Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/388A/01

Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) – Pályázati felhívás ügyvezető igazgatói állás betöltésére (Ideiglenes alkalmazott – AD 14-es besorolás) – COM/2018/20032

OJ C 388A , 26.10.2018, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CA 388/1


Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)

Pályázati felhívás ügyvezető igazgatói állás betöltésére

(Ideiglenes alkalmazott – AD 14-es besorolás)

COM/2018/20032

(2018/C 388 A/01)

 

Magunkról

Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) 2004-ben jött létre azzal a megbízatással, hogy hozzájáruljon az Unión belüli magas szintű hálózat- és információbiztonság megteremtéséhez.

Azóta az Ügynökség modern kiberbiztonsági szakértői központtá nőtte ki magát, amely támogatást nyújt az uniós tagállamoknak, intézményeknek, ügynökségeknek és szerveknek, valamint a magánszektornak azzal a céllal, hogy javítsa az Unió ellenálló képességét és ezáltal az egységes piac működését. Az ENISA különösen a szakpolitikák kidolgozása és végrehajtása, a kapacitásépítés, az együttműködés és a tudatosságnövelés területén nyújt támogatást.

Az ENISA fontos szerepet játszik az első uniós szintű kiberbiztonsági jogszabály, a hálózati és információs rendszerek biztonságáról szóló irányelv (a kiberbiztonsági irányelv) végrehajtásában. Az ENISA biztosítja különösen az operatív együttműködés sarokkövének minősülő számítógép-biztonsági eseményekre reagáló csoportok (CSIRT-ek) hálózatának titkárságát, valamint segíti az együttműködési csoportot feladatainak ellátásában.

2017. szeptemberben az Európai Bizottság előterjesztette a kiberbiztonsági jogszabályra vonatkozó javaslatát, amely magában foglalja az ENISA új megbízatását, valamint az IKT-termékek és -szolgáltatások kiberbiztonsági tanúsítására vonatkozó uniós keret létrehozását. A jelenleg a Tanács és az Európai Parlament által tárgyalt javaslat az ENISA megerősített kiberbiztonsági ügynökségének ambiciózus reformjára irányul, amelynek eleme többek között a megbízatás állandóvá tétele, az Ügynökség által a határokon átnyúló jelentős kiberbiztonsági incidensek megelőzéséhez és kezeléséhez nyújtott hozzájárulás megerősítése, valamint a kiberbiztonsági tanúsítással kapcsolatos uniós politika kidolgozásának és végrehajtásának támogatása.

Az ENISA székhelye Görögországban, Iráklióban (Kréta) és Athénban található. Jelenleg 83 főt foglalkoztat, és éves költségvetése mintegy 11 millió EUR. A tárgyalások kimenetelétől függően az Ügynökség forrásai az új megbízatás hatályba lépésétől várhatóan jelentősen növekedni fognak.

Ajánlatunk

Felsővezetői beosztást kínálunk egy olyan, szakemberekből álló multidiszciplináris munkacsoport élén, amelynek célja az Európai Unió jövőjét meghatározó kiemelt fontosságú területek egyikének támogatása.

Az ENISA ügyvezető igazgatója az Ügynökség törvényes képviselője, aki megjeleníti az ENISA-t a nyilvánosság előtt, és elszámoltatható az igazgatótanács felé, amely az uniós tagállamok és az Európai Bizottság képviselőiből áll.

Az ügyvezető igazgató vezeti és irányítja az Ügynökséget, és teljes körű felelősséggel tartozik annak működéséért, biztosítva az Ügynökség célkitűzéseinek megvalósítását. Az ügyvezető igazgató konkrét felelősségi körébe a következők tartoznak:

az Ügynökség tevékenységeinek kidolgozása és végrehajtása az Ügynökség küldetése és az igazgatótanács által meghatározott általános iránymutatások szerint,

az Ügynökség személyi állományának felvétele és felügyelete, valamint a jó csapatszellem és munkakörnyezet elősegítése,

az igazgatóság ülésein való részvétel – szavazati jog nélkül –, jelentéstétel az igazgatóság felé, és titkárság biztosítása az igazgatóság számára,

