EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0158

C-158/14. sz. ügy: Raad van State (Hollandia) által 2014. április 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A és társai, másik fél: Minister van Buitenlandse Zaken

OJ C 194, 24.6.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 194/15


Raad van State (Hollandia) által 2014. április 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A és társai, másik fél: Minister van Buitenlandse Zaken

(C-158/14. sz. ügy)

2014/C 194/19

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Raad van State

Az alapeljárás felei

Felperesek: A, B, C, D

Másik fél: Minister van Buitenlandse Zaken

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A fellebbezők a jelen ügyben – többek között az Európai Unió Alapjogi Chartájának (1) 47. cikke alapján – minden kétséget kizáróan jogosultak lettek volna-e saját nevükben az EUMSZ 263. cikk szerint keresetet indítani a 610/2010 végrehajtási rendelet (2) annyiban való megsemmisítése iránt, amennyiben az LTTE-t e rendelettel felvették a 2580/2001 rendelet (3) 2. cikkének (3) bekezdése szerinti listára?

2)

a)

A nemzetközi humanitárius jog értelmében vett, fegyveres erők által fegyveres konfliktus idején elkövetett cselekmények – a 2002/475/IB kerethatározat (4) (11) preambulumbekezdésére is tekintettel – minősülhetnek-e az e kerethatározat szerinti terrorista bűncselekményeknek?

b)

A 2a. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: a nemzetközi humanitárius jog értelmében vett, fegyveres erők által fegyveres konfliktus idején elkövetett cselekmények minősülhetnek-e a 2001/931/KKBP közös álláspont (5) és a 2580/2001 rendelet szerinti terrorcselekményeknek?

3)

A 610/2010 végrehajtási rendelet alapjául szolgáló cselekmények esetében – amennyiben az LTTE-t e rendelettel felvették a 2580/2001 rendelet 2. cikkének (3) bekezdése szerinti listára – a nemzetközi humanitárius jog értelmében vett, fegyveres erők által fegyveres konfliktus idején elkövetett cselekményekről van-e szó?

4)

Az 1., 2a., 2b. és 3. kérdésre adandó válasz figyelembevételével érvénytelen-e a 610/2010 végrehajtási rendelet annyiban, amennyiben az LTTE-t e rendelettel felvették a 2580/2001 rendelet 2. cikkének (3) bekezdése szerinti listára?

5)

A 4. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: ebben az esetben kiterjed-e az érvénytelenség a 2580/2001 rendelet 2. cikkének (3) bekezdése szerinti lista aktualizálását szolgáló korábbi és későbbi tanácsi határozatokra is annyiban, amennyiben az LTTE-t az említett határozatokkal felvették e listára?


(1)  HL 2000. C 364., 1. o.

(2)  A terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról és az 1285/2009/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 12-i 610/2010/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL L 178., 1. o.).

(3)  A terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 334., 70. o.; magyar nyelvű különkiadás 18. fejezet, 1. kötet, 207. o.).

(4)  A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i tanácsi kerethatározat (HL L 164., 3. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 18. o.).

(5)  A terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló, 2001. december 27-i tanácsi közös álláspont (HL L 344., 93. o.; magyar nyelvű különkiadás 18. fejezet, 1. kötet, 217. o.).


Top