Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0745

T-745/16. sz. ügy: 2016. október 28-án benyújtott kereset – BPCE kontra EKB

OJ C 6, 9.1.2017, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/40


2016. október 28-án benyújtott kereset – BPCE kontra EKB

(T-745/16. sz. ügy)

(2017/C 006/50)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: BPCE (Párizs, Franciaország) (képviselők: A. Gosset-Grainville, C. Renner és P. Kupka ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank

Kérelmek

A felperese azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Központi Bank 2016. augusztus 24-i ECB/SSM/2016 – 9695005MSXI0YEMGDF46/195. sz. határozatát;

mindenképpen az Európai Központi Bankot kötelezze az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, az Európai Központi Bank (EKB) azon 2016. augusztus 24-i határozatát (a továbbiakban: megtámadott határozat) érintő hatáskör hiányára alapított jogalap, amely elutasította a felperes által annak érdekében benyújtott kérelmet, hogy a Caisse des dépôt et consignations-nal szembeni, a szabályozott megtakarítások keretében gyűjtött központosított pénzeszközökből eredő kitettségeknek a tőkeáttételi mutató számításából való kizárásából részesüljön, amennyiben az EKB nem rendelkezett hatáskörrel a kért kizárás biztosításának azt követően történő megtagadására, hogy megállapította, hogy az alkalmazandó uniós rendelkezésekben előírt összes feltétel teljesült.

2.

A második, arra alapított jogalap, hogy az alperes számos alkalommal tévesen alkalmazta a jogot. A felperes ugyanis úgy véli, hogy még ha az EKB hatáskörrel rendelkezne is a megtámadott határozat elfogadására, az említett határozat nem lenne érvényes, mivel abban mind a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (HL 2013. L 176., 1. o.; helyesbítés: HL 2013. L 208., 1. o.; HL 2013. L 321., 6. o.; a továbbiakban: 575/2013 rendelet), mind pedig az uniós jogalkotó szándékára figyelemmel számos alkalommal tévesen alkalmazták a jogot, mivel az EKB tévesen értelmezte a szóban forgó szabályozást, és ily módon olyan határozatot hozott, amely:

ellentétes a tőkeáttételi mutatóra vonatkozó szabályok céljával, figyelmen kívül hagyva nem pusztán magát a tőkeáttételi mutatóra vonatkozó szabályozás célját, hanem a jogalkotó azon szándékát is, amely az 575/2013 rendelet 429. cikke (14) bekezdésének elfogadásában nyilvánul meg;

módosítja az alaprendelkezést azzal, hogy két olyan új feltételt vesz figyelembe, amelyek nem képezik a szóban forgó rendelkezés tárgyát;

megfosztja a hatékony érvényesüléstől az 575/2013 rendelet 429. cikkének (14) bekezdését

3.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat számos nyilvánvaló mérlegelési hibában szenved, különösen ami a központosított szabályozott megtakarítási pénzeszközök természetét, a pénzeszközöknek a bank mérlegfőösszegében való szerepeltetésének hatásait és a központosított összegek kiigazítási mechanizmusainak hatásait illetően.

4.

A negyedik, arra alapított jogalap, hogy az uniós jog számos általános elvét, így az arányosság elvét, a jogbiztonság elvét és a megfelelő ügyintézés elvét megsértették, amennyiben az EKB megsértette a gondossági kötelezettségét.

5.

Az ötödik, a megtámadott határozat indokolásának hiányára alapított jogalap, mivel az EKB-t fokozott indokolási kötelezettség terheli, és az említett határozatot nem megfelelően és ellentmondásosan indokolták.


Top