EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CB0557

C-557/07. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. február 19-i végzése (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH / Tele2 Telecommunication GmbH (Az eljárási szabályzat 104. cikkének 3. §-a — Információs társadalom — Szerzői és szomszédos jogok — Bizonyos forgalmi adatok megőrzése és hozzáférhetővé tétele — Az elektronikus hírközlések titkosságának védelme — A 2001/29/EK irányelv 8. cikkének (3) bekezdése értelmében vett közvetítő szolgáltató fogalma)

OJ C 113, 16.5.2009, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.5.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 113/14


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. február 19-i végzése (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH / Tele2 Telecommunication GmbH

(C-557/07. sz. ügy) (1)

(Az eljárási szabályzat 104. cikkének 3. §-a - Információs társadalom - Szerzői és szomszédos jogok - Bizonyos forgalmi adatok megőrzése és hozzáférhetővé tétele - Az elektronikus hírközlések titkosságának védelme - A 2001/29/EK irányelv 8. cikkének (3) bekezdése értelmében vett „közvetítő szolgáltató” fogalma)

2009/C 113/28

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH

Alperes: Tele2 Telecommunication GmbH

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Oberster Gerichtshof (Ausztria) — Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.) 5. cikke (1) bekezdése a) pontjának és 8. cikke (3) bekezdésének, a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 157., 45. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 32. o.) 8. cikke (3) bekezdésének és az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 514. o.) 6. és 15. cikkének értelmezése — Az internet-hozzáférést biztosító szolgáltató „közvetítő szolgáltatói” minősítése — A közvetítő szolgáltatókat polgári peres eljárás indítása érdekében a szerzői jogaikban sértett magánszemélyek tájékoztatására kötelező nemzeti jogszabály — A fájlmegosztó rendszerben résztvevő felhasználók nevének és címének a szerzői jogvédő társasággal való közlése

Rendelkező rész

1)

A közösségi joggal, különösen a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikke (3) bekezdésének az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) 15. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett rendelkezéseivel nem ellentétes az, ha a tagállamok a személyes jellegű forgalmi adatok harmadik magánszemélyekkel való közlésére vonatkozó kötelezettséget állapítanak meg szerzői jogok sérelme miatt polgári peres eljárás indításának lehetővé tétele érdekében. A közösségi jog azonban megköveteli, hogy a tagállamok a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”), az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2002/58 és a 2004/48 irányelv átültetésekor ezen irányelvek olyan értelmezésére támaszkodjanak, amely lehetővé teszi a szóban forgó különböző alapvető jogok közötti megfelelő egyensúly biztosítását. Továbbá a hatóságok, valamint a tagállamok bíróságai az említett irányelveket átültető intézkedések végrehajtásakor nemcsak arra kötelesek, hogy nemzeti jogukat ezen irányelvekkel összhangban értelmezzék, hanem arra is, hogy ne támaszkodjanak ezen irányelvek olyan értelmezésére, amely sérti az alapvető jogokat vagy a közösségi jog egyéb általános elveit, úgymint az arányosság elvét.

2)

A hozzáférést biztosító szolgáltatót, aki a felhasználóknak csak internet-hozzáférést biztosít, anélkül hogy egyéb szolgáltatásokat nyújtana, úgymint különösen e-mail, FTP vagy file-megosztási szolgáltatást, és az igénybe vett szolgáltatás felett nem gyakorol jogi vagy tényleges ellenőrzést sem, a 2001/29 irányelv 8. cikkének (3) bekezdése értelmében vett „közvetítő szolgáltatónak” kell tekinteni.


(1)  HL C 64., 2008.3.8.


Top