Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0663

C-663/13. sz. ügy: 2013. december 13-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

OJ C 31, 1.2.2014, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/7


2013. december 13-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

(C-663/13. sz. ügy)

2014/C 31/11

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Hetsch, K. Herrmann és T. Maxian Rusche meghatalmazottak)

Alperes: Osztrák Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy az Osztrák Köztársaság — mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy átültesse a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 2. cikkének a), b), d), f), g), h), n) pontját, 3. cikke (4) bekezdésének a) és b) pontját, 5. cikkét, 13. cikke (1) bekezdésének e) pontját és (6) bekezdésének második és harmadik albekezdését, 14. cikke (2), (3), (4) és (5) bekezdését, 16. cikke (1) bekezdésének második mondatát, (3) bekezdésének első albekezdését, (4) bekezdésének második mondatát, 16. cikke (6), (7) és (8) bekezdését, 17. cikke (1) bekezdésének c) pontját a bioüzemanyagok tekintetében, 17. cikke (1) bekezdését a folyékony bio-energiahordozók tekintetében, 17. cikke (3) bekezdése b) pontjának i. alpontját más tagállamok és harmadik országok tekintetében, 17. cikke (3) bekezdése a) és b) pontjának ii. alpontját, 17. cikke (3) bekezdésének c) pontját, (4) bekezdésének a)–c) pontját és (8) bekezdését, 18. cikke (1) bekezdését a folyékony bio-energiahordozók tekintetében, 19. cikke (1) és (3) bekezdését a folyékony bio-energiahordozók tekintetében, II., III., IV. és V. mellékletét a teljes területén vagy egyes területrészein, vagy legalábbis e rendelkezéseket nem közölte a Bizottsággal — nem teljesítette az ezen irányelv 27. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése alapján kötelezze az Osztrák Köztársaságot, hogy az irányelv átültetésére elfogadott intézkedései bejelentésére vonatkozó kötelezettségének megsértése miatt fizessen meg naponta 40 512 euró összegű, az Európai Unió saját forrásainak számlájára fizetendő kényszerítő bírságot;

az Osztrák Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésének határideje 2010. december 5-én lejárt.


(1)  HL L 140., 16. o.


Top