az Ügynökség felelősségi körébe tartozó határozatok elfogadása,

az Ügynökség költségvetésének kidolgozása és végrehajtása, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve alapján a hatékony költségvetési gazdálkodás biztosítása,

az egységes programozási dokumentum – beleértve az éves munkaprogramot is – kidolgozása és végrehajtása, valamint az Ügynökség lehető leghatékonyabb erőforrás-felhasználásának biztosítása,

az Ügynökség forrásainak kezelése, különös tekintettel az Ügynökség küldetésének operatív részére,

az Ügynökség, a Bizottság, a tagállamok és az Ügynökség érdekelt felei közötti együttműködés elősegítése a kiberbiztonsági kérdésekre vonatkozó közös megközelítés kidolgozásának előmozdítása érdekében,

az Ügynökség és az illetékes tagállami szervek közötti hatékony együttműködés kialakítása az Ügynökség tevékenységi területén,

közvetlen és közvetett kommunikáció a nyilvánossággal az Ügynökség feladatkörébe tartozó valamennyi kérdésben.

Elvárásaink (kiválasztási szempontok)

A sikeres pályázó olyan kiemelkedő képességű és dinamikus szakember, aki megfelel a következő kritériumoknak:

Vezetői kompetenciák, különösen:

bizonyított tapasztalat nagy létszámú munkacsoportok és projektek sikeres irányításában, ideértve a multinacionális és multidiszciplináris háttérrel rendelkező munkacsoportok vezetését, motiválását és a bennük rejlő potenciál fejlesztését. A multikulturális környezetben szerzett tapasztalat előnyt jelent,

jelentős pénzügyi források nemzeti, európai és/vagy nemzetközi környezetben történő kezelése terén szerzett tapasztalat, ideértve a költségvetés-tervezést és a belső kontrollt is (1),

képesség nagy megterhelés melletti munkavégzésre és a feladatkör ellátása során tanúsított professzionális viselkedésre,

képesség az Ügynökségnek az igazgatótanács által meghatározott stratégiai jövőképéhez való hozzájárulásra, a jövőkép végrehajtására, valamint az érdekeltek támogatásának mozgósítására,

képesség az uniós intézményekkel és a tagállamok illetékes hatóságaival való gyümölcsöző kapcsolatok fenntartására, valamint a szerep PR-vonatkozásainak ismerete.

Technikai kompetenciák, különösen:

a főbb nemzeti, európai és nemzetközi szintű kiberbiztonsági kérdések – többek között a stratégiai, szabályozási, politikai és ipari kérdések – alapos ismerete,

az európai uniós intézmények, ügynökségek és szervek, valamint működésük és a közöttük fennálló kapcsolatok alapos ismerete,

előnyt jelent a nemzeti, európai vagy nemzetközi közigazgatásban vagy állami szektorhoz szorosan kapcsolódó nem állami szervezetben szerzett kiberbiztonsági tapasztalat,

előnyt jelent a kiberbiztonsággal foglalkozó munkacsoportok irányítása terén szerzett tapasztalat.

Kommunikáció és további készségek, különösen:

bizonyított alkalmasság és tapasztalat a nyilvánossággal való eredményes és hatékony kommunikáció, valamint az érintett érdekeltekkel való együttműködés terén. Előnyt jelent a válságkommunikációs környezetben szerzett tapasztalat,

kiváló interperszonális, döntéshozatali, szervezési és tárgyalási készségek, valamint az Európai Unió intézményeivel és az egyéb érdekeltekkel megbízható munkakapcsolatok kiépítésére való képesség,

előnyt jelent az angol nyelv – az Ügynökség munkanyelve – alapos szintű ismerete.

A pályázóval szemben támasztott követelmények (jelentkezési feltételek)

A kiválasztási szakaszban csak az a pályázó vehet részt, aki a jelentkezési határidőig megfelel a következő formai feltételeknek:

Állampolgárság: a pályázó az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára.

