EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023XC0830(01)

Termékleírás nem kisebb jelentőségű módosításának jóváhagyására irányuló kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján 2023/C 306/04

C/2023/5722

OJ C 306, 30.8.2023, p. 5–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2023.8.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 306/5


Termékleírás nem kisebb jelentőségű módosításának jóváhagyására irányuló kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

(2023/C 306/04)

Ez a közzététel az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 51. cikke alapján jogot keletkeztet a módosítási kérelem elleni felszólalásra, amely a közzététel napjától számított három hónapon belül tehető meg.

AZ OLTALOM ALATT ÁLLÓ EREDETMEGJELÖLÉSEKHEZ/OLTALOM ALATT ÁLLÓ FÖLDRAJZI JELZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKLEÍRÁS NEM KISEBB JELENTŐSÉGŰ MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének első albekezdése szerinti módosítás jóváhagyására irányuló kérelem

„Marchfeldspargel”

EU-szám: PGI-AT-1462-AM04 – 2022.5.25.

OEM ( ) OFJ (X)

1.   Kérelmező csoportosulás és jogos érdek

Verein Marchfeldspargel g.g.A.

c/o Mag. Gerhard Sulzmann

2304 Mannsdorf/Donau, Kirchengasse 1

ÖSTERREICH

Tel. +43 6641308521

E-mail: office@marchfeldspargel.at

Képviselő/kapcsolattartó személy: Mag. Gerhard Sulzmann

A kérelmező annak a szövetségnek a jogutódja, amely eredetileg benyújtotta a kérelmet, és a „Marchfeldspargel” OFJ valamennyi jelenlegi termelőjét képviseli. Ezért jogosult benyújtani a kérelmet.

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Ausztria

3.   A termékleírás módosítással (módosításokkal) érintett rovata

A termék elnevezése

A termék leírása

Földrajzi terület

A származás igazolása

Az előállítás módja

Kapcsolat a földrajzi területtel

Címkézés

Egyéb (a kérelmező szövetség neve, az ellenőrző szervezet feladatai és új címe, a termék típusa, nemzeti követelmény)

4.   A módosítás típusa

Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek nem tekinthető módosítása.

Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek nem tekinthető oly módon történő módosítása, amelyre vonatkozóan nem tettek közzé egységes (vagy azzal egyenértékű) dokumentumot.

5.   Módosítás(ok)

A több külön dokumentumból (rövid leírás, különféle mellékletek) álló eddigi termékleírást egy dokumentummá vonták össze, átdolgozták és aktualizálták annak érdekében, hogy egyértelműbben ismertesse a követelményeket, különösen a termelési folyamatra és a származás igazolására vonatkozóakat. A termékleírásban említett további mellékletek csupán kiegészítő dokumentációként szolgálnak.

Az aktuális termékleírásnak a gyakorlatba való átültetése során szerzett korábbi tapasztalatok szintén változtatások végrehajtását teszik szükségessé a spárga előállítási és forgalmazási feltételeit illetően, ugyanakkor a földrajzi területen belül végzendő előállítási műveletek (a spárga hámozása) pontosítását is megkövetelik. A módosítások mindegyike hozzájárul a „Marchfeldspargel” OFJ minőségének megőrzéséhez.

Az eddigi szövegekben a „Bund der Marchfelder Spargelgüter”-re való ismételt hivatkozás a jelenlegi kérelmező szövetség jogelődjére utal; ezt a változtatást a 2015. február 13-i (EU) 2015/255 bizottsági végrehajtási rendelet már jóváhagyta, azonban a változtatást a termékleírás szövege még nem tükrözi. Ezt a nevet a későbbiekben ismét „Verein Marchfeldspargel g.g.A”-ra változtatták.

Konkrétabban:

A termék leírása

A termékleírás 5. b) pontja:

„A spárgasípok a spárganövény (Asparagus Officinalis L.) különböző fajtáinak friss állapotban történő szállításra szánt hajtásai. A spárgasípok szín szerint négy csoportba sorolhatók: felér, lila, lilászöld, zöld. A »Marchfeldspargel«-t jellegzetes, lágy spárgaíz jellemzi.”,

valamint a 2. mellékletnek a termékleírás 5. b) pontjára utaló szövegrészei, azaz az alábbi szakaszok:

„A küllem leírása

A spárgasípok a spárganövény (Asparagus Officinalis L.) különböző fajtáinak friss állapotban történő szállításra szánt fiatal hajtásai.

Az adott minőségi osztályra vonatkozó külön előírásokra és megengedett eltérésekre is figyelemmel a spárgának minden osztályban a következő tulajdonságoknak kell megfelelnie:

ép,

egészséges; nem lehet romlóhibás vagy más minőségcsökkenés miatt fogyasztásra alkalmatlan,

nem megfelelő mosás által okozott károsodástól mentes (a spárgasípokat meg szabad mosni, de nem szabad áztatni),

tiszta és gyakorlatilag minden látható idegen anyagtól mentes,

friss megjelenésű és illatú,

kártevőktől gyakorlatilag mentes,

rágcsálók vagy rovarok okozta kártól mentes,

zúzódásoktól és nyomásfoltoktól gyakorlatilag mentes,

mentes a rendellenes felületi nedvességtől, tehát esetleges mosás, illetve hideg vizes hűtés után megfelelően »szárított«,

idegen szagtól és/vagy íztől mentes.

A spárgasípok alsó végén a vágási felületnek a lehető legtisztábbnak kell lennie.

A spárgasípok továbbá nem lehetnek üregesek, repedtek, hámozottak vagy töröttek. A kihajtás után keletkező kisebb repedések azonban megengedhetők, ha ezek nem haladják meg az egyes osztályokra vonatkozóan meghatározott »minőségi eltéréseket«.

A spárga állapota olyan legyen, hogy:

kibírja a szállítást és az árukezelést, és

megfelelő állapotban érkezzen a rendeltetési helyére.

A külső megjelenésre vonatkozó rendelkezések:

a)

Egyneműség:

Minden csomagolási egység tartalma vagy minden köteg a csomagolási egységen belül legyen egynemű, és csak azonos származású, minőségű, színcsoportú és – ha a méretezés kötelező – azonos méretű spárgasípot tartalmazzon. A csomagolási egység vagy köteg tartalmának látható része a teljes belső tartalmat tükrözze.

b)

A spárgasípokat a következők szerint lehet előkészíteni:

i.

szorosan csomagolt kötegekben

A spárgasípoknak a kötegek külső oldalán mind külső megjelenésben, mind átmérőben meg kell felelniük az egész köteg átlagának. A spárgasípok legyenek azonos hosszúságúak. A kötegeket a csomagokban szabályosan rétegelve kell elhelyezni és a kötegeknek azonos súlyúnak és hosszúságúnak kell lenniük; az egyes kötegeket papírral lehet védeni.

ii.

kis csomagokban vagy a csomagban rétegelve, de nem kötegelve

c)

Csomagolás:

A spárgát úgy kell becsomagolni, hogy megfelelően védve legyen.

A spárga tulajdonságaira vonatkozó leírás

Íz: A »Marchfeldspargel«-t jellegzetes, lágy spárgaíz jellemzi. Ilyen a friss spárga lágy, zsenge íze, amely a fajtától és a talajtól függően változik. Íze azonban se nem túl keserű, se nem rostos. Elvileg a fehér spárgának van a leglágyabb spárgaíze. Minél lilászöldesebb a spárga színe, annál intenzívebbé válik a spárgaíz. Egyértelmű, hogy a spárga frissességén kívül az előkészítés is jelentősen befolyásolja az ízét.

A spárgasípok színük szerint négy csoportba sorolhatók:

1)

fehér spárga;

2)

lila spárga: amelynek csúcsi részének rózsaszín és lilásbíbor közötti árnyalatúnak kell lennie, a spárgasíp egy részének pedig fehérnek;

3)

lilászöld spárga: részben lila és zöld színű spárga;

4)

zöld spárga: csúcsi részének, illetve a spárgasíp legnagyobb részének zöld színűnek kell lennie.

A spárgasípok hossza legyen:

17 cm feletti a hosszú spárga esetében,

12–17 cm a rövid spárga (= spárgafejek) esetében,

12–22 cm a II. osztályú, sorolt – nem kötegelt – spárga esetében,

12 cm alatti a spárgafejek esetében.

A fehér és a lila spárga hossza legfeljebb 22 cm, a lilászöld spárga és a zöld spárga hossza legfeljebb 25 cm lehet.

Átmérő szerinti osztályozás

A spárgasípok átmérőjét a hosszuk középpontján mérik. A legkisebb átmérők és az egyes méretcsoportok a következők:

Színcsoport

Minimális átmérő

 

Méretezés

a)

»Extra« osztály:

 

 

 

fehér és lila

12 mm

12–16 mm

16 mm+, legfeljebb 8 mm-es eltérés csomagolási egységenként

Lilászöld és zöld spárga

10 mm

10–16 mm

16 mm+, legfeljebb 8 mm-es eltérés csomagolási egységenként

b)

I. osztály:

 

 

 

fehér és lila

10 mm

10–16 mm

16 mm+, legfeljebb 10 mm-es eltérés csomagolási egységenként

Lilászöld és zöld spárga

6 mm

6–12 mm

12 mm+, legfeljebb 8 mm-es eltérés csomagolási egységenként

c)

II. osztály:

 

 

 

fehér és lila

8 mm

 

Nincs egyneműségi követelmény

Lilászöld és zöld spárga

6 mm

 

Nincs egyneműségi követelmény

A nyersanyagaira vonatkozó leírás

A »Bund der Marchfelder Spargelgüter« a sajátos éghajlati viszonyok (= a pannon éghajlat nyugati kiterjedése) és a különleges talajtípusok (folyó menti talajok, csernozjom talaj, kolluviális és alluviális talajok, mind humuszban gazdag, eltérő arányban homokot és löszt tartalmazó talajok) miatt kizárólag olyan spárgafajtákat ajánl, amelyek különösen jól alkalmazkodtak ehhez a termesztési területhez.

