Help Print this page 

Document C2017/361/04

Title and reference
Pályázati felhívás 2018 – EAC/A05/2017 – Erasmus+ program

OJ C 361, 25.10.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.10.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 361/32


Pályázati felhívás 2018 – EAC/A05/2017

Erasmus+ program

(2017/C 361/04)

1.   Célok és bevezetés

E pályázati felhívás alapja az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról szóló 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1), valamint az Erasmus+ 2017. és 2018. évi éves munkaprogramja. Az Erasmus+ program a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozik. Az Erasmus+ program általános és konkrét célkitűzéseit felsorolásszerűen az említett rendelet 4., 5., 11. és 16. cikke tartalmazza.

2.   Intézkedések

A pályázati felhívás keretében az Erasmus+ program következő intézkedéseihez nyújtható támogatás:

1. kulcsintézkedés – Egyéni tanulmányi mobilitás

Egyéni mobilitás az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén

Erasmus Mundus közös mesterképzések

2. kulcsintézkedés – Innovációs együttműködés és a helyes gyakorlatok cseréje

Stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén

Tudásfejlesztési szövetségek

Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek

Kapacitásépítés a felsőoktatás területén

Kapacitásépítés az ifjúságügy területén

3. kulcsintézkedés – A szakpolitikai reform támogatása

Strukturált párbeszéd: Találkozók fiatalok és döntéshozók részvételével az ifjúságügy témájában

A Jean Monnet program tevékenységei

Jean Monnet tanszékek

Jean Monnet oktatási modulok

Jean Monnet kiválósági központok

Jean Monnet társulások támogatása

Jean Monnet hálózatok

Jean Monnet projektek

Sport

Együttműködési partnerségek

Kisebb együttműködési partnerségek

Nonprofit európai sportrendezvények

3.   Pályázati feltételek

Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulmányi mobilitásához, valamint ifjúsági stratégiai partnerségekhez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai is pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik.

A következő kedvezményezett országok teljes mértékben részt vehetnek az Erasmus+ program valamennyi intézkedésében (2):

az Európai Unió tagállamai,

az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,

az EU-tagjelölt országok: Törökország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

Az Erasmus+ program egyes intézkedései ezenfelül a partnerországokból jelentkező szervezetek előtt is nyitva állnak.

A részvétel feltételeinek részletesebb leírását lásd az Erasmus+ program útmutatójában.

A brit pályázók figyelmébe: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a támogathatóság feltételeinek a támogatás nyújtásának teljes időtartama alatt teljesülniük kell. Amennyiben az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt kilép az EU-ból és nem köt olyan megállapodást, amelynek értelmében biztosított a brit pályázók folyamatos jogosultsága, az uniós finanszírozás Önök számára való folyósítását meg kell szüntetni – amennyiben lehetséges, a projektben történő részvétel fenntartásával – vagy Önöknek ki kell lépniük a projektből.

4.   Költségvetés és a projektek időtartama

E pályázati felhívás végrehajtásának feltételei a következők:

A 2018-as költségvetési tervezetben meghatározott előirányzatok rendelkezésre állása a 2018-as költségvetésnek a költségvetési hatóság általi elfogadását követően, vagy ha a költségvetés nem kerül elfogadásra, az ideiglenes tizenkettedek rendszere alapján.

A 2018–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves indikatív programoknak az európai jogalkotó hatóság általi, lényeges módosítások nélküli elfogadása.

Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 2 490,9 millió EUR:

Oktatás és képzés:

2 253,2 millió

EUR (3)

Ifjúságügy:

188,2 millió

EUR,

Jean Monnet:

12,1 millió

EUR,

Sport:

37,4 millió

EUR,

A pályázati felhívás céljára előirányzott teljes költségvetés és annak felosztása indikatív, és az Erasmus+ program éves munkaprogramjának módosítása esetén változhat. Az érdeklődőknek javasoljuk, hogy rendszeresen tekintsék meg az Erasmus+ program éves munkaprogramját és annak módosításait, melyek a következő oldalon olvashatók:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

továbbá különösen a pályázati felhívás hatókörébe tartozó tevékenységek céljára rendelkezésre álló költségvetés alakulását.

Mind a megítélt támogatások összege, mind a projektek időtartama eltérhet olyan tényezők függvényében, mint például a projekt típusa vagy az érintett országok száma.

5.   A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtására kitűzött határidők minden esetben brüsszeli idő szerint 12.00-kor (délben) zárulnak le.

1. Kulcsintézkedés:

Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén

2018. február 1.

Egyéni mobilitás a felsőoktatás területén

2018. február 1.

Egyéni mobilitás a szakképzés, iskolai oktatás és felnőttképzés területén

2018. február 1.

Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén

2018. április 26.

Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén

2018. október 4.

Erasmus Mundus közös mesterképzések

2018. február 15.


2. Kulcsintézkedés:

Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén

2018. február 1.

Stratégiai partnerségek az oktatás és a képzés területén

2018. március 21.

Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén

2018. április 26.

Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén

2018. október 4.

Tudásfejlesztési szövetségek

2018. február 28.

Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek

2018. február 28.

Kapacitásépítés a felsőoktatás területén

2018. február 8.

Kapacitásépítés az ifjúságügy területén

2018. március 8.


3. Kulcsintézkedés:

Találkozók fiatalok és döntéshozók részvételével az ifjúságügy témájában

2018. február 1.

2018. április 26.

2018. október 4.


Jean Monnet intézkedések

Tanszékek, modulok, kiválósági központok, társulások támogatása, hálózatok, projektek

2018. február 22.


Sportügyi intézkedések

Együttműködési partnerségek

2018. április 5.

Kisebb együttműködési partnerségek

2018. április 5.

Nonprofit európai sportrendezvények

2018. április 5.

A pályázatok beadására vonatkozó részletes utasításokat lásd az Erasmus+ program útmutatójában.

6.   További információk

A pályázati felhívás részletesebb feltételeit, ideértve a felhívás prioritásait is, lásd az Erasmus+ program útmutatójában, amely a következő internetes címen található:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_hu

Az Erasmus+ program útmutatója a jelen pályázati felhívás szerves részét képezi, és a benne foglalt részvételi és finanszírozási feltételek teljes mértékben vonatkoznak a jelen pályázati felhívásra.


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 50. o.

(2)  A Jean Monnet program tevékenységei az egész világ intézményei előtt nyitva állnak.

(3)  Ez az összeg tartalmazza a felsőoktatás nemzetközi dimenziója tekintetében rendelkezésre álló pénzösszegeket (összesen 328 millió EUR).


Top