EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TJ0488

A Törvényszék ítélete (ötödik tanács), 2021. július 14. (Kivonatok).
Guerlain kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala.
Európai uniós védjegy – Európai uniós térbeli védjegy bejelentése – Egy kúp és henger alakú, hosszúkás ajakrúzs formája – Feltétlen kizáró ok – Megkülönböztető képesség – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja.
T-488/20. sz. ügy.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:443

 A TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE (ötödik tanács)

2021. július 14. ( *1 )

„Európai uniós védjegy – Európai uniós térbeli védjegy bejelentése – Egy kúp és henger alakú, hosszúkás ajakrúzs formája – Feltétlen kizáró ok – Megkülönböztető képesség – Az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”

A T‑488/20. sz. ügyben,

a Guerlain (székhelye: Párizs [Franciaország], képviseli: T. de Haan ügyvéd)

felperesnek

az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselik: S. Pétrequin, A. Folliard‑Monguiral és V. Ruzek, meghatalmazotti minőségben)

alperes ellen

az EUIPO első fellebbezési tanácsának egy kúp és henger alakú, hosszúkás ajakrúzs formájából álló térbeli megjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2020. június 2‑án hozott határozata (R 2292/2019‑1. sz. ügy) ellen benyújtott keresete tárgyában,

A TÖRVÉNYSZÉK (ötödik tanács),

tagjai: D. Spielmann elnök, U. Öberg és O. Spineanu‑Matei (előadó) bírák,

hivatalvezető: J. Pichon tanácsos,

tekintettel a Törvényszék Hivatalához 2020. augusztus 5‑én benyújtott keresetlevélre,

tekintettel a Törvényszék Hivatalához 2020. október 19‑én benyújtott válaszbeadványra,

tekintettel a Törvényszéknek a felekhez 2021. február 10‑én intézett, a tárgyaláson megválaszolandó írásbeli kérdésére,

tekintettel a 2021. április 21‑i tárgyalásra,

meghozta a következő

Ítéletet ( 1 )

[omissis]

A felek kérelmei

9

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO‑t kötelezze a költségek viselésére, ideértve a fellebbezési tanács előtti eljárásban felmerült költségeket is.

10

Az EUIPO azt kéri, hogy a Törvényszék:

utasítsa el a keresetet;

a felperest kötelezze a költségek viselésére.

A jogkérdésről

[omissis]

42

Másodszor, ami a felperesnek a szóban forgó forma jól eltalált esztétikai megjelenésére alapozott érvelését illeti, meg kell jegyezni, hogy az ítélkezési gyakorlat szerint azon körülmény, hogy egyes áruk magas szintű formatervezéssel bírnak, nem szükségszerűen jelenti azt, hogy az ezen áruk térbeli formájából álló megjelölés ab initio lehetővé teszi ezen áruknak a más vállalkozások áruitól való megkülönböztetését a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében (2020. február 5‑i„Egy cipőfűző formája” ítélet, T‑573/18, EU:T:2020:32, 65. pont).

43

Mindazonáltal az ágazati normákhoz és szokásokhoz képest fennálló különbség megállapításához nem kizárt, hogy több tényező mellett figyelembe lehet venni az olyan védjegy esztétikai megjelenését is, amely az áru csomagolásának – a jelen ügyben az ajakrúzs tokjának – formáját ölti, amennyiben ez az esztétikai megjelenés az említett védjegy egyedi formatervezése által keltett objektív és szokatlan vizuális hatást jelenti (2019. december 12‑iEUIPO kontra Wajos ítélet, C‑783/18. P, nem tették közzé, EU:C:2019:1073, 32. pont).

44

Következésképpen meg kell állapítani, hogy a bejelentett védjegy esztétikai megjelenésének figyelembevétele nem lehet egyenértékű a szóban forgó áru szépségének vagy annak hiányának értékelésével – amely per definitionem szubjektív –, hanem a fenti 43. pontban hivatkozott ítélkezési gyakorlattal összhangban annak ellenőrzésére irányul, hogy az esztétikai megjelenés képes‑e az érintett vásárlóközönség szempontjából objektív és szokatlan vizuális hatást előidézni.

[omissis]

48

Egyébiránt az ítélkezési gyakorlat szerint az ágazati normák és szokások nem korlátozhatók kizárólag a statisztikailag legelterjedtebb formákra, hanem minden olyan formára kiterjednek, amelyet a fogyasztó észlelni szokott a piacon (2020. november 25‑iBrasserie St Avold kontra EUIPO [Egy sötét palack formája] ítélet, T‑862/19, EU:T:2020:561, 56. pont).

49

Következésképpen – tekintettel a fellebbezési tanács által figyelembe vett, az érintett ágazat normáit és szokásait megjelenítő képekre – a felperessel egyezően meg kell állapítani, hogy ajakrúzsok esetében a szóban forgó forma szokatlan, és eltér a piacon jelen lévő minden más formától.

50

A fellebbezési tanács annak megállapítására szorítkozott, hogy nincs jelentős eltérés az ágazati normákhoz és szokásokhoz képest. Márpedig – bár igaz, hogy a fenti 19. pontban hivatkozott ítélkezési gyakorlatnak megfelelően önmagában az a tény, hogy valamely forma egy árutípus szokásos formáinak egy „változata”, nem elégséges annak megállapításához, hogy az említett forma megkülönböztető képességgel rendelkezik – az a körülmény, hogy egy ágazatra az áruformák nagyfokú változatossága jellemző, nem jelenti azt, hogy egy esetleges új formát szükségszerűen ilyen áruformaként fognak észlelni.

[omissis]

 

A fenti indokok alapján

A TÖRVÉNYSZÉK (ötödik tanács)

a következőképpen határozott:

 

1)

A Törvényszék hatályon kívül helyezi az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) első fellebbezési tanácsának 2020. június 2‑án hozott határozatát (R 2292/2019‑1. sz. ügy).

 

2)

A Törvényszék az EUIPO‑t kötelezi a költségek viselésére, ideértve a Guerlain részéről az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárás során szükségszerűen felmerült költségeket is.

 

Spielmann

Öberg

Spineanu‑Matei

Kihirdetve Luxembourgban, a 2021. július 14‑i nyilvános ülésen.

E. Coulon

hivatalvezető

elnök


( *1 ) Az eljárás nyelve: francia.

( 1 ) A jelen ítéletnek csak azok a pontjai kerülnek ismertetésre, amelyek közzétételét a Törvényszék hasznosnak tartja.

Top