EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004CJ0332

A Bíróság (harmadik tanács) 2006. március 16-i ítélete.
Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság.
Tagállami kötelezettségszegés - A 97/11/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelv - A projektek környezeti hatásvizsgálata - Közvetlenül vagy közvetetten lehetségesen érintett tényezők kölcsönhatása - A hatásjelentés közzétételének kötelezettsége - A városi térségen kívüli váro rendezési projektekre korlátozott értékelés - A paternai szabadidőközpont építési projektje.
C-332/04. sz. ügy

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:180

A Bíróság (harmadik tanács) 2006. március 16‑i ítélete – Bizottság kontra Spanyolország

(C‑332/04. sz. ügy)

„Tagállami kötelezettségszegés – A 97/11/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelv – A projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata – Közvetlenül vagy közvetve esetlegesen érintett tényezők kölcsönhatása – A hatásjelentés közzétételének kötelezettsége – A városi térségen kívüli városrendezési projektekre korlátozott értékelés – A paternai szabadidőközpont építési projektje”

1.                     Környezet – Egyes projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata – 85/337 irányelv (a 97/11 irányelvvel módosított 85/337 tanácsi irányelv, 3. cikk) (vö. 33–37. pont)

2.                     Intézmények jogi aktusai – Irányelvek – A tagállamok általi végrehajtás – Közigazgatási gyakorlat elégtelensége (EK 249. cikk, harmadik bekezdés) (vö. 38. pont)

3.                     Kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset – A megalapozottság Bíróság általi vizsgálata – Figyelembe veendő helyzet – Az indokolással ellátott véleményben meghatározott határidő lejártakor fennálló helyzet (EK 226.  cikk) (vö. 40. pont)

4.                     Közösségi jog – Értelmezés – Többnyelvű szövegek (vö. 52. pont)

5.                     Környezet – Egyes projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata – 85/337 irányelv (a 97/11 irányelvvel módosított 85/337 tanácsi irányelv, 9. cikk, 1. §) (vö. 45–46., 48–59. pont)

6.                     Környezet – Egyes projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata – 97/11 irányelv (97/11 tanácsi irányelv, 3. cikk, 1. §) (vö. 65–66. pont)

7.                     Környezet – Egyes projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata – 85/337 irányelv (a 97/11 irányelvvel módosított 85/337 tanácsi irányelv, 2. cikk, 1. § és 4. cikk, 2. §) (vö. 77. pont)

Tárgy:

Tagállami kötelezettségszegés – Az 1997. március 3‑i 97/11/EK irányelvvel (HL L 73., 5. o.) módosított, az egyes köz‑ és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27‑i 85/337/EGK tanácsi irányelv (HL L 175., 40. o.) 3. cikkének, 9. cikke (1) bekezdésének és II. melléklete 10. pontja b) alpontjának hiányos/helytelen átültetése – A 97/11/EK irányelv 3. cikkében foglalt átmeneti szabályozás alkalmazásának elmulasztása – A paternai (Valencia) szabadidőközpont építési projektje vizsgálat alá vetésének elmulasztása.

Rendelkező rész:

1)

A Spanyol Királyság – mivel hiányosan ültette át az 1997. március 3‑i 97/11/EK tanácsi irányelvvel módosított, az egyes köz‑ és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27‑i 85/337/EGK tanácsi irányelv 3. cikkét, mivel nem ültette át a 97/11 irányelvvel módosított 85/337 irányelv 9. cikkének (1) bekezdését, mivel nem tartotta be a 97/11 irányelv 3. cikkében előírt átmeneti rendelkezéseket, mivel helytelenül ültette át a 97/11 irányelvvel módosított 85/337 irányelv II. melléklete 10. pontja b) alpontjának, 2. cikke (1) bekezdésének és 4. cikke (2) bekezdésének együttes rendelkezéseit, és mivel nem vetette alá környezeti hatásvizsgálati eljárásnak a paternai szabadidőközpont építési projektjét, és ebből következően nem alkalmazta a 97/11 irányelvvel módosított 85/337 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének, 3. cikkének, 4. cikke (2) bekezdésének, 8. cikkének és 9. cikkének rendelkezéseit – nem teljesítette az ezen irányelvekből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.

Top