztosítanak a szellemi tulajdonról, továbbá felhívják a figyelmet a szellemi tulajdonjogok megsértése által okozott károkra;

a kiemelt célközönség bevonása ezekbe a kérdésekbe, figyelembe véve a kiaknázandó lehetőségeket, és különösen azt, hogy a közönség mit vár el, hogyan szólítsák meg ezekben a kérdésekben (nem atyáskodóan, objektíven és semlegesen) a viselkedés megváltoztatása és a hamisítás és a kalózkodás vonzerejének csökkentése érdekében.

Elvárható eredmények:

az uniós polgárok és különösen az olyan kiemelt célcsoportok, mint például az iskolába és felsőoktatásba járó, iskolán belüli és/vagy kívüli tanulási tevékenységekben részt vevő gyermekek és fiatalok, megfelelő és elfogadható költségekkel – többek között digitális megoldások optimalizált alkalmazásával – való elérése. A jelenlegi vagy jövőbeli tanárok/tudományos szakértők/fiatal oktatók, valamint a fogyasztók – különös tekintettel a fiatal (15–24 éves) fogyasztókra – elérése is elvárt;

az érintett partnerek és pályázati multiplikátorok, például fogyasztói szervezetek, véleményvezérek (pl. bloggerek és művészek) és más releváns pályázati multiplikátorok bevonásának elősegítése, akik egyértelműen meghatározott folyamaton keresztül elérhetik a célközönséget;

a projekteredmények fenntarthatóságának és méretezhetőségének biztosítása.

A 2021-es pályázati felhívás két terület köré épül:

1. terület: gyermekek, fiatalok és tanárok/jövőbeli tanárok elérése oktatási tevékenységeken keresztül tudományos és nem tudományos környezetben;

Az 1. terület célja, hogy kiegészítse és kiépítse a szinergiákat a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal a jelenleg a következő 5 év tekintetében kidolgozás alatt álló oktatási projektben.

(Rendelkezésre álló költségvetés: 400 000 EUR. Maximális összeg projektenként: 60 000 EUR)

Jellemzők:

Alkalmazási kör: a körülbelül 6–18 éves gyermekeket, valamint a felsőoktatásban részt vevő fiatalokat és/vagy gyermekekkel és a fiatalokkal jelenleg és a jövőben közvetlenül foglalkozó oktatási szakembereket célzó iskolai és azon kívüli oktatási tevékenységek (oktatók oktatása);

A javasolt tevékenységeknek összhangban kell lenniük a 2018. május 22-én az oktatással foglalkozó Tanács által jóváhagyott új „Egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákkal”, valamint az Európai Bizottság által 2020 szeptemberében kiadott új digitális oktatási cselekvési tervvel (2021–2027), és különösen a szellemi tulajdonnak a kreativitás, az innováció és a vállalkozói készség elősegítésében betöltött fontos szerepével;

Az intézményi szereplők, például az oktatási minisztérium vagy más érintett politikai döntéshozók/érdekeltek hivatalos bevonása a program jóváhagyása és terjesztése érdekében;

Tanárok és/vagy tudományos szakértők bevonása anyagok vagy oktatási tevékenységek kidolgozásába;

A pályázó által iskoláknak vagy egyetemeknek szóló oktatási programok vagy anyagok kidolgozásában szerzett igazolt tapasztalat.

2. terület: A fogyasztók és különösen a fiatal fogyasztók elérése.

(rendelkezésre álló költségvetés: 600 000 EUR, maximális összeg projektenként: 100 000 EUR)

Jellemzők:

Alkalmazási kör: fogyasztókat, különösen fiatal fogyasztókat célzó figyelemfelkeltő tevékenységek;

A tevékenységeknek határokon átnyúlónak kell lenniük, és több uniós tagállamot is érinteniük kell (legalább 3 tagállamban kell végezni azokat);

Az érintett befolyásos partnerek bevonása a terjesztés és a célközönségek elérése érdekében (véleményvezérek, például bloggerek, művészek és pályázati multiplikátorok, mint például a megfelelő média, hatóságok, fogyasztói szervezetek stb. ;

Az eredetiség és a modern/kreatív megközelítések, nevezetesen a digitális megközelítések előnyt élveznek.

További információ a pályázati útmutató I. fejezetében található.

2.   Támogathatóság

2.1   Támogatható pályázók

A támogatásra jogosult pályázók olyan állami vagy magánszervezetek, amelyeket a 27 tagállam egyikében több mint 2 éve bejegyeztek. Nem támogathatók azok a közjogi jogi személyek, amelyek az ezzel a felhívással megegyező célkitűzéseket szolgáló más finanszírozási intézkedések, például együttműködési programok keretében az EUIPO-tól pénzösszegekben vagy támogatásban részesülnek (pl. nemzeti és regionális szellemitulajdon-jogokkal foglalkozó hivatalok, nemzetközi szervezetek).

