Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0268

T-268/10. sz. ügy: 2010. június 10-én benyújtott kereset — PPG és SNF kontra ECHA

OJ C 274, 9.10.2010, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 274/23


2010. június 10-én benyújtott kereset — PPG és SNF kontra ECHA

(T-268/10. sz. ügy)

()

2010/C 274/37

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Brüsszel, Belgium) és SNF SAS (Andrézieux Boutheon, Franciaország) (képviselők: K. Van Maldegem és R. Cana ügyvédek, valamint P. Sellar solicitor)

Alperes: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)

Kereseti kérelmek

a Törvényszék nyilvánítsa a keresetet elfogadhatónak és megalapozottnak;

a Törvényszék semmisítse meg a megtámadott aktust;

a Törvényszék az ECHA-t kötelezze az eljárások költségeinek viselésére;

a Törvényszék tegyen meg minden további szükséges intézkedést.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 2009. december 7-i, az akrilamidnak (EC-szám: 201-173-7) (CAS-szám: 79-06-1) az 1907/2006/EK rendelet (1) (a továbbiakban: REACH) 59. cikkével összhangban a REACH 57. cikkében szereplő kritériumoknak megfelelő anyagként való azonosítására vonatkozó határozatának részleges megsemmisítését kérik.

A felperesek azt állítják, hogy a megtámadott aktus jogellenes, mivel az akrilamid tudományosan és jogilag hibás értékelésén alapul, amennyiben ez az értékelés nem kellően megbízható és meggyőző bizonyítékra épül. A felperesek álláspontja szerint az ECHA a megtámadott aktus elfogadásával nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el, megsértve a REACH 2. cikkének (8) bekezdését és 59. cikkét, valamint a bizonyítékok alapos és pártatlan vizsgálatára irányuló kötelezettségét.

A felperesek továbbá úgy vélik, hogy a megtámadott aktus sérti az uniós jog számos alapelvét, így például a hátrányos megkülönböztetés tilalma és az arányosság elvét, amennyiben az akrilamidot más hasonló anyagokhoz képest bármilyen objektív indok nélkül hátrányosan megkülönbözteti.


(1)  A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2006. L 396., 1. o.)


Top