EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009FO0005

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2009. november 25-i végzése.
Ayo Soerensen Ferraresi kontra az Európai Közösségek Bizottsága.
Közszolgálat - Tisztviselők - Kártérítési kereset - Elfogadhatóság - Sérelmet okozó aktus.
F-5/09. sz. ügy

European Court Reports – Staff Cases 2009 I-A-1-00453; II-A-1-02461

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2009:156

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2009. november 25.

F‑5/09. sz. ügy

Ayo Soerensen Ferraresi

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Kártérítési kereset – Elfogadhatóság – Panasz – Sérelmet okozó aktus”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EAK 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben A. Soerensen Ferraresi a Bizottság kötelezését kéri a neki okozott fizikai, nem vagyoni és gazdasági károk megtérítésére, amelyek összegét szakértő útján vagy méltányosságból lehet megállapítani.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

1.      Eljárás – A keresetek elfogadhatósága – Jogellenességi kifogás előterjesztése

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 76. és 78. cikk)

2.      Tisztviselők – Kereset – Határozati jelleget nélkülöző magatartással okozott kár megtérítése iránti kérelem

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

3.      Tisztviselők – Kereset – Határidők – Intézményhez intézett kártérítési kérelem – Ésszerű határidő betartása

(A Bíróság Alapokmánya, 46. cikk; személyzeti szabályzat, 90. cikk, (1) bekezdés)

4.      Tisztviselők – Kereset – Nem határidőn belül előterjesztett megsemmisítés iránti kereset – Kártérítési kereset – A személyzeti szabályzat 90. és 91. cikkében szereplő határidők újrakezdődése – Hiány

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

5.      Tisztviselők – Kereset – Kártérítési kereset – A megsemmisítés iránti keresethez képesti önállóság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

1.      A Közszolgálati Törvényszék – még az alperes által a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 78. cikke alapján külön beadványban előterjesztett jogellenességi kifogás és a felperes által az említett kifogásra vonatkozóan benyújtott észrevételek esetén is – szabadon dönthet arról, hogy az említett szabályzat 76. cikke alapján végzést hoz, ha a kereset elfogadhatatlansága nyilvánvalónak tűnik számára.

(lásd a 14. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑48/08. sz., Ortega Serrano kontra Bizottság egyesített ügyekben 2008. október 30‑án hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2008., I‑A‑1‑0000. o. és II‑A‑1‑0000. o.) 23. pontja, a végzéssel szemben T‑583/08. P. ügyszám alatt fellebbezés van folyamatban az Elsőfokú Bíróság előtt.

2.      A lelki zaklatás határozati jelleget nélkülöző magatartásnak minősül. A határozati jelleget nélkülöző e magatartásból eredő károk megtérítését kérő tisztviselő feladata tehát, hogy a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelmet terjesszen elő. Csupán e kérelem kifejezett vagy hallgatólagos elutasítása minősül sérelmet okozó aktusnak, amellyel szemben panasszal lehet élni, és csak e panasz kifejezett vagy hallgatólagos elutasítását követően lehet kártérítési keresetet indítani a Közszolgálati Törvényszék előtt.

(lásd a 22., 26. és 27. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑5/90. sz., Marcato kontra Bizottság ügyben 1991. szeptember 25‑én hozott ítéletének (EBHT 1991., II‑731. o.) 49. és 50. pontja; T‑500/93. sz., Y kontra Bíróság ügyben 1996. június 28‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1996., I‑A‑335. o. és II‑977. o.) 64. és 66. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑42/05. sz., Rossi Ferreras kontra Bizottság ügyben 2007. február 1‑jén hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑1‑39. o. és II‑A‑1‑211. o.) 58–61. pontja.

3.      A határozati jelleget nélkülöző magatartásból eredő károk megtérítése iránti kérelmet a felperesnek az általa a kifogásolt helyzetről való tudomásszerzéstől számított ésszerű határidőn belül kell előterjesztenie, még akkor is, ha a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése semmilyen határidőt nem állapít meg a kártérítési kérelem benyújtására. Az ésszerű határidő tiszteletben tartása ugyanis követelmény minden olyan esetben, amikor erre vonatkozó írott norma hiányában a jogbiztonság vagy a bizalomvédelem elve kizárja, hogy a közösségi intézmények és a természetes vagy jogi személyek időbeli korlát nélkül cselekedjenek, és így veszélyeztessék többek között a kialakult jogi helyzetek stabilitását. A Közösség fizetési kötelezettsége megállapításának lehetőségét magában hordozó, felelősség megállapítása iránti keresetek esetében a kártérítési igény benyújtására nyitva álló ésszerű határidő betartása a közpénzek védelme érdekében is fontos; a szerződésen kívüli felelősség megállapítása iránti keresetek tekintetében e jelentőség sajátos megjelenési formája a Bíróság alapokmányának 46. cikkében meghatározott ötéves elévülési idő.

Valamely határidő ésszerű jellegét az egyes ügyek sajátos körülményeinek figyelembevételével kell megállapítani, különös tekintettel a jogvitának az érintett szempontjából felmerülő tétjére, az ügy bonyolultságára és az érintett felek magatartására.

(lásd a 35., 37. és 38. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑45/01. sz., Sanders és társai kontra Bizottság ügyben 2004. október 5‑én hozott ítéletének (EBHT 2004., II‑3315. o., I‑A‑267. o. és II‑1183. o.) 59. pontja és 67. pontjának vége; T‑144/02. sz., Eagle és társai kontra Bizottság ügyben 2004. október 5‑én hozott ítéletének (EBHT 2004., II‑3381. o., I‑A‑275. o. és II‑1231. o.) 65. és 66. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑87/07. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2008. november 4‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2008., I‑A‑1‑0000. o. és II‑A‑1‑0000. o.) 27. pontja, a végzéssel szemben T‑16/09 P. ügyszám alatt fellebbezés van folyamatban az Elsőfokú Bíróság előtt.

4.      Ha a tisztviselő elmulasztotta a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikkében előírt határidőkön belül megindítani a neki állítólagosan sérelmet okozó aktus megsemmisítése iránti keresetet, nem orvosolhatja e mulasztást – a maga számára új keresetindítási határidőt kialakítva – az ezen aktussal okozott kár megtérítése iránti kérelemmel.

(lásd a 27. pontot)

5.      A kártérítési keresetnek a megsemmisítés iránti keresethez viszonyított önállóságára tekintettel a tisztviselő külön kártérítési keresetet indíthat a sérelmet okozó aktussal okozott kár megtérítése iránt, ha az előírt határidőn belül megsemmisítés iránti keresetet indított ezen aktus ellen. Amennyiben ezt az utat választja, a tisztviselőnek e kártérítési keresetet ésszerű határidőn belül kell előterjesztenie.

(lásd a 36. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑125/05. sz., Tsarnavas kontra Bizottság ügyben 2007. február 1‑jén hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑1‑43. o. és II‑A‑1‑231. o.) 76–78. pontja.

Top