Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0318

C-318/17. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mahmud Ibrahim és társai kontra Bundesrepublik Deutschland

OJ C 309, 18.9.2017, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/23


A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mahmud Ibrahim és társai kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-318/17. sz. ügy)

(2017/C 309/29)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő felek: Mahmud Ibrahim, Fadwa Ibrahim, Bushra Ibrahim, Mohammad Ibrahim (törvényes képviselői: Fadwa és Mahmud Ibrahim), Ahmad Ibrahim (törvényes képviselői: Fadwa és Mahmud Ibrahim)

Ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban: Bundesrepublik Deutschland

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Ellentétes-e a 2013/32/EU irányelv (1) 52. cikke (1) bekezdésének átmeneti rendelkezésével az olyan nemzeti szabályozás alkalmazása, amely szerint a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdése a) pontjában biztosított, az előzménynek tekinthető szabályozáshoz képest szélesebb felhatalmazás átültetése alapján a nemzetközi védelem iránti kérelem elfogadhatatlan, ha a kérelmezőt egy másik tagállamban kiegészítő védelemben részesítették, míg a nemzeti szabályozást nemzeti átmeneti rendelkezés hiányában a 2015. július 20. előtt benyújtott kérelmekre is alkalmazni kell?

Megengedi-e a 2013/32/EU irányelv 52. cikke (1) bekezdésének átmeneti rendelkezése a tagállamoknak különösen a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti szélesebb felhatalmazás visszamenőleges hatályú átültetését, azzal a következménnyel, hogy az e szélesebb felhatalmazás nemzeti átültetése előtt benyújtott, azonban az átültetés időpontjában jogerősen még el nem bírált menedékjog iránti kérelmek is elfogadhatatlanok?

2)

Biztosítja-e a 2013/32/EU irányelv 33. cikke a tagállamoknak a választás jogát, hogy a menedékjog iránti kérelmet más nemzetközi felelősség (Dublin rendelet) miatt vagy a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján elfogadhatatlanként utasítsák el?

3)

A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: kizárja-e az uniós jog, hogy valamely tagállam a nemzetközi védelem iránti kérelmet egy másik tagállamban biztosított kiegészítő védelem miatt, a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjában biztosított szélesebb felhatalmazás átültetésével elfogadhatatlanként elutasítson, ha

a)

a kérelmező a számára egy másik államban biztosított kiegészítő védelem kiterjesztését kéri (menekültkénti elismerés), és a másik tagállambeli menekültügyi eljárás szisztematikus hiányosságokban szenvedett és továbbra is szenved, vagy

b)

a nemzetközi védelem kialakítása, nevezetesen a kiegészítő védelemben részesülő életfeltételei, abban a másik tagállamban, amely a kérelmezőnek már kiegészítő védelmet biztosított,

az Alapjogi Charta 4. cikkébe, illetve az EJEE 3. cikkébe ütközik, vagy

nem felel meg a 2011/95/EU irányelv 20. és következő cikkei követelményeinek anélkül, hogy az Alapjogi Charta 4. cikkébe, illetve az EJEE 3. cikkébe ütközne?

4)

A harmadik kérdés b) pontjára adandó igenlő válasz esetén: Ez akkor is érvényes-e, ha a kiegészítő védelemben részesülőknek nem vagy a többi tagállamhoz képest csak egyértelműen korlátozott terjedelemben nyújtanak megélhetést biztosító szolgáltatásokat, őket e tekintetben azonban e tagállam állampolgáraitól nem kezelik eltérően?

5)

A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

a)

Alkalmazható-e a „Dublin III” rendelet a nemzetközi védelem biztosítására irányuló eljárásban, ha a menedékjogi iránti kérelmet 2014. január 1-je előtt, a visszavétel iránti megkeresést azonban csak 2014. január 1-je után nyújtották be, és a kérelmező előtte (2013 februárjában) a megkeresett tagállamban már kiegészítő védelemben részesült?

b)

A dublini szabályozásokból a felelősség – íratlan – átszállását kell-e megállapítani a kérelmező visszavételét kérő tagállamra, ha a megkeresett felelős tagállam a dublini rendelkezések alapján határidőben kérelmezett visszavételt elutasította, és helyette államközi visszafogadási egyezményre hivatkozott?


(1)  A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2013. L 180., 60. o.; helyesbítés: HL 2016. L 198., 50 o.).


Top