EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CO0611

A Bíróság elnökének végzése, 2023. március 10.
Illumina, Inc. kontra Európai Bizottság.
Fellebbezés – Beavatkozás – Az Európai Unió Bírósága alapokmánya 40. cikkének második bekezdése – A jogvita kimeneteléhez fűződő érdek – Verseny – Összefonódások – A gyógyszeripar piaca – A valamely tagállam versenyhatósága által áttett összefonódás vizsgálatát elrendelő európai bizottsági határozat – Egyéb tagállamoknak az eredeti áttétel iránti kérelemhez való csatlakozását elfogadó bizottsági határozat – Az érintett ágazatban tevékenykedő vállalkozások olyan szövetsége, amelynek célja a tagjai érdekeinek védelme – Megengedés.
C-611/22. P. sz. ügy.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:205

 A BÍRÓSÁG ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2023. március 10. ( *1 )

„Fellebbezés – Beavatkozás – Az Európai Unió Bírósága alapokmánya 40. cikkének második bekezdése – A jogvita kimeneteléhez fűződő érdek – Verseny – Összefonódások – A gyógyszeripar piaca – A valamely tagállam versenyhatósága által áttett összefonódás vizsgálatát elrendelő európai bizottsági határozat – Egyéb tagállamoknak az eredeti áttétel iránti kérelemhez való csatlakozását elfogadó bizottsági határozat – Az érintett ágazatban tevékenykedő vállalkozások olyan szövetsége, amelynek célja a tagjai érdekeinek védelme – Megengedés”

A C‑611/22. P. sz. ügyben,

az Illumina Inc. (székhelye: San Diego [Egyesült Államok], képviselik: D. Beard BL, P. Chappatte avocat, F. González Díaz abogado, J. Holmes barrister, G. C. Rizza, M. Siragusa avvocati és L. Wright advocate)

fellebbezőnek

az Európai Unió Bírósága alapokmányának 56. cikke alapján 2022. szeptember 22‑én benyújtott fellebbezése tárgyában,

a többi fél az eljárásban:

az Európai Bizottság (képviselik: G. Conte, N. Khan és C. Urraca Caviedes, meghatalmazotti minőségben)

alperes az elsőfokú eljárásban,

a Grail LLC (székhelye: Menlo Park, [Egyesült Államok], képviselik: A. Giraud avocat, J. M. Jiménez‑Laiglesia Oñate abogado, D. Little solicitor, J. Ruiz Calzado abogado és S. Troch advocaat),

a Görög Köztársaság,

a Francia Köztársaság (képviselik: T. Stéhelin és N. Vincent, meghatalmazotti minőségben),

a Holland Királyság (képviselik: M. K. Bulterman és P. P. Huurnink, meghatalmazotti minőségben),

az EFTA Felügyeleti Hatóság (képviselik: C. Simpson, M. Sánchez Rydelski és M.‑M. Joséphidès, meghatalmazotti minőségben)

beavatkozó felek az elsőfokú eljárásban,

A BÍRÓSÁG ELNÖKE,

tekintettel N. Wahl előadó bíró javaslatára,

N. Emiliou főtanácsnok meghallgatását követően,

meghozta a következő

Végzést

1

Fellebbezésében az Illumina, Inc. az Európai Unió Törvényszéke 2022. július 13‑iIllumina kontra Bizottság ítéletének (T‑227/21, EU:T:2022:447, a továbbiakban: megtámadott ítélet) hatályon kívül helyezését kéri a Bíróságtól, amely ítéletben a Törvényszék elutasította először is a francia versenyhatóságnak a Grail, Inc. feletti kizárólagos irányítás Illumina, Inc. általi megszerzésére irányuló összefonódás vizsgálata iránti kérelmének helyt adó, 2021. április 19‑i C(2021) 2847 final bizottsági határozat (COMP/M.10188 – Illumina/Grail ügy), másodszor a görög, belga, norvég, izlandi és holland versenyhatóságok ezen áttétel iránti kérelemhez való csatlakozás iránti kérelmeinek helyt adó 2021. április 19‑i C(2021) 2848 final, C(2021) 2849 final, C(2021) 2851 final, C(2021) 2854 final és C(2021) 2855 final bizottsági határozatok, valamint harmadszor az Illuminát és a Grailt az említett áttétel iránti kérelemről tájékoztató 2021. március 11‑i bizottsági levél megsemmisítése iránti keresetet.

