EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023XC0112(02)

Közlemény azon vállalkozások számára, amelyek 2024-ben az Európai Unióban ömlesztett fluorozott szénhidrogéneket szándékoznak forgalomba hozni 2023/C 10/06

PUB/2023/40

OJ C 10, 12.1.2023, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2023.1.12.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 10/7


Közlemény azon vállalkozások számára, amelyek 2024-ben az Európai Unióban ömlesztett fluorozott szénhidrogéneket szándékoznak forgalomba hozni

(2023/C 10/06)

1.   

E közlemény címzettjei azon vállalkozások, amelyek a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: a rendelet) 16. cikke (2) és (4) bekezdésének megfelelően nyilatkozatot kívánnak tenni arról, hogy 2024-ben az Európai Unióban ömlesztett fluorozott szénhidrogéneket szándékoznak forgalomba hozni. E közleményben az Unióra vonatkozó hivatkozásokat úgy kell érteni, hogy azok Észak-Írországra is vonatkoznak (2).

2.   

A fluorozott szénhidrogének (HFC-k) a rendelet I. mellékletének 1. szakaszában felsorolt anyagok, illetve az alábbi anyagok bármelyikét tartalmazó keverékek:

HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365 mfc, HFC-43-10 mee.

3.   

Ezen anyagok minden forgalomba hozatalára – a rendelet 15. cikke (2) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt felhasználási célok, illetve a kevesebb mint 100 tonna szén-dioxid-egyenértéknyi éves összmennyiségben forgalomba hozott anyagok kivételével – a rendelet 15. és 16. cikkében, valamint V. és VI. mellékletében előírt kvótarendszer keretében mennyiségi korlátok vonatkoznak.

4.   

A HFC-k forgalomba hozatalára vonatkozó kvótanyilvántartás zökkenőmentes működését biztosító (EU) 2019/661 bizottsági végrehajtási rendelettel (3) összhangban az importőröknek a fluorozott szénhidrogének szabad forgalomba bocsátásakor az ömlesztett HFC-k importőreiként érvényes regisztrációval kell rendelkezniük az „F-gáz-portál és HFC-engedélyezési rendszerben” (4). Egy ilyen regisztrálás kötelező behozatali engedélynek tekintendő. Hasonló engedélyre van szükség a HFC-k kiviteléhez is (5).

5.   

A rendelet VI. mellékletének megfelelően az e tartalékból kiosztandó mennyiségek meghatározásához a referenciaértékek alapján kiosztott kvóták összegét le kell vonni a 2024-ben forgalomba hozható HFC-k maximális mennyiségből.

6.   

A vállalkozások által benyújtott összes adatot, valamint a kvótákra és a referenciaértékekre vonatkozó információkat az online elektronikus „F-gáz-portál és HFC-engedélyezési rendszer” tárolja. Az Európai Bizottság bizalmasan kezeli az „F-gáz-portál és HFC-engedélyezési rendszer” összes adatát, így a kvótákra és a referenciaértékekre vonatkozó információkat, valamint a kereskedelmi és személyes adatokat is.

7.   

Az említett tartalékból kvótákra igényt tartó vállalkozásoknak az e közlemény 9–12. pontjában meghatározott eljárást kell követniük.

8.   

A rendelet 16. cikkének (2) bekezdése és 17. cikkének (1) bekezdése értelmében azon vállalkozásnak, amely jelzi, hogy igényt tart kvótákra a tartalékból – HFC-k gyártójaként és/vagy importőreként – az (EU) 2019/661 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően a Bizottság által jóváhagyott érvényes regisztrációs profillal kell rendelkeznie az F-gáz-portálon és HFC-engedélyezési rendszerben. A nyilvántartásba vétel iránti kérelem megfelelő feldolgozásának biztosítása érdekében – tekintettel arra is, hogy esetleg szükség lehet további információkra – a kérelmet legkésőbb két héttel a bejelentési időszak kezdete, azaz 2023. február 20. előtt kell benyújtani. Az e határidő lejárta után beérkezett kérelmek esetében nem biztosítható, hogy a nyilvántartásba vételi kérelemre vonatkozó végső határozat meghozatalára a bejelentési időszak vége előtt sor kerül. A nyilvántartásban még nem szereplő vállalkozások az Éghajlatpolitikai Főigazgatóság (DG CLIMA) honlapján találnak útmutatást a regisztrációhoz (6).

9.   

A vállalkozásnak a 2023. március 6-tól április 5-én közép-európai idő szerint 13 óráig tartó bejelentési időszakban az „F-gáz portál és HFC-engedélyezési rendszeren” keresztül nyilatkozatot kell tennie a 2024-ben forgalomba hozni tervezett mennyiségekre vonatkozóan. Az Éghajlatpolitikai Főigazgatóság (DG CLIMA) honlapján található útmutatás a kvótanyilatkozat benyújtásának módjáról (7).

10.   

A Bizottság csak a hibátlanul kitöltött és 2023. április 5-én közép-európai idő szerint 13 óra előtt beérkezett nyilatkozatokat tekinti érvényesnek.

11.   

E nyilatkozatok alapján a Bizottság e vállalkozások részére kvótákat oszt ki a rendelet 16. cikkének (2), (4) és (5) bekezdésével, valamint V. és VI. mellékletével összhangban.

12.   

Az (EU) 2019/661 bizottsági végrehajtási rendelet 7. cikke úgy rendelkezik, hogy a HFC-k forgalomba hozatalára vonatkozó, az 517/2014/EU rendelet 16. cikkének (5) bekezdése szerinti kvótakiosztás alkalmazásában az ugyanazon tényleges tulajdonos(ok) tulajdonában álló vállalkozások a rendelet 16. cikke (2) bekezdésének és (4) bekezdésének megfelelően egyetlen nyilatkozattevőnek minősülnek.

13.   

A Bizottság az „F-gáz portál és HFC-engedélyezési rendszer” útján tájékoztatja a vállalkozásokat a 2024. év tekintetében kiosztott teljes kvótáról.

14.   

Az „F-gáz portál és HFC-engedélyezési rendszer” keretében történő nyilvántartásba vétel és/vagy a HFC-k 2024-ben való forgalomba hozatalára vonatkozó szándéknyilatkozat benyújtása önmagában egyetlen vállalkozást sem jogosít fel arra, hogy 2024-ben fluorozott szénhidrogéneket hozzon forgalomba.


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.HUN

(2)  Jegyzőkönyv Írországról és Észak-Írországról: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT

(3)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0661&from=HU

(4)  Az 517/2014/EU rendelet 17. cikkének megfelelően létrehozott nyilvántartás:/https://webgate.ec.europa.eu/fgas

(5)  Lásd az (EU) 2017/1375 bizottsági végrehajtási rendelet 1. cikkének (2) bekezdését: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1375

(6)  https:/climate.ec.europa.eu/system/files/2022-01/policy_f-gas_guidance_document_en.pdf

(7)  https://climate.ec.europa.eu/system/files/2020-02/guidance_submitting_quota_declaration_en.pdf


Top