EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/196/09

Pályázati felhívás 2018 – EAC/A01/2019 – Európai Szolidaritási Testület – Önkéntescsapatok tevékenysége kiemelt területeken

HL C 196., 2019.6.12, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 196/22


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2018 – EAC/A01/2019

Európai Szolidaritási Testület

Önkéntescsapatok tevékenysége kiemelt területeken

(2019/C 196/09)

1.   Bevezetés/Háttér

E pályázati felhívás alapja az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról és az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, valamint az 1313/2013/EU határozat (1) módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1475 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Európai Szolidaritási Testület 2018. évi éves munkaprogramja. Az Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet a 2018 és 2020 közötti időszakra vonatkozik. Az Európai Szolidaritási Testület általános és konkrét célkitűzéseit felsorolásszerűen az említett rendelet 3. és 4. cikke tartalmazza.

2.   Leírás

Az „Önkéntescsapatok tevékenysége kiemelt területeken” elnevezésű projektek olyan nagyszabású projektek, amelyek önkéntescsapatok tevékenységét támogatják azzal a céllal, hogy uniós szinten meghatározott szakpolitikai területeken jelentkező társadalmi kihívásokra irányuló, rövid távú, nagy hatást kifejtő beavatkozásokat hajtsanak végre.

3.   Célkitűzések és prioritások

Az Európai Szolidaritási Testület célkitűzése, hogy főként az önkéntességen keresztül népszerűsítse a szolidaritást mint értéket, hogy ösztönözze a fiatalok és a szervezetek részvételét az elérhető és kiváló minőségű szolidaritási tevékenységekben, így hozzájárulva ahhoz, hogy – a társadalmi kihívásokra reagálva és a közösségeket megerősítve, valamint különösen a társadalmi befogadás előmozdítására törekedve – Európában erősebbé váljon a kohézió, a szolidaritás, a demokrácia és a polgári szerepvállalás. Ezzel hozzájárul az európai együttműködés fiatalok számára releváns aspektusaihoz is.

Az önkéntescsapatok kiemelt területeken végzett tevékenységei különösen a következőkre irányulnak:

egyértelműen meghatározott, kielégítetlen társadalmi igények kezelése;

a tagállamok közötti szolidaritás előmozdítása;

az önkéntes fiatalok olyan készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése, amelyek személyes, tanulmányi, szociális és szakmai előmenetelük szempontjából hasznosak;

kézzelfogható előnyök biztosítása azon közösségek számára, amelyek keretein belül a tevékenységeket végzik;

a hátrányos helyzetű fiatalok elérése, ideértve a menekülteket, a menedékkérőket, valamint a migránsokat is;

a sokszínűség, az interkulturális és vallások közti párbeszéd támogatása, a szabadság, a tolerancia és az emberi jogok közös értékeinek előmozdítása, továbbá a fiatalok médiaműveltségének, kritikus gondolkodásának és kezdeményezőkészségének fejlesztésére irányuló projektek;

a részt vevő szervezetek kapacitásainak és nemzetközi hatókörének megerősítése;

a résztvevők más kultúrákkal és országokkal kapcsolatos tudatosságának és megértésének növelése az aktív társadalmi szerepvállalás ösztönzése és az európai polgárság eszméje, valamint az európai identitás iránti elkötelezettség fejlesztése érdekében, továbbá a nemzetközi kapcsolatépítés és hálózatépítés lehetőségének megteremtése a résztvevők számára.

A fenti célkitűzések megvalósítása mellett az e pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatoknak az alábbiakban felsorolt három prioritás közül egyre vagy többre kell irányulniuk:

európai kulturális örökség;

harmadik országbeli állampolgárok (köztük menedékkérők és menekültek) integrációja;

a környezeti kihívásokra adott válaszok, ideértve a katasztrófák megelőzését, a felkészültséget és a helyreállítást (az azonnali beavatkozás kivételével).