Jelenleg a következő spárgafajtákat használják, illetve ezek használata ajánlott:

 

német fajták:

Ruhm von Braunschweig, Schwetzinger Meisterschuß, Huchels Auslese, Lukullus, Vulkan, Presto, Merkur, Hermes, Eposs, Ravel, Ramos

zöldspárgafajták (= antociánoktól mentesek): Spaganiva, Schneewittchen, Schneekopf.

 

holland fajták:

Venlim, Carlim, Gijnlim, Boonlim, Backlim, Thielim, Horlim, Prelim, Grolim.

 

francia fajták:

Larac, Cito, Aneto, Desto, »Darbonne n°4« szelekció, »Darbonne n°3« szelekció, Jacq. Ma. 2001, Jacq. Ma. 2002, Andreas, Dariana, Cipres, Viola,

 

Egyesült Államok:

Mary Washington.

A terméket a hasonló termékektől megkülönböztető tulajdonságoknak a leírása:

 

íz tekintetében:

A »Marchfeldspargel«-t különlegesen egyedi spárgaíz jellemzi. Mivel kizárólag olyan spárgafajtákat használnak, amelyek jól alkalmazkodtak a helyi talaj adottságaihoz, a »Marchfeldspargel« kevesebb keserűanyagot tartalmaz.

Emellett kevésbé fás. Indokolás: Minél hosszabbra vágják a betakarítás során a spárgahajtásokat, annál közelebb ér a vágás a fás alanyhoz. A »Marchfeldspargel« rövidebb a hasonló termékeknél.

 

a spárgahajtások hossza tekintetében:

A lilászöld spárga és a zöld spárga hossza nem haladhatja meg a 25 cm-t. A hasonló termékek 27 cm hosszúak.

 

a termesztés tekintetében:

A régióra jellemző kedvező termesztési feltételeknek köszönhetően nem okoz nehézséget az ökológiai kritériumok teljesítése. A »Bund der Marchfelder Spargelgüter« valamennyi tagja az integrált termelésre vonatkozó iránymutatások (az ausztriai integrált zöldségtermelésre vonatkozó iránymutatások) szerint vagy az ökológiai szempontokat érvényesítve működik. A termelés egymástól távol eső helyszíneken történik, hogy elkerülhetők legyenek a betegségek és kártevők okozta epidemiológiai fertőzések.

 

az elosztás tekintetében:

A »Bund der Marchfelder Spargelgüter« tagjai speciális szállítási rendszereken keresztül minden nap képesek friss spárgatermékekkel ellátni a fogyasztókat Ausztria egész területén. A »Marchfeldspargel« Ausztriában a betakarítást követő 24 órán belül bárhol kapható.”

helyébe a következő szöveg lépett:

„4.2.   Leírás:

1.1.1.   Általános

A spárgasípok a spárganövény (Asparagus Officinalis L.) és az abból kitenyésztett fajták hajtásai. A »Marchfeldspargel«-t jellegzetes, lágy spárgaíz jellemzi. A »Marchfeldspargel« megnevezés a friss, hámozott, vagy hámozatlan, egész spárgasípokat, vagy tört spárgasípokat, vagy spárgasípdarabokat jelöli.

1.1.2.   Érzékszervi tulajdonságok

Az adott minőségi osztályra vonatkozó külön előírásokra és megengedett eltérésekre is figyelemmel a spárgának minden osztályban a következő tulajdonságoknak kell megfelelnie:

egész (kivéve a tört spárga vagy a spárgadarabok esetében),

egészséges; nem lehet romlóhibás vagy más minőségcsökkenés miatt fogyasztásra alkalmatlan,

a nem szakszerű mosás által okozott károsodástól mentes (a spárgasípokat meg szabad mosni, de nem szabad áztatni),

tiszta; gyakorlatilag minden látható idegen anyagtól mentes,

friss megjelenésű,

idegen szagtól vagy íztől mentes,

kártevőktől gyakorlatilag mentes,

rágcsálók vagy rovarok okozta kártól mentes,

zúzódásoktól és nyomásfoltoktól gyakorlatilag mentes,

mentes a rendellenes felületi nedvességtől, tehát esetleges mosás, illetve hideg vizes hűtés után megfelelően »szárított«,

A spárgasípok alsó végén a vágási felületnek tisztának kell lennie.

A spárgasípok nem lehetnek üregesek, repedtek, a héjuktól megfosztottak (kivéve akkor, ha a spárgasípokat hámozott termékként szándékozzák forgalomba hozni) vagy töröttek (kivéve akkor, ha tört spárgasípokként vagy spárgasípdarabokként szándékozzák forgalomba hozni).

A friss spárga lágy, zsenge íze a fajtától és a talajtól függően változik. A fehér spárgának van a leglágyabb spárgaíze. Minél mélyebb a spárga lilászöld színe, annál intenzívebbé válik a spárgaíz.

A spárgasípok színük szerint négy csoportba sorolhatók:

1)

fehér spárga;

2)

lila spárga: amelynek csúcsi része rózsaszín és lilásbíbor közötti árnyalatú, a spárgasíp egy része pedig fehér;

3)

lilászöld spárga: részben lila és zöld színű spárga;

4)

zöld spárga: csúcsi része, illetve a spárgasíp legnagyobb része zöld színű.

1.1.3.   A spárga mérete

A spárgasípok hossza legyen:

17 cm feletti a hosszú spárga esetében,

12–17 cm a rövid spárga (= spárgafejek) esetében,

12–22 cm a II. osztályú, sorolt – nem kötegelt – spárga esetében,

12 cm-nél kisebb a spárgafejek és tört spárga vagy spárgadarabok esetében.

A fehér és a lila spárga hossza legfeljebb 22 cm, a lilászöld spárga és a zöld spárga hossza legfeljebb 25 cm lehet. A csomagolási egységben található spárgahajtások 10 %-a esetében legfeljebb 1 cm-es eltérés megengedett a hossz tekintetében.

A legkisebb átmérők és az egyes méretcsoportok a következők:

Színcsoport

Minimális átmérő

Minimális válogatás

Méretezés

a)

»Extra« osztály:

 

 

 

fehér és lila

12 mm

12–16 mm

16 mm+, legfeljebb 8 mm-es eltérés csomagolási egységenként

lilászöld és zöld spárga

10 mm

10–16 mm

16 mm+, legfeljebb 8 mm-es eltérés csomagolási egységenként

b)

I. osztály:

 

 

 

fehér és lila

10 mm

10–16 mm

16 mm+, legfeljebb 10 mm-es eltérés csomagolási egységenként

Lilászöld és zöld spárga

6 mm

6–12 mm

12 mm+, legfeljebb 8 mm-es eltérés csomagolási egységenként

c)

II. osztály:

 

 

 

fehér és lila

8 mm

 

nincs egyneműségi követelmény

lilászöld és zöld spárga

6 mm

 

nincs egyneműségi követelmény

A spárgasípok átmérőjét a hosszuk középpontján mérik.”

Egységes dokumentum:

Az „A »Marchfeldspargel« frissen, hámozva, vagy hámozatlanul, egész spárgasípok, vagy tört spárgasípok, vagy spárgasípdarabok formájában kerül forgalomba.” és az „A spárgasípok nem lehetnek üregesek, repedtek, a héjuktól megfosztottak (kivéve akkor, ha a spárgasípokat hámozott termékként szándékozzák forgalomba hozni) vagy töröttek (kivéve akkor, ha tört spárgasípokként vagy spárgasípdarabokként szándékozzák forgalomba hozni).” mondattal az egységes dokumentum 3.2. pontja is kiegészítésre került. Törölték a szöveg azt említő részét, hogy a spárgasípoknak „egész”-eknek kell lenniük.

Indokolás:

A meglévő paramétereket összefoglalták és belefoglalták a termékleírásba, ahogyan a „tört spárga/spárgadarabok” és a „hámozott Marchfeldspargel” új termékváltozatokat is, tekintettel arra, hogy e termékek iránt kereslet mutatkozik a piacon, és hogy a termékleírás az eddigiekben nem tett említést a csúcsok nélküli spárgadarabokról, ami bizonytalanságokhoz vezetett az ellenőrzési folyamat során. E tekintetben lásd a 4.5. pontban foglalt módosítások indokolását.

A jelenlegi 2. mellékletben szereplő, a spárga kiszerelését és az elosztását leíró információk módosítás nélkül átkerültek a 4.5.3.3. pontba, a nyersanyagoknak a fajták és termesztett fajták jegyzéke tekintetében történő leírása pedig átkerült a 4.5. pontba. A termelési módszerek közötti különbségek leírása ezentúl a 4.5.3. pontban található meg. A talaj- és éghajlati viszonyok leírása a 4.6. pontban található.

