Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0728

T-728/17. sz. ügy: 2017. október 24-én benyújtott kereset – Marinvest és Porting kontra Bizottság

OJ C 22, 22.1.2018, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/46


2017. október 24-én benyújtott kereset – Marinvest és Porting kontra Bizottság

(T-728/17. sz. ügy)

(2018/C 022/62)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperesek: Marinvest d.o.o. (Izola, Szlovénia) és Porting d.o.o. (Izola, Szlovénia) (képviselők: G. Cecovini Amigoni és L. Daniele ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a C (2017) 5049 final (State Aid SA.45220 (2016/FC) – Slovenia – Alleged aid in favor of Komunala Izola d.o.o.) 2017. július 27-i bizottsági határozatot, amelyet 2017. augusztus 16-án közöltek a Marivesttel és a Portinggal;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset a 2017. július 27-i C (2017) végleges (Állami támogatás SA.452220 (2016/FC) – Szlovénia – Feltételezett támogatás a Komunala Izola d.o.o. részére) európai bizottsági határozat megsemmisítésére irányul, amelyet 2017. augusztus 16-án közöltek a Marivesttel és a Portinggal.

1.

Az első jogalap azon alapul, hogy megsértették a kontradiktórius eljáráshoz való jogot abból eredően, hogy a megtámadott határozatban olyan, teljesen új elemek szerepelnek, amelyeket a Bizottság nem említ az észrevételek megtételére vonatkozó felhívásában, valamint azon, hogy megsértették a Charta 41. cikkében előírt, a megfelelő ügyintézéshez való alapvető jogot, illetve azon, hogy megsértették a kontradiktórius eljárás általános elvét, továbbá a 2015/1589 rendelet 24. cikkének (2) bekezdését.

A 2015/1589 rendelet 24. cikkének (2) bekezdése, a 659/1999 rendelet 20. cikke (2) bekezdésének eredeti szövegét módosítva elismeri az érdekelt felek tekintetében (akik panaszt nyújtottak be), hogy joguk van észrevételek előterjesztésére már az előzetes vizsgálat szakaszában is. A 24. cikk (2) bekezdése a Charta 41. cikkében előírt, a megfelelő ügyintézéshez való alapvető jog, valamint a kontradiktórius eljárás általános elve sajátos alkalmazásának minősül.

A jelen ügyben a Marinvestnek és a Portingnak a 24. cikk (2) bekezdésben biztosított jogait súlyosan megsértették. Igaz, hogy a Bizottság 2017. február 14-i levelében felhívta a panasztevőket, hogy tegyék meg észrevételeiket, és a Marinvest és a Porting kifejtették álláspontjukat az e levélben foglalt előzetes értékeléssel kapcsolatban. Mindazonáltal a Bizottság a megtámadott végleges határozatot teljes egészében olyan elemekre alapozta, amelyek említésre sem kerültek a 2017. február 14-i levélben, és amelyekkel kapcsolatban a panasztevők nem foglalhattak állást.

2.

A második jogalap azon alapul, hogy azon okból sérült a kontradiktórius eljáráshoz való jog, hogy megtagadásra került az ügy irataihoz való hozzáférés, a felpereseket pedig nem hallgatták meg a végleges határozat elfogadása előtt, illetve azon, hogy sérült a megfelelő ügyintézéshez való, a Charta 41. cikkében biztosított jog, továbbá azon, hogy megsértésre került a kontradiktórius eljárás általános elve és a 2015/1589 rendelet 24. cikkének (2) bekezdése, illetve az indokolási kötelezettség.

A panasztevők azt kérték, hogy hozzáférhessenek a szlovén hatóságok által a Bizottságnak megküldött iratokhoz, illetve hogy találkozhassanak a Bizottság szolgálataival annak érdekében, hogy megadhassanak minden szükséges felvilágosítást, különösen a bejelentett intézkedéseknek a versenyre és a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatását illetően. A Bizottság úgy fogadta el a megtámadott határozatot, hogy előzetesen nem küldte meg a kért iratokat, és nem is találkozott a panasztevőkkel. Így megsértette a 2015/1589 rendeletnek a Charta 41. cikkével és a kontradiktórius eljárás általános elvével összhangban értelmezett 24. cikke (2) bekezdését.

A panasztevők azon lehetősége, hogy a 24. cikk (2) bekezdésének értelmében észrevételeket tehessenek a Bizottság előzetes értékelésével kapcsolatban, szükségszerűen a dokumentumokhoz való hozzáférés, illetve a Bizottságtól a találkozó kérésének jogát feltételezi. Ezen egymással szorosan összefüggő követelmények képezik ugyanezen jog alapját. A jelen ügyben e jogok megtagadása nem került indokolásra.

3.

A harmadik, az állami támogatás fogalmának a határokon átnyúló kereskedelem sérelme követelménye vonatkozásában történő téves értelmezésére, az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének megsértésére, az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény megsértésére, a bizalomvédelem általános elvének megsértésére és az indokolási kötelezettség megsértésére alapított jogalap

A Bíróság ítélkezési gyakorlata és az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény értelmében a kedvezményezett vállalkozás viszonylagosan szerény mérete nem zárja ki eleve annak lehetőségét, hogy ne sérüljön a tagállamok közötti kereskedelem. Egy olyan vállalkozásnak nyújtott állami szubvenció, amely csak helyi vagy regionális, és csak a származás szerinti államon belül nyújt szolgáltatásokat ugyanúgy hatást gyakorolhat a tagállamok közötti kereskedelemre, ha ezeket a szolgáltatásokat más tagállamok vállalkozásai is nyújthatják (a letelepedéshez való jog által is), e lehetőség pedig nem pusztán hipotetikus.

A Bizottság teljes egészében figyelmen kívül hagyta, hogy a Marinvestet és a Portingot 100 %-ban egy Olaszországban székhellyel rendelkező társaság, az Altan Prefabbricati ellenőrzi. Ez utóbbi jelentős beruházásokat végzett az izolai rakpart kiépítése tekintetében, amelyet jelenleg az EUMSZ 49. cikk értelmében vett letelepedés keretében az általa ellenőrzött vállalkozások üzemeltetnek.

4.

A negyedik, az állami támogatás fogalmának a versenyt és a határokon átnyúló kereskedelem sérelme követelménye vonatkozásában történő téves értelmezésére, a tények téves rekonstruálására és elferdítésére, valamint az indokolási kötelezettség megsértésére alapított jogalap

A megtámadott határozatban a Bizottság kizárta, hogy sérülne a tagállamok közötti kereskedelem, lényegében arra tényre összpontosítva, miszerint a Marina di Komunala Izola által nyújtott szolgáltatások nem alkalmasak arra, hogy odavonzzák a felperesek által nyújtott szolgáltatások potenciális ügyfeleit.

A Bizottság tévesen rekonstruálta a tényeket. A Marinvest és a Porting kikötője mellett van egy másik, a támogatások kedvezményezettjének minősülő vállalkozás (Komunala Izola) által működtetett építmény is, amely hasonló szolgáltatásokat kínál, 505 hajó számára alkalmas kikötőhellyel, amelyet olasz nyelven is reklámoz egy internetes oldalon valamennyi potenciális érdeklődő számára.


Top