2

A Biocom California, amely az élettudományok gazdasági ágazatában működő vállalkozások érdekeinek védelmét szolgáló, nagyszámú tagot tömörítő szakmai szövetség, a Bíróság Hivatalához 2022. december 21‑én benyújtott beadványával az Európai Unió Bírósága Alapokmánya 40. cikkének második bekezdése, valamint a Bíróság eljárási szabályzata 130. és 190. cikke alapján kérte, hogy az Illumina kérelmeinek támogatására a jelen ügyben beavatkozhasson.

3

Miután a Bíróság hivatalvezetője kézbesítette a feleknek a Biocom California által benyújtott beavatkozási kérelmet az eljárási szabályzat 131. cikkének (1) bekezdése alapján, amely e szabályzat 190. cikkének (1) bekezdése értelmében a fellebbezési eljárásban is alkalmazandó, az Illumina, a Grail és a Bizottság az előírt határidőn belül észrevételeket nyújtott be e kérelemre.

4

Míg az Illumina és a Grail jelezte, hogy támogatja a Biocom California beavatkozási kérelmét, a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmeket el kell utasítani.

A beavatkozási kérelemről

5

Az Európai Unió Bírósága alapokmánya 40. cikkének második bekezdése értelmében – a tagállamok közötti, az Európai Unió intézményei közötti, illetve a tagállamok és az Unió intézményei közötti jogviták kivételével – a beavatkozáshoz való jog megillet minden olyan személyt, aki valószínűsíteni tudja, hogy e jogvita kimeneteléhez jogos érdeke fűződik.

6

Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint „a jogvita kimeneteléhez fűződő jogos érdeknek” az e rendelkezés értelmében vett fogalmát a jogvita tárgyára tekintettel kell meghatározni, és úgy kell érteni, mint maguknak a kérelmeknek az elbírálásához fűződő közvetlen és fennálló érdeket, és nem mint a felhozott jogalapokhoz vagy érvekhez fűződő érdeket. A jogvita „kimenetelén” ugyanis a végleges határozatot kell érteni, amelyet a meghozandó ítélet rendelkező része tartalmaz (a Bíróság elnökének 2019. február 7‑i végzése, Bayer CropScience és Bayer kontra Bizottság, C‑499/18 P, nem tették közzé, EU:C:2019:107, 5. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).

7

E tekintetben különösen azt kell megvizsgálni, hogy a beavatkozást kérelmezőt közvetlenül érinti‑e a megtámadott aktus, és biztos‑e a jogvita kimeneteléhez fűződő érdeke. Márpedig főszabály szerint a jogvita kimeneteléhez fűződő érdek csak akkor tekinthető kielégítően közvetlennek, ha e kimenetel megváltoztathatja a beavatkozást kérelmezőnek a jogi helyzetét (a Bíróság elnökének 2019. február 27‑i végzése, Uniwersytet Wrocławski és Lengyelország kontra ERA, C‑515/17 P és C‑561/17 P, nem nyilvános, EU:C:2019:174, 8. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).

8

Ugyanakkor az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az olyan reprezentatív szakmai szövetség, amelynek célja a tagjai érdekeinek védelme, beavatkozhat, ha a jogvita olyan elvi kérdéseket vet fel, amelyek érintik ezeket az érdekeket (a Bíróság elnökének 2019. október 1‑jei Bizottság kontra Ville de Paris és társai végzése, C‑179/19 P, nem tették közzé, EU:C:2019:836, 7. pont; a Bíróság elnökének 2022. szeptember 1‑jei Google és Alphabet kontra Bizottság végzése, C‑48/22 P, nem tették közzé, EU:C:2022:667, 7. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Ezért azt a követelményt, hogy az ilyen egyesületnek közvetlen és fennálló érdekkel kell rendelkeznie a jogvita kimeneteléhez, teljesítettnek kell tekinteni, ha a szövetség bizonyítja, hogy ilyen helyzetben van, függetlenül attól, hogy a jogvita kimenetele módosíthatja‑e magának a szövetségnek a jogi helyzetét.