Földrajzi terület

A termékleírás 5. c) pontját:

„c)

Földrajzi terület A Morvamező elnevezés a Bécstől keletre, a Duna és a Morva (németül March) folyó között elterülő termékeny síkság. Délen a Duna, keleten a Morva, északon a Weinviertler Hügelland dombság, nyugaton pedig Bécs város határa határolnak.”,

valamint a 2. mellékletnek az 5. c) („Földrajzi terület”) pontra utaló részét:

„A földrajzi terület meghatározásának a következő szövege:

 

A Morvamező:

A »Morvamező« elnevezés régi; egy 1058-ból származó dokumentumban lelhető fel (Becker, Heimatkunde von Niederösterreich, H.II, 52. o.). A Bécstől keletre, a Duna és a Morva (németül March) folyó között elterülő termékeny síkságot jelöli.

A települési területek szerinti elhatárolás a következő:

keleten:

a March von Mannersdorf a folyótorkolatig (= államhatár);

délen:

a Duna Bécstől a Morva torkolatáig;

nyugaton:

Bécs városának határa, de Eßling, Breitenlee, Süßenbrunn és Stammersdorf régi peremvidéki települései Marchfeldhez tartoznak, feltéve, hogy ott még lehetséges a mezőgazdasági hasznosítás;

északon:

a Weinviertler Hügelland dombság határa. Mivel az északi peremvidéken található kommunális területek a síksághoz és a dombvidékhez is tartoznak, a területnek a domb szélének lábánál való elhelyezkedése a döntő. Morvamező az északi szélen található következő településeket foglalja magában: Hagenbrunn, Königsbrunn, Enzersfeld, Großebersdorf, Eibesbrunn, Wolkersdorf, Obersdorf, Pillichsdorf, Großengersdorf, Bockfließ, Auersthal, Raggendorf, Matzen, Prottes, Ollersdorf és Mannersdorf/March.

A közigazgatási egységek szerinti bontás a következő:

Tartomány:

Körzet:

Terület:

Helyi lakosság:

Települések:

Alsó-Ausztria:

Gänserndorf

672 km2

39 655  lakos

44

Alsó-Ausztria:

Mistelbach

96 km2

8 882  lakos

7

Alsó-Ausztria:

Bécs környéke

186 km2

11 741  lakos

18

Bécs:

(a korábbi kívül fekvő körzetek)

43 km2

11 803  lakos

4

Összesen

 

997 km2

72 081  lakos

73 település.

Ausztria térképe

A jelenlegi közigazgatási határok részéletes térképe (1955)”

a következőképpen fogalmazták át:

„4.3.   Földrajzi terület

A »Morvamező« elnevezés régi; már 1058-ban szerepelt egy dokumentumban. Morvamező egy megközelítőleg 1 041 km2-es területen fekszik, és a Bécstől keletre, a Duna és a Morva (németül March) folyó között elterülő termékeny síkságot jelöli. Délen a Duna, keleten a Morva, nyugaton Bécs városhatára (Bécs Essling, Breitenlee, Süssenbrunn és Stammersdorf kataszteri tartománya kivételével, amelyek szintén Morvamező részét képezik), északon pedig Hagenbrunn, Enzersfeld in Weinviertel, Großebersdorf, Wolkersdorf im Weinviertel, Auersthal, Matzen-Raggendorf, Prottes és Angern an der March települések nyugati, illetve északi határai határolják.”

Egységes dokumentum

Az egységes dokumentum 4. pontjának megfelelően a Morvamező új körülhatárolását szintén elfogadták.

Indokolás:

Morvamező körülhatárolt terület korábbi meghatározása ellentmondásossá vált, és azt a különféle településfajták (kataszteri és helyi települések) közötti nem egyértelmű különbségtétel, Wien-Umgebung alsó-ausztriai járás (Bécskörnyéki járás) 2016-ban történt megszűnése, a közigazgatási határok egyéb kisebb változásai, valamint az északi határvonal túl nagyvonalú térbeli meghatározása következtében kialakult módon értelmezték. Az új megfogalmazás kiküszöböli ezeket az ellentmondásokat, és sokkal pontosabban határozza meg a termőterületet anélkül, hogy azt kibővítené vagy korlátozná.

A Morvamező teljes területére vonatkozó jelenlegi számadathoz képest fennálló eltérés azzal magyarázható, hogy az eredeti termékleírást a szakirodalomban említett érték felhasználásával készítették el, amely érték eltér az Alsó-Ausztria tartomány, Bécs város és a Statistik Österreich aktuális egyedi adatai alapján számított értéktől.

Az egyes közigazgatási egységek területére és helyi lakosságára vonatkozó aktuális adatok feltüntetését elhagyták, mivel ezek az adatok a körülhatárolt terület meghatározása szempontjából irrelevánsak.

A származás igazolása

A korábbi termékleírás 5. d) („A származás igazolása”) pontjának alábbi szövegét:

„A 19. század óta Morvamező fontos szerepet játszik a spárgatermesztésben; egyes gazdaságok a bécsi udvart szolgálták ki. A Bund der Marchfelder Spargelgüter 1980 óta létezik. Azóta a »Marchfeldspargel«-t egységes címkével hozzák forgalomba.”

átdolgozott formában átkerült a 4.6. („Kapcsolat a földrajzi területtel”) pontba. Helyébe a nyomonkövethetőség biztosítására irányuló rendelkezések léptek:

„4.4.   A származás igazolása

A kérelmező szövetség nyilvántartást vezet a gazdaságokról, amely nyilvántartásban a »Marchfeldspargel« OFJ valamennyi, a földrajzi területen működő termelője/feldolgozója szerepel.

Ebben a nyilvántartásban vannak felsorolva mindazok az üzemek, amelyek e termékleírás rendelkezéseivel összhangban »Marchfeldspargel« OFJ-t állítanak elő és csomagolnak. A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:

gazdaság száma;

a vállalat neve;

a telephely címe.

A »Marchfeldspargel« OFJ betakarításától és feldolgozásától az értékesítésig tartó folyamat nyomon követése érdekében minden gazdaságnak pontos nyilvántartást/dokumentumokat kell vezetnie:

1.

Művelt terület: A gazdaságból származó aktuális AMA többszörös kérelem a spárgatermő területek azonosításával. A leírás által lefedett területek igazolására használják.

2.

Betakarított termésmennyiség: Minden gazdaságnak pontos nyilvántartást kell vezetnie az egyes parcellákon betakarított mennyiségekről. A betakarítási időszak végén fel kell tüntetni az egyes parcellák és a gazdaság teljes betakarítását, valamint az átlagos terméshozam/ha értéket.

3.

Értékesítési volumen: Minden gazdaságnak pontos nyilvántartást kell vezetnie az értékesített mennyiségekről. Ennek igazolása szállítólevéllel, számlákkal stb. történik. Biztosítani kell, hogy ezeket a dokumentumokat mindenkor meg lehessen tekinteni, illetve ellenőrizni lehessen. A szállítóleveleken, számlákon stb., valamint minden leszállított egység címkéjén fel kell tüntetni a gazdaságot, a tételszámot vagy a gazdaságot és a dátumot. A szezon végén meg kell határozni a termék áramlását, feltüntetve a betakarított és eladott mennyiségeket.

4.

OFJ termékek vásárlása: Ha az OFJ-termékeket egy másik gazdaságból vásárolják meg, azokat pontosan dokumentálni kell szállítólevelekkel, számlákkal stb., és lehetővé kell tenni, hogy azokat mindenkor megtekinthessék vagy ellenőrizhessék.

5.

Az OFJ-termékek a nem az OFJ alá tartozó termékektől való megkülönböztetésének szükségessége: Ha a létesítményben nem az OFJ alá tartozó termékeket is tárolnak, feldolgoznak vagy csomagolnak, akkor azokat egyértelműen azonosítani kell, és/vagy azokat térben és időben külön-külön kell feldolgozni vagy csomagolni. Lehetővé kell tenni a beszerzések (szállítólevél, számla stb.) és az értékesítések (szállítólevél, számla stb.) pontos dokumentációjának mindenkori megtekintését/ellenőrzését.”

Indokolás:

Mivel az eddigi termékleírásban nem szerepel semmilyen nyomonkövethetőségi információ, ezennel olyan követelmények megállapítására kerül sor, amelyeket a „Marchfeldspargel”-t a termékleírásnak megfelelően előállító valamennyi gazdaságnak be kell tartania annak biztosítása érdekében, hogy az egyes csomagolási egységek áramlását és a termelőig való nyomonkövethetőségét ellenőrizni lehessen.

Az előállítás módja

A jelenlegi termékleírás 5. e) („Az előállítás módja”) pontja:

„Tekintettel a különleges éghajlati/talajviszonyokra, kizárólag kiválasztott fajtákat termesztenek. A kézzel gondosan betakarított, haladéktalanul lehűtött és pontosan válogatott spárgát Ausztria egész területén 24 órán belül forgalmazzák.”,

valamint a 2. mellékletnek az 5. e) („Az előállítás módja”) pontra utaló része:

„Nyersanyagok előállítása:

A sajátos éghajlati viszonyoknak (= a pannon éghajlat nyugati kiterjedése), a különleges talajtípusoknak (folyó menti talajok, csernozjom talaj, kolluviális és alluviális talajok, mind humuszban gazdag, eltérő arányban homokot és löszt tartalmazó talajok) és a kizárólag ezekhez a különleges feltételekhez alkalmazkodott (= ajánlott) spárgafajtáknak köszönhetően a termesztési feltételek előnyöket kínálnak más termesztési területekhez képest.

Ennek az is az oka, hogy az új spárgaültetvények esetében a terület jellemzőit figyelembe veszik (azaz a talajminőségre, az állományok jó szellőzésére, a ködképződés hiányára, az új ültetvények szélviszonyoknak megfelelő orientálására stb., azaz az integrált termelésre figyelmet fordítanak).

