EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023AP0333

P9_TA(2023)0333 Harmadik országok által alkalmazott gazdasági kényszerítés Az Európai Parlament 2023. október 3-i jogalkotási állásfoglalása az Uniónak és tagállamainak a harmadik országok által alkalmazott gazdasági kényszerítéssel szembeni védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2021)0775 – C9-0458/2021 – 2021/0406(COD)) P9_TC1-COD(2021)0406 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2023. október 3-án került elfogadásra az Uniónak és tagállamainak a harmadik országok által alkalmazott gazdasági kényszerítéssel szembeni védelméről szóló (EU) 2023/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

HL C, C/2024/1193, 2024.2.23, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1193/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1193/oj

European flag

Hivatalos Lapja
Az Európai Unió

HU

Sorozat C


C/2024/1193

2024.2.23.

P9_TA(2023)0333

Harmadik országok által alkalmazott gazdasági kényszerítés

Az Európai Parlament 2023. október 3-i jogalkotási állásfoglalása az Uniónak és tagállamainak a harmadik országok által alkalmazott gazdasági kényszerítéssel szembeni védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2021)0775 – C9-0458/2021 – 2021/0406(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

(C/2024/1193)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2021)0775),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0458/2021),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2023. június 14-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére,

tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A9-0246/2022),

1.   

elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.   

jóváhagyja az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglalásához csatolt együttes nyilatkozatát, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában tesznek majd közzé;

3.   

tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában tesznek majd közzé;

4.   

felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

5.   

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


P9_TC1-COD(2021)0406

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2023. október 3-án került elfogadásra az Uniónak és tagállamainak a harmadik országok által alkalmazott gazdasági kényszerítéssel szembeni védelméről szóló (EU) 2023/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2023/2675 rendelet.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata az Uniónak és tagállamainak a harmadik országok által alkalmazott gazdasági kényszerítéssel szembeni védelméről szóló (EU) 2023/2675 rendeletről

A gazdasági kényszerítés az Unió vagy a tagállamok bármely tevékenységi területét érintheti, és összetett politikai, gazdasági és jogi következményekkel járhat. Ez a rendelet szükséges és hatékony válasz a gazdasági kényszerítésre, elrettentés útján fejti ki hatását, de szükség esetén és végső esetben ellenintézkedések elfogadásához is vezethet. E rendeletnek nincs precedense, az körültekintően és a gazdasági kényszer eseteinek jelentős következményeire tekintettel került kidolgozásra. Ebből következik, hogy ez a rendelet és az abban foglaltak, különösen a végrehajtási hatásköröknek a 4. cikk alapján a Tanácsra történő átruházása szigorúan e rendeletre vonatkoznak, és nem teremtenek precedenst az EUMSZ 207. cikkén alapuló egyéb jogalkotási javaslatokra vagy az ilyen jogi aktusokra irányuló javaslatokra nézve. Hasonlóképpen, az ezen eszközben elfogadott, az uniós válaszintézkedésekkel kapcsolatos vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazására vonatkozó szabályok nem befolyásolják más, folyamatban lévő vagy jövőbeli jogalkotási tárgyalások kimenetelét, és nem tekinthetők precedensnek más jogalkotási dossziék tekintetében. Ez a rendelet ezért nem tekinthető precedensnek más jogi aktusok tekintetében.

A Bizottság nyilatkozata az Uniónak és tagállamainak a harmadik országok által alkalmazott gazdasági kényszerítéssel szembeni védelméről szóló (EU) 2023/2675 rendelet szerinti uniós válaszintézkedésekre vonatkozó vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazásáról

A Bizottság elkötelezett amellett, hogy az alkalmazandó szabályokat és a bevált gyakorlatokat követve minden szakaszban szorosan együttműködjön az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és az uniós tagállamokkal a kényszerítő intézkedések elleni uniós eszköz alkalmazása során. A Bizottság megjegyzi, hogy az egységes uniós válaszadás támogatni fogja az eszköz fő céljait, nevezetesen az elrettentést és a hatékonyságot, és az eszköz érzékeny jellegének fényében a legmegfelelőbb lesz.

A Bizottság hangsúlyozza, hogy e rendelettel összefüggésben a lehető legszélesebb körű támogatást élvező megoldások érhetők el, tekintettel a rendelet szerinti uniós fellépés jellegére és hatására. E rendelet alkalmazásához összetett gazdasági, szakpolitikai és jogi kérdések értékelésére van szükség, ami jelentős mozgásteret biztosít a megoldások kiválasztásához, különös tekintettel azokra, amelyek a lehető legszélesebb körű támogatást élvezik az uniós tagállamok részéről.

E tekintetben a Bizottság a rendelet szerinti végrehajtási hatásköreinek gyakorlása során, valamint az Európai Parlament és a Tanács által megállapított és a 182/2011/EU rendeletben rögzített szabályokat és általános elveket követve különös figyelmet fordít arra, hogy korai és hatékony lehetőségeket biztosítson az uniós tagállamok bizottsága számára ahhoz, hogy a szavazás előtt megvizsgálja minden végrehajtási jogi aktus tervezetét és kifejtse véleményét, valamint hogy mindenkor olyan megoldásokra törekedjen, amelyek az uniós tagállamok lehető legszélesebb körű támogatását élvezik a bizottságon belül. A bizalmas információk védelmére is figyelemmel a Bizottság a tagállamoknak történő benyújtást követően haladéktalanul az Európai Parlament és a Tanács rendelkezésére bocsátja a 13. cikk (4) bekezdésében említett tervezett intézkedések elemzését. A Bizottság fel fogja hívni az Európai Parlament és a Tanács figyelmét a 8. cikk (4) bekezdésével kapcsolatosan tervezett uniós válaszintézkedésekre.

Továbbá abban az esetben, ha egy bizottság nem nyilvánít véleményt egy végrehajtási jogi aktus tervezetéről, a Bizottság a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a bizottságban kifejtett véleményeket és prioritásként kezeli, hogy a jogi aktus módosított tervezetét visszaküldje a bizottságnak annak biztosítása érdekében, hogy a módosított jogi aktus tervezetével kapcsolatos kedvező, konszenzuson vagy minősített többségen alapuló vélemény a lehető legszélesebb körű támogatást élvezze. Amennyiben a fellebbviteli bizottsághoz kell fordulni, a Bizottság a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a fellebbviteli bizottságban kifejtett véleményeket és olyan intézkedések elfogadására törekszik, amelyek a lehető legszélesebb körben támogatott, konszenzussal vagy minősített többséggel elfogadott kedvező véleményen alapulnak. Abban az esetben, ha a fellebbviteli bizottság nem nyilvánít véleményt a végrehajtási jogi aktus tervezetéről, a Bizottság úgy jár el, hogy ne kerüljön szembe a fellebbviteli bizottságon belül a végrehajtási jogi aktus tervezetének nem megfelelőségével kapcsolatos domináns állásponttal.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1193/oj

ISSN 1977-0979 (electronic edition)


Top