9

A beavatkozási jog ilyen, a reprezentatív szakmai szövetségek javára történő tág értelmezése ugyanis azt a célt szolgálja, hogy lehetővé tegye az uniós bírósághoz benyújtott ügyek körülményeinek jobb értékelését, elkerülve ugyanakkor a nagyszámú egyedi beavatkozást, amely veszélyeztetné az eljárás hatékonyságát és megfelelő lefolytatását (lásd ebben az értelemben: a Bíróság elnökének 1997. június 17‑iNational Power és PowerGen kontra Bizottság végzése, C‑151/97 P(I) és C‑157/97 P(I), EU:C:1997:307, 66. pont; a Bíróság elnökének 2019. október 1‑jei Bizottság kontra Ville de Paris és társai végzése, C‑179/19 P, nem tették közzé, EU:C:2019:836, 12. pont). Márpedig a saját nevükben eljáró természetes és jogi személyektől eltérően a reprezentatív szakmai szövetségek kérhetik, hogy a Bíróság elé terjesztett jogvitába ne az egyéni érdekek, hanem inkább tagjaik kollektív érdekeinek védelme céljából avatkozzanak be. Az ilyen szövetség beavatkozása ugyanis átfogó perspektívát nyújt azon kollektív érdekek tekintetében, amelyekre a jogvita kimenetelét meghatározó elvi kérdés vonatkozik, és így jellegénél fogva lehetővé teszi a Bíróság számára az elé terjesztett ügy körülményeinek jobb értékelését.

10

Ennélfogva a jelen végzés 8. pontjában felidézett ítélkezési gyakorlatnak megfelelően, és különösen amint az a Törvényszék ítélkezési gyakorlatból következik (lásd: a Törvényszék kibővített harmadik tanácsa elnökének 2021. október 6‑iIllumina kontra Bizottság végzése, T‑227/21, nem tették közzé, EU:T:2021:672, 24. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat), egy szövetség akkor avatkozhat be valamely ügyben, ha először is az érintett ágazatban működő vállalkozások jelentős számát képviseli, másodszor a célja magában foglalja a tagjai érdekeinek védelmét is, harmadszor az ügy az érintett ágazat működését érintő elvi kérdéseket vethet fel, és negyedszer ezért a meghozandó ítélet jelentősen érintheti a tagjai érdekeit.

11

A Biocom California által benyújtott beavatkozási kérelem érdemi részét e feltételek fényében kell megvizsgálni, amely feltételeket jóvá kell hagyni.

12

Jelen esetben először is meg kell jegyezni, hogy ez a szövetség jelentős számú, a gyógyszeripari és orvostechnikai eszközök ágazatában tevékenykedő vállalatot képvisel. Márpedig a jelen ügyben szóban forgó összefonódás a rák korai felismerésére szolgáló, új generációs szekvenálással (next‑generation sequencing, azaz NGS) végzett vérvizsgálatok, tágabb értelemben pedig a gyógyszeripari és/vagy orvostechnikai eszközök ágazatát érinti.

13

E tekintetben a Biocom California a beavatkozási kérelmében jelezte, hogy több mint 1365 taggal rendelkezik, akik a gyógyszeripari és orvostechnikai eszközök ágazatában tevékenykednek, köztük 155, genomikára és diagnosztikára szakosodott vállalkozással, valamint számos, az új generációs genomikai szekvenálást alkalmazó, véralapú rákvizsgálatokkal foglalkozó vállalkozással. A Biocom California tehát jelentős számú, a jelen ügyben szóban forgó összefonódás által érintett gazdasági ágazatban tevékenykedő vállalkozást képvisel, és ezért a jelen végzés 10. pontjában foglalt megállapítás értelmében reprezentatív szakmai szövetségnek tekinthető.