A vetésforgó nem okoz problémát, mivel a spárga termesztési területe (1995-ben 105 hektár) Morvamező régió teljes területéhez (997 km2) képest elhanyagolható. Ezért az intenzív termelési területeken alkalmazott kémiai talajfertőtlenítés nem megengedett. Nem megengedett továbbá a spárgát a spárgatermesztésbe bevont földterületen ültetni, ha nem lehetséges elegendő időt biztosítani a következő növény ültetése előtt, vagy amennyiben a Morvamezőre vonatkozó fent ismertetett eljárás haszontalannak tűnik.

A földterületet a fiatal növény beültetése előtt 1–2 évig parlagon kell hagyni, takarónövényzettel. Általános szabályként ültetés előtt altalajlazítást végeznek.

A palántákat kizárólag elismert spárganemesítő vállalkozásoktól szerzik be, kivéve, ha azokat maga a gazdaság állítja elő. Az ültetésre csak akkor kerül sor, ha a talaj állapota jó.

Az integrált spárgatermesztésre vonatkozó termelési iránymutatások: (= a Bund der Marchfelder Spargelgüter valamennyi tagja integrált növénytermesztést folytat)

1.

Talajgazdálkodás és vetésforgó – a spárga újratelepítése előtt legalább 10 éves pihentetési időt kell betartani.

2.

Tápanyagellátás

 

Nitrogén

Az Nmin tekintetében – célértékek

Nmin-egyensúly a vegetáció végén, legfeljebb 80 kg/ha 0–90 cm-en

Az ásás vége előtt a termelő ültetvényeken nem használnak N-trágyát

 

Foszfor- és kálium-karbonát-trágya

A B és C tápanyagtartalom-osztály esetében a területről való eltávolítás után

A D tápanyagtartalom esetében csökkentett trágyázás

Az E tápanyagtartalom esetében nincs trágyázás

3.

Növényvédelem

Elsőbbséget kell biztosítani a levélbetegségekkel szemben ellenálló fajtáknak

A gyökérterületen nem halmozódhat fel pangó víz

Eleget kell tenni a regionális figyelmeztetéseknek és állomány-ellenőrzéseknek

Elsőbbséget kell adni a biotechnológiai intézkedések alkalmazásának

Elsőbbséget kell biztosítani azoknak a módszereknek, amelyek védik a hasznos organizmusokat és szelektíven működnek

4.

Betakarítás és tárolás – a piaci feltételeknek megfelelő feldolgozás.

A gyártási/feldolgozási folyamat leírása:

Jól kifejlett ültetvények esetében a kiásás (betakarítás) a második évben 10–14 nap alatt történhet. A betakarítás általában csak a harmadik évben kezdődik, és csak június 1-jéig tarthat. A negyedik évtől kezdődően a kiásás június 24-éig folytatódhat. Az ültetvényt azonban nem szabad több mint 8 évig betakarítani.

A spárga betakarítása nagyon fáradtságos munka. Minden szárat kézzel kell kiásni és spárgakéssel el kell vágni, majd a földtöltést ismét kézzel vissza kell tölteni. Ez is magyarázza ennek az elismert zöldségnek a magas árát.

A spárgát a betakarítás után haladéktalanul a gazdaságba viszik és hideg jeges vízzel (1–2 °C) lehűtik, (hosszúság szerint) elvágják és (átmérő szerint) válogatják, majd hűtőtárolóba helyezik (1–2 °C).

A spárgasípok hossza nem haladhatja meg a 22 cm-t a fehér és lila színcsoport, a 25 cm-t a zöld-lila színcsoport és a zöld spárga (általában 27 cm) esetében. Ezáltal megakadályozható vagy csökkenthető a fásság.

Ezután értékesítik a gazdaságból vagy ugyanazon a napon csomagolják és Ausztria-szerte ellátják vele a vendéglátóegységeket és a zöldségkereskedelmet.

A Bund der Marchfelder Spargelgüter tagjai speciális szállítási rendszereken keresztül minden nap képesek friss spárgatermékekkel ellátni a fogyasztókat Ausztria egész területén. A »Marchfeldspargel« Ausztriában a betakarítást követő 24 órán belül bárhol kapható.

A »Marchfeldspargel«-t kizárólag olyan anyagokba lehet csomagolni, amelyek védelmet biztosítanak a nedvesség ellen, nem engedik át a fényt és lehetővé teszik a csomagolás lezárását.”

a következőképpen került összefoglalásra és módosításra:

„4.5.   Az előállítás módja

4.5.1.   Know-how – A helyre/talajra vonatkozó követelmények

A spárgatermelés egymástól távol eső helyszíneken történik, hogy elkerülhetők legyenek a betegségek és kártevők okozta epidemiológiai fertőzések.

Új spárgaültetvények esetében a terület jellemzőit figyelembe kell venni. A talajminőség mellett különös figyelmet kell fordítani az állományok jó szellőzésének lehetőségére és az uralkodó szélviszonyokra.

A spárga újratelepítése esetén legalább 10 éves pihentetési időt kell betartani. Mivel a »Marchfeldspargel« termelési területe elhanyagolható Morvamező régió teljes területéhez viszonyítva, ez a vetésforgó nem okoz problémát. A talaj intenzív termelési területeken alkalmazott kémiai szennyeződésmentesítése ezért nem szükséges és nem is megengedett.

A területen a fiatal spárganövény ültetése előtt 1–2 évvel zöldítő növényt lehet vetni. Szükség esetén ültetés előtt altalajlazítást végeznek.

4.5.2.   Fajták

A fajták megválasztása nem korlátozott; a kérelmező csoport azonban azt ajánlja, hogy csak azokat a spárgafajtákat célszerű termeszteni, amelyek különösen alkalmasak Morvamező régió sajátos éghajlati viszonyai melletti (azaz a pannon éghajlat nyugati kiterjedése) vagy a rendelkezésre álló különleges talajtípusokon (folyó menti talajok, csernozjom talaj, kolluviális és alluviális talajok, amelyek humuszban gazdagok, eltérő, magas koncentrációban homokot és löszt tartalmaznak) történő termesztésre.

A következő spárgafajtákat használják, illetve ezek használata ajánlott:

német fajták: Ruhm von Braunschweig, Schwetzinger Meisterschuß, Huchels Auslese, Lukullus, Vulkan, Presto, Merkur, Hermes, Eposs, Ravel, Ramos, Ramires, Huchels Alpha, Hannibal, Mondeo, Rapsody, Ramada, Raffaelo, Violetta 1192

egyedi német, zöld spárgafajták (= antociánoktól mentesek): Spaganiva, Schneewittchen, Schneekopf, Viridas, Primaverde, Ariane, Steiniva, Steineo

holland fajták: Venlim, Carlim, Gijnlim, Boonlim, Backlim, Thielim, Horlim, Prelim, Grolim, Vitalim, Herkolim, Avalim, Cumulus, Magnus, Tallems, Fortems, Primems, Cygnus, Bejo 2827, Portlim, Frühlim, Terralim, Cychus, Prius, Finalus, Sunlim, Erasmus, Atticus, Maxlim, Starlim, Aspalim

egyedi holland, zöld spárgafajták (= antociánoktól mentesek): Xenolim, Vegalim, Bacchus

francia fajták: Larac, Cito, Aneto, Desto, »Darbonne n°4« szelekció, »Darbonne n°3« szelekció, Jacq.Ma.2001, Jacq.Ma.2002, Viola, Andreas, Dariana, Cipres, Darsiane, Darlise, Voltaire, Obelisk, Burgundine

spanyol fajták: Placosesp, Dazilla, Darbella

olasz fajták: Ercole, Franco, Eros, Giove, Violetto di Albegna

amerikai fajták: Mary Washington

kanadai fajták: Guelph Millenium

A frissített fajtajegyzékek beszerezhetők a termékleírást kezelő szövetségtől.

Ha az ültetési anyagot nem maga a gazdaság állítja elő, az ültetési anyagot kizárólag a valamely uniós tagállamban bejegyzett, elismert spárganemesítő létesítményekből kell beszerezni.

4.5.3.   Termelés

Az ökológiai termelés elveinek (BIO-tanúsítvánnyal rendelkező gazdaságok) vagy a 4.5.3.1. pontban meghatározott követelményeknek valamennyi gazdaságnak meg kell felelnie.

4.5.3.1.   Tápanyagellátás és növényvédelem

Az ökológiai tanúsítás megszerzéséhez szükséges követelmények alternatívájaként a következő értékeknek kell megfelelni:

 

Tápanyagellátás

 

Nitrogén

Az Nmin tekintetében – célértékek

Nmin-egyensúly a vegetáció végén, legfeljebb 80 kg/ha 0–90 cm-en

Az ásás vége előtt a termelő ültetvényeken nem használnak N-trágyát

 

Foszfor- és kálium-karbonát-trágya

A B és C tápanyagtartalom-osztály esetében a területről való eltávolítás után

A D tápanyagtartalom esetében csökkentett trágyázás

Az E tápanyagtartalom esetében nincs trágyázás

 

Növényvédelem

A »Marchfeldspargel« termesztése optimális feltételeinek biztosítása érdekében a következő paramétereket kell betartani:

Elsőbbséget kell biztosítani a levélbetegségekkel szemben ellenálló fajtáknak

A gyökérterületen nem halmozódhat fel pangó víz

Eleget kell tenni a regionális figyelmeztetéseknek és állomány-ellenőrzéseknek

Elsőbbséget kell adni a biotechnológiai intézkedések alkalmazásának

Elsőbbséget kell biztosítani azoknak a módszereknek, amelyek védik a hasznos organizmusokat és szelektíven működnek

4.5.3.2.   Betakarítás/feldolgozás:

Jól kifejlett ültetvények esetében a kiásás (betakarítás) a második évben 10–14 nap alatt történhet. A betakarítás minden egyéb esetben csak a harmadik évben kezdődik, és csak június 1-jéig tarthat. A negyedik évtől kezdődően a kiásás június 24-éig folytatódhat. Az ültetvényt azonban nem szabad összesen több mint 8 évig betakarítani.