2.2   Támogatható tevékenységek

A projektek maximális időtartama 12 hónap.

Az e pályázati felhívás keretében finanszírozott támogatható tevékenységtípusok – mind az 1., mind a 2. terület esetében – a pályázati útmutató 1. fejezetének 3. és 4. szakaszával összhangban álló figyelemfelhívó tevékenységekre terjednek ki, beleértve a következő, nem kimerítő példákat:

megjelenések a médiában és a közösségi médiában;

audiovizuális anyagok vagy kiadványok készítése és terjesztése;

az adott projekt részét képező rendezvények, vásárok, kiállítások vagy képzési tevékenységek szervezése;

szórakoztatva tájékoztatás (viták, ifjúsági oktatási programok, kvízjátékok, videojátékok, zenei programok stb.);

webalapú eszközök, tevékenységek, megoldások stb.

Ahhoz, hogy támogathatóak legyenek, a tevékenységeknek meg kell felelniük az alábbi finanszírozási feltételeknek:

1. terület: 20 000 és 60 000 EUR közötti költségvetés,

2. terület: 40 000 és 100 000 EUR közötti költségvetés:

Ezen túlmenően a 2. terület esetében a pályázatnak olyan tevékenységekre kell javaslatot tennie, amelyeket legalább három uniós tagállamban végeznek.

A következő tevékenységek/projektek nem támogathatók:

olyan projektek, amelyek kizárólag vagy főként munkaértekezleteken, szemináriumokon, konferenciákon és kongresszusokon vagy bármely más eseményen való részvételi vagy felszólalási tevékenységek egyéni szponzorálásával foglalkoznak;

olyan projektek, amelyek kizárólag vagy főként tanulmányokra vagy képzésre szóló egyéni ösztöndíjakkal foglalkoznak.

A pályázók mindkét területre pályázhatnak, de területenként csak egy pályázatot nyújthatnak be. Következésképpen egy vagy mindkét területen nyújtható támogatás.

További információ a pályázati útmutató II. fejezetében található.

3.   Kizárási és kiválasztási szempontok

A pályázók nem lehetnek olyan helyzetben, amely az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi rendeletben az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (1).

A pályázóknak rendelkezniük kell a javasolt tevékenységek elvégzéséhez szükséges pénzügyi és működési kapacitással.

A benyújtandó igazoló dokumentumokkal kapcsolatos további részletekről a pályázóknak szóló útmutató II. fejezetében tájékozódhat.

4.   Elbírálási szempontok

A támogatható pályázatok értékelésére vonatkozó odaítélési szempontok szerint összesen 100 pontot lehet elérni az alábbi súlyozás alapján:

Feltételek

Alsó ponthatár

Maximális pontszám

1-

Relevancia és a projekt közérdekűsége

18

35

2-

Hatókör

25

50

3-

Módszertan és fenntarthatóság

8

15

Összesen

51

100

A támogatás szempontjából csak azokat a pályázatokat veszik figyelembe, amelyek:

összességében legalább 51 pontot érnek el, és

mindegyik kritérium esetében elérik a megadott alsó ponthatárt.

További információ a pályázati útmutató II. fejezetében található.

5.   Költségvetés

Az e javaslattételi felhívás szerinti tevékenységek finanszírozására rendelkezésre álló teljes becsült költségvetés várhatóan 1 000 000 EUR (1. terület: 400 000 EUR és 2. terület: 600 000 EUR). Ez az összeg két évre oszlik, és a 2022-es költségvetésnek megfelelő források rendelkezésre állásának feltétele, hogy a Hivatal költségvetési hatósága elfogadja a költségvetést.

A támogatás minimális és maximális összege:

 

1.terület: 20 000 – 60 000 EUR

 

2.terület: 40 000 – 100 000 EUR

A Hivatal fenntartja a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet.

6.   A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázati csomag az alábbi internetes címen található: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

A pályázatokat az online jelentkezési lap (e-nyomtatvány) segítségével az EUIPO-nak kell benyújtani legkésőbb 2021. 8. 6 (helyi idő szerint) 13.00 óráig.

Más módon benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.

A pályázóknak gondoskodniuk kell róla, hogy az e-nyomtatványokban kért, illetve említett összes dokumentumot mellékeljék.

Nem lehet figyelembe venni azokat a pályázatokat, amelyek nem tartalmazzák az összes előírt mellékletet, és amelyek benyújtása a határidőig nem történt meg.

További információ a pályázati útmutató IV. fejezetében található.

7.   Részletes információk

A pályázati felhívás részletes feltételeit a pályázóknak szóló útmutató tartalmazza, amely elérhető a következő internetes címen: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

A pályázatoknak meg kell felelniük az útmutató valamennyi feltételének, és azokat az erre a célra biztosított nyomtatványokon kell benyújtani.

8.   Kapcsolat

További információért forduljon hozzánk a következő címen:: grants@euipo.europa.eu


(1)  HL L 193., 2018.7.30., 1. o.


Top