Felsőoktatásban szerzett oklevél vagy diploma: a pályázó

vagy oklevéllel igazolt, legalább négyéves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettséggel rendelkezik,

vagy oklevéllel igazolt, legalább hároméves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettséggel és legalább egyéves megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik (ez az egyéves szakmai tapasztalat az alább megkövetelt, a végzettség megszerzését követően szerzett szakmai tapasztalat éveinek számába nem számítható bele).

Szakmai tapasztalat (2): a pályázó legalább 15 éves, a fenti végzettség megszerzését követően szerzett, annak megfelelő szintű szakmai tapasztalattal rendelkezik. A szakmai tapasztalatból legalább öt évet az ügynökség tevékenységi területén szerzett.

Vezetői tapasztalat: a pályázó az oklevél megszerzése után legalább ötéves szakmai tapasztalatot szerzett felsővezetői munkakörben (3).

Nyelvismeret: a pályázó az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét (4) magas szinten, egy további hivatalos nyelvét pedig kielégítő szinten ismeri. A kiválasztási bizottság az interjú(k) során ellenőrzi, hogy a pályázók eleget tesznek-e a másik hivatalos uniós nyelv kielégítő szintű ismeretére vonatkozó követelménynek. E célból az interjú (egy része) esetlegesen ezen a másik nyelven zajlik.

Korhatár: a pályázó életkora lehetővé teszi, hogy a jelentkezési határidőtől számítva a teljes ötéves megbízatást a nyugdíjkorhatár elérése előtt kitöltse (lásd még az alkalmazási feltételekről szóló szakasz első lábjegyzetét). Az Európai Unió ideiglenes alkalmazottaira vonatkozóan a nyugdíjkorhatár azon hónap utolsó napja, amelynek során az érintett a 66. életévét betölti (lásd az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (5) 47. cikkét).

Ezen túlmenően a pályázó a katonai szolgálatra vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, a feladatainak ellátásához szükséges erkölcsi követelményeknek megfelel, és fizikailag alkalmas feladatai ellátására.

Kiválasztás és kinevezés

Az ügyvezető igazgatót az Európai Bizottság által biztosított, előválogatott jelöltek listájáról az ENISA igazgatótanácsa nevezi ki.

Az előválogatott jelöltek listájának összeállítása céljából az Európai Bizottság saját kiválasztási és felvételi eljárásai szerint kiválasztást szervez (lásd a felsővezetők alkalmazási politikájára vonatkozó összefoglaló dokumentumot (6)).

A kiválasztási eljárás részeként az Európai Bizottság előválogató bizottságot hoz létre. Ez a bizottság megvizsgálja a benyújtott pályázatokat, elvégzi a pályázati feltételek teljesülésének előzetes ellenőrzését, és kiválasztja a fentiekben ismertetett kiválasztási kritériumoknak leginkább megfelelő pályázókat, akik az előválogató bizottsággal folytatandó interjúra kaphatnak meghívást. A bizottságban megfigyelőként részt vesz az ENISA igazgatótanácsának képviselője.

Az interjúkat követően az előválogató bizottság kialakítja a véleményét, és javaslatot tesz azon pályázók listájára, akik további interjúkon vehetnek részt az Európai Bizottság kinevezési tanácsadó bizottságával. A kinevezési tanácsadó bizottság az előválogató bizottság véleményét figyelembe véve határoz arról, hogy erre az interjúra mely pályázók kapnak meghívást.

A kinevezési tanácsadó bizottsággal folytatandó interjúra meghívott pályázók külső személyzeti felvételi tanácsadók által szervezett egész napos vezetői értékelőközpontban (assessment centre) vesznek részt. Az interjú és az értékelőközpontról készült jelentés eredményei alapján a kinevezési tanácsadó bizottság összeállítja azon előválogatott jelöltek listáját, akik a megítélése szerint alkalmasak az ENISA ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére.

A kinevezési tanácsadó bizottság által kiválasztott pályázókat ezután az illetékes biztos hallgatja meg (7).