A spárga betakarítása nagyon fáradtságos munka. Minden egyes szárat ki kell ásni és el kell vágni spárgakéssel. Ezt követően a földtöltést kézzel vissza kell tölteni.

A spárgát a betakarítás után haladéktalanul a gazdaságba viszik és hideg vízzel (1–8 °C) lehűtik, (hosszúság szerint) elvágják és (átmérő szerint) válogatják, majd hűtőtárolóba helyezik (1–8 °C).

A hámozott »Marchfeldspargel« esetében a frissen betakarított sípokat a spárgafejek alatt körülbelül 2–3 cm-ről lefelé haladva egy hámozóval/késsel meghámozzák. A spárgasípokon nem maradhat látható héjmaradvány.

A tört spárgasípokat hámozott tört spárga vagy hámozott spárgadarabok formájában is ki lehet szerelni értékesítésre.

A »Marchfeldspargel« OFJ termelőinek érvényes GRASP tanúsítvánnyal kell rendelkezniük (megfelelési szint: teljes mértékben megfelel) a »Marchfeldspargel« OFJ értékesítésének és forgalmazásának előfeltételeként.

4.5.3.3.   Csomagolás és kiszerelés

A »Marchfeldspargel« OFJ-t vagy közvetlenül a gazdaságból frissen értékesítik, vagy ugyanazon a napon csomagolják és szállítják; az előállítás valamennyi szakaszát (ideértve a hámozást is) és az azt követő csomagolást a földrajzi területen kell elvégezni. A (hámozatlan, hámozott és tört/darabos) »Marchfeldspargel«-t kizárólag olyan anyagokba lehet csomagolni, amelyek védelmet biztosítanak a nedvesség ellen, nem engedik át a fényt és lehetővé teszik a csomagolás lezárását. Az ügyfél kívánságainak megfelelő eltérések azonban megengedettek.”

Minden csomagolási egység tartalma vagy minden köteg a csomagolási egységen belül legyen egynemű, és csak azonos származású, minőségű, színcsoportú és – ha a méretezés kötelező – azonos méretű spárgasípot tartalmazzon. A csomagolási egység vagy köteg tartalmának látható része a teljes belső tartalmat tükrözze.

A spárgahajtásoknak a kötegek külső oldalán mind külső megjelenésben, mind átmérőben meg kell felelniük az egész köteg átlagának. A spárgasípok legyenek azonos hosszúságúak. A kötegeket a csomagokban szabályosan rétegelve kell elhelyezni és a kötegeknek azonos súlyúnak és hosszúságúnak kell lenniük; az egyes kötegeket papírral lehet védeni.

Speciális szállítási rendszerek biztosítják, hogy a »Marchfeldspargel« Ausztriában a betakarítást követő 24 órán belül bárhol kapható.”

Egységes dokumentum:

Az egységes dokumentum 3.2. pontja a „Fajták” alpont alatt kiegészült az „A fajták kiválasztása tekintetében nincs korlátozás, de a kérelmező csoport azt ajánlja, hogy csak a Morvamező területén uralkodó feltételeknek megfelelőnek bizonyult spárgafajtákat válasszanak. A következő spárgafajtákat használják, illetve ezek használata ajánlott:” mondatokkal. Ugyanakkor az ajánlott fajták meglévő jegyzékének helyébe a termékleírás 4.5.2. pontjában szereplő frissített jegyzék lép.

A szöveg – szintén a 3.2. ponttal összhangban – a következő követelményekkel egészült ki:

ha az ültetési anyagot nem maguk a mezőgazdasági termelők állítják elő, az ültetési anyagot kizárólag a valamely uniós tagállamban bejegyzett, elismert spárganemesítő létesítményekből kell beszerezni,

be kell tartani az ökológiai termelés kritériumait, vagy a termékleírás 4.5.3.1. pontjában meghatározott tápanyagellátási és növényvédelmi kritériumokat, és

a „Marchfeldspargel” OFJ termelőinek érvényes GRASP tanúsítvánnyal kell rendelkezniük (megfelelési szint: teljes mértékben megfelel) a „Marchfeldspargel” OFJ értékesítésének és forgalmazásának előfeltételeként.

Az egységes dokumentum 3.4. pontja megállapítja, hogy az előállítás valamennyi szakaszát, ideértve a spárga hámozását is, a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni.

Az eddigi egységes dokumentum 3.5. pontjának első bekezdésében a következő mondat:

„A »Marchfeldspargel« OFJ-t vagy közvetlenül a gazdaságból frissen értékesítik, vagy ugyanazon a napon csomagolják és szállítják; e határidőkre tekintettel, valamint a spárga minőségének, különösen frissességének és puhaságának megőrzése érdekében a csomagolásnak a földrajzi területen kell történnie.”

kiegészült, és az utolsó mondat:

„A spárgát kizárólag a nedvesség ellen védelmet biztosító, a fényt át nem engedő és lezárható anyagokba lehet csomagolni.”

helyébe a következő szöveg lép:

„A spárgát a nedvesség ellen védelmet biztosító, a fényt át nem engedő és lezárható anyagokba kell csomagolni. Az ügyfél kívánságainak megfelelő eltérések azonban megengedettek.”

Indokolás:

A termékleírás eddigi szövegét és a 2. mellékletnek a termelési folyamatra vonatkozó részeit összefoglalták és átszervezték. A 2. mellékletnek az 5. b) („A termelési módszerek közötti különbségek leírása”) ponttal kapcsolatos, az egyneműségre és a kiszerelésre, valamint az elosztásra vonatkozó szövege is beillesztésre került ide. Nem történt érdemi változtatás, kivéve a következő pontokat illetően:

Tolerált fajták: A termékleírás eddigi változatában az engedélyezett fajtákat nem sorolják fel kimerítően, pusztán ajánlott fajták jegyzékeként, mivel azok alkalmazkodtak a területhez és biztosítják a kívánt lágyságot és a keserű jegyek hiányát. A termékleírás különböző részeinek e tekintetben történő megfogalmazása azonban több alkalommal is eltérő értelmezésekhez vezetett. Valójában csak ezeket a fajtákat termesztették a gyakorlatban. Az ellenőrzések elvégzése során az egyértelműség biztosítása érdekében ezt a listát 2002-ben kiegészítették, és most újra ki kell igazítani. A következő fajták kerültek felsorolásra új fajtákként:

Ramires, Huchels Alpha, Hannibal, Mondeo, Rapsody, Ramada, Raffaelo, Violetta 1192, Viridas, Primaverde, Ariane, Steiniva, Steineo, Vitalim, Herkolim, Avalim, Cumulus, Magnus, Tallems, Fortems, Primems, Cygnus, Bejo 2827, Portlim, Frühlim, Terralim, Cychus, Prius, Finalus, Sunlim, Erasmus, Atticus, Maxlim, Starlim, Aspalim, Xenolim, Vegalim, Bacchus, Darsiane, Darlise, Voltaire, Obelisk, Burgundine, Placosesp, Dazilla, Darbella, Ercole, Franco, Eros, Giove, Violetto di Albegna és Guelph Millenium.

Tekintettel azonban arra, hogy a nemesítési célkitűzések valamennyi új fajta esetében az 1990-es évek vége óta a spárga puhaságára és alacsonyabb keserűanyag-tartalmára összpontosítottak, egyidejűleg azt is elő kell írni, hogy a fajták megválasztása nem korlátozódik arra a fajtajegyzékre, hanem azok szabadon megválaszthatók. Ez a jegyzék tartalmazza a kérelmező csoportosulás által a gyakorlati tapasztalatok alapján ajánlott fajtákat, de nem zárja ki más fajták használatát. Ez várhatóan nem eredményezi a termék minőségének romlását a puhaság és a keserűanyag-tartalom szempontjából. A megfelelő fajták kiválasztása a termelő feladata. Forgalomba hozatal előtt az ellenőrző szerv ellenőrzi a spárgát, és a spárga csak akkor viselheti a „Marchfeldspargel” OFJ oltalom alatt álló elnevezést, ha megfelel az előírt minőségi követelményeknek. Ezenkívül, tekintettel arra, hogy a spárga olyan évelő növény, amelyet csak a harmadik év elteltével lehet betakarítani, alacsonynak tekinthető annak a kockázata, hogy a termelők szándékosan olyan minőségcsökkenést fogadnak el, amely évekig megakadályozhatja, hogy terméküket az oltalom alatt álló elnevezéssel forgalmazzák.

A spárga integrált termesztésére vonatkozó termelési iránymutatások helyébe az osztrák környezetbarát mezőgazdasági programról szóló különleges rendelet (ÖPUL) lépett. Következésképpen az integrált termesztésre vonatkozó termelési iránymutatások e tekintetben többé már nem érvényesek. Ezért az integrált termesztésére vonatkozó termelési iránymutatásokra való hivatkozást törölni kellett. Mivel az ökológiai termelésre vonatkozó követelmények alternatívájaként továbbra is teljesíteni kell az integrált termesztésére vonatkozó termelési iránymutatásoknak a tápanyagellátásra, valamint a foszforral és kálium-karbonáttal végzett tápanyag-utánpótlásra vonatkozó követelményeit, ezeket ezúttal külön belefoglalták a termékleírás 4.5.3.1. pontjába.

