EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0634

C-634/21. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Wiesbaden (Németország) által 2021. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – OQ kontra Land Hessen

OJ C 37, 24.1.2022, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2022.1.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 37/14


A Verwaltungsgericht Wiesbaden (Németország) által 2021. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – OQ kontra Land Hessen

(C-634/21. sz. ügy)

(2022/C 37/19)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Az alapeljárás felei

Felperes: OQ

Alperes: Land Hessen

Beavatkozó fél: SCHUFA Holding AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2016/679 rendelet (1) 22. cikkének (1) bekezdését, hogy már valamely, az érintettnek hitel jövőbeli törlesztésével kapcsolatos képességére vonatkozó valószínűségi érték automatizált megállapítása kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntésnek minősül, amely az érintettre nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, amennyiben ezen, az érintett személyes adatai alapján megállapított értéket az adatkezelő egy adatkezelő harmadik személy részére továbbítja, és e harmadik személy az érintettel fennálló szerződéses jogviszony létrehozására, teljesítésére vagy megszüntetésére vonatkozó döntését elsősorban ezen értékre alapozza?

2)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre adott nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bekezdését és 22. cikkét, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, amely szerint a valamely természetes személy meghatározott jövőbeli magatartására vonatkozó – a jelen esetben a természetes személy követelésekre vonatkozó információk figyelembevétele alapján fennálló fizetőképességével és fizetési hajlandóságával kapcsolatos – valószínűségi értéknek az e személlyel fennálló szerződéses jogviszony létesítésére, teljesítésére vagy megszüntetésére vonatkozó döntés céljából történő felhasználása (scoring [pontozásos hitelbírálat]) csak akkor megengedett, ha bizonyos, az előzetes döntéshozatal iránti kérelem indokolásában részletesen kifejtett feltételek teljesülnek?


(1)  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (HL 2016. L 119., 1. o.; helyesbítések: HL 2016. L 314., 72. o.; HL 2018. L 127., 2. o.; HL 2021. L 74., 35. o.).


Top