EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CO0621

A Bíróság elnökének végzése, 2018. október 19.
Andy Wightman és társai kontra Secretary of State for Exiting the European Union.
Gyorsított eljárás.
C-621/18. sz. ügy.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:851

A BÍRÓSÁG ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2018. október 19. ( *1 )

„Gyorsított eljárás”

A C‑621/18. sz. ügyben,

az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (legfelsőbb polgári bíróság, fellebbviteli kollégium, első tanács [Skócia], Egyesült Királyság) a Bírósághoz 2018. október 3‑án érkezett, 2018. október 3‑i határozatával terjesztett elő az

Andy Wightman,

Ross Greer,

Alyn Smith,

David Martin,

Catherine Stihler,

Jolyon Maugham

Joanna Cherry

és

a Secretary of State for Exiting the European Union

között,

Tom Brake,

Chris Leslie

részvételével folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG ELNÖKE,

C. G. Fernlund előadó bíró és M. Campos Sánchez‑Bordona főtanácsnok meghallgatását követően,

meghozta a következő

Végzést

1

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az EUSZ 50. cikk értelmezésére vonatkozik.

2

E kérelmet az Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Jolyon Maugham, Catherine Stihler és Joanna Cherry, valamint a Secretary of State for Exiting the European Union (az Európai Unióból való kilépésért felelős miniszter) között a Nagy‑Britannia és Észak‑Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépésre irányuló szándékára vonatkozó bejelentés visszavonhatósága tárgyában folyamatban lévő jogvita keretében terjesztették elő.

3

A Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (legfelsőbb polgári bíróság, fellebbviteli kollégium, első tanács, Skócia, Egyesült Királyság) lényegében arra keresi a választ, hogy ha valamely tagállam az EUSZ 50. cikkel összhangban bejelentette az Európai Tanácsnak azon szándékát, hogy ki kíván lépni az Európai Unióból, az uniós jog lehetővé teszi‑e ezen tagállamnak a bejelentése egyoldalú visszavonását az e cikkben említett kétéves időszak letelte előtt. Igenlő válasz esetén arra a kérdésre vár választ, hogy az ilyen visszavonásra milyen feltételek mellett kerülhet sor, és az milyen hatással van az említett tagállam Unióban való maradására.

4

A kérdést előterjesztő bíróság előadja, hogy a European Union (Withdrawal) Act 2018 (az Európai Unióról szóló 2018. évi törvény [kilépés]) 13. cikke értelmében az Egyesült Királyság és az Unió között az EUSZ 50. cikk (2) bekezdése alapján esetlegesen megkötendő, e kilépés részletes szabályait meghatározó megállapodás csak akkor erősíthető meg, ha e megállapodást, valamint az Egyesült Királyság és az Unió közötti jövőbeli kapcsolatokra vonatkozó keretet az Egyesült Királyság parlamentje jóváhagyta. E bíróság kifejti, hogy ha a parlamenti képviselők nem hagyják jóvá a kilépésről rendelkező megállapodást, és egyéb javaslat sem merül fel, az Egyesült Királyság Unióból való kilépése 2019. március 29‑én mindazonáltal bekövetkezik.

5

Az említett bíróság hozzáteszi, hogy felvetődik az a kérdés, hogy lehetséges‑e a bejelentés egyoldalú visszavonása és az Unióban maradás. Arra is rámutat, hogy a Bíróság válasza egyértelművé teszi azon választási lehetőségeket, amelyekkel a parlamenti képviselők az e tárgyról való szavazás során rendelkezni fognak.

6

Az előzetes döntéshozatalra utaló határozatában a Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (legfelsőbb polgári bíróság, fellebbviteli kollégium, első tanács, Skócia) azt kéri, hogy a Bíróság a jelen előzetes döntéshozatal iránti kérelmet az eljárási szabályzatának 105. cikke szerinti gyorsított eljárásban bírálja el.

7

E rendelkezés értelmében a kérdést előterjesztő bíróság kérelmére vagy kivételesen hivatalból a Bíróság elnöke az előadó bíró és a főtanácsnok meghallgatását követően dönthet úgy, hogy az előzetes döntéshozatal tekintetében ezen eljárási szabályzat rendelkezéseitől eltérve gyorsított eljárást alkalmaz, ha az ügy jellege megköveteli, hogy elbírálására a lehető legrövidebb időn belül kerüljön sor.

8

A jelen ügyben a kérdést előterjesztő bíróság hangsúlyozza a kérelme abból eredő sürgősségét, hogy egyrészt az EUMSZ 50. cikk értelmében e kilépési eljárásra a 2017. március 29‑én – az Egyesült Királyság Unióból való kilépésre irányuló szándéka bejelentésének napján – kezdődő kétéves határidő vonatkozik, másrészt hogy az Egyesült Királyság parlamentjében az e tárgyban tartandó vitákat és szavazást jóval 2019. március 29. előtt kell lefolytatni.

9

E tekintetben meg kell állapítani, hogy e bíróság olyan indokokra hivatkozik, amelyek kétségtelenül a sürgősségi határozathozatal szükségességét mutatják. Ahogy az az előzetes döntéshozatalra utaló határozatból kitűnik, különösen fontos az EUSZ 50. cikk hatályát azelőtt tisztázni, hogy a nemzeti parlamenti képviselők az cikkben említett, kilépésről rendelkező és adott esetben eléjük terjesztett megállapodásról határoznak.

10

Márpedig a Bíróság már kimondta, hogy ha valamely ügy a nemzeti alkotmányjog és uniós jog alapvető kérdéseit érintő súlyos bizonytalanságot vet fel, az ilyen ügy sajátos körülményeire figyelemmel szükségesnek bizonyulhat annak a lehető legrövidebb időn belüli, az eljárási szabályzat 105. cikkének (1) bekezdése alapján történő elbírálása (lásd ebben az értelemben: a Bíróság elnökének 2017. február 28‑iM. A. S. és M. B. végzése, C‑42/17, nem tették közzé, EU:C:2017:168, 79. pont; a Bíróság elnökének 2018. szeptember 26‑iZakład Ubezpieczeń Społecznych végzése, C‑522/18, nem tették közzé, EU:C:2018:786, 1416. pont).

11

Tekintettel arra, hogy az EUSZ 50. cikk alkalmazása alapvető jelentőségű az Egyesült Királyság számára és az Unió alkotmányos rendje számára, a jelen ügy sajátos körülményei igazolják annak a lehető legrövidebb időn belüli, az eljárási szabályzat 105. cikkének (1) bekezdése alapján történő elbírálását.

12

Következésképpen a C‑621/18. sz. ügyet gyorsított eljárásban kell elbírálni.

 

A fenti indokok alapján a Bíróság elnöke a következőképpen határozott:

 

A Bíróság elnöke elrendeli, hogy a C‑621/18. sz. ügyet a Bíróság eljárási szabályzata 105. cikkének (1) bekezdése szerinti gyorsított eljárásban kell elbírálni.

 

Aláírások


( *1 ) Az eljárás nyelve: angol.

Top