Az ökológiai termelés kritériumainak vagy a 4.5.3.1. pontban a tápanyagellátás és a növényvédelem tekintetében részletesebben meghatározott kritériumoknak való megfelelés nemcsak a legjobb minőséget, hanem a környezetbarát termelést is garantálja a fogyasztók számára.

Új piaci formák: A fogyasztói kereslet változása következtében a „Marchfeldspargel” OFJ tört spárgaként vagy spárgadarabokként (azaz a spárga fejét tartalmazóan vagy anélkül) és hámozott formában is forgalmazható (az egész sípok és a darabok lehetnek hámozottak). A „Marchfeldspargel” megjelöléshez a fogyasztók által társított jellemzőket nem befolyásolja a hámozás vagy az, hogy a sípok el vannak törve. Egyes ételek esetében kifejezetten keresik az alacsonyabb áron kínált spárgatételeket. Ezeknek a daraboknak az oltalom alatt álló eredetmegjelölés alá vonása növeli a fogyasztók bizonyosságát abban, hogy ebben a termékszegmensben is kiváló minőségű spárgát kapnak, és lehetővé teszi a termelők számára, hogy betakarításuk nagyobb részét ellenőrzött feltételek mellett értékesítsék.

A „Marchfeldspargel” OFJ termelői tisztában vannak a vásárlók és a munkavállalók, valamint a termék hírneve iránti felelősségükkel. Ezért és az ügyfelek kívánságaival összhangban a munkavállalók (állandó és idénymunkások) jóllétét és jogait a GRASP (GlobalGAP Risk Assessment on Social Practice – GlobalGAP Kockázatértékelés a szociális gyakorlatról) szerinti tanúsítás biztosítja. A GRASP egy kiegészítő tanúsítási modul, amely a munkavállalók jóllétét érintő kockázatok értékelésére szolgál.

Csomagolás: A csomagolással kapcsolatos követelményeket pontosítottuk további követelmények előírása nélkül. A nedvesség ellen védelmet biztosító, a fényt át nem engedő és lezárható csomagolóanyagok használatára vonatkozó érvényben lévő szigorú korlátozást törölték (a „kizárólag” szót elhagyták), és a jövőben biztosítani kell az ettől való eltérés lehetőségét.

A spárga betakarítás utáni hűtésére vonatkozóan a jövőben a jeges víz (1–2 °C) használata helyett 1–8 °C-os hőmérsékletű hideg víz kerül előírásra. A jeges víz viszonylag gyorsan felmelegszik azután, hogy a meleg spárgát belehelyezik és az hosszabb ideig ott marad. Ennek megfelelően gyakorlati okokból tűréshatárt állapítottak meg a vízhőmérsékletre vonatkozóan. Ez szintén kedvező hatással van a „Marchfeldspargel” minőségére, mivel ha túl sokáig hagyják hideg hőmérsékleten, a spárgában repedések keletkezhetnek, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják a megjelenését. Ugyanezen okok miatt a hűtőházban uralkodó előírt hőmérsékletet 1–2 °C-ról 1–8 °C-ra változtatták.

A termelési szakaszok kizárólag a földrajzi területen történő végrehajtása a minőség fenntartását és a regionális eredet biztosítását szolgálja. A spárga minőségének biztosítása érdekében a feldolgozás során biztosítani kell az állandó nedvesítést. Ez hosszú utazási idő esetén már nem garantálható. Ezért elengedhetetlen, hogy a hűtés és a csomagolás a földrajzi területen történjen. Ha a szállítási útvonalak túl hosszúak, azaz túlnyúlnak a meghatározott területen, a termék elkerülhetetlenül kiszáradtabbá válna. Ez a betakarított friss spárga jellegzetes friss megjelenésének és jellegzetes spárgaaromájának minőségromlásához vezetne. A termék frissessége a vitaminveszteséget is megakadályozza.

Kapcsolat a földrajzi területtel

A termékleírás 5. f) pontja:

„A Morvamező régió a Pannon sztyeppe nyugati kiterjedésének éghajlati területén helyezkedik el. Az éghajlati viszonyok, a sajátos talajtípusokkal (folyó menti talajok, csernozjom talaj, kolluviális és alluviális talajok, amelyek humuszban gazdagok, eltérő, magas koncentrációban agyagot és löszt tartalmaznak) együtt tökéletes kombinációt jelentenek a spárgatermesztéshez.”,

valamint a 2. mellékletnek az 5. f) („Kapcsolat a földrajzi területtel”) pontra utaló része:

„A talaj, az éghajlat és a térség spárgatermesztői hosszú múltra visszatekintő tapasztalatának hatása a »Marchfeldspargel« termékre:

Mint már említettük, a Morvamező régió sajátos talajviszonyokkal rendelkezik, különösen humuszban gazdag, eltérő, magas koncentrációban homokot és löszt tartalmazó folyó menti talajok, csernozjom talajok, kolluviális és alluviális talajok lelhetők fel a területén.

A régiót sajátos éghajlati viszonyok is jellemzik, Morvamező része a pannon éghajlat nyugati kiterjedésének. Délkelet-Stájerországgal együtt ebben a régióban a legmagasabb a napsütéses órák száma egész Ausztriában. Morvamező továbbá Ausztriának az egyik legmelegebb régiója. A magas átlaghőmérséklet, amely általában elegendő páratartalommal párosul, nagyon kedvező feltételeket teremt a növénytermesztéshez, különösen mivel a morvamezői vegetációs időszak az egyik leghosszabb Ausztriában.

Azt a tényt, hogy ezek a feltételek ideálisak a spárganövények számára, az is bizonyítja, hogy a vadon élő spárga őshonos itt.

Ezen ideális termesztési feltételek mellett a régió spárgatermesztői »nemesítik« a terméket »Marchfeldspargel«-lé.

A hosszú távú tapasztalatok (= termesztési kísérletek) alapján csak azok a fajták ajánlottak, amelyek a legalkalmasabbak e sajátos termesztési feltételekhez (lásd a nyersanyagok leírását).

A »Bund der Marchfelder Spargelgüter« valamennyi tagja az integrált termesztésre vonatkozó iránymutatások szerint és/vagy az ökológiai szempontokat érvényesítve termeszt spárgát. Ez biztosítja, hogy a betakarított termék a legjobb belső minőségű legyen.

A »Marchfeldspargel«-t különlegesen egyedi spárgaíz jellemzi.

Kevesebb keserű anyagot tartalmaz, és különösen puha.

A spárgát közvetlenül a betakarítás után jeges vízzel lehűtik, válogatják és hűtőházban tárolják.

Az egyedi, testreszabott válogatás (pl. Marchfelder Solospargel, amelyet a vendéglátóágazat számára alakítottak ki, 20 mm-es minimális átmérővel és csomagonként legfeljebb 6 mm-es eltéréssel; lásd a médiabeszámolókat) és az egész Ausztria területén történő 24 órán belüli terjesztés teszik teljessé a »Marchfeldspargel« sikerét (lásd a médiabeszámolókat).

Az a tény, hogy a »Marchfeldspargel« ma már egy bizonyos hagyományhoz társul, a »Marchfeldspargel«-t tartalmazó piték, italok, pékáruk stb. különböző receptjeiből is kitűnik (lásd a médiabeszámolókat).

A »Marchfeldspargel« szezonnak a szövetségi elnök általi megnyitása, a »Marchfeldspargel« királynő megkoronázása a szövetségi kancellár által, a morvamezői Spárga Világbajnokság, a spárgafesztivál és végül, de nem utolsósorban az (Ausztria-szerte) éttermekben megrendezett spárgahetek bizonyítják, hogy a »Marchfeldspargel« egyedi fogalommá vált (lásd a médiabeszámolókat).”

helyébe a következő szöveg lép:

„4.6.   Kapcsolat a földrajzi területtel

A Morvamező régió sajátos, a spárgatermesztésre ideálisan alkalmas talajviszonyokkal dicsekedhet. A régióban különösen humuszban gazdag, eltérő, magas koncentrációban homokot és löszt tartalmazó csernozjom, kolluviális és alluviális talajok lelhetők fel. Éghajlati viszonyai is páratlanok. A Morvamező régiót a pannon éghajlat nyugati kiterjedése területén való elhelyezkedése jellemzi, és Dél-kelet Stájerországgal együtt ebben a térségben a legmagasabb a napsütéses órák száma egész Ausztriában. Morvamező továbbá Ausztriának az egyik legmelegebb területe. A magas átlaghőmérséklet, amely általában elegendő páratartalommal párosul, nagyon kedvező feltételeket teremt a növénytermesztéshez, különösen mivel a morvamezői vegetációs időszak az egyik leghosszabb Ausztriában.

Azt a tényt, hogy ezek az éghajlati és talajviszonyok ideálisak a spárganövények számára, az is bizonyítja, hogy a vadon élő spárga őshonos itt.

Ezen kedvező termesztési feltételek mellett a régió spárgatermesztői »nemesítik« a terméket »Marchfeldspargel«-lé. A hosszú távú tapasztalatok (= termesztési kísérletek) alapján csak azok a fajták ajánlottak, amelyek a legjobban alkalmazkodtak e sajátos termesztési feltételekhez, és termesztésük, valamint az éghajlati és talajviszonyok eredményeként kevesebb keserű anyag keletkezik bennük. A spárgatermesztők továbbá a spárgasípok rövidebb hosszáról is megállapodtak, és azokat szándékosan távolabb vágják el az alanytól, ami viszonylag kisebb fásságot eredményez. A »Marchfeldspargel« széles körben ismert különleges puhaságáról.