A fenti interjúk után az Európai Bizottság elfogadja a legalkalmasabb pályázók listáját, amelyet továbbít az ENISA igazgatótanácsának. Ez utóbbi is meghallgathatja a pályázókat, mielőtt a Bizottság által listára vett pályázók közül kinevezi az igazgatót. Az előválogatott jelöltek listájára vétel nem jelent semmiféle garanciát a kinevezésre.

Előfordulhat, hogy a pályázóknak a fentieken kívül további interjúkon és/vagy vizsgákon kell részt venniük. Előfordulhat továbbá, hogy nyilatkozatot kell tenniük az Európai Parlament illetékes bizottsága(i) előtt.

Gyakorlati okokból, valamint a kiválasztási eljárásnak a pályázók és az intézmény érdekében történő mielőbbi lezárása érdekében a kiválasztási eljárás kizárólag angol és/vagy francia nyelven zajlik (8).

Esélyegyenlőség

Az Európai Bizottság és az ENISA esélyegyenlőségi és megkülönböztetéstől mentes politikát alkalmaz, összhangban a személyzeti szabályzat (9) 1d. cikkével.

Alkalmazási feltételek (10)

A javadalmazás és az alkalmazási feltételek tekintetében az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek az irányadók (11).

A sikeres pályázót az ENISA igazgatótanácsa AD 14-es besorolási fokozatú ideiglenes alkalmazottként alkalmazza (12). Szakmai tapasztalatának hosszától függően a besorolási fokozaton belül az 1. vagy a 2. fizetési fokozatba sorolják be.

Az ügyvezető igazgató kinevezése az 526/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) szerint ötéves időtartamra szól, amely legfeljebb öt évvel meghosszabbítható. Ennek a rendeletnek a felülvizsgálata a kiberbiztonsági jogszabály (COM (2017) 477) keretében jelenleg zajlik.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében valamennyi újonnan felvett munkatárs kilenc hónapos próbaidő letöltésére köteles.

A munkavégzés helye az Európai Tanács 2003. december 13-i ülésén elfogadott 2004/97/EK, Euratom határozat (14), valamint a görög kormány és az ENISA közötti székhely-megállapodás feltételei szerint Görögországban van.

Az állás 2019. október 16-tól tölthető be.

Függetlenség és érdekeltségi nyilatkozat

Hivatalba lépése előtt az igazgatónak nyilatkozatban kell vállalnia, hogy feladatai ellátása során függetlenül, kizárólag a köz érdekében jár el, és nyilatkoznia kell a függetlenségét esetleg befolyásoló bármely érdekeltségéről.

Jelentkezési eljárás

Pályázatának benyújtása előtt gondosan ellenőrizze, hogy valóban megfelel-e valamennyi jelentkezési feltételnek („A pályázóval szemben támasztott követelmények”), különös tekintettel a megkövetelt oklevélre és magas szintű szakmai tapasztalatra, valamint a nyelvismeretre. Azt a pályázót, aki valamelyik jelentkezési feltételnek nem felel meg, a Bizottság a kiválasztási eljárásból automatikusan kizárja.

Amennyiben jelentkezni kíván, regisztráljon az alábbi internetes oldalon, és kövesse az eljárás egyes szakaszaira vonatkozó utasításokat:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Mindenképpen rendelkeznie kell érvényes e-mail-címmel. Ennek segítségével igazoljuk vissza regisztrációját, és ezen tartjuk Önnel a kapcsolatot az eljárás különböző szakaszai során. Ebből következően e-mail-címének esetleges későbbi változásairól értesítenie kell majd az Európai Bizottságot.

A pályázónak a jelentkezés részeként önéletrajzát PDF formátumban fel kell töltenie, továbbá (legfeljebb 8 000 karakter terjedelemben) online motivációs levelet kell írnia.

Az internetes regisztráció befejeztével a pályázó elektronikus levélben kap visszaigazolást jelentkezésének regisztrálásáról. Amennyiben nem kap visszaigazoló e-mailt, ez azt jelenti, hogy jelentkezését nem regisztráltuk!

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat folyamatának online nyomon követésére nincs lehetőség. A jelentkezését érintő ügyekben az Európai Bizottság közvetlenül fogja Önnel felvenni a kapcsolatot.