14

Másodszor, a Biocom California beavatkozási kérelméből és az ahhoz csatolt iratokból kitűnik, hogy jogi személyiséggel rendelkezik, és hogy alapszabálya felhatalmazza arra, hogy „minden olyan jogszerű cselekményt elvégezzen, amely szükséges vagy kívánatos sajátos céljának eléréséhez”, nevezetesen az élettudományi ágazat előmozdításához, népszerűsítéséhez és ösztönzéséhez. A Biocom California alapszabálya, amely kimondja, hogy célja a tagok védelme, így lehetővé teszi számára, hogy jogi lépéseket tegyen tagjai érdekeinek védelme érdekében.

15

Harmadszor, meg kell jegyezni, hogy a jelen ügyben a Bíróságnak többek között arról kell határoznia, hogy a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20‑i 139/2004/EK tanácsi rendelet (HL 2004. L 24., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 3. kötet, 40. o.) 22. cikke értelmében a Bizottság hatáskörrel rendelkezik‑e arra, hogy elfogadja a nemzeti összefonódás‑ellenőrzési rendszerrel rendelkező tagállamból származó összefonódási ügy áttételére irányuló kérelmet, amennyiben az érintett összefonódás nem tartozik az említett nemzeti rendszer hatálya alá.

16

Amint azt a Biocom California előadta, a jelen ügy tehát olyan elvi kérdést vet fel, amely alapvető jelentőségű lehet az élettudományi ágazat, és különösen az ezen ágazatba tartozó gyógyszeripari vállalkozások, köztük a Biocom California tagjai számára. Amint az a 139/2004 rendelet 22. cikkében meghatározott áttételi mechanizmusnak az ügyek bizonyos kategóriáira való alkalmazásáról szóló bizottsági iránymutatásból (HL 2021. C 113., 1. o.) kitűnik, a gyógyszeripari ágazat egyike azon konkrét gazdasági ágazatoknak, amelyek esetében a Bizottság azt tervezi, hogy a tagállamok versenyhatóságait az említett rendelet 22. cikke alapján több áttételre ösztönzi, és több áttételt fogad el tőlük. A gyógyszeripari ágazatban az említett rendelet és a nemzeti összefonódás‑ellenőrzési rendszerek hatásköri küszöbét el nem érő összefonódások esetén tehát még inkább valószínűsíthető, hogy e hatóságok szoros figyelemmel kísérik őket, és hogy ügyük e rendelkezés alapján áttételre kerül, ha a Bíróság megerősíti a megtámadott ítéletben adott értelmezést.

17

Az, hogy a jelen ügy olyan ítéletet eredményez, amely különös hatással lesz arra, hogy a jövőben az élettudományi ágazatban várhatóan miként kezelnek bizonyos összefonódásokat a 139/2004 rendelet 22. cikke alapján, elegendő annak megállapításához, hogy az említett ügy olyan elvi kérdéseket vet fel, amelyek annak a konkrét ágazatnak a működését érintik, amelyben a Biocom California egyes tagjai tevékenykednek.

18

Negyedszer ugyanígy meg kell állapítani, hogy a jelen ügyben felvetett elvi kérdésekre adott válasz a Biocom California tagjait is érinti. Különösen, amint arra a felperes rámutatott, a 139/2004 rendelet 22. cikkének Bizottság általi értelmezése inkább a nem európai vállalkozások, különösen pedig az olyan ágazatokban tevékenykedő vállalkozások összefonódására alkalmazható, mint az élettudományok ágazata, amelyekben nagyszámú induló vállalkozás (start‑up) van jelen a piacon. Egyébiránt az ilyen ügyletekben részt vevő társaságok általában – mind a letelepedésük helyét tekintve, mind pedig azért, mert az Európai Unióban korlátozott forgalommal rendelkeznek – nagyobb valószínűséggel maradnak az ilyen ügyletek bejelentésére vonatkozó európai és nemzeti szintű árbevételi küszöbértékek alatt.

