Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CA0211

C-211/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. július 1-jei ítélete (az Oberster Gerichtshof — Ausztria előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Doris Povse kontra Mauro Alpago (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Házassági ügyek és a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyek — 2201/2003/EK rendelet — A gyermek jogellenes elvitele — A szülői döntési joggal kapcsolatos ideiglenes intézkedések — Felügyeleti jog — A gyermek visszavitelét elrendelő határozat — Végrehajtás — Hatáskör — Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás)

OJ C 234, 28.8.2010, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 234/16


A Bíróság (harmadik tanács) 2010. július 1-jei ítélete (az Oberster Gerichtshof — Ausztria előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Doris Povse kontra Mauro Alpago

(C-211/10. sz. ügy) (1)

(Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés - Házassági ügyek és a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyek - 2201/2003/EK rendelet - A gyermek jogellenes elvitele - A szülői döntési joggal kapcsolatos ideiglenes intézkedések - Felügyeleti jog - A gyermek visszavitelét elrendelő határozat - Végrehajtás - Hatáskör - Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás)

2010/C 234/23

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof — Ausztria

Az alapeljárás felei

Felperes: Doris Povse

Alperes: Mauro Alpago

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Oberster Gerichtshof — A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 338, 1.o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 243. o.) 10.cike b) pontja iv. alpontjának, 11. cikke (8) bekezdésének, 42. cikke (2) bekezdésének, valamint 47. cikke (2) bekezdésének az értelmezése — Gyermek jogellenes elvitele — Valamely tagállam bíróságainak joghatósága a gyermek ezen államba történő visszavitelét elrendelő határozat meghozatalára, abban az esetben, amikor a gyermek több mint egy évik másik tagállamban rendelkezett lakóhellyel és az előbbi állam bíróságai a jogellenes elvitelt követően a gyermek felügyeletét ideiglenesen a gyermeket elvivő szülőre bízó határozatot hoztak — A gyermek előbbi tagállamba történő visszavitelét elrendelő határozat végrehajtása gyermek érdekében való elutasításának lehetősége.

Rendelkező rész

1.

A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet 10. cikke b) pontjának iv. alpontját úgy kell értelmezni, hogy valamely ideiglenes intézkedés nem képez az e rendelkezés szerinti, „a gyermek visszaviteléről nem rendelkező, felügyeletről szóló határozatot”, és nem szolgálhat a joghatóság azon tagállam bíróságaira való átszállásának alapjául, ahová a gyermeket jogellenesen elvitték.

2.

A 2201/2003 rendelet 11. cikkének (8) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a joghatósággal rendelkező bíróságnak a gyermek visszavitelét elrendelő határozata akkor is e rendelkezés hatálya alá tartozik, ha azt nem előzi meg az ugyanazon bíróság által a gyermek feletti felügyeleti jogra vonatkozóan hozott végleges határozat.

3.

A 2201/2003 rendelet 47. cikke (2) bekezdésének második albekezdését úgy kell értelmezni, hogy a végrehajtás helye szerinti tagállam valamely bírósága által később hozott azon határozat, amely ideiglenes felügyeleti jogot biztosít, és amely e tagállam joga szerint végrehajthatónak tekintendő, nem gátolja az eredeti eljárás helye szerinti tagállam joghatósággal rendelkező bírósága által korábban hozott és a gyermek visszavitelét elrendelő, igazolt határozat végrehajtását.

4.

Valamely igazolt határozat végrehajtása a végrehajtás helye szerinti tagállamban nem tagadható meg amiatt, hogy — mivel a körülmények a határozat meghozatala óta megváltoztak — az a gyermek alapvető érdekeit immár súlyosan veszélyeztethetné. A körülmények ilyen megváltozására az eredeti eljárás helye szerinti tagállam joghatósággal rendelkező bírósága előtt kell hivatkozni, amely bírósághoz a határozata végrehajtásának felfüggesztésére irányuló esetleges kérelemmel is fordulni kell.


(1)  HL C 179., 2010.7.3.


Top