Amennyiben további információra van szüksége, illetve technikai problémával szembesül, kérjük, jelezze a következő e-mail-címen: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Határidő

A jelentkezés határideje 2018. november 27., brüsszeli idő szerint déli 12 óra, amely időpontot követően elektronikus regisztrációra már nincs lehetőség.

Az elektronikus regisztráció határidőn belüli elvégzéséért a pályázót terheli a felelősség. Nyomatékosan javasoljuk, hogy a jelentkezéssel ne várjon az utolsó napokig, mivel a hálózat esetleges túlterheltsége vagy az internetkapcsolat meghibásodása miatt előfordulhat, hogy az elektronikus regisztráció folyamata félbeszakad, és ekkor újra kell kezdenie az eljárást. A regisztrációra vonatkozó határidő lejárta után nem lesz lehetősége semmiféle adatot bevinni. Késedelmes regisztrációt nem fogadunk el.

Fontos tudnivaló a pályázók számára

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a különböző vizsgabizottságok munkája bizalmas. A bizottságok egyes tagjaival sem a pályázók, sem a nevükben eljáró más személyek nem léphetnek közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba. Minden megkeresést a megfelelő bizottság titkárságának kell címezni.

A személyes adatok védelme

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a pályázók személyes adatait a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (15) megfelelően kezeljék. Ez különösen vonatkozik az ilyen adatok bizalmas kezelésére és biztonságára.


(1)  Az Ügynökség személyzetére és pénzügyi irányítására az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (1962R0031), valamint az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségre alkalmazandó pénzügyi szabályzatról szóló, az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) igazgatótanácsa által hozott MB/2014/1 WP határozat irányadó.

(2)  A szakmai tapasztalat attól az időponttól vehető figyelembe, amikor az adott személy eleget tesz a minimális képesítési követelményeknek. Minden időszak csak egyszer vehető számításba (a tanulmányok vagy a szakmai tapasztalat figyelembe veendő évei nem lehetnek átfedésben más tanulmányi időszakkal vagy szakmai tapasztalattal). A részmunkaidőben végzett szakmai tevékenységeket arányosan, a teljes munkaidő igazolt hányada alapján kell kiszámítani.

(3)  Önéletrajzukban a pályázók a felsővezetői munkakörben töltött évekre vonatkozóan egyértelműen közöljék a következőket: 1. a betöltött vezető beosztások megnevezése és az ezekhez tartozó munkakör; 2. a felügyelt személyzet létszáma; 3. az irányításuk alá tartozó költségvetés nagysága; 4. a hierarchiában alattuk és felettük lévő szintek száma; valamint 5. a velük azonos beosztásban lévő munkatársak száma.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=HU

(5)  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:HU:PDF

(6)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_hu.pdf

(7)  Kivéve, ha a Bizottság érintett tagja ezt a feladatot a 2007. december 5-i PV (2007) 1811 bizottsági határozattal összhangban a Bizottság egy másik tagjára ruházza át.

(8)  A kiválasztási bizottság biztosítja, hogy az e nyelveket anyanyelvként beszélők ne élvezhessenek indokolatlan előnyt.

(9)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=HU

(10)  Az Európai Parlament és az EU Tanácsa jelenleg tárgyalja az ENISA-ról, az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről, az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kiberbiztonsági jogszabály) irányuló bizottsági javaslatot. A bizottsági javaslat fenntartja az Európai Unió egyes hivatalainak és ügynökségeinek székhelyéről szóló 2004/97/EK határozat szerinti székhelyeket, valamint az ügyvezető igazgató megbízatásának az ENISA-ról szóló, jelenleg hatályos 526/2013/EU rendelet szerinti időtartamát.

(11)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=HU

(12)  Az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazására és nyugdíjára alkalmazott korrekciós együttható Görögország esetében 2017. július 1-től79,9 %. Ez az együttható éves felülvizsgálat tárgyát képezi.

(13)  HL L 165., 2013.6.18., 41. o.

(14)  HL L 29., 2004.2.3., 15. o.

(15)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


Top