Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0224

C-224/16. sz. ügy: A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2016. április 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Asotsiatsia na balgarskite predpiyatiya sa mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI) kontra Nachalnik na Mitnitsa Burgasz mint a svilengradi vámhivatal jogutódja

OJ C 243, 4.7.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 243/22


A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2016. április 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Asotsiatsia na balgarskite predpiyatiya sa mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI) kontra Nachalnik na Mitnitsa Burgasz mint a svilengradi vámhivatal jogutódja

(C-224/16. sz. ügy)

(2016/C 243/23)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Varhoven administrativen sad

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálatot kérelmező fél: Asotsiatsia na balgarskite predpiyatiya sa mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI)

Ellenérdekű fél: Nachalnik na Mitnitsa Burgasz mint a svilengradi vámhivatal jogutódja

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az ellentmondó bírósági határozatok elkerülése érdekében hatáskörrel rendelkezik-e a Bíróság [az Európai Közösség nevében a 2112/78/EGK tanácsi rendelettel (1) (HL 1978., L 252., 1. o., 1983 június 20-a óta hatályos a Közösségben) jóváhagyott, az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény (TIR-egyezmény)] – a tagállami bíróságokra kötelező módon történő – értelmezésére, ha az említett egyezmény 8. és 11. cikke által szabályozott területről van szó, annak értékelése érdekében, hogy fennáll-e a garanciavállaló egyesületnek a Vámkódex végrehajtási rendelete (2) 457. cikkének (2) bekezdésében is szabályozott felelőssége?

2)

Ki lehet-e indulni abból a Vámkódex végrehajtási rendelete 457. cikke (2) bekezdésének a [TIR-egyezmény] 8. cikkének (7) bekezdésével (jelenleg a 11. cikk (2) bekezdése) és az azokra vonatkozó értelmező rendelkezésekkel összefüggésben történő értelmezése alapján, hogy a jelen ügyben szereplőhöz hasonló helyzetben abban az esetben, ha [a TIR-egyezmény] 8. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett összegek megfizetése esedékessé válik, a vámhatóságoknak azok megfizetését – a lehetőségekhez mérten – a TIR-igazolvány birtokosától mint az ezen összegekért közvetlenül felelős személytől [kell] követelniük, mielőtt a garanciavállaló egyesülethez fordulnának követelésükkel?

3)

Abból kell-e kiindulni, hogy az a címzett, aki olyan árut szerzett meg vagy tart birtokában, amelyről tudvalevő, hogy TIR-igazolvánnyal fuvarozták, és amelynek tekintetében nem nyert megállapítást, hogy azt bemutatták és bejelentették a rendeltetési vámhivatalnál, kizárólag e körülmények miatt az a személy, akinek tudomása kellett legyen arról, hogy az árut elvonták a vámfelügyelet alól, és e címzett tekintendő-e a [Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet] 213. cikkével összefüggésben értelmezett 203. cikke (3) bekezdésének harmadik francia bekezdése szerinti egyetemleges adóstársnak?

4)

A harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Kizárja-e a vámhatóságnak a vámtartozás megfizetésének az említett címzettől való követelése körében tanúsított tétlensége a [TIR-egyezmény] 1. cikkének 16. pontja szerinti garanciavállaló egyesület – a Vámkódex végrehajtási rendelete 457. cikkének (2) bekezdésében is szabályozott – felelősségét?


(1)  Az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én aláírt vámegyezmény (TIR-egyezmény) megkötéséről szóló, 1978. július 25-i 2112/78/EGK tanácsi rendelet (HL 1978. L 252., 1. o.).

(2)  A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (HL 1993. L 251., 1. o.)


Top