EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TN0323

T-323/22. sz. ügy: 2022. május 27-én benyújtott kereset – PH és társai kontra EKB

OJ C 318, 22.8.2022, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2022.8.22.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 318/41


2022. május 27-én benyújtott kereset – PH és társai kontra EKB

(T-323/22. sz. ügy)

(2022/C 318/56)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: PH, PI, PJ, PK (képviselők: D. Hillemann, C. Fischer és T. Ehls ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

ex tunc hatállyal semmisítse meg az EKB 2022. március 22-i, a felperesekkel ugyanezen a napon közölt ECB-SSM-2022-EN-4 QLF-2020–0037. sz. határozatát, amely kifogást emel a befolyásoló részesedések, valamint a tőke és a szavazati jogok több mint 50 %-ának felperesek általi megszerzésével szemben;

az EKB-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek tizenegy jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első jogalap a Kreditwesengesetz (KWG) (1) 2c. § -a (1b) bekezdése 1. pontjának a „megbízhatóság” tekintetében való téves alkalmazásán alapul.

E jogalap a benyújtott bizonyítékok figyelmen kívül hagyására, a meg nem engedett értékelési kritériumok alkalmazására és a tények téves megítélésére vonatkozik.

2.

A második jogalap a KWG 2c. § -a (1b) bekezdése 4. pontjának a „szakmai alkalmasság” tekintetében való, jogilag téves alkalmazásán alapul.

E jogalap a nem megfelelő körülmények alapulvételére és az elsőrendű felperes tapasztalatának figyelmen kívül hagyására vonatkozik.

3.

A harmadik jogalap a KWG 2c. § -a (1b) bekezdése 6. pontjának a „pénzügyi stabilitás” tekintetében való, jogilag téves alkalmazásán alapul.

E jogalap a jogszabályi alappal nem rendelkező követelményekre és a tőkekövetelmény alperes általi téves számítására vonatkozik.

4.

A negyedik jogalap a KWG 2c. § -a (1b) bekezdése 2. pontjának a „prudenciális követelményeknek való megfelelés” tekintetében való, jogilag téves alkalmazásán alapul.

E jogalap a stratégia megállapítására, a kockázatviselési képesség meghatározásával és biztosításával kapcsolatos eljárásokra, a belső ellenőrzési rendszer létrehozására, a személyzet létszámára és a tevékenységek jövőbeli kiszervezésére vonatkozik.

5.

Az ötödik jogalap a KWG 2c. § -a (1b) bekezdése 5. pontjának a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása gyanúja tekintetében való, jogilag téves alkalmazásán alapul.

E jogalap a meghozott/tervezett intézkedések és a benyújtott bizonyítékok figyelembevételének hiányára, valamint a gyanút keltő jelek hiánya elismerésének elmulasztására vonatkozik.

6.

A hatodik jogalap a 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendelet (2) 19. cikkének és (75) preambulumbekezdésének megsértésén, a hatáskörrel való visszaélésen, valamint az ügylet tárgyát képező bank megszerzésére vonatkozó engedély megtagadása okának fennállásával kapcsolatos értékelési hibán alapul.

Ez a jogalap a benyújtott bizonyítékok terjedelmére, minőségére és időszerűségére, valamint az elsőrendű felperes kockázatvállalási hajlandóságának kérdésére vonatkozik.

7.

A hetedik jogalap a releváns tények figyelmen kívül hagyásán és értékelési hibákon alapul.

Ez a jogalap a benyújtott bizonyítékok, nyilatkozatok és információk figyelmen kívül hagyására vonatkozik.

8.

A nyolcadik jogalap az arányosság elvének megsértésén alapul.

Ez a jogalap a felvásárlás megtiltása szükségességének hiányára és az enyhébb intézkedések figyelmen kívül hagyására vonatkozik.

9.

A kilencedik jogalap a gondossági és pártatlansági kötelezettség megsértésén alapul.

Ez a jogalap az elsőrendű felperes bizonyítottan sikeres üzleti tevékenységének figyelmen kívül hagyására és a megtámadott határozat szempontjából nem releváns körülmények figyelembevételére vonatkozik.

10.

A tizedik jogalap az Európai Unió Alapjogi Chartájának megsértésén alapul.

E jogalap a foglalkozás megválasztásának az Alapjogi Charta 15. cikkében szereplő szabadsága, a versenyszabadság, valamint a Charta 16. cikkében foglalt vállalkozás szabadsága megsértésére vonatkozik.

11.

A tizenegyedik jogalap az indokolási kötelezettség megsértésén alapul.

Ezen utolsó jogalap az első-, másod- és harmadrendű felperes feddhetetlenségére és pénzügyi stabilitására vonatkozik.


(1)  Gesetz über das Kreditwesen: az e német jogszabályra való hivatkozásokat a keresetlevél tartalmazza.

(2)  Az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendelet (HL 2013. L 287., 83. o.).


Top