19

E tekintetben a Biocom California azzal érvelt, hogy elsősorban az Egyesült Államokban, különösen Kaliforniában székhellyel rendelkező élettudományi vállalatokat képvisel, beleértve a finanszírozást kereső induló vállalkozásokat (start‑upokat) és az ilyen induló vállalkozásokba való befektetés kereskedelmi lehetőségeit kereső nagyvállalatokat.

20

Mindezekből a megfontolásokból következik, hogy az adott ügyben érintett ágazatban működő vállalkozásokat képviselő szakmai szövetségek beavatkozási jogának tág értelmezése alapján a Biocom Californiát úgy kell tekinteni, mint amely a jelen ügyben jogilag megkövetelt módon bizonyította, hogy az Európai Unió Bírósága alapokmánya 40. cikkének második bekezdése értelmében közvetlen és fennálló érdeke fűződik az Illumina által a megtámadott ítélet megsemmisítése iránt benyújtott kereset kimeneteléhez, és következésképpen érdeke fűződik a jelen fellebbezésben a Bíróság elé terjesztett jogvita eldöntéséhez.

21

A Biocom California beavatkozásának az Illumina követeléseinek alátámasztására tehát, az említett rendelkezés és az eljárási szabályzat 190. cikkének (1) bekezdése alapján a fellebbezési eljárásra is alkalmazandó 131. cikkének (3) bekezdése alapján, helyt kell adni.

A beavatkozó fél eljárási jogairól

22

Mivel a beavatkozási kérelemnek helyt adtak, a Biocom California az eljárási szabályzat 131. cikkének (3) bekezdése alapján, amelyet a fellebbezési eljárásra az eljárási szabályzat 190. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazni kell, a feleknek kézbesített valamennyi beadványt megismerheti, amennyiben a felek nem kérik egyes iratoknak a megismerésből való kizárását.

23

Mivel e kérelmet az eljárási szabályzat 190. cikkének (2) bekezdésében előírt egy hónapos határidőn belül nyújtották be, a Biocom California az eljárási szabályzat 132. cikkének (1) bekezdése szerint, amely az eljárási szabályzat 190. cikkének (1) bekezdése szerinti fellebbezési eljárásra alkalmazandó, az előző bekezdésben említett kézbesítéstől számított egy hónapon belül beavatkozási beadványt nyújthat be.

24

Végül a Biocom California szóbeli előterjesztéseket tehet, ha tárgyalásra kerül sor.

A költségekről

25

A Bíróság eljárási szabályzatának 137. cikke alapján, amely e szabályzat 184. cikkének (1) bekezdése értelmében a fellebbezési eljárásra is alkalmazandó, a költségekről az eljárást befejező végzésben kell határozni.

26

Mivel a jelen ügyben a Bíróság elnöke helyt adott a Biocom California beavatkozási kérelmének, a beavatkozásával kapcsolatos költségekről jelenleg nem kell határozni.

 

A fenti indokok alapján a Bíróság elnöke a következőképpen határozott:

 

1)

A Bíróság elnöke megengedi a Biocom California beavatkozását a C‑611/22. P. sz. ügyben az Illumina Inc. kereseti kérelmeinek támogatása végett.

 

2)

A hivatalvezető gondoskodik arról, hogy valamennyi eljárási irat másolatát kézbesítsék a Biocom California részére.

 

3)

A Bíróság elnöke a jelen rendelkező rész 2) pontjában jelzett kézbesítés napjától számított egy hónapos határidőt állapít meg a Biocom California beavatkozási beadványának benyújtására.

 

4)

A Bíróság elnöke a Biocom California beavatkozásával kapcsolatos költségekről jelenleg nem határoz.

 

Aláírások


( *1 ) Az eljárás nyelve: angol.

Top