A 19. század óta Morvamező nagyon fontos szerepet játszik a spárgatermesztésben; egyes gazdaságok a bécsi udvart szolgálták ki. A termék hosszú múltra visszanyúló hagyományát különböző olyan receptek széles köre szemlélteti, amelyek »Marchfeldspargel«-t tartalmazó piték, italok és pékáruk elkészítéséről szólnak.

Számos társadalmi esemény, például a »Marchfeldspargel« szezonnak a szövetségi elnök általi megnyitása, a »Marchfeldspargel« királynő megkoronázása a szövetségi kancellár által, a morvamezői Spárga Világbajnokság, a spárgafesztivál és végül, de nem utolsósorban az (Ausztria-szerte) éttermekben megrendezett, a »Marchfeldspargel«-t bemutató spárgahetek bizonyítják, hogy a »Marchfeldspargel« OFJ egyedi fogalom, amelynek a hírneve messze földre eljutott, és amely jelentős érzelmi töltettel rendelkezik.”

Egységes dokumentum:

Az egységes dokumentum 5. pontja azoknak a tényezőknek a tisztázásával kezdődik, amelyek alapvető fontosságúak a kapcsolat szempontjából; majd az alábbi mondatok

„A »Marchfeldspargel« spárgát termesztő mezőgazdasági termelők régi időkre visszanyúló tapasztalatai segítenek biztosítani azt, hogy kizárólag a termesztési feltételek szempontjából a legmegfelelőbb fajtákat termesszék. Mivel olyan spárgafajtákat használnak, amelyek jól alkalmazkodtak a helyi talaj adottságaihoz, a »Marchfeldspargel« kevesebb keserűanyagot tartalmaz.”

helyébe a következő szöveg lép:

„A »Marchfeldspargel«-t termesztő mezőgazdasági termelők régi időkre visszanyúló tapasztalatai segítenek biztosítani azt, hogy kizárólag az egyedi termesztési feltételek szempontjából a legmegfelelőbb és a művelési módnak és az éghajlati és talajviszonyoknak köszönhetően kevesebb keserűanyagot tartalmazó fajták legyenek ajánlottak.”

A „Marchfeldspargel” hírnevével kapcsolatos magyarázatokat kiegészítették.

Indokolás:

Az eredetileg az 5. d) („A származás igazolása”) pontban feltüntetett történelmi hivatkozásokat belefoglalták a 4.6. („Kapcsolat a földrajzi területtel”) pontba és egyesítették a Morvamező régió éghajlati és talajviszonyairól és a termék minőségét befolyásoló emberi tényezőkről szóló szöveggel egy egységes szövegbe. Ez nem járt lényegi változtatásokkal. A spárgaszáraknak a fás alanytól távolabb történő elvágása, illetve a hasonló termékeknél megszokottól rövidebbre vágása gyakorlatát, amelyet a 2. melléklet említ, áthelyezték az 5. b) pontba (azaz a „Marchfeldspargel”-t a hasonló termékektől megkülönböztető tulajdonságokat leíró szövegrészbe).

Címkézés

A termékleírás 5. h) pontja eredeti verziójának szövege a következő:

„A »Marchfeldspargel« oltalom alatt álló megjelölés, gyártó neve, címe, színcsoport, osztály, válogatás, tömeg”

Ennek helyébe a következő szöveg lép:

„5.   Címkézés

Az uniós jog által előírt kötelező jelöléseken kívül minden értékesítésre kész csomagolási egységen jól olvasható és eltávolíthatatlan módon fel kell tüntetni a gyártó nevét és címét, a színcsoportot, az osztályt, az osztályozást és a tömeget, valamint a tételszámot vagy a dátumot.”

Egységes dokumentum:

A címkézéssel kapcsolatos részletes utasítások az egységes dokumentum 3.6. pontjába is bekerültek.

Indokolás:

Az egyértelműség és az ügyfelek tájékoztatásának javítása érdekében kifejezetten előírásra került, hogy a kiegészítő információknak egyértelműnek és jól olvashatónak kell lenniük, és minden értékesítésre kész egységen jól látható helyen kell elhelyezni őket a vásárlók számára.

Egyéb

A kérelmező csoportosulás neve „Verein Marchfeldspargel g.g.A”-ra változott.

A 6. („Ellenőrző szervezet”) pontban az ellenőrző szervezet címét kijavították és feladatait a következőképpen határozták meg:

„A 4.4. pontban (»A származás igazolása«) említett termékjellemzők, valamint a hitelességre és a termékleírásnak való megfelelésre vonatkozó dokumentumok és bizonyítékok ellenőrzése.”

A termék típusa

Az eddigi termékleírás 4. pontjában („A termék típusa”) a „zöldségekre” való hivatkozás helyébe a 668/2014/EU végrehajtási rendelet XI. mellékletében szereplő nómenklatúrának megfelelő következő szöveg lép:

„4.1.   A termék típusa

1.6. osztály: gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva.”

A termék megváltoztatása ezért csak annyiban helyénvaló, amennyiben a „Marchfeldspargel”-t részben hámozott formában értékesítik.

Az osztrák élelmiszerkódexre (Codex Alimentarius Austriacus) való hivatkozás törlésre került a „Nemzeti követelmények” eddigi pont alól, mivel azt általánosságban attól függetlenül tiszteletben kell tartani, hogy szerepel-e a termékleírásban, különös tekintettel arra, hogy ez a pont már nem tekinthető szükséges tartalomnak a termékleírásban.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„Marchfeldspargel”

EU-szám: PGI-AT-1462-AM04 – 2022.5.25.

OEM ( ) OFJ (X)

1.   Elnevezés (OEM vagy OFJ)

„Marchfeldspargel”

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Ausztria

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1.   A termék típusa

1.6. osztály: gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

3.2.   Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A „Marchfeldspargel” frissen, hámozva, vagy hámozatlanul, egész spárgasípok, vagy tört spárgasípok, vagy spárgasípdarabok formájában kerül forgalomba. A spárgasípok (azaz az „Asparagus Officinalis L.” fajtájú spárga fiatal hajtásai) egészségesek, mentesek olyan károsodástól, amelyet a nem szakszerű mosás idéz elő, tiszták, friss megjelenésűek és szagúak, mentesek a kártevőktől, a rágcsálók vagy rovarok által okozott kártételtől, gyakorlatilag mentesek a zúzódásoktól, a nyomásfoltoktól és a nem természetes felületi nedvességtől, illetve idegen szagoktól és/vagy ízektől. A spárgasípok alsó végén a vágási felületnek a lehető legtisztábbnak kell lennie. A spárgasípok nem lehetnek üregesek, repedtek, a héjuktól megfosztottak (kivéve akkor, ha a spárgasípokat hámozott termékként szándékozzák forgalomba hozni) vagy töröttek (kivéve akkor, ha tört spárgasípokként vagy spárgasípdarabokként szándékozzák forgalomba hozni). A leszedés után keletkező repedések korlátozott mértékben megengedhetők. A „Marchfeldspargel”-t jellegzetes, lágy, enyhén kesernyés spárgaíz jellemzi. Íze azonban se nem túl keserű, se nem rostos.

A spárgák szín szerint négy kategóriába oszthatók:

fehér spárga,

lila spárga: amelynek csúcsi része rózsaszín és lilásbíbor közötti árnyalatú, a spárgasíp egy része pedig fehér,

lilászöld spárga: a spárga részben lila, részben zöld színű,

zöld spárga: csúcsi része, illetve a spárgasíp legnagyobb része zöld színű.

A fehér és a lila spárga hossza legfeljebb 22 cm, a lilászöld spárga és a zöld spárga hossza legfeljebb 25 cm lehet.

Fajták:

A fajták kiválasztása tekintetében nincs korlátozás, de a kérelmező csoport csak a Morvamező területén uralkodó feltételeknek megfelelőnek bizonyult spárgafajtákat ajánlja. A következő spárgafajtákat használják, illetve ezek használata ajánlott:

német fajták: Ruhm von Braunschweig, Schwetzinger Meisterschuß, Huchels Auslese, Lukullus, Vulkan, Presto, Merkur, Hermes, Eposs, Ravel, Ramos, Ramires, Huchels Alpha, Hannibal, Mondeo, Rapsody, Ramada, Raffaelo, Violetta 1192

Schneekopf, Viridas, Primaverde, Ariane, Steiniva, Steineo — egyedi német, zöld spárgafajták (= antociánoktól mentesek): Spaganiva, Schneewittchen,

holland fajták: Venlim, Carlim, Gijnlim, Boonlim, Backlim, Thielim, Horlim, Prelim, Grolim, Vitalim, Herkolim, Avalim, Cumulus, Magnus, Tallems, Fortems, Primems, Cygnus, Bejo 2827, Portlim, Frühlim, Terralim, Cychus, Prius, Finalus, Sunlim, Erasmus, Atticus, Maxlim, Starlim, Aspalim

egyedi holland, zöld spárgafajták (= antociánoktól mentesek): Xenolim, Vegalim, Bacchus

francia fajták: Larac, Cito, Aneto, Desto, „Darbonne n°4” szelekció, „Darbonne n°3” szelekció, Jacq.Ma.2001, Jacq.Ma.2002, Viola, Andreas, Dariana, Cipres, Darsiane, Darlise, Voltaire, Obelisk, Burgundine

spanyol fajták: Placosesp, Dazilla, Darbella

olasz fajták: Ercole, Franco, Eros, Giove, Violetto di Albegna

amerikai fajták: Mary Washington

kanadai fajták: Guelph Millenium.

