Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0197R(01)

Helyesbítés a Hivatalos Lapban megjelent közleményhez a T-197/17. sz. ügyben (HL C 151., 2017.5.15.)

OJ C 213, 3.7.2017, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 213/39


Helyesbítés a Hivatalos Lapban megjelent közleményhez a T-197/17. sz. ügyben

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 151., 2017. május 15. )

(2017/C 213/53)

A T-197/17. sz., Abel és társai kontra Bizottság ügyben a HL-ben megjelent közlemény szövege helyesen a következő:

2017. március 28-án benyújtott kereset – Abel és társai kontra Bizottság

(T-197/17. sz. ügy)

(2017/C 151/59)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Marc Abel (Montreuil, Franciaország) és másik 1 428 felperes (képviselő: J. Assous ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

ismerje el, hogy az Európai Bizottság jogellenesen járt el,

ismerje el azt a kárt, amely a felpereseket a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. április 20-i (EU) 2016/646 bizottsági rendelet elfogadása miatt érte,

az Európai Bizottságot kötelezze a felpereseket az e rendelet elfogadása miatt ért nem vagyoni kár megtérítése címén 1 000 euro megfizetésére, valamint az anyagi kár megtérítése címén szimbolikus 1 euro megfizetésére,

rendelje el, hogy az Európai Bizottság azonnal állítsa vissza az (EU) 2016/646 rendelet által létrehozott 1-es „végső megfelelési tényezőt”, és tekintsen el a 2,1-ben rögzített „átmeneti megfelelési tényezőtől”,

a Bizottságot kötelezze a költségek egészének a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek az alábbi tényezőkre hivatkoznak:

1.

Az alperes hibát követett el a szóban forgó rendelet elfogadása során a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2007, L 171, 1. o.) útján az Európai Parlament és a Tanács által, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak (HL L 184., 23. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 124. o.) megfelelően ráruházott hatáskörének gyakorlása keretében. Konkrétan az alábbiakról van szó:

a környezetvédelmi tárgyú elsődleges és másodlagos uniós jogi normák megsértése,

a közösségi jog olyan másodlagos normáinak megsértése, mint amilyenek a csökkentés tilalma, az óvatosság, a megelőzés, a forrásnál való beavatkozás és a „szennyező fizet” általános elvei,

az eljárási szabályok megkerülése, amennyiben a Bizottság nem folytathatott volna ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást a 715/2007/EK rendelet valamely lényeges elemének módosítása céljából,

lényeges eljárási szabályok megsértése, amennyiben a szóban forgó rendelet nem részesült az Európai Parlament és a Tanács együttdöntésével folyó rendes jogalkotási eljárás alkalmazása által biztosított demokratikus garanciákban.

2.

Tényleges és biztos kár, valamint közvetlen okozati viszony fennállása a Bizottság eljárása és az állítólagos kár között.


Top