EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024XG02075

Értesítés az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, a (KKBP) 2024/828 tanácsi határozattal módosított 2014/119/KKBP tanácsi határozatban, valamint az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, az (EU) 2024/827 tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott 208/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

ST/5844/2024/INIT

HL C, C/2024/2075, 2024.3.5, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2075/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2075/oj

European flag

Hivatalos Lapja
Az Európai Unió

HU

Sorozat C


C/2024/2075

2024.3.5.

Értesítés az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, a (KKBP) 2024/828 tanácsi határozattal módosított 2014/119/KKBP tanácsi határozatban, valamint az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, az (EU) 2024/827 tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott 208/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

(C/2024/2075)

Az Európai Unió Tanácsa az alábbi információt hozza azon személyek tudomására, akik az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, a (KKBP) 2024/827 tanácsi határozattal (1) módosított 2014/119/KKBP tanácsi határozat (2) mellékletében és az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, az (EU) 2024/827 tanácsi végrehajtási rendelettel (3) végrehajtott 208/2014/EU tanácsi rendelet (4) I. mellékletében szerepelnek.

Az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy a fent említett mellékletekben szereplő személyeknek továbbra is szerepelniük kell az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozatban és 208/2014/EU rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékében. Az érintett személyek jegyzékbe vételének indokolása az említett mellékletek vonatkozó rovataiban szerepel.

Felhívjuk az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, hogy a megfelelő tagállam(ok)nak a 208/2014/EU rendelet II. mellékletében szereplő honlapján megjelölt illetékes hatóságainál kérvényezhetik a befagyasztott pénzeszközök alapvető szükségletekre vagy konkrét kifizetésekre történő felhasználásának engedélyezését (vö. a rendelet 4. cikkével).

Az érintett személyek a Tanácsnál kérvényezhetik annak a határozatnak a felülvizsgálatát, amellyel felkerültek az említett jegyzékre. A kérvényt az igazoló dokumentumokkal együtt 2024. december 10. előtt, az alábbi címre kell küldeni:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Felhívjuk továbbá az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, hogy a Tanács határozata ellen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 275. cikkének második bekezdésében, valamint 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be az Európai Unió Törvényszékéhez.


(1)   HL L, 2024/828, 2024.2.5., ELI: http://data.europa.eu/dec/2024/828/oj.

(2)   HL L 66., 2014.3.6., 26. o.

(3)   HL L, 2024/827, 2024.2.5., ELI: http://data.europa.eu/dec/2024/827/oj.

(4)   HL L 66., 2014.3.6., 1. o.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2075/oj

ISSN 1977-0979 (electronic edition)


Top