Ha az ültetési anyagot nem maga a gazdaság állítja elő, az ültetési anyagot kizárólag a valamely uniós tagállamban bejegyzett, elismert spárganemesítő létesítményekből lehet beszerezni.

Be kell tartani az ökológiai termelés kritériumait, vagy a termékleírásban szereplő tápanyag-ellátási és növényvédelmi kritériumokat.

A „Marchfeldspargel” termelőinek érvényes GRASP tanúsítvánnyal kell rendelkezniük (megfelelési szint: teljes mértékben megfelel) a „Marchfeldspargel” OFJ értékesítésének és forgalmazásának előfeltételeként.

3.3.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében) és nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)

3.4.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni

Az előállítás valamennyi szakaszát, ideértve a spárga hámozását is, a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni.

3.5.   A bejegyzett elnevezést viselő termék szeletelésére, aprítására, csomagolására stb. vonatkozó egyedi szabályok

A „Marchfeldspargel” OFJ-t vagy közvetlenül a gazdaságból frissen értékesítik, vagy ugyanazon a napon csomagolják és szállítják; e határidőkre tekintettel, valamint a spárga minőségének, különösen frissességének és puhaságának megőrzése érdekében a csomagolásnak a földrajzi területen kell történnie. A „Marchfeldspargel”-t csomagolási egységekbe vagy kis csomagokba helyezett, szorosan átkötött kötegekben értékesítik. A termékleírásnak megfelelően a méret szerinti osztályozás az átmérő alapján történik. A csomagok vagy kötegek tartalma legyen homogén, és azok csak megegyező származási helyű, termékkategóriájú és színű spárgákat tartalmazhatnak. A spárgát kizárólag a nedvesség ellen védelmet biztosító, a fényt át nem engedő és lezárható anyagokba lehet csomagolni. Az ügyfél kívánságainak megfelelő eltérések azonban megengedettek.

Speciális szállítási rendszer biztosítja, hogy az adott napon frissen szedett spárga 24 órán belül Ausztria bármely részére eljusson.

3.6.   A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

Az uniós jog által előírt kötelező jelöléseken kívül minden értékesítésre kész csomagolási egységen jól olvasható és eltávolíthatatlan módon fel kell tüntetni a gyártó nevét és címét, a színcsoportot, az osztályt, a besorolást és a tömeget, valamint a tételszámot vagy a dátumot.

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása

Morvamező: Bécstől keletre, a Duna és a Morva (németül March) folyó között elterülő termékeny síkság. Délen a Duna, keleten a Morva, nyugaton Bécs városhatára (Bécs Essling, Breitenlee, Süssenbrunn és Stammersdorf kataszteri tartománya kivételével, amelyek szintén Morvamező részét képezik), északon pedig Hagenbrunn, Enzersfeld in Weinviertel, Großebersdorf, Wolkersdorf im Weinviertel, Auersthal, Matzen-Raggendorf, Prottes és Angern an der March települések nyugati, illetve északi határai határolják.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel

A „Marchfeldspargel” OFJ-státusza elsősorban a természeti és emberi tényezők együttes jelenlétének köszönhető minőségén, másodszor pedig hírnevén és csúcsminőségű termékként betöltött különleges értékén alapul.

A Morvamező régióban érezhető a pannon sztyeppék nyugati kiterjedésének az éghajlati hatása, talaja a térségben különlegesnek számít (folyó menti talajok, csernozjom talaj, kolluviális és alluviális talajok, amelyek humuszban gazdagok, eltérő, magas koncentrációban agyagot és löszt tartalmaznak). Délkelet-Stájerországgal együtt ez a térség rendelkezik Ausztriában az évi legmagasabb napsütéses órák számával, és egyike a legmelegebb osztrák régióknak. A XIX. század óta a Morvamező térségében jelentős spárgatermesztés folyik (az Osztrák-Magyar Monarchia idején a helyi kistermelők látták el spárgával a bécsi udvart), a „Marchfeldspargel”-t termesztő gazdák tehát a régi időkre visszanyúló tapasztalatokkal rendelkeznek a spárga termesztése terén. A régióra jellemző kedvező termesztési feltételeknek köszönhetően nem okoz nehézséget az ökológiai kritériumok teljesítése.

A különlegesen egyedi aromájú növényben a többi spárgához viszonyítva a keserű anyagok jelenléte kevésbé jellemző, és „Marchfeldspargel” lágy íze okán is közkedvelt.

A különleges talajtípusokkal párosuló éghajlati feltételek kiváló alapot nyújtanak a spárgatermesztéshez. A magas középhőmérséklet és a megfelelő páratartalom együttesen ideális feltételeket biztosítanak a spárgatermesztéshez. A vadspárga tehát a Morva térségében honos növény. A „Marchfeldspargel” spárgát termesztő mezőgazdasági termelők régi időkre visszanyúló tapasztalatai segítenek biztosítani azt, hogy kizárólag az egyedi termesztési feltételek szempontjából a legmegfelelőbb és a művelési módnak és az éghajlati és talajviszonyoknak köszönhetően kevesebb keserű anyagot tartalmazó fajták legyenek ajánlottak. Ezenkívül a „Marchfeldspargel” spárgasípjait betakarításkor a hasonló termékekhez képest rövidebbre vágják, amelynek következtében a spárgaszálak kevésbé fásak.

A „Marchfeldspargel” emellett kiváló hírnévnek örvend. A Morvamező régió Ausztria „kenyereskosaraként” és „zöldséges kertjeként” ismert. A „Marchfeldspargel”, a Morvamező „királya” az a „márka, amely az egész régió identitását adja” (lásd az interjút az unserespezialitaeten.at/der-marchfeldspargel weboldalon, amelyen Markus Brandenstein helyi ökológiai termelő kijelenti: „Ha manapság az emberek a Morvamezőről beszélgetnek, akkor a »Marchfeldspargel«-re gondolnak”). „A frissen betakarított morvamezei spárga megkóstolása” az egyik „a közül a tíz dolog közül, amelyet feltétlen meg kell tenni, ha valaki Morvamező területére látogat” (lásd az erre a kulcsszóra végzett keresés eredményeként kapott találatokat).

A spárgaszezon kezdetéről és előrehaladásáról részletesen beszámol a helyi média és az internet (pl. az „AbHof” blog – „A spárga végre visszatért: a Morvamező”; GOURMET Blog – 2020. április 12-i bejegyzés – „Elföldelve! A mi morvamezői spárgánk”; Ögreissler – „Spárga – a királyi zöldség Morvamezőről”; Stefan Havranek beszámolója a NÖN magazinban, 2020. március 27., „A morvamezői spárga a YouTube sztárja” című kampány – számos, a „Marchfeldspargel” kulcsszót tartalmazó filmportré; a Wiener Zeitung újságban 2018. április 20-án megjelent „Olcsó hamis spárga – Az osztrák mezőgazdasági termelők panaszkodnak arra, hogy importspárgát értékesítenek „Marchfeldspargel”-ként; az Ute Brühl és Julia Schrenk által írt, a Kurier magazinban, 2021. április 23-án megjelent, „A tavasz íze” című cikk és számos egyéb publikáció).

Számos esemény, mint például a morvamezői spárgaszezon opulens gálamegnyitója, a „spárgakirálynő” megkoronázása és az ausztriai éttermekben a különleges „Marchfeldspargel” hetek azt bizonyítják, hogy a „Marchfeldspargel” OFJ olyan egyedi termék, amelynek a hírneve messze földre eljutott, és amely jelentős érzelmi töltettel rendelkezik (lásd azt a számtalan találatot, amelyet az Internet a „morvamezői spárgaszezon”, „a morvamezői spárgakirálynő” vagy a „morvamezői spárgagála” kulcsszavakra kilistáz).

Különböző receptek, például a morvamezői spárgából készült piték, pékáruk, omlettek vagy a rizottó, hogy csak néhányat említsünk, szemléltetik, hogy a „Marchfeldspargel” felhasználása hosszú múltra visszatekintő tradíció az osztrák konyhában (lásd továbbá Ingrid Haslingernek a Verlag Pichler kiadásában 1997-ben megjelent „Der Marchfeldspargel Das Kaisergemüse” [Morvemezői spárga – a császári zöldség] könyvét, amely részletesen tárgyalja a spárga történetét és termesztési módszereit, és számos receptet bemutat, vagy a „So kocht Österreich” [Így főz Ausztria] című, a Residenz-Verlag által 2006-ban közzétett könyvet, amely 150 kiváló receptet tartalmaz Ausztria legjobb séfjeitől. A 2006. június 19-i OTS0010 sajtóközlemény megállapítja, hogy: „Nem a homár, a kaviár vagy a nagy rombuszhal, hanem inkább a pisztráng, a báránygerinc vagy a »Marchfeldspargel« a »sztárjai« ennek az értékes receptkönyvnek).”

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

https://www.patentamt.at/herkunftsangaben/marchfeldspargel/ és közvetlenül elérhető az Osztrák Szabadalmi Hivatal honlapján is (www.patentamt.at) a következő útvonalon: „Trademarks/Apply for Trademarks/Geographical indications”. A szöveg a minőségmegjelölés neve alatt jelenik meg.


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.


Top