EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023AP0354

P9_TA(2023)0354 A távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződések Az Európai Parlament 2023. október 5-i jogalkotási állásfoglalása a 2011/83/EU irányelvnek a távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződések tekintetében történő módosításáról és a 2002/65/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2022)0204 – C9-0175/2022 – 2022/0147(COD)) P9_TC1-COD(2022)0147 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2023. október 5-én került elfogadásra a 2011/83/EU irányelvnek a távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződések tekintetében történő módosításáról és a 2002/65/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2023/… európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

HL C, C/2024/1203, 2024.2.23, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1203/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1203/oj

European flag

Hivatalos Lapja
Az Európai Unió

HU

Sorozat C


C/2024/1203

2024.2.23.

P9_TA(2023)0354

A távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződések

Az Európai Parlament 2023. október 5-i jogalkotási állásfoglalása a 2011/83/EU irányelvnek a távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződések tekintetében történő módosításáról és a 2002/65/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2022)0204 – C9-0175/2022 – 2022/0147(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

(C/2024/1203)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2022)0204),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0175/2022),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2022. szeptember 21-i véleményére (1),

tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2023. június 21-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére,

tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A9-0097/2023),

1.

elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.

felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)   HL C 486., 2022.12.21., 139. o.


P9_TC1-COD(2022)0147

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2023. október 5-én került elfogadásra a 2011/83/EU irányelvnek a távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződések tekintetében történő módosításáról és a 2002/65/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2023/… európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2023/2673 rendelettel.)


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1203/oj

ISSN 1977-0979 (electronic edition)


Top