Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0249

C-249/15. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. január 18-i ítélete (az Østre Landsret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wind 1014 GmbH, Kurt Daell kontra Skatteministeriet (Előzetes döntéshozatal — EUMSZ 56. cikk — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Korlátozások — Valamely tagállamban illetőséggel rendelkező személy által valamely másik tagállamban székhellyel rendelkező lízingtársaságtól lízingbe vett gépjármű — A gépjármű használatának időtartama arányában kiszámított regisztrációs adó — A nemzeti adóhatóság előzetesen hozzájárulásának a forgalomba helyezéshez való szükségessége — Igazolás — Az adójogszabályok kijátszásának, valamint azok csalárd módon vagy visszaélésszerűen való alkalmazásának megelőzése — Az állam adóztatási joghatóságának védelme — Arányosság)

OJ C 83, 5.3.2018, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/2


A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. január 18-i ítélete (az Østre Landsret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wind 1014 GmbH, Kurt Daell kontra Skatteministeriet

(C-249/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - EUMSZ 56. cikk - Szolgáltatásnyújtás szabadsága - Korlátozások - Valamely tagállamban illetőséggel rendelkező személy által valamely másik tagállamban székhellyel rendelkező lízingtársaságtól lízingbe vett gépjármű - A gépjármű használatának időtartama arányában kiszámított regisztrációs adó - A nemzeti adóhatóság előzetesen hozzájárulásának a forgalomba helyezéshez való szükségessége - Igazolás - Az adójogszabályok kijátszásának, valamint azok csalárd módon vagy visszaélésszerűen való alkalmazásának megelőzése - Az állam adóztatási joghatóságának védelme - Arányosság))

(2018/C 083/02)

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Østre Landsret

Az alapeljárás felei

Felperesek: Wind 1014 GmbH, Kurt Daell

Alperes: Skatteministeriet

Rendelkező rész

Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz hasonló tagállami szabályozás és közigazgatási gyakorlat, amely alapján

az e tagállamban illetőséggel rendelkező személy által valamely másik tagállamban székhellyel rendelkező lízingtársaságtól lízingbe vett gépjárműnek az első tagállamban való ideiglenes használata érdekében való, az e használat időtartama arányában kiszámított regisztrációs adó megfizetése ellenében történő forgalomba helyezését e fizetés vonatkozásában az ezen első tagállam adóhatóságának olyan előzetes engedélyétől teszik függővé, amely nélkül az említett jármű főszabály szerint nem helyezhető forgalomba e tagállam területén, és

az arra irányuló lehetőséget, hogy az ilyen gépjárművet ezen első tagállamban azonnal forgalomba helyezzék, miközben az adóalany által az említett gépjárműre kivetett, a járműnek az említett tagállamban való használata időtartama arányában kiszámított regisztrációs adó megfizetésére vonatkozó jogosultság megszerzésére irányulóan benyújtott kérelem vizsgálata folyamatban van, a regisztrációs adó teljes összegének az előzetes megfizetésétől teszi függővé, annak fenntartásával, hogy az adótúlfizetés kamatokkal növelt összege visszatérítésre kerül, amennyiben az említett adóhatóság engedélyezi az adóalany részére, hogy ezen arányosítás szerint fizesse meg a regisztrációs adót.


(1)  HL C 245., 2015.7.27.


Top