Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/039/12

Egyedi pályázati felhívás – EACEA/02/2019 – Erasmus Felsőoktatási Charta 2014–2020

OJ C 39, 1.2.2019, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 39/18


EGYEDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EACEA/02/2019

Erasmus Felsőoktatási Charta 2014–2020

(2019/C 39/12)

1.   Bevezetés

Ez a pályázati felhívás az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeleten (1) alapul.

2.   Célkitűzések és leírás

Az Erasmus Felsőoktatási Charta (ECHE) biztosítja az általános minőségi keretet az Erasmus+ Program során a felsőoktatási intézmények európai és egyéb nemzetközi szintű együttműködéséhez. Ahhoz, hogy az alábbiakban felsorolt országok felsőoktatási intézményei pályázhassanak és részt vehessenek a Program egyéni tanulmányi mobilitáshoz és/vagy innovációhoz és bevált gyakorlati módszerekhez kapcsolódó projektjeiben, Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük. Más országok felsőoktatási intézményei esetében nem követelmény az Erasmus Felsőoktatási Charta megléte, a minőségi keretrendszert ilyen esetekben a felsőoktatási intézmények közötti intézményközi megállapodások biztosítják. A Charta az Erasmus+ Program teljes időtartamára szól. A Charta végrehajtását ellenőrzik, és amennyiben a benne szereplő elvek és kötelezettségvállalások nem teljesülnek, az Európai Bizottság azt visszavonhatja.

3.   A részvételre jogosult pályázók

Az alábbi országokban működő felsőoktatási intézmények pályázhatnak az Erasmus Felsőoktatási Chartára:

az Európai Unió tagállamai,

az EFTA/EGT-országok (Izland, Liechtenstein, Norvégia),

az uniós tagjelölt országok (Szerbia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Törökország).

A pályázók közül a nemzeti hatóságok jelölik ki azokat a felsőoktatási intézményeket (2), amelyek saját területükön jogosultak az Erasmus+ Program egyéni tanulmányi mobilitáshoz és/vagy innovációhoz és bevált gyakorlati módszerekhez kapcsolódó projektjeiben való részvételre.

4.   A pályázatok benyújtásának határideje és a kiválasztás eredményének várható közzététele

A megfelelően kitöltött online pályázati űrlapot 12 óráig (dél, brüsszeli idő szerint, közép-európai idő) 2019. március 29-ig kell leadni online.

A kiválasztási eljárás eredménye várhatóan 2019. október 25-án lesz kihirdetve.

5.   További információk

Az Erasmus+ Programmal kapcsolatos információk a következő honlapon érhetők el: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

A pályázatokat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség által az alábbi internetcímen közzétett iránymutatásoknak megfelelően kell benyújtani:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2020_en


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 50. o.

(2)  A „felsőoktatási intézmény” definíciója az Erasmus+ Programról szóló rendelet 2. cikke alapján a következő:

a)

a nemzeti joggal vagy gyakorlattal összhangban bármely típusú felsőoktatási intézmény, amely elismert fokozat vagy más elismert felsőfokú képesítés megszerzéséhez vezető képzést nyújt, függetlenül az ilyen intézmények megnevezésétől;

b)

a nemzeti joggal vagy gyakorlattal összhangban bármely intézmény, amely felsőfokú szakoktatást vagy szakképzést kínál.


Top