Az európai kulturális örökség prioritásának keretében támogathatók az újjáépítési projektek, például a párizsi Notre-Dame-székesegyház újjáépítése is.

4.   Támogatható pályázók

A támogatásra jogosult pályázók olyan állami és magánszervezetek, amelyek érvényes Erasmus + önkéntességi akkreditációval vagy minőségi védjeggyel rendelkeznek a pályázati határidő napján.

Kizárólag az Európai Unió 28 tagállamában letelepedett jogi személyektől származó pályázatok támogathatók.

A brit pályázók figyelmébe: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a támogathatósági kritériumoknak a támogatás teljes időtartama alatt meg kell felelni. Amennyiben az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt kilép az EU-ból és nem köt olyan megállapodást, amelynek értelmében biztosított a brit pályázók folyamatos jogosultsága, az uniós támogatás folyósítását meg kell szüntetni – amennyiben lehetséges, a projektben történő további részvétel fenntartásával – vagy a támogatási megállapodásban foglalt, a megállapodás felbontására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően ki kell lépni a projektből.

5.   Támogatható tevékenységek és a projekt időtartama

A következő típusú tevékenységek támogathatók:

Önkéntescsapatok által végzett olyan szolidaritási tevékenységek, amelyek keretében legalább két különböző országból érkező résztvevők közös önkéntes munkát végezhetnek 2 héttől 2 hónapig terjedő időtartam során. Az Európai Szolidaritási Testület önkéntesei az önkéntescsapatokban rövid időszakban látnak el feladatokat. A rövid időtartam ellenére e tevékenységek mind az egyén, mind a szolgáltatásból részesülő közösség számára értékesek.

Előkészítő látogatások az önkéntes tevékenységek megkezdése előtt a tevékenységek magas minőségének biztosítása céljából az igazgatási megállapodások megkönnyítése és előkészítése, az érintett szervezetek és résztvevők közötti bizalom és megértés kiépítése és a stabil partnerségek létrehozása által.

Kiegészítő tevékenységek, amelyek célja, hogy hozzáadott értéket nyújtsanak és javítsák a projekt eredményeit, továbbá hogy megerősítsék a projekt helyi, regionális és/vagy európai szintű hatását. E kiegészítő tevékenységek célja továbbá annak tudatosítása, hogy milyen értéket jelent az önkéntesség a fiatalok és a közösségek számára, valamint az önkéntesek által megszerzett készségek és kompetenciák elismerésének megerősítése.

A projekt időtartamának 3 és 24 hónap között kell lennie.

6.   Költségvetés

A projektek e pályázati felhívás keretében történő társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés összege 1 018 325 EUR, amely az Európai Szolidaritási Testület 2018. évi munkaprogramján alapul. Az EU által nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 80 %-át.

Az Ügynökség kilenc pályázat finanszírozását tervezi.

Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes pénzösszeget.

7.   Pályázatok benyújtása

A pályázatokat online pályázati űrlapon (elektronikus űrlap) kell benyújtani. Az elektronikus űrlap az alábbi internetes címen érhető el, angol, francia és német nyelven: http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en, amelyet az EU hivatalos nyelveinek egyikén megfelelően ki kell tölteni.

A megfelelően kitöltött pályázatot online kell benyújtani 2019. szeptember 19-én 12:00 óráig (brüsszeli idő szerint).

8.   További információk

E pályázati felhívás részletes feltételei az alábbi címen elérhető, „Önkéntescsapatok tevékenysége kiemelt területeken” című útmutatóban találhatók:

https://eacea.ec.europa.eu/european-solidarity-corps/funding_en

Az „Önkéntescsapatok tevékenysége kiemelt területeken” című útmutató e pályázati felhívás szerves részét képezi, és a benne foglalt részvételi és finanszírozási feltételek teljes mértékben vonatkoznak a pályázati felhívásra.


(1)  HL L 250., 2018.10.4., 1. o.


Top