EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62024TN0106

T-106/24. sz. ügy: 2024. február 22-én benyújtott kereset – Corporate & Public Management Consulting International kontra Bizottság

HL C, C/2024/2772, 2024.4.29, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2772/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2772/oj

European flag

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

HU

C sorozat


C/2024/2772

2024.4.29.

2024. február 22-én benyújtott kereset – Corporate & Public Management Consulting International kontra Bizottság

(T-106/24. sz. ügy)

(C/2024/2772)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Corporate & Public Management Consulting International OÜ (Tallin, Észtország) (képviselő: C. Ginter ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a jelen keresetet elfogadhatónak és megalapozottnak;

semmisítse meg a NEAR/TBS/2023/EA-RP/0125 közbeszerzési eljárás keretében a felperes által benyújtott ajánlat elutasításáról szóló, 2024. február 13-i bizottsági határozatot;

semmisítse meg az összes ezt követő, tervezett vagy kapcsolódó aktust, beleértve a NEAR/TBS/2023/EA-RP/0125 közbeszerzési eljárás keretében az Európai Bizottság számára még ismeretlen aktusokat, és különösen semmisítse meg az ajánlatok értékeléséről szóló jelentéseket, az odaítélésről szóló határozatot és a nyertes ajánlattevővel kötött szerződéseket;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság nyilvánvaló értékelési hibát követett el, amikor elutasította a felperes ajánlatát (a továbbiakban: ajánlat), és ezáltal megsértette az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 168. cikkének (6) bekezdését:

a 2024. február 13-i bizottsági határozatot (a továbbiakban: megtámadott határozat) meg kell semmisíteni, mivel a Bizottság az ajánlat elutasításával a jelen ügyben megsértette a 2018/1046 rendelet 168. cikkének (6) bekezdését és az ajánlati felhíváshoz kapcsolódó dokumentumokat;

az (EU) 2018/1046 rendelet 168. cikkének (6) bekezdése előírja, hogy el kell utasítani azokat az ajánlatokat, amelyek nem felelnek meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi minimumkövetelménynek. Az alperes megállapította, hogy a felperes ajánlata nem felelt meg a Key Expert 2-ra (a továbbiakban: KE2) alkalmazandó közbeszerzési dokumentumokban meghatározott minimumkövetelményeknek. Ez nem felel meg a valósgnak;

a benyújtott dokumentumokból kiderül, hogy a KE2 rendelkezik a minimumkövetelményeken túlmutató, szükséges általános szakmai tapasztalattal;

a Bizottság ezáltal megsértette a 2018/1046 rendelet 168. cikkének (6) bekezdését, és a megtámadott határozatot meg kell semmisíteni.

2.

A második, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság megsértette az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Charta) 41. cikkét azáltal, hogy elutasította az ajánlatot, és nem kért előzetes felvilágosítást:

a megtámadott határozatot meg kell semmisíteni annyiban, amennyiben a Bizottság a 2018/1046 rendelet 168. cikkének (6) bekezdésén kívül a megfelelő ügyintézés kötelezettségének megsértése miatt megsértette a Chartát;

a jelen ügyben az alperes nem tanúsított gondosságot, amikor az ajánlat elfogadhatatlanságát állapította meg. A Bizottság nem végezte el a szükséges ellenőrzéseket, és különösen nem kért további információkat a felperestől az ajánlatra vonatkozóan;

a megfelelő ügyintézéshez való jog magában foglalja többek között a gondoskodási kötelezettséget, az indokolási kötelezettséget és a közigazgatási eljárás során a meghallgatáshoz való jogot. A Bizottság a felperessel szemben nem tartotta tiszteletben mindezen elveket;

a megtámadott határozat nem pontosította, hogy a KE2 miért nem felel meg az ajánlati felhívás követelményeinek. A Bizottság csak azután pontosította, hogy a KE2 tapasztalata nem felel meg az általános szakmai tapasztalat követelményének, miután felvette a kapcsolatot a Bizottsággal. A Bizottság azonban nem fejtette ki, hogy miért vélte úgy, hogy a KE2 tapasztalatainak nagy része nem felel meg az ajánlati felhívás követelményeinek;

a Bizottság nem vizsgálta meg a kérelmező által szakmai alapon benyújtott dokumentációt;

ezenkívül a Bizottság a megtámadott határozat meghozatala előtt nem végezte el a szükséges vizsgálatokat, és különösen nem kért semmilyen kiegészítő információt a felperestől az ajánlatra vonatkozóan. A Bíróság ítélkezési gyakorlatából kitűnik, hogy a közigazgatási eljárásokban a meghallgatás lehetőségének figyelmen kívül hagyásához való jog szintén rendkívül fontos a közbeszerzési eljárásban. A Bizottság megfosztotta a felperest ettől a jogától;

a felperes a fentiekre tekintettel azt állítja, hogy a jelen ügyben egyértelmű, hogy a Bizottság megsértette a gondos ügyintézés elvét.


(1)  Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL 2018. L 193., 1. o.; helyesbítés: HL 2019. L 60, 36. o.).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2772/oj

ISSN 1977-0979 